Глєбова Марина Леонідівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Глєбова Маріна Леонідівна


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Глєбова Марина Леонідівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри альтернативної електроенергетики та електротехніки Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова, кандидат технічних наук

Освіта

Харківський інститут інженерів комунального будівництва, 1978-1983
Кваліфікація - інженер-електрик за спеціальністю "Електропостачання промислових підприємств, міст та сільского господарства"
Диплом з відзнакою ИВ-1 № 208652

Професійний досвід

Аспирант кафедри електротехніки 1983-1988
Асистент кафедри електротехніки 1988-2001
Науковий ступінь кандидат технічних наук зі спеціальності Електричні машини і апарати,
диплом ДК №011211 від 04.07.2001
Вчене звання - доцент, диплом ДЦ №008247 від 19.06.2003 р.
Доцент кафедри електротехніки, теоретичної та загальної електротехніки, альтернативної електроенергетики та електротехніки з 2003 по теперешній час
- підготовка студентів за напрямком нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії;
- реалізація підготовчих програм відповідного напрямку

Місце роботи

Кафедра альтернативної електроенергетики та електротехніки Харківського Національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова

Теми дисертацій

Тема дисертації кандидата наук: Удосконалення моделей колекторних та вентильних машин постійного струму для вибіру ефективних параметрів та режимів роботи
Номер спеціальності 05.09.01 - Електричні машини і апарати
Харківська державна академія міського господарства, 2001.

Адреса електронної пошти

Marina.Glebova@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

1. Glebova M Improving a model of the induction traction motor operation involving non-symmetric stator windings/ Sergey Goolak, Borys Liubarskyi, Svitlana Sapronova, Viktor Tkachenko, Ievgen Riabov // ENERGY-SAVING TECHNOLOGIES AND EQUIPMENT. – 2021. - 4/8 (112) – P. 45 – 58 (Scopus)
2. Glebova М. L. Methodology Calculation for Reactive Power Compensation in Industrial Enterprises / M. Glebova, V. Okhrimenko // International Journal of Design & Nature and Ecodynamics. – 2020. – Vol. 15. – No. 4. – P. 465–471. (Scopus)
3. Glebova M. Application of the method of control a variable electric drive to ensure the conditions for acceleration of the electric motor rotor / Iegorov O., Glebova M., Iegorova O. // Modern directions of scientific research development. Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. Bo Science Publisher. - Chicago, USA. 2021. - Pp. 37-42.
4. Glebova M. Improving the efficiency of the electric drive of passenger elevators / Iegorov O., Glebova M., Forkun Ya. // World science: problems, prospects and innovations. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. - Toronto, Canada. 2021. - Pp. 53-58.
5. Glebova M. Electric power supply systems with renewable energy sources /Iegorov O., Glebova M., Iegorova O. // Results of modern scientific research and development. Proceedings of the 5th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. - Madrid, Spain. 2021. - Pp. 76-80.
6. Glebova M. “Study of the influence of higher harmonic components on the parameters of a power transformer” / Iegorov O., Glebova M., Bondarenko O., Naumov V.// Eurasian scientific congress. Abstracts of the 11th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. - Barcelona, Spain. 2020. - Pp. 191-194.
7. Ya. Forkun, M. Glebova, R. Ovcharenko, V. Zhidenko “Analysis of the operation of vacuum thermal collectors depending on their location” / The world of science and innovation. 11-13 November 2020 London, Great Britain. Pp. 142-146.
8. Forkun Ya. B. Principles and methods of non-contact DC contactors calculation for alternative power systems / A. Soskov, Ya. Forkun, О. Iegorov, Glebova M. // Lighting engineering and power engineering. – 2020. – Vol. 1 (57) – P. 9-15. (IndexCopernicus)
9.Глєбова М. Л. Застосування пристрою захисного відключення в мережах до 1 КВ [Teкст] / Єгоров О. Б., Глєбова М. Л. // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 195 « Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». Харків: ХНТУСГ, – 2018. – C. 178-180.
10. Глєбова М. Л. Математична модель теплового стану тягових асинхронних вигунів трамвайних вагонів / О. М. Петренко, Б. Г. Любарський, М. Л. Глєбова // Системи управління, навігації та зв'язку. – Полтава: ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2017. – Випуск 2 (42). – С. 46–50.
11. Глєбова М. Л. Математична модель теплового стану тягових асинхронних двигунів трамвайних вагонів [Teкст] / Петренко О. М., Любарський Б. Г., Глєбова М. Л. // Системи управління, навігації та зв’язку. Полтава: ПНТУ ім. Ю. Кондратюка – 2017. – Вип. 2(42) – С. 46-50.
12. Глєбова М. Л. Алгоритм синтезу експертної системи управління рухом електрорухомого складу на основі рішення рівняння Гамільтона–Якобі–Белмана / О. М. Петренко, Б. Г. Любарський, М. Л. Глєбова // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – Харків.: НТУ «ХПІ», 2016. – 6 (1178). – С. 89-95.
13. Глєбова М. Л. Оптимізація параметрів лінійного двигуна нахилу кузова транспортних засобів / Б. Г. Любарський, Б. Х. Єріцян, Д. І. Якунін, М. Л. Глєбова // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – Харків.: НТУ «ХПІ», 2015. – вип. 41 (1150). – С. 58-66.

