Гайденко Сергій Миколайович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Гайденко Сергій Миколайович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування, кандидат економічних наук

Старший викладач кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, кандидат економічних наук

Асистент кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, кандидат економічних наук

Освіта

 • Харківська національна академія міського господарства, 2000-2004 рр., спеціальність "Економіка підприємства", диплом магістра з відзнакою, 2004 р.
 • Харківський механічний технікум імені О.О. Морозова, 1998-2000 рр., спеціальність "Економіка підприємства", диплом молодшого спеціаліста з відзнакою, 2000 р.
 • Хорошівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Харківської районної ради Харківської області, 1993-1998 рр.
 • Безлюдівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Харківської районної ради Харківської області, 1987-1993 рр.

Професійний досвід

Місце роботи

Кафедра підприємництва та бізнес-адміністрування Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Кафедра економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Гайденко С.М. Формування та реалізація стратегій розвитку підприємств житлово-комунального господарства. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Харків, 2017.

Адреса електронної пошти

gayd1981@gmail.com

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті та тези у наукових виданнях

1. Гайденко С.М., Костюк В.Д. Обґрунтування кореляційного-регресійного зв’язку між індексом інфляції та середньою собівартістю 1 м2 площі будівель введених в експлуатацію // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Підприємництво та бізнес-адміністрування: сучасні тренди», м. Харків, 01 - 28 лютого 2021р. С. 314-319. - [1].
2. Гайденко С.М., Родін В.Д. Діагностика конкурентних сил щодо підвищення управлінсько-господарської діяльності будівельного підприємства // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Підприємництво та бізнес-адміністрування: сучасні тренди», м. Харків, 01 - 28 лютого 2021р. С. 324-328. - [2].
3. Гайденко С.М., Вакуленко Р.О. Перспективи розвитку підприємств будівельного бізнесу України // Матеріали ХІV Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції «Сталий розвиток міст» (86-ї студентської науково-технічної конференції ХНУМГ ім. О.М. Бекетова): в 4-х ч. / Ч. 3. - Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. 2021. С. 15-17. - [3].
4. Гайденко С.М., Жукова Д.В. Сучасні тенденції розвитку готельного бізнесу України // Матеріали ХІV Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції «Сталий розвиток міст» (86-ї студентської науково-технічної конференції ХНУМГ ім. О.М. Бекетова): в 4-х ч. / Ч. 3. - Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. 2021. С. 17-19. - [4].
5. Гайденко С.М., Носа М.І. Сучасні методи калькулювання собівартості продукції на підприємствах з виробництва будівельних матеріалів // Матеріали ХІV Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції «Сталий розвиток міст» (86-ї студентської науково-технічної конференції ХНУМГ ім. О.М. Бекетова): в 4-х ч. / Ч. 3. - Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. 2021. С. 19-20. - [5].
6. Гайденко С.М., Івахненко Д.А. Обґрунтування використання в підприємницькій діяльності підприємств готельного бізнесу детермінованого факторного аналізу // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Бізнес-адміністрування в умовах сучасних економічних реалій", м. Харків, 01 - 28 лютого 2020р. C. 10-15. - [6].
7. Гайденко С.М., Крутько А.Д. Факторний аналіз: теоретичне обґрунтування ролі та значення в моніторингу підприємницької діяльності готельного підприємства // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Бізнес-адміністрування в умовах сучасних економічних реалій", м. Харків, 01 - 28 лютого 2020р. C. 20-24. - [7].
8. Гайденко, С.М., Якимчук М.А. Теоретичне дослідження стану та перспектив розвитку підприємств готельного господарства: в Україні та за кордоном // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Бізнес-адміністрування в умовах сучасних економічних реалій", м. Харків, 01 - 28 лютого 2020р. C. 116-121. - [8].
9. Гайденко С.М., Свічко С.О. Розвиток підприємництва в Україні та його економічна відповідальність // Abstracts of XVI International Scientific and Practical Conference, Graz, Austria, 11-12 May, 2020. С. 198-202. - [9].
10. Гайденко С.М., Хайло Т.О. Організаційно-економічна і управлінська адаптація комунальних підприємств до ринкових умов // Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (27 жовт. 2020 р.). Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки. С. 338-340. - [10].
11. Гайденко С.Н., Димченко Е.В., Хайло Т.О. Адаптивные возможности и механизмы городского водопроводно-канализационного предприятия // III Международная научно-практическая конференция «SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS», Киото, Япония, 2-4 декабря 2020 года. С. 328-333. - [11].
12. Гайденко С.М., Димченко О.В., Хайло Я.М., Дріль Н.В. Підприємництво в перехідний період від виживання до становлення // V Международная научно-практическая конференция «THE WORLD OF SCIENCE AND INNOVATION», Лондон, Великобритания, 9-11 декабря 2020 года. С. 395-400. - [hhttps://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/12/THE-WORLD-OF-SCIENCE-AND-INNOVATION-9-11.12.2020.pdf].
13. Гайденко С.М. Розвиток трудового потенціалу підприємств як чинник реформування регіональних ринків праці // Розвиток соціальної інфраструктури регіонів в умовах євроінтеграції : економіко-правові аспекти: Матер. всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Харків, 