Герасименко Віталій Анатолійович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Photo.jpg


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Герасименко Віталій Анатолійович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Освіта

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 01.12.2011 - 01.04.2015 рр.

  • аспірантура.

Харківська національна академія міського господарства, 01.09.2010 - 30.06.2011 рр.

  • спеціальність "Електричний транспорт"; кваліфікація "Магістр з електромеханіки". Тема магістерської роботи "Комп'ютерне діагностування механічного обладнання транспортних засобів". Диплом з відзнакою ХА №40785122.

Харківська національна академія міського господарства, 01.09.2006 - 30.06.2010 рр.

  • напрям підготовки "Електромеханіка"; кваліфікація "Бакалавр електромеханіки"; диплом з відзнакою ХА №38443667.

Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів №172 Харківської міської ради Харківської області. Атестат про повну загальну середню освіту ХА №30411416.

Професійний досвід

вересень 2018-теп. час - старший викладач кафедри "Електричний транспорт" Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

вересень 2015-теп. час - заступник декана з організаційно-виховної роботи факультету "Транспортні системи та технології" Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

2015-2018 рр. - асистент кафедри "Електричний транспорт" Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

2011-2015 рр. - аспірант кафедри "Електричний транспорт" Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

червень 2011 - серпень 2011 рр. - майстер по ТО-1 у КП "Салтівське трамвайне депо" (м. Харків).

Місце роботи

Кафедра "Електричний транспорт"Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Факультет "Транспортні системи та технології"Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Член Корпорації підприємств міського електротранспорту України «Укрелектротранс»

Електронна пошта

Vitaliy.Gerasimenko@kname.edu.ua

Надіслати лист

Twixvi@gmail.com

Надіслати лист

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у фахових виданнях

  • Herasymenko V., Pliuhin V., Shpika M. «Analysis of characteristics of electric braking systems» // Комунальне господарство міст: Серія: Технічні науки та архітектура. Наук.-техн. сб. – Харків.: ХНУМГ, 2020. – том. 1 (154). – С. 2-7.

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій (дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2015 р.

Статистика цитування

5

5

h-індекс

2

2

i10-індекс

0

0

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Учасник 16-го Європейського автомобільного конгресу EAEC 2019

Білоруський національний технічний університет

Мінськ, Білорусь

07.10.2019 - 11.10.2019 р.

Minsk_2019

Учасник програми Erasmus+ Staff Mobility for Training (academic year 2018/2019)

Лодзький Технологічний Університет, Механічний факультет

Лодзь, Польща

20.05.2019 - 24.05.2019 р.

Lodz_2019

Учасник німецько-українського коопераційного форуму у галузі сталої мобільності, рішень для транспорту, громадського транспорту та складської логістики

Міністерство Інфраструктури України

Київ, Україна

16.05.2019 р.

інформація відсутня

Координатор та учасник ознайомчо-екскурсійної практики викладачів та студентів кафедри «Електричний транспорт»

Білоруський національний технічний університет, кафедри "Трактори", "Автотракторний" факультет

Мінськ, Білорусь

09.07.2018 - 13.07.2018 р.

Minsk_2018

Координатор та учасник студентських практик-стажувань

Лодзький Технологічний Університет, Механічний факультет

Лодзь, Польща

22.07.2018 - 28.07.2018 р.

Lodz_2018

Учасник серії тренінг-семінарів «Сучасні практики міжнародної діяльності Університету»

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Харків, Україна

19.03.2018 - 09.04.2018 р.

Інформація відсутня

Координатор та учасник студентських практик-стажувань

Лодзький Технологічний Університет, Механічний факультет

Лодзь, Польща

03.07.2017 - 08.07.2017 р.

Lodz_2017

Учасник розширеного засідання Робочої групи Міністерства освіти і науки України з питань розробки проекту Концепції підготовки фахівців у вищій освіті за дуальною системою

Міністерство освіти і науки України

Київ, Україна

06.04.2017 - 07.04.2017 р.

Інформація відсутня

Координатор та учасник студентських практик-стажувань

Лодзький Технологічний Університет, Механічний факультет

Лодзь, Польща

25.06.2016 - 04.07.2016 р.

Lodz_2016

Учасник Першої науково-освітньої виставки "Публічне управління XXI" приуроченої до Всесвітнього дня науки в межах науково-практичної конференції за міжнародною участю "Підготовка фахівців у галузі знань "Державне управління": вимоги до змісту та відповідальність сучасним викликам"

ХарРІ НАДУ при Президентові України

Харків, Україна

27.11.2014 - 28.11.2014 р.

Public_Administration_2014

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

"Організація технічного обслуговування та ремонту ліфтів"

Спеціалізоване КП "Харківміськліфт"

Харків, Україна

15.11.2015 - 15.12.2015 р. (короткострокове)

Інформація відсутня

"Транспортні системи". Спеціалісти, що займаються проектуванням засобів міського електричного транспорту

Білоруський національний технічний університет, філіал БНТУ "Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів по менеджменту та розвитку персоналу БНТУ"

Мінськ, Білорусь

09.07.2018 - 13.07.2018 р. (короткострокове)

Qualification_2018

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчально-методичні матеріали

Навчальна дисципліна «Силові перетворювачі для автоматизованого електроприводу»

  • Силові перетворювачі для автоматизованого електроприводу: конспект лекцій для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітня програма «Електромеханіка» / М. І. Шпіка, С. О. Закурдай, В. А. Герасименко. – Харків : Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, 2019. – 82 с.
  • Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисциплін «Силові перетворювачі для автоматизованого електроприводу» (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітня програма «Електромеханіка») Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: М. І. Шпіка, С. О. Закурдай, В. А. Герасименко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 46 с.

Навчальна дисципліна «Системи керування електпроприводами»

  • Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Системи керування електпроприводами» (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітньою програмою «Електромеханіка») Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова; уклад.: М.І. Шпіка, С.О. Закурдай, В.А. Герасименко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 51 с.
  • Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Системи керування електроприводами» (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня бакалавр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітня програма «Електромеханіка») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: М. І. Шпіка, С. О. Закурдай, В. А. Герасименко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 38 с.

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Енергозбереження засобами електроприводу

Бакалавр

спеціальність - 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"; спеціалізація - "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод".

Денна

Системи керування електроприводами

Бакалавр

спеціальність - 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"; спеціалізація - "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод".

Денна

Дискретні та цифрові пристрої електротранспорту

Бакалавр

спеціальність - 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"; спеціалізація - "Електричний транспорт".

Денна

Аналогові та цифрові пристрої транспортних засобів

Бакалавр

спеціальність - 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"; спеціалізація - "Електричні системи і комплекси транспортних засобів".

Денна

Дискретні та цифрові пристрої систем автоматизації електроприводів

Бакалавр

спеціальність - 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"; спеціалізація - "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод".

Денна

Спеціальні електричні машини

Бакалавр

спеціальність - 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"; спеціалізації - "Електричні системи і комплекси транспортних засобів", "Електричний транспорт".

Денна

Тяговий електропривод

Магістр

спеціальність - 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"; спеціалізації - "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод", "Електричний транспорт".

Денна