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

1. Glebova М. L. Methodology Calculation for Reactive Power Compensation in Industrial Enterprises / M. Glebova, V. Okhrimenko // International Journal of Design & Nature and Ecodynamics. – 2020. – Vol. 15. – No. 4. – P. 465–471. (Scopus)
2. Glebova М. L. Comprehensive approach to modeling dynamic processes in the system of underground rail electric traction [Text] / S. Yatsko, B. Sytnik, Y. Vashchenko, A. Sidorenko, B. Liubarskyi, I. Veretennikov, M. L. Glebova // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – Vol. 1/9 (97). P. 48-57.
3. Glebova M. L . Determination of optimal parameters of the pulse width modulation of the 4QS transducer for electric rolling stock Text] / O. Demydov, B. Liubarskyi ,V. Domanskyi, M. Glebova, D. Iakunin, A. Tyshchenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 5/5 (95). P. 29-38.
4. Glebova М. L. Development Of Principles And Methods Of Calculation Of Direct Current Hybrid Contactor [Text] / A. G. Soskov, N. O. Sabalayeva, Ya. B. Forkun, M. L. Glebova // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 2/5 (92). P. 48-63.
5. Глєбова М.Л. Methods of overvoltage limitation in modern DC semiconductor switching apparatus and their calculation / Я.Б. Форкун, А.Г. Сосков, Н.О. Сабалаєва, М.Л. Глєбова // Східно-Європейський журнал передових технологій 3/8 (81) 2016. – с. 4-9.
6. Сосков А. Г. Розробка удосконалених методик розрахунок комутаційних перенапруг в напівпровіднико-вих апаратах змінного струму [Текст] / А. Г.Сосков, Н. О. Сабалаєва, М. Л. Глєбова, Я. Б. Форкун // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2016. – Вып. 2, №8 (80). – С. 14–22

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

1. Глєбова М.Л. Патент України на корисну модель №130231 Гібридний двополюсний контактор постійного струму (Сосков А.Г., Сабалаєва Н.О., Форкун Я.Б., Глєбова М.Л.) заявка u 2018 06869, дата подання заявки 18.06.2018, дата чинності патенту 26.11.2018, бюл. № 22.
2. Глєбова М.Л. Патент України на корисну модель №129577 Гібридний двополюсний електромагнітний контактор постійного струму (Сосков А.Г., Сабалаєва Н.О., Глєбова М.Л., Котелевець С.В.) заявка u 2018 01968, дата подання заявки 26.02.2018, дата чинності патенту 12.11.2018, бюл. № 21.
3. Глєбова М.Л. Патент України на корисну модель № 120658 Гібридний комутаційний апарат змінного струму підвищеної надійності (Сосков А.Г., Сабалаєва Н.О., Форкун Я.Б., Глєбова) заявка u 2017 05551, дата подання заявки 6.06.2017, дата чинності патенту 10.11.2017, бюл. № 21.
4. Глєбова М.Л. Патент України на корисну модель № 101893 Безконтактний контактор постійного струму (Сосков А.Г., Глєбова М.Л., Сабалаєва Н.О., Форкун Я.Б.) заявка u 2015 01961, дата подання заявки 04.03.2015, дата чинності патенту 12.10.2015, бюл. № 19.
5. Глєбова М.Л. Патент України на корисну модель № 90418 Безконтактний контактор постійного струму (Сосков А.Г., Глєбова М.Л., Сабалаєва Н.О., Форкун Я.Б.) заявка u 2013 15144, дата подання заявки 24.12.2013, дата чинності патенту 26.05.2014, бюл. № 10.

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2016

Статистика цитування

44

24

h-індекс

4

3

i10-індекс

1

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

НТУ "ХПІ"
Кафедра електричних апаратів

Харків, Україна

06 лютого - 19 березня, 2016 р.

Довідка про стажування


 • «Вивчення бістабільних полярізованих електромагнітних актуаторів з висококоерцитивними постійними магнітами для вакуумних комутаційних апаратів середніх напруг»

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Навчально-методичні матеріали

Представлено деякі методичні вказівки за останні 10 років
2021

 •  Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Електротехніка та електропостачання» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія і технологія) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : М. Л. Глєбова, Я. Б. Форкун. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 35 с.

