Галкін Андрій Сергійович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Галкін Андрій Сергійович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Освіта

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, роки навчання 2004-2009 рр.

 • напрям підготовки/спеціальність ; спеціалізація; кваліфікація. Диплом №….

Професійний досвід

Місце роботи

доцент кафедри транспортни систем і логістики Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Тема дисертації: Дис... канд. наук: номер спеціальності / І. Б. Прізвище ; ЗВО. — Місто., рік. — с.: рис. — укp.

Електронна пошта

Andriy.Galkin@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Монографії

Монографії в українських виданнях

 • Доля В. К., Давідіч Ю. О., Лобашов О. О., Галкін А. С., Прасоленко О. В., Куш Є. І., та ін. Ергономічні і логістичні аспекти транспортних систем : монографія. Харків. нац. ун-т міськ. гос-ва ім. О. М. Бекетова. Х.: Видавництво «Лідер». 2015. 196 с.
 • Доля В. К., Давідіч Ю. О., Лобашов О. О., Галкін А. С., Прасоленко О. В., Ольхова М. В. та iн. Застосування моделей і методів ергономіки і логістики в транспортних системах. Харків. нац. ун-т міськ. Гос-ва ім. О. М. Бекетова. Х.: Видавництво «Лідер». 2016. 318 с.
 • Доля В. К., Давідіч Ю. О., Лобашов О. О., Галкін А. С., Прасоленко О. В., Куш Є. І., Ольхова М. В. та ін. Фактор людини в розвитку транспортних систем. Харків. нац. ун-т міськ. гос-ва ім. О. М. Бекетова. Х.: Видавництво «Лідер». 2017. 220 с.
 • Сучасна проблематика функціонування транспортних та логістичних систем: монографія / [О. О. Лобашов Ю. О. Давідіч, А. С. Галкін та ін.]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: Видавництво «Лідер», 2018. – 228 с.

Монографії у міжнародних виданнях

 • Andrii Galkin, Dmytro Prunenko. Appling of logistic approach to managing distribution channels of building materials in Ukraine. Lublin: Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. 2015. 205-217 p.
 • Prasolenko Oleksii, Dolya Viktor, Galkin Andrii. Qualitative and quantitative evaluation of emotional state of the driver. Lublin: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 2016. p. 26-37
 • Galkin A., Kush E., Levada V., Ivanov I., Dolia V. Mechanism for increasing of transportation service’s efficiency: [Monografia]. Transport lotniczy i jego otoczenie. Praca zbiorowa pod redakcią Anny Kwasiborskiej. Warszawa . 2016. p. 109-131.
 • Galkin A., Kush E., Vakulenko K., Prunenko D., Bibik N. Logistics approache to working capital management: [Monografia]. Logistyka i jakość. Procesy doskonalące zarządzenie. Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin. 2016. p. 442 – 455.
 • Andrii Halkin, Badanie wpływu konsumentów na funkcjonowanie systemu logistycznego. Andrii Halkin, Ludmila Filina-Dawidowicz. Logistyka i Jakość. Logistyczne wyzwania nowoczesnej organizacji. Monografia pod redakcją Jarosława Banasia. Lublin. 2017. p. 147-157.

Статті у міжнародних наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

1. Чебанюк К. О. Визначення потреби в матеріальних потоках з урахуванням розподілу попиту в районі обслуговування споживачів / К. О. Чебанюк, А. С. Галкін // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених «перспективи розвитку територій: теорія і практика», 22-23 листопада 2018 року, Харків., 2018. – С. 373–374. Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/51154/

2. Prasolenko O. Posudzovanie stavu únavy vodiča počas. jazdy v meste / Prasolenko O., Galkin A., Schlosser T., Cápayová S. // Міжнародна конференція Pozemní komunikace 2018 «Vize A Realita 2018». – 2018. – C. 44.

