Галкіна Олена Павлівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Галкіна Олена Павлівна

Посада, науковий ступінь, вчене завання

 • кандидат технічних наук, вчене звання - доцент;

Освіта

Харківська національна академія міського господарства, магістр з водопостачання та водовідведення

Професійний досвід

 • 10.03.2009 – 30.11.2010 – інженер кафедри Водопостачання, водовідведення і очищення вод;
 • 01.12.2010 – 30.11.2013 - аспірантура Міністерства освіти і науки України при Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова;
 • 02.12.2013 - 12.2019 - асистент, cтарший викладач кафедри водопостачання, водовідведення і очищення вод Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова;
 • 11.10.2017 - кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.04 - водопостачання, каналізація;
 • 26.02.2020 - вчене звання доцента;
 • 26.12.2019 р. - по теперішній час доцент кафедри водопостачання, водовідведення і очищення вод Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова;

Місце роботи

Кафедра водопостачання, водовідведення і очищення вод Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Підвищення ефективності роботи систем оборотного водопостачання коксохімічних підприємств : автореф. дис…. канд. техн. наук: 05.23.04 - водопостачання, каналізація / Галкіна Олена Павлівна ; Харків. нац. ун-т буд-ва та арх-ри. - Харків, 2017. - 22 с.

Електронна пошта

Olena.Galkina@kname.edu.ua Надіслати лист

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у міжнародних наукових виданнях

1. Нестеренко С.В., Ткачев В.А., Смилка Е.П. Ингибиторная композиция для защиты металлов от коррозии и накипеобразования / С.В. Нестеренко, В.А. Ткачев, Е.П. Смилка // Наука и технология. Коррозия: материалы, защита. – Москва, 2012. – № 7. – С. 34-37.

2. Ткачев В. А. Ингибиторная защита оборудования оборотных циклов водоснабжения при использовании очищенных фенольных сточных вод коксохимических предприятий / В. А. Ткачев, С. В. Нестеренко, Е. П. Смилка // Вода Magazine. – Москва, 2015. – № 3(91). – С. 22–26.

3. Smilka O. The Complex Approach to Corrosion Protection of Steel in Coke-Plant Cooling Systems / O. Smilka // Chemistry Journal. – USA, 2015. – Vol. 1. – No 4. – Pp. 124–132.

4. Consumer Driven Logistics: Case Study on Ukrainian Fast Moving Consumer Goods / Olena Galkina and etc. // Supply Chain Management Journal. – 2017. - Vol.8. - N.2. – 43-54. Index Copernicus.

5. Душкин С. С., Галкина Е. П. Повышение эффективности осветления технической воды в системах оборотного водоснабжения коксохимических предприятий //Кокс и химия. – 2019. – №. 10. – С. 37-44. Index РИНЦ

Статті у фахових виданнях

1. Нестеренко С. В. Защита теплообменного оборудования охладительных водооборотных циклов при использовании в них фенольных сточных вод / С. В. Нестеренко, В. А. Ткачев, Е. П. Смилка // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2011. – Вип. 101. – С. 120–127. – Серія «Технічні науки і архітектура».

2. Нестеренко С. В. Ингибиторная композиция для защиты металлов от коррозии и накипеобразования / С. В. Нестеренко, В. А. Ткачев, Е. П. Смилка // Фізико-хімічна механіка матеріалів : в 2-х т. – Львів : Фізико-механічний інститут імені Г. В. Карпенка НАН України, 2012. – № 9. – Т. 1. – С. 261–265.

3. Бабаев В.Н. Активирование природных вод кавитацией и антиоксидантами / В.Н. Бабаев, В.А. Ткачев, С.В. Нестеренко, Е.П. Смилка // Экология и промышленность. – Харьков: УкрГНТЦ "Энергосталь". – 2012. – № 2 (31). – С. 77-81.

4. Использование фенольных сточных вод коксохимического производства в оборотных системах водоснабжения / В.Н. Бабаев, С.В. Нестеренко, В.А. Ткачев, Е.П. Смилка // Экология и промышленность. – Харьков : УкрГНТЦ «Энергосталь», 2013. – № 1 (34). – С. 65–70.

5. Использование фенольных сточных вод для стабилизации оборотных вод систем водоснабжения коксохимических предприятий / С. В. Нестеренко, Е. П. Смилка, В. А. Ткачев, В. И. Григоров, Л. Д. Канцедал // Науковий вісник будівництва. – Харків : ХНУБА, 2013. – № 74. – С. 314–323.

6. Галкина Е. П. Повышение эффективности работы оборотных систем водоснабжения коксохимических предприятий / Е.П. Галкина // Науковий вісник будівництва. – Харків : ХНУБА, 2016. – Т. 86. – № 4. – С. 232–235.

