Голіус Валентин Анатолійович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Голіус Валентин Анатолійович


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Голіус Валентин Анатолійович

Посада

Асистент кафедри Дизайну та 3D-моделювання

Освіта

Національний технічний університет «Харківський політехнічний iнститут», 2007 р.

SourceIT, курс Інтернет-маркетинг(SEO+), 2022 р.

Професійний досвід

2021 — Асистент кафедри Дизайну та 3D-моделювання.

2021 — Член Національної Спілки дизайнерів України.

Місце роботи

Навчально-науковий інститут Архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Електронна пошта

Valentyn.Holius@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Монографії

Вергунов, Сергій 3D-моделювання як інструмент комп'ютерних технологій в дизайні України [Текст] : [монография] / С. Вергунов, Н. Вергунова, Л. Звенігородський, В. Голіус . — [Б. м.] : LAP Lambert Academic Publishing, 2021 . — 416 с. http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=174243 https://d3d.kname.edu.ua/images/Files/Monograph_3D_modeling_title_compressed.pdf

Статті у фахових наукових виданнях

1. Вергунова Н. С. Візуальна навігація в інфраструктурі громадського транспорту міста Харкова / Н. С. Вергунова, В. А. Голіус, А. Г. Зінченко // Комунальне господарство міст. Серія: архітектура. – №3 (163). – Х.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. С. 83–87. https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/5786/5705

2. Левадний О. М. Маскот: естетична парадигма в контексті історіографії / О. М. Левадний, В. А. Голіус, А. Г. Зінченко // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького дер- жавного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 41. Том 2. С. 62–68. http://aphn-journal.in.ua/archive/41_2021/part_2/11.pdf

3. Голіус В. А. Сучасні тенденції в дизайні брендування територій/ В. А. Голіус, А. Г. Зінченко, О. М. Левадний // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 42. Том 1. – С. 74–79. http://www.aphn-journal.in.ua/archive/42_2021/part_1/10.pdf

4. Голіус В. А. Історичний та термінологічний аспект еволюції символіки товарних знаків/ В. А. Голіус, Л.А. Звенігородський, О. М. Левадний // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького дер- жавного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 43. Том 1. – C. 71-77. http://www.aphn-journal.in.ua/archive/43_2021/part_1/11.pdf

5. Зінченко А. Г. Піктограма. Історіографічний аспект та сучасний розвиток / А. Г. Зінченко, В. А. Голіус, О. М. Левадний // Вісник КНУКіМ. Серія: мистецтвознавство. – Випуск 45. – К.: Видав. центр КНУКіМ, 2021. С. 11–17. http://arts-series-knukim.pp.ua/article/view/247254/245265

6. Солодухіна Е. І. Концепції дизайну візуальних комунікацій у міському середовищі / Е. І. Солодухіна, Л. А. Звенігородський, А. Г. Зінченко, В. А. Голіус, О. М. Левадний // Вісник Львівської національної академії мистецтв 2021. Вип. № 46. С. 80-87. https://d3d.kname.edu.ua/images/Files/Publication_Soloduhina.pdf

7. Шевченко К. С. Амуніція як елемент художньо-образного рішення персонажу у game-дизайні / К. С. Шевченко, В. А. Голіус, Н. С. Вергунова // Вісник Львівської національної академії мистецтв 2021. Вип. № 47. С. 46-52. https://d3d.kname.edu.ua/images/Files/Shevchenko_publication.pdf


Статті у міжнародних науково-практичних конференціях (тези)

1. Жмурко К. О., Голіус В. А. Синергетика ручної та комп’ютерної графіки в об’єктах візуальних комунікацій // Актуальні тенденції розвитку науки та освіти: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 14 жовтня 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. C. 26-28. http://www.economics.in.ua/2021/10/blog-post_29.html

2. Голіус В. А., Жмурко К. О., Вергунова Н.С. Кольорова гармонія в композиції: понятійний та історичний аспект, кольорове коло / Вектори розвитку науки та освіти в умовах глобалізації: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 25 жовтня 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. – С. 31-33. http://www.economics.in.ua/2021/11/blog-post_8.html

3. Вергунова Н.С., Голіус В. А. Трансформація як засіб композиції в дизайні / 10th International Scientific and Practical Conference «Scientific Research in XXI Century» (November 11-12, 2021). Ottawa, Canada: Methuen Publishing House, 2021. Р. 472-478. https://www.interconf.top/documents/2021.11.11-12.pdf