3. Galkin A. Retail trade area analysis using multiple variables modeling at residential zone / Galkin A., Balandina I., Polchaninova I., Galkina O. // Proceedings of 6th International Scientific Conference Contemporary Issues in Business, Management and Economics Engineering ‘2019. – Том 6. – 2019. – C. 401-408. Режим доступу: https://doi.org/10.3846/cibmee.2019.083

4. Levada V. Improving the efficiency of international supply chains via optimizing the functioning of customs terminals / Levada V., Tolmachov I., Levada O., Galkin A. // Proceedings of 6th International Scientific Conference Contemporary Issues in Business, Management and Economics Engineering ‘2019. – Том 6. – 2019. – C. 813-822. Режим доступу: https://doi.org/10.3846/cibmee.2019.083

5. Galkin A., Schlosser T., Galkina O., Hodáková D., Cápayová S. Dostupnosť poslednej míle prostredníctvom crowdsourcingu v Bratislave. VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2018 (Zborník prednášok), 23-24 oktober 2018. Zborník predná. – 2018. – Bratislava: Kongres STUDIO, Spol. S R. O. – c. 101-118. – Режим доступу: https://www.kongres-studio.sk/subor/vod-2018-pozvanka/

6. Prasolenko O., Burko D., Tolmachov I., Gyulyev N., Galkin A., Lobashov O. Creating a safety routing for urban freight transportation // 3rd International Conference Green Cities 2018 – Green Logistics for Greener Cities, 13-14 September 2018, Szczecin, Poland. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. Назва з екрана. (Флешка)

7. Vakulenko K., Galkin A., Afanasieva I. Research of characteristics of the functioning of the route network of a suburban communication // 3rd International Conference Green Cities 2018 – Green Logistics for Greener Cities, 13-14 September 2018, Szczecin, Poland. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. Назва з екрана. (Флешка)

8. Galkin A., Kush Eu. Last-mile delivery for consumer driven logistics // 3rd International Conference Green Cities 2018 – Green Logistics for Greener Cities, 13-14 September 2018, Szczecin, Poland. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. Назва з екрана. (Флешка)

9. Prasolenko O., Burko D., Tolmachov I., Gyulyev N., Galkin A., Lobashov O. Creating a safety routing for urban freight transportation // 3rd International Conference Green Cities 2018 – Green Logistics for Greener Cities, 13-14 September 2018, Szczecin, Poland. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. Назва з екрана. (Флешка)

10. Galkin A., Davidich N., Davidicha Y. Improving safety of urban freight deliveries by organization of transportation process considering driver’s state // 3rd International Conference Green Cities 2018 – Green Logistics for Greener Cities, 13-14 September 2018, Szczecin, Poland. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. Назва з екрана. (Флешка)

11. Chebanyuk K., Galkin A., Lobashov O., Ostashevskyi S., Psol S., Shvets R., Sabadash V. Urban Freight Restocking Tours Simulations for JIT and EOQ // 33rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA) 10-11 April 2019, Granada, Spain. –– Том 33. – 2019. – C. 5920-5930.

12. Kush Ye., Tonkoshkur M., Ryabev A., Galkin A. The Efficiency of Goods Distribution in the Service Sector // 33rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA) 10-11 April 2019, Granada, Spain. –– Том 33. – 2019. – C. 6739-6750.

13. Galkin A., Popova Yu., Chuprina E, Shapovalenko D. Interaction of logistics 4.0 and Consumer Oriented Marketing Using ICT // 33rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA) 10-11 April 2019, Granada, Spain. –– Том 33. – 2019. – C. 6751-6760

14. Galkin A., Prasolenko O., Lobashov O. Designing the conditions of road traffic in the cities taking into account the human factor // 6th International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems, June 05-07 2019. c.38

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз Web of Science та Scopus, Index Сореrnicus