7. Оцінка величини енергетичних витрат кінцевих споживачів логістичної системи в процесі освоєння матеріального потоку / Ю.О. Давідич, А.С. Галкін, Н.В. Давідіч, О.П. Галкіна // Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості. – 2018. – №. 2 (4). – С. 5-11.

8. Оцінка витрат часу кінцевих споживачів логістичної системи / Ю.О.Давідіч, А.С. Галкін, Н.В. Давідіч, О.П. Галкіна, К.О. Чебанюк // Комунальне господарство міст. – 2018. – №. 144. – С. 10-14.

9. Галкіна О. П. Оцінювання ефективності роботи теплообмінного обладнання систем оборотного водопостачання коксохімічних підприємств / О.П. Галкіна, Т.О. Шевченко // Комунальне господарство міст. – 2018. – № 146 (Т. 7). – С. 257-263.

10. Визначення впливу витрат кінцевих споживачів на функціонування логістичних систем / Ю.О. Давідіч, А.С. Галкін, Н.В. Давідіч, О.П. Галкіна, К. О. Чебанюк // Комунальне господарство міст. – 2018. – № 146 (Т. 7). – С. 25-33.

11. Дегтяр М.В. Екологічний моніторинг стану довкілля об’єктів складування відходів / М.В. Дегтяр, О.П. Галкіна // Наукові нотатки : міжвуз. зб. / Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк: Вид-во ЛНТУ, 2019. – № 65. – С. 55-60.

12. Галкіна О.П. Технології очищення фенольних стічних вод / О.П. Галкіна, М.В. Дегтяр // Екологічні науки. – 2019. – № 5(24). – Т.2. – С. 32-36. Index Copernicus

13. Дегтяр М. В., Галкіна О. П. Дослідження основних факторів, що впливають на ефективність очищення фільтрату полігонів твердих побутових відходів // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. – Т.30(69). № 5, 2019. – С. 62-68. Index Copernicus

14. Галкіна О. П. Баланс води на підприємстві при розробленні технологічних рішень / О. П. Галкіна, М. В. Дегтяр // Комунальне господарство міст. – 2020. – Вип. 154 (Т. 1). – С. 25-33. DOI 10.33042/2522-1809-2020-1-154-148-153 . Фахове видання, Index Copernicus

Статті у збірниках наукових праць та тези доповідей

1. Нестеренко С. В. Энергосберегающая технология обработки воды для предотвращения процессов коррозии и накипеобразования / С. В. Нестеренко, В. А. Ткачев, Е.П. Смилка // Экологическая и техногенная безопасность. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов : ХIX Междунар. науч.-техн. конф., 06–10 июня 2011, г. Бердянск : сб. науч. тр. – Харьков : УкрВОДГЕО, 2011. – С. 222–231.

2. Нестеренко С. В. Использование сточных вод коксохимического производства в оборотных системах первичных газовых холодильников / С. В. Нестеренко, В. А. Ткачев, Е. П. Смилка // Екологія промислового регіону : нац. еколог. форум, 23–24 травня 2012 р., м. Донецьк : зб. доп. – Донецьк, 2012. – Т. 2. – Секція 3. – С. 88–91.

3. Нестеренко С.В. Разработка новых лакокрасочных композиций на базе химстойких материалов и отходов коксохимического производства / С. В. Нестеренко, Е. П. Смилка // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве: Материалы X Международной научно-технической интернет-конференции. Секция 1. – Харьков: ХНАГХ, 2012. – С. 27-28.

4. Ткачев В.А. Понижение окислительно-восстановительного потенциала питьевой воды / В. А. Ткачев, С. В. Нестеренко, Е. П. Смилка // Научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНАГХ: программа и тезисы докладов. Часть 1. Строительство, архитектура, экология, общественные науки. – Харьков: ХНАГХ, 2012. – С. 117-119.

5. Нестеренко С.В. Понижение окислительно-восстановительного потенциала питьевой воды добавлением в воду L-аскорбиновой кислоты / С. В. Нестеренко, Е. П. Смилка// Научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНАГХ: программа и тезисы докладов. Часть 1. Строительство, архитектура, экология, общественные науки. – Харьков: ХНАГХ, 2012. – С. 128-129.

6. Нестеренко С. В. Защита теплообменного оборудования при использовании в них фенольных сточных вод : [текст] / С. В. Нестеренко, В. А. Ткачев, Е. П. Смилка // XXXVI науч.-техн. конф. препод., асп. и сотр. ХНАГХ, 24–26 апреля 2012 г., г. Харьков : прогр. и тез. докл. – Ч. 1. Строительство, архитектура, экология, обществ. науки. – Харьков : ХНАГХ, 2012.– С. 145–147.