2020

 •  Лабораторний практикум із навчальної дисципліни «Вітроенергетика» (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» галузь знань 14 – Електрична інженерія спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітня програма «Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : О. Б. Єгоров; М. Л. Глєбова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 34 с.
 •  Методичні рекомендації до виконання курсового проекту «Проектування вітроенергетичної установки» із навчальної дисципліни «Вітроенергетика» (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» галузей знань 14 – Електрична інженерія спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка,освітня програма «Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : М. Л. Глєбова, О. Б. Єгоров, С. I. Корнелюк. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 97с.
 •  Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» за темою «Розрахунок складного кола постійного струму і розгалуженого кола синусоїдного струму» (для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Я. Б. Форкун, М. Л. Глєбова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 54 с.

2019

 •  Глєбова М. Л. Конспект лекцій з дисципліни «Вітроенергетика» «Основи використання енергії вітру» (для студентів усіх форм навчання підготовка «бакалавр» галузь знань 14 – Електрична інженерія спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка освітня програма «Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії») / М. Л. Глєбова, О. Б. Єгоров ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 124 с.

2018

 •  Методичні рекомендації до самостійного вивчення із навчальної дисципліни «Електричні машини» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, спеціалізації «Електричні системи і комплекси транспортних засобів», «Електричний транспорт», «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : М. Л. Глєбова, О. Б. Єгоров, Я. Б. Форкун. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 26 с.
 •   Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Електричні машини» (для студентів денної форми навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка), проф. спрямування «Електротехнічні системи електроспоживання», «Світлотехніка та джерела світла» / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : М. Л. Глєбова, О. Б. Єгоров, Я. Б. Форкун. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 41 с.
 •  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Електричні машини» (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка), спеціалізацій «Електричні системи і комплекси транспортних засобів», «Електричний транспорт», «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : М. Л. Глєбова, О. Б. Єгоров, Я. Б. Форкун. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 29 с.
 •   Методичні вказівки до самостійного вивчення з дисципліни «Електричні машини» (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка), проф. спрямування «Електротехнічні системи електроспоживання», «Світлотехніка та джерела світла» / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : М. Л. Глєбова, О. Б. Єгоров, Я. Б. Форкун. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 22 с.

2017

 •  Форкун Я. Б. Конспект лекцій з курсу «Теорія електричних та магнітних кіл» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології) / Я. Б. Форкун, М. Л. Глєбова: Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, – 2017. – 124 с.
 •  Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни «Теорія електричних та магнітних кіл» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Я. Б. Форкун, М. Л. Глєбова, Н. О. Сабалаєва. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 22 с.
 •  Методичні рекомендації до практичних занять із дисципліни «Теорія електричних та магнітних кіл» для студентів усіх форм навчання спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Я. Б. Форкун, М. Л. Глєбова, Н. О. Сабалаєва. –Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 56 с.
 •  Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Теорія електричних та магнітних кіл» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегрованітехнології) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Я. Б. Форкун, М. Л. Глєбова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 45 с.
 •  Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» (для студентів усіх форм навчання напрямів 6.050701 – Електротехніка та електротехнології», 6.050702 – Електромеханіка та спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Я. Б. Форкун, М. Л. Глєбова, Н. О. Сабалаєва. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 38 с.

2016

 •  Форкун Я. Б. Конспект лекцій з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина II (для студентів усіх форм навчання напрямів 6.050701 – Електротехніка та електротехнології, 6.050702 – Електромеханіка та спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) / Я. Б. Форкун, М. Л. Глєбова, Н. О. Сабалаєва ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 105 с.
 •  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», ч. 2 (для студентів усіх форм навчання напрямів 6.050701 – Електротехніка та електротехнології», 6.050702 –Електромеханіка та спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова;уклад.: Я. Б. Форкун, М. Л. Глєбова, Н. О. Сабалаєва. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 60 с.
 •  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» за змістовими модулями «Лінійні електричні кола періодичного змінного струму», «Розрахунок перехідних процесів в лінійних електричних колах», «Сталі процеси в нелінійних колах і методи їх розрахунку» (для студентів усіх форм навчання напрямів 6.050701 – Електротехніка та електротехнології», 6.050702 – Електромеханіка та спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Я. Б. Форкун, М. Л. Глєбова, Н. О. Сабалаєва. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 72 с.
 •  Текст лекцій з дисципліни «Електричні машини» Частина 2 Машини змінного струму (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології, 6.050702 – Електромеханіка) / М. Л. Глєбова, О. В. Дорохов, В. Б. Фінкельштейн, Я. Б. Форкун ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016 – 86 с.