 • Galkin A., Litomin I., Tolmachov I. Use of the Distribution Center in the Ukrainian Distribution. Transportation Research Procedia journal. 2016. Vol. 16. p. 313-322. Scopus. Індекс SNIP 0.67
 • Galkin A., Dolia C., Davidich N. The Role of Consumers in Logistics Systems. Transportation Research Procedia journal. 2017. Vol. 27. p. 1187–1194. Scopus. Індекс SNIP 0.67
 • Halkin A., Skrypin V., Kush E., Vakulenko K., Dolia V. Invest Approach to the Transportation Services Cost Formation. Procedia Engineering journal. 2017. Vol. 178. p. 435–442. Scopus. Індекс SNIP 0.67
 • Galkin A. Urban environment influence on distribution part of logistics systems. Archives of Transport. 2017. Vol. 42. Iss.2. p. 7-23. DOI: 10.5604/01.3001.0010.0522. Scopus. Індекс SNIP 1.2
 • Galkin A., Schlosser T., Galkina O., Hodáková D., Cápayová S. Investigating using Urban Public Transport For Freight Deliveries. Transportation Research Procedia. 2019. Т. 39. С. 64-73. Scopus. Індекс SNIP 0.67
 • Kapski D., Lobashov O., Volynets A., Kaptsevich O., Kasyanik V., Galkin A. Estimating the Parameters of Traffic Flows on the Basis of Processing of Localization Data on the Movement of Vehicles. Communications - Scientific letters of the University of Zilina. 2019. Т. 21, n. 2. с. 89-99. Scopus. Індекс SNIP 1.2
 • Galkin, A., Lobashov O., Capayova S., Hodakova D., Schlosser T. Perspective of decreasing of road traffic pollution in the cities. International Multidisciplinary Scientific GeoConference-SGEM. 2018. № 4.2 (18). C. 547-554. DOI: 10.5593/sgem2018/4.2/S19.071. Scopus. Індекс SNIP 0.25
 • Kush Ye., Skrypin V., Galkin A., Dolia K., Tkachenko I., Davidich N. Regularities of Change of The Supply Chain Operation Efficiency, Depending on The Parameters of The Transport. Transportation Research Procedia. 2018. №30. С. 216-225. Scopus. Індекс SNIP 0.67
 • Galkin A., Davidich N., Melenchuk T., Kush Ye., Davidich Yu., Lobashov O. Modelling Truck's Transportation Speed on the Route Considering Driver's State. Transportation Research Procedia, № 30. 2018. С. 207-215. Scopus. Індекс SNIP 0.67
 • Galkin A. Mechanisms for increasing of transportation efficiency using joint service of logistics systems. Archives of Transport. 2019. Т. 49. №. 1. С. 7-24. DOI: 10.5604/01.3001.0013.2770. Scopus. Індекс SNIP 1.2
 • Prasolenko O., Burko D., Tolmachov I., Gyulyev N., Galkin A., Lobashov O. Creating safer routing for urban freight transportation. Transportation Research Procedia. 2019. Т. 39. С. 417-427. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2019.06.044. Scopus. Індекс SNIP 0.67.
 • Galkin A. Davidich N., Filina-Dawidowicz L., Davidich Y. Improving the Safety of Urban Freight Deliveries by Organization of the Transportation Process Considering Driver’s State. Transportation Research Procedia. 2019. Т. 39. С. 54-63. Scopus. Індекс SNIP 0.67
 • Galkin A., Obolentseva L., Balandina I., Kush E., Karpenko V., Bajdor P. Last-Mile Delivery for Consumer Driven Logistics. Transportation Research Procedia. 2019. Т. 39. С. 74-83. Scopus. Індекс SNIP 0.67
 • Galkin A., Kush Ye., Davidich N., Davidich Yu. (2019) Evaluation of influence of the logistics chain infrastructure on the logistics costs formation. SHS Web Conf., 67, 03002. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196703002. Web of Science.
 • Galkin A., Drill N., Bibik N. (2016) Applying City Marketing as a Tool to Support Sustainable Development in Small Cities: Case Study in Ukraine. Transportation Research Procedia, 16, 46-53. Scopus.