7. Смилка Е. П. Рациональное использование промышленных сточных вод коксохимического производства : [текст] / Е. П. Смилка // Перспективи розвитку територій : теорія і практика : міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. студ., асп. та молод. вч., 5–30 жовтня 2013 р., м Харків : матер. конф. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – С. 135–136.

8. Нестеренко С.В. Гальванокоагуляционный метод получения физиологически полноценной питьевой воды / С.В.Нестеренко, В.А.Ткачев, Е.П.Смилка // Материалы международной научно-технической интернет-конференции «Ресурсосбережение и энергоэффективность инженерной инфраструктуры урбанизированных территорий. – 1-28 февраля 2013г. – Харьков: ХНАГХ. – 2013. – С. 95-98.

9. Нестеренко С. В. Применение ингибиторов для защиты теплообменного оборудования систем оборотного водоснабжения коксохимических предприятий : [текст] / С. В. Нестеренко, В. А.Ткачев, Е. П. Смилка // Вода, экология, общество : IV междунар. науч.-техн. конф., 20–21 марта 2014 г., г. Харьков : матер. конф. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2014. – С. 107–109.

10. Ткачев В. А. Стабилизационная обработка воды в оборотных системах коксохимического производства при использовании фенольных сточных вод : [текст] / В. А. Ткачев, Е. П. Смилка, С. В. Нестеренко // Водоснабжение и водоотведение населённых мест : междунар. конф., 4-5 июня 2014 г., г. Москва : сб. докл. – Москва : ECWATECH. – 2014. – С. 180–188.

11. Нестеренко С. В. Защита оборудования водооборотной системы коксохимического производства от коррозии и накипеобразования : [текст] / С. В. Нестеренко, В. А. Ткачев, Е. П. Смилка // Методи підвищення ресурсу міських інженерних інфраструктур. Присвячено 100-річчю створення Харківської каналізаціїї : VI всеукр. наук. сем., 15–16 жовтня 2014 р., м. Харків : тез. за матер. – Харьков : ХНУБА, 2014. – С. 80–82.

12. Смилка Е. П. Ингибиторная защита оборудования водооборотной системы коксохимического производства : [текст] / Е. П. Смилка // Экология и рациональное природопользование агропромышленных регионов : II Междунар. молод. науч. конф., 1–3 октября 2014 г., г. Белгород : сб. докл. – Белгород, 2014. – Ч. 1. – С. 204–206.

13. Ткачев В. А. Ингибиторная защита теплообменного оборудования оборотных циклов водоснабжения коксохимического производства : [текст] / В. А. Ткачев, С. В. Нестеренко, Е. П. Смилка // Современные проблемы водного хозяйства и инженерно-коммуникационных систем и экология : междунар. науч.-практ. конф., 14–15 апреля 2014 г., г. Баку : матер. конф. – Баку–Мутарджим : Азерб. арх.-строит. ун-т, 2014. – С. 411–415.

14. Смилка Е. П. Инновационная технология защиты теплообменных систем водоснабжения от коррозии и накипеобразования : [текст] / Е. П. Смилка, С. В. Нестеренко // Сучасна металургія проблеми, завдання, рішення. Наука і виробництво : Міжнар. конф., 28–29 квітня 2015 р., м. Дніпропетровськ : матеріали – Дніпропетровськ : Герда, 2015. – С. 113–116.

15. Галкина Е. П. Рациональное использование замкнутых систем водоснабжения коксохимических предприятий и оборотных циклов их водоснабжения : [текст] / Е. П. Галкина // Ресурсосбережение и энерго-эффективность инженерной инфраструктуры урбанизированных территорий и промышленных предприятий : II междунар. науч.-техн. конф., 2–27 февраля 2016 г., г. Харьков : матер. конф. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2016. – С.18–20.

16. Galkina O. A statistical model for determining the corrosion rate in coke-plant cooling system : [текст] / O. Galkina // Vědecký pokrok na př elomu tysyachalety–2016 : XII mezinárodní vědecko-praktická konf. 27 května – 05 června 2016 r., Praha : materiály konf. – Praha, 2016. – Díl 9. – Р. 44–45.

17. Ткачев В. А. Определение скорости коррозии в оборотной системе водоснабжения коксохимических предприятий : [текст] / В. А. Ткачев, Е. П. Галкина // Методи підвищення ресурсу міських інженерних інфраструктур : VI всеукр. наук. сем., 11–12 жовтня 2016 р., м. Харків : тез. за матер. – Харків : ХНУБА, 2016. – С. 6–7.

18. Галкіна О.П. Стабілізаційна обробка води на коксохімічних підприємствах. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 80-річчю каф. хімії ХНУМГ імені О. М. Бекетова "Актуальні питання хімії та інтегрованих технологій", 7-8 листопада, 2019 р., м. Харків, 2019. – С. 19.