4. Голіус В. А. Гейм-дизайн. приклади формування міського середовища для ігор // The 3rd International scientific and practical conference «Innovations and prospects of world science» (November 4-6, 2021) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2021. Р. 639-641. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/11/INNOVATIONS-AND-ROSPECTS-OF-WORLD-SCIENCE-4-6.11.21.pdf

5. Голіус В. А. Завдання сучасного гейм-дизайнера // The 3rd International scientific and practical conference «Innovations and prospects of world science» (November 4-6, 2021) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2021. P. 644-650. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/11/INNOVATIONS-AND-ROSPECTS-OF-WORLD-SCIENCE-4-6.11.21.pdf

6. Голіус В. А. Побудова гармонійної композиції в графічному дизайні // The 2nd International scientific and practical conference «Modern science: innovations and prospects» (November 7-9, 2021) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2021. Р. 575-581. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/11/MODERN-SCIENCE-INNOVATIONS-AND-PROSPECTS-7-9.11.21.pdf

7. Голіус В. А. Символіка кольору в дизайні // The 4th International scientific and practical conference «Science, innovations and education: problems and prospects» (November 10-12, 2021) CPN Publishing Group, Tokyo, Japan. 2021. P. 500-587. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/11/SCIENCE-INNOVATIONS-AND-EDUCATION-PROBLEMS-AND-PROSPECTS-10-12.11.21.pdf

8. Голіус В. А. Бренди у гейм-дизайні. // The 9th International scientific and practical conference «Results of modern scientific research and development» (November 14-16, 2021) Barca Academy Publishing, Madrid, Spain. 2021. P. 385-391. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/11/RESULTS-OF-MODERN-SCIENTIFIC-RESEARCH-AND-DEVELOPMENT-14-16.11.21.pdf

9. Голіус В. А. Спольнік Д. Д. Композиція у промисловому дизайні. Голіус В. А. Символіка кольору в дизайні // The 5th International scientific and practical conference «International scientific innovations in human life» (November 17-19, 2021) Cognum Publishing House, Manchester, United Kingdom. 2021. P. 586-591. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/11/INTERNATIONAL-SCIENTIFIC-INNOVATIONS-IN-HUMAN-LIFE-17-19.11.21.pdf

10. Голіус В. А. Ахмедова М. Р. Художньо-стилістичні рішення в game-дизайні на прикладі Genshin Impact // The 5th International scientific and practical conference «International scientific innovations in human life» (November 17-19, 2021) Cognum Publishing House, Manchester, United Kingdom. 2021. P. 580-585. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/11/INTERNATIONAL-SCIENTIFIC-INNOVATIONS-IN-HUMAN-LIFE-17-19.11.21.pdf

11. Голіус В. А. Технологічні властивості шрифтів в проєктуванні // X Международная научно-практическая конференция «SCIENCE FOUNDATIONS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE» (23-26 ноября 2021 г.), Афины, Греция. 2021. P. 30-33. https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2021/11/Science-foundations-of-modern-science-and-.pdf

12. Голіус В. А., Морозюк Ю. В. Проєктування особової презентаційної листівки // The 6th International scientific and practical conference «Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects» (November 21-23, 2021) MDPC Publishing, Berlin, Germany. 2021. P. 555-561. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/11/MODERN-SCIENTIFIC-RESEARCH-ACHIEVEMENTS-INNOVATIONS...-21-23.11.21.pdf

13. Голіус В. А., Морозюк Ю. В. Типологія у проєктуванні друкованої продукції // The 6th International scientific and practical conference «Modern directions of scientific research development» (November 24-26, 2021) BoScience Publisher, Chicago, USA. 2021. P. 682-688. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/11/MODERN-DIRECTIONS-OF-SCIENTIFIC-RESEARCH-DEVELOPMENT-24-26.11.21.pdf

14. Голіус В. А. Гейм-дизайн в освітньому процесі // The 5th International scientific and practical conference «Topical issues of modern science, society and education» (November 28-30, 2021) SPC «Sci-conf.com.ua», Kharkiv, Ukraine. 2021. Pp. 1260-1266. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/12/TOPICAL-ISSUES-OF-MODERN-SCIENCE-SOCIETY-AND-EDUCATION-28-30.11.21.pdf