2015

 •  Текст лекцій з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина I (для студентів усіх форм навчання напрямків 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології», 6.050702 – «Електромеханіка») / Харків нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова; уклад. : Я. Б. Форкун, М. Л. Глєбова, Н. О. Сабалаєва – Х. : ХНАМГ, 2015. – 79 с.
 •  Текст лекцій з дисципліни «Електричні машини» Частина 1 Трансформатори. Асинхронні Машини (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології) / М. Л. Глєбова, О. В. Дорохов, В. Б. Фінкельштейн, Я. Б. Форкун; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015 – 96 с.
 •  Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Електричні машини» (для студентів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології, 6.050702 – Електромеханіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: М. Л. Глєбова, О. В. Дорохов, Я. Б. Форкун. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015 – 27 с.
 •  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Електричні машини» за розділом «Машини постійного струму» (для студентів усіх форм навчання напрямів 6.050701 – Електротехніка та електротехнології, 6.050702 – Електромеханіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім.О. М. Бекетова; уклад.: М. Л. Глєбова, О. В. Дорохов, В. Б. Фінкельштейн, Я. Б. Форкун. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015 – 28 с.
 •  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Електричні машини» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 – Електромеханіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: М. Л. Глєбова, О. В. Дорохов, Я. Б. Форкун. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015 – 43 с.

2014

 •  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Електричні машини» за розділом «Трансформатори» (для студентів усіх форм навчання напрямів 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.050702 «Електромеханіка») / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: М. Л. Глєбова, О. В. Дорохов, Я. Б. Форкун. – Х. : ХНУМГ, 2014 – 27 с.
 •  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Електричні машини» (для студентів заочної форми навчання напряму 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» та 6.050702 – «Електромеханіка»)/ Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: М. Л. Глєбова, О. В. Дорохов, В. Б. Фінкельштейн. – Х. : ХНУМГ, 2014 – 26 с.
 •  Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Електричні машини» (для студентів усіх форм навчання напряму 6.050702 «Елект-ромеханіка») / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : М. Л. Глєбова, О. В. Дорохов, Я. Б. Форкун. – Х. : ХНУМГ,2014 – 28 с.
 •  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Електричні машини» за розділом «Машини змінного струму» (для студентів усіх форм навчання напрямів 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.050702 «Електромеханіка») / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: М. Л. Глєбова, О. В. Дорохов, В. Б. Фінкельштейн. – Х. : ХНУМГ,2014 – 39 с.

2013

 •  Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи за темою «Розрахунок силового трифазного двообмоткового масляного трансформатора» та контрольної роботи з дисципліни «Електричні машини»(для студентів усіх форм навчання напряму 6.050701 “Електротехніка та електротехнології») / Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва. ім. О. М. Бекетова; уклад.:М. Л. Глєбова, М. В. Чернявська. – Х.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013 – 24 с.
 •  Глєбова М. Л. Текст лекцій з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина III (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології») / Я. Б. Форкун, М. Л. Глєбова ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2013. – 115 с.
 •  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Основи метрології та електричних вимірювань» (для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології», 6.050702 – «Електромеханіка») / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Я. Б. Форкун, М. Л., Глєбова, Д. В. Тугай. – Х. : ХНУМГ, 2013. – 44 с.

2012

 •  Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисциплін «Основи метрології та електровимірювань» і «Основи метрології та електричних вимірювань» (для студентів заочної форми навчання за напрямами підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» і 6.050702 – «Електромеханіка») / Харк.нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Д. В. Тугай, Я. Б. Форкун, М. Л. Глєбова.– Х.: ХНАМГ, 2012.–44 с.
 •  Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Електричні машини»(для студентів 2-3 курсу денної, заочної форм навчання та ФПО освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.050701- "Електротехніка та електротехнології" спеціальності „Світлотехніка і джерела світла”) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: М. Л. Глєбова, О. В. Дорохов. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 27 с.

2010

 •  Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Електричні машини» (для студентів 3 урсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка та джерела світла»). Укл.: Глєбова М. Л., Махов І.О. – Харків: ХНАМГ, 2010. – 20 с.
 •  Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи «Розрахунок трифазної синхронної машини» з дисципліни «Електричні машини» (для студентів усіх форм навчання напряму 6.050701 “Електротехніка та електротехнології”) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Глєбова М. Л., Фінкельштейн В. Б., Чернявська М. В. – Х.: ХНАМГ, 2010 - 60 с.


Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Теоретичні основи електротехніки. Частини 1,2

Бакалавр

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Денна

Вітроенергетика

Бакалавр

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Денна

Електричні машини

Бакалавр

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Денна/Заочна

Розроблені електронні навчальні курси

"Електричні машини"
"Вітроенергетика"