 • Galkin, A., Lobashov O., Capayova S., Hodakova D., Schlosser T. (2018) Perspective of decreasing of road traffic pollution in the cities. International Multidisciplinary Scientific GeoConference-SGEM, 4.2 (18), 547-554. DOI: 10.5593/sgem2018/4.2/S19.071. Scopus.
 • Afanasieva, I., & Galkin, A. (2018). Assessing the information flows and established their effects on the results of driver’s activity. Archives of Transport, 45(1), 7-23. DOI: 10.5604/01.3001.0012.0938
 • Prasolenko O., Burko D., Tolmachov I., Gyulyev N., Galkin A., Lobashov O. (2019) Creating safer routing for urban freight transportation. Transportation Research Procedia. 39, 417-427. Scopus.
 • Chumachenko I. V., Davidich Y. A., Galkin A. S., Davidich N. V. (2017) Quality Assessment of Passenger Transportation by Urban Transport while Using Various Number of Fixed-Route Transport Facilities. SCIENCE & TECHNIQUE, 16 (5), 415-421. Web of Science
 • Braniš, M., Hodakova, D., Capayova, S., Schlosser, T., Galkin, A. (2018) Future of evaluating public transport services. International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM; Sofia, 18 (6.3), 565-571. Sofia: Surveying Geology & Mining Ecology Management (SGEM). DOI:10.5593/sgem2018/6.3/S27.073. Scopus
 • Vakulenko, K., Kuhtin, K., Afanasieva, I., & Galkin, A. (2019). Designing Optimal Public Bus Route Networks in a Suburban Area. Transportation Research Procedia, 39, 554-564. Scopus
 • Davidich, Y., Kush, Y., Galkin, A., Davidich, N., & Iryna Tkachenko I. (2019) Improving of urban public transportation quality via operator schedule optimization // Journal of Urban and Environmental Engineering, 13 (1), 23–33. Scopus
 • Lezhneva, E., Vakulenko, K., & Galkin, A. (2019). Assessment of Traffic Noise Pollution Due to Urban Residential Road Transport, Romanian Journal of Transport Infrastructure, 8(1), 34-52. doi: https://doi.org/10.2478/rjti-2019-0002. Scopus
 • Davidich, N., Galkin, A., Sabadash, V., Chumachenko, I., Melenchuk, T., & Davidich, Y. (2020). Projecting of Urban Transport Infrastructure Considering the Human Factor. Communications-Scientific letters of the University of Zilina, 22(1), 84-94. Scopus
 • Galkin, A., Popova, Y., Bodnaruk, O., Zaika, Y., Chuprina, E., Shapovalenko D. & Kolonataievskyi O. (2019). Attractiveness modeling of retail on emotional fatigue of consumers. The South East European Journal of Economics and Business, 14(2), 106-116. Scopus
 • Halkin A. Investigation Influence of Store Type on Emotional State of Consumer in the Urban Purchase / Andrii Halkin, Ksenia Bliumska-Danko, Olena Smihunova, Elena Dudnyk & Iryna Balandina // Foundations of Management. – 2019. – Т. 11. – №. 1. – С. 7-22. Scopus
 • Chebanyuk K., Galkin A., Lobashov O., Ostashevskyi S., Psol S., Shvets R., Sabadash V. Interaction of logistics 4.0 and Consumer Oriented Marketing Using ICT // 33rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA) 10-11 April 2019, Granada, Spain. – Том 33. – 2019. – C. 6751-6760. Scopus
 • Kush Ye., Galkin A. The Efficiency of Goods Distribution in the Service Sector // 33rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA) 10-11 April 2019, Granada, Spain. –– Том 33. – 2019. – C. 6739-6750. Scopus
 • Chebanyuk K., Galkin A., Lobashov O., Sabadash V. Urban Freight Restocking Tours Simulations for JIT and EOQ // 33rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA) 10-11 April 2019, Granada, Spain. – Том 33. – 2019. – C. 5920-5930. Scopus
 • Galkin, A., Prasolenko, O., Chebanyuk, K., Balandina, I., Atynian, A., & Obolentseva, L. (2018, May). The Neuromarketing ICT Technique for Assessing Buyer Emotional Fatigue. In ICTERI (pp. 243-253). Scopus

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

178

165

h-індекс

7

7

i10-індекс

6

5

Профіль у ORCID

Профіль у Researcher ID

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах та грантовою тематикою

 • Environmentally acceptable materials and technologies for traffic areas. Scientific Grant Agency of the ministry of Education, science, research and sport of the Slovak Republic and the Slovak Academy of Science (1.01.2018-31.12.2019). У рамках якої була опублікована стаття «Perspective of decreasing of road traffic pollution in the cities»
 • Участь в обстеженні транспортних потоків в зоні Bory Mall 17.04.2018 (Братислава, Словаччина) відбувалось в рамках гранту ITMS: 26240220084 - University Science park (Університетський науковий парк) Словацького технологічного університету в Братиславі (Словаччина) (під час стажування в Словаччині).
 • Участь в обстеженні транспортних потоків в зоні Avion Mall–Letisko M. R. Štefánika (м. Братислава Словаччина) з 26.04.2018, що відбувалось в рамках гранту VEGA 1/0501/17 Environmentally acceptable materials and technologies for traffic areas (Екологічно прийнятні матеріали та технології для ділянок руху) (під час стажування в Словаччині).
 • Участь в обстеженні місць паркування у м. Шала (Словаччина) з 13.06.2018 – 14.06.2018, що відбувалось в рамках гранту ITMS: 26240220084 – University Science park (Університетський науковий парк) Словацького технологічного університету в Братиславі (Словаччина) (під час стажування в Словаччині).

Роботи за договорами та грантовою тематикою (Україна)

 • Передпроектні роботи «Реконструкція системи безпеки дорожнього руху в м. Харкові» Госпдоговір №2943/17 / Замовник: Департамент інфраструктури Харківської міської ради
 • НДР «Проведення обстеження пасажиропотоків на міських автобусних маршрутах загального користування, обробка матеріалів та пропозиції щодо організації й удосконалення пасажирських перевезень» Госпдоговір № 2882/17 / Замовник: Управління транспортної інфраструктури та зв’язку Кам’янської міської ради
 • Проведення обстеження роботи трамвайних маршрутів з метою визначення їх економічних та техніко-експлуатаційних показників. Госпдоговір № 3034/18, 3039/18 / Замовник: Департамент інфраструктури Харківської міської ради
 • Проведення обстеження роботи тролейбусних маршрутів з метою визначення їх економічних та техніко-експлуатаційних показників. Госпдоговір № 3035/18, 3036/18 / Замовник: Департамент інфраструктури Харківської міської ради

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

2018 Winter School of University of Padova on “Methods and models in freight transportation and logistics”

Slovak University of Technology in Bratislava (STU)

Падуя (Італія)

1.03.2018 -9.03.2018

Назва документу, №

Training program in Faculty of Maritime Technology and Transport at West Pomeranian University of Technology (ZUT) Szczecin «Design and organization urban logistics for end-consumers»

West Pomeranian University of Technology (ZUT)

Щецин(Польща)

25.10.2017 – 6.11.2017

Назва документу, №

Master in SMArt transport and LOGistics for cities

SMALOG (KA2, “Capacity Building in Higher Education”), угода № 2017-2893/001-001, проект № 585832-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP

Щецин(Польща)

1.09.2017 –1.07.2020

Назва документу, №

Отримання грантів, премій, стипендій

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Стипендія National Scholarship Programme of the Slovak Republic for a research/teaching/artistic stay in Slovakia. Theme of research: Consumer’s attraction of urban logistics systems

Slovak University of Technology in Bratislava (STU)

Братислава (Словакія)

5.02.2018 -5.07.2018

Назва документу, №

2018 Winter School of University of Padova on “Methods and models in freight transportation and logistics”

Slovak University of Technology in Bratislava (STU)

Падуя (Італія)

1.03.2018 -9.03.2018

Назва документу, №

Training program in Faculty of Maritime Technology and Transport at West Pomeranian University of Technology (ZUT) Szczecin «Design and organization urban logistics for end-consumers»

West Pomeranian University of Technology (ZUT)

Щецин (Польща)

25.10.2017 – 6.11.2017

Назва документу, №

Master in SMArt transport and LOGistics for cities

SMALOG (KA2, “Capacity Building in Higher Education”), угода № 2017-2893/001-001, проект № 585832-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP

Щецин (Польща)

1.09.2017 –1.07.2020

Назва документу, №

Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених

Кабінет Міністрів України

Україна

1.07.2018 – 30.06.2020

Назва документу, №

Стипендія Харківської обласної державної адміністрації за досягнення в галузі науки імені Георгія Федоровича Проскури (технічні науки)

Харківська обласна державна адміністрація

Україна (Харків)

1.06.2018 – 30.05.2020

Назва документу, №

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

MODULE 2. Course Project in Smart Transport and Logistics for Cities

the Master's degree

specialty 275 Transport Technologies (by mode) and Scientific Programme "Smart Transport and Logistics for the Cities"

Денна/Заочна

2509