15. Голіус В. А. Принципи проєктування друкованої продукції // The 5th International scientific and practical conference «Topical issues of modern science, society and education» (November 28-30, 2021) SPC «Sci-conf.com.ua», Kharkiv, Ukraine. 2021. Pp. 1267-1273. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/12/TOPICAL-ISSUES-OF-MODERN-SCIENCE-SOCIETY-AND-EDUCATION-28-30.11.21.pdf

16. Голіус В. А. Особливості растрування при проєктуванні поліграфічної продукції // The XI International Science Conference «Modern aspects of science and practice», November 30 – December 03, 2021, Melbourne, Australia. Pp. 37-43. https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2021/11/MODERN-ASPECTS-OF-SCIENCE-AND-PRACTICE.pdf

17. Голіус В. А. Графічний дизайн і візуальні комунікації // The XII International Science Conference «Topical tendencies of science and practice», December 07 – 10, 2021, Edmonton, Canada. Pp. 44-49. https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2021/12/TOPICAL-TENDENCIES-OF-SCIENCE-AND-PRACTICE.pdf

18. Лихачова О.І., Голіус В. А. Інтерфейс у гейм-дизайні // The XII International Science Conference «Topical tendencies of science and practice», December 07 – 10, 2021, Edmonton, Canada. Pp. 71-74. https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2021/12/TOPICAL-TENDENCIES-OF-SCIENCE-AND-PRACTICE.pdf

19. Голіус В. А. Шрифт у графічному дизайні // The XIV International Science Conference «Theoretical foundations in practice and science», December 21 – 24, 2021, Bilbao, Spain. Pp. 38-43. https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2021/12/THEORETICAL-FOUNDATIONS-IN-PRACTICE-AND-SCIENCE.pdf

20. Голіус В. А. Типологія розроблення бренду // The I International Science Conference «The latest problems of modern science and practice», January 11 – 14, 2022, Boston, USA Pp. 47-51. https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2022/01/THE-LATEST-PROBLEMS-OF-MODERN-SCIENCE-AND-PRACTICE.pdf

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

1. Стажування на поліграфічному видавництві «Федорко», довідка №12/03 від 20.12.2021 р., тема – «Формування аспекту образності в об’єктах візуальних комунікацій засобами композиції та графічного дизайну»., загальним обсягом 180 годин, наказ №15-02 від 17.01.2022 р., звіт.

2. Дистанційний науково-практичний тренінг з підвищення кваліфікації викладачів «Інтернаціоналізація освітнього процесу: академічна мобільність» в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (свідоцтво від 16.11.2021 р.), в обсязі 30 годин., наказ №1205-02, 30.12.2021 р.

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Список дисциплін

1. «Проєктування».

2. «Основи Game-дизайну».

3. «Основи композиції в дизайні».

4. «Графічний дизайн, типографіка та шрифти».

5. «Графічний дизайн та фірмовий стиль».

6. «Візуальні комунікації»

7. «Типологія брендів».

Навчально-методичні матеріали

1. Голіус, В.А. та Зінченко, А.Г. та Звенігородський, Л.А. (2021) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Графічний дизайн та фірмовий стиль» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 022 – Дизайн).

2. Голіус, В.А. та Зінченко, А.Г. та Звенігородський, Л.А. (2021) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Типологія брендів» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 022 – Дизайн).

3. Голіус, В.А. та Зінченко, А.Г. та Звенігородський, Л.А. та Левадний, О.М. (2021) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Візуальні комунікації у дизайні» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 022 – Дизайн).

4. Голіус, В.А. та Зінченко, А.Г. та Звенігородський, Л.А. та Левадний, О.М. (2021) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Графічний дизайн, типографіка та шрифти» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 022 – Дизайн).

5. Звенігородський, Л.А. та Зінченко, А.Г. та Голіус, В.А. (2021) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Дизайн реклами» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 022 – Дизайн).

6. Звенігородський, Л.А. та Зінченко, А.Г. та Голіус, В.А. (2021) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Дизайн упаковки» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 022 – Дизайн).

7. Зінченко, А.Г. та Голіус, В.А. та Звенігородський, Л.А. та Шевченко, К.С. (2021) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вебдизайн» (для здобувачів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 022 – Дизайн).

8. Шевченко, К.С. та Голіус, В.А. та Зінченко, А.Г. та Звенігородський, Л.А. (2021) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Дизайн браузерного контенту» (для здобувачів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 022 – Дизайн).