19. Галкіна О. П. Технології очищення фенольних стічних вод / О. П. Галкіна, О. В. ШИПОВ // Вода. Екологія. Суспільство: Тези доповідей та інформаційні матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції, Харків, 1–2 жовтня 2020 р. ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – с. 107-108.

20. Галкіна О. П. Прогнозування стабільності оборотної води / О. П. Галкіна, А. Е. Баглай // Вода. Екологія. Суспільство: Тези доповідей та інформаційні матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції, Харків, 1–2 жовтня 2020 р. ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – с. 83-86.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2013

Статистика цитування

40

39

h-індекс

3

3

i10-індекс

1

1

Профіль у ORCID

Профіль у Researcher ID

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації, стажування

 • Підвищення кваліфікації у Центрі дистанційного навчання Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова «Теорія і практика роботи в Moodle» отримала сертифікат і свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка, 2015р. Свідоцтво 12 СПВ 173935)
 • Підвищення кваліфікації у «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут» (м. Харків) за темою «Сучасні технологічні рішення в галузі очистки промислових стічних вод з метою раціонального використання ресурсів на коксохімічних виробництвах», період з 01.02.2016 р. по 29.02.2016 р., м.Харків, наказ № 61-02 від 28.01.2016
 • Закордонне стажування у Західно-Поморському технологічному університеті (West Pomeranian University of Technology, ZUT), період з 25 жовтня 2017 р. по 6 листопада 2017 р., м. Щецин, Польща. (CERTIFICATE of training nr 3/2017)
 • Certificate participated at the Interdisciplinary European MODULE “The Best European Practices for the “Water Security” Platform to Achieve the Goals of Sustainable Development” in case of the Project 697938-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE WATER SECURITY-2020, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, Ukraine (Erasmus +, Jean Monnet Programme), 2020.

Отримання грантів, премій, стипендій

 •  Диплом Всеукраїнського конкурсу "Винахід року-2015" у номінації "Нові речовини і матеріали" від 22 квітня 2016 р., 2016 р.
 •  Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених (з 2018 по 2020 роки)

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

1. Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине "Реконструкция и интенсификация работы очистных сооружений водопроводно-канализационных систем"(для студентов дневной и заочной форм обучения специальности 7.06010302–Рациональное использование и охрана водных ресурсов)/ Харьков. нац. ун-тгород. хоз-ваим. А. Н. Бекетова; сост.: Г. И. Благодарная, Е. П. Смилка. – Харьков : ХНУГХ, 2015. – 83 с.

2. Методичні вказівки до організації самостійної роботи та проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Підвищення екологічної безпеки систем питного водопостачання» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізації (освітньої програми) «Раціональне використання і охорона водних ресурсів») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : С. С. Душкін, О. П. Галкіна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 40 с.

3. Конспект лекцій з дисципліни «Підвищення екологічної безпеки систем питного водопостачання» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізації (освітньої програми) «Раціональне використання і охорона водних ресурсів») / С. С. Душкін, О. П. Галкіна; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 74 с.

4. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Підвищення екологічної безпеки систем питного водопостачання» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізації (освітньої програми) «Раціональне використання і охорона водних ресурсів») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : С. С. Душкін, О. П. Галкіна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 28 с.

5. Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Ресурсозберігаючі технології при очищенні природних і стічних вод» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010108 – Водопостачання та водовідведення) / С.С.Душкін, Смілка О.П.; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 34 с.

6. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інженерна гідравліка» (для студентів 2–3 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізації (освітні програми) «Цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення)», «Гідротехніка (Водні ресурси)») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : О. П. Галкіна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 47 c.

7. Методичні рекомендації до практичних занять та виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Інженерна гідравліка» (для студентів 2–3 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізації (освітні програми) «Цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення)», «Гідротехніка (Водні ресурси)») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. О. П. Галкіна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 97 c.

8. Methodological guidelines for Laboratory Works on the subject “Technical Mechanics of Liquid and Gas” (for 2d-year full-time and 1-2- year part-time students education level “bachelor” specialty 192 – Building and civil engineering) / O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv ; com. : O. P. Galkina, T. O. Shevchenko. – Kharkiv : O. M. Beketov NUUE, 2020. – 41 p.

9. Методичні рекомендації до виконання практичних занять, розрахунково- графічного завдання та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Підвищення екологічної безпеки систем питного водопостачання» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології) / О. П. Галкіна; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2020. – 57 с.

10. Галкіна О. П. Інженерна гідравліка : конспект лекцій для студентів 2–3 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізації (освітні програми) «Цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення)», «Гідротехніка (Водні ресурси)») / О. П. Галкіна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 103 c.

Список дисциплін

 • Інженерна гідравліка
 • Технічна механіка рідини та газів
 • Підвищення екологічної безпеки систем питного водопостачання
 • Гідрологія

Розроблені електронні навчальні курси