9. Вергунов, С.В. та Вергунова, Н.С. та Голіус, В.А. та Звенігородський, Л.А. та Коляда, І.І. та Морозюк, Ю.В. та Морська, О.О. (2021) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Комплексне проєктування» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 022 – Дизайн).

10. Вергунов, С.В. та Вергунова, Н.С. та Звенігородський, Л.А. та Коляда, І.І. та Морозюк, Ю.В. та Морська, О.О. та Голіус, В.А. (2021) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Проєктування» (для здобувачів 3 курсу денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 022 – Дизайн).

11. Вергунов, С.В. та Голіус, В.А. та Шевченко, К.С. (2021) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Експозиційно-виставковий дизайн» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 022 – Дизайн).

12. Вергунова, Н.С. та Вергунов, С.В. та Голіус, В.А. (2021) Основи композиції в дизайні: конспект лекцій для здобувачів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 022 – Дизайн.

13. Вергунова, Н.С. та Голіус, В.А. (2021) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи композиції в дизайні» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 022 – Дизайн).

14. Вергунова, Н.С. та Голіус, В.А. та Шевченко, К.С. (2021) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Комп’ютерні технології. ZBrush» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 022 – Дизайн).

15. Вергунова, Н.С. та Голіус, В.А. та Шевченко, К.С. (2021) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи game-дизайну» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 022 – Дизайн).

Робочі програми

1. Робоча програма навчальної дисципліни «Комплексне проєктування» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 022 – Дизайн). Вергунов С.В., Вергунова Н.С., Голіус В.А., Звенігородський Л.А., Коляда І.І., Морозюк Ю.В. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2021.

2. Робоча програма навчальної дисципліни «Дизайн упаковки» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 022 – Дизайн). Вергунов С.В., Вергунова Н.С., Голіус В.А., Зінченко А.Г., Звенігородський Л.А. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2021.

3. Робоча програма навчальної дисципліни «Комп’ютерні технології. ZBrush» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 022 – Дизайн). Вергунова Н.С., Шевченко К.С., Голіус В.А. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2021.

4. Робоча програма навчальної дисципліни «Візуальні комунікації» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 022 – Дизайн). Голіус В.А., Зінченко А.Г., Звенігородський Л.А., Левадний О.М. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2021.

5. Робоча програма навчальної дисципліни «Графічний дизайн та фірмовий стиль» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 022 – Дизайн). Голіус В.А., Зінченко А.Г., Звенігородський Л.А., Левадний О.М. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2021.

6. Робоча програма навчальної дисципліни «Дизайн браузерного контенту» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 022 – Дизайн). Шевченко К.С., Зінченко А.Г., Звенігородський Л.А., Голіус В.А. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2021.

7. Робоча програма навчальної дисципліни «Дизайн реклами» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 022 – Дизайн). Зінченко А.Г., Звенігородський Л.А., Голіус В.А. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2021.

8. Робоча програма навчальної дисципліни «WEB-дизайн» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 022 – Дизайн). Зінченко А.Г., Звенігородський Л.А., Шевченко К.С., Голіус В.А. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2021.

9. Робоча програма навчальної дисципліни «Експозиційно-виставковий дизайн» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 022 – Дизайн). Вергунов С.В., Шевченко К.С., Голіус В.А. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2021.

10. Робоча програма навчальної дисципліни «Основи Game-дизайну» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної фор-ми навчання зі спеціальності 022 – Дизайн). Вергунова Н.С., Шевченко К.С., Голіус В.А. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2021.

11. Робоча програма навчальної дисципліни «Проєктування» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 022 – Дизайн). Вергунов С.В., Вергунова Н.С., Звенігородський Л.А., Коляда І.І., Морозюк Ю.В., Голіус В.А. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2021.

12. Робоча програма навчальної дисципліни «Типологія брендів» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 022 – Дизайн). Голіус В.А., Зінченко А.Г., Звенігородський Л.А. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2021.

13. Робоча програма навчальної дисципліни и «Графічний дизайн, типографіка та шрифти» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 022 – Дизайн). Голіус В.А., Зінченко А.Г., Звенігородський Л.А. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2021.

14. Робоча програма навчальної дисципліни «Основи композиції в дизайні» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 022 – Дизайн). Вергунов С.В., Вергунова Н.С., Голіус В.А. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2021.


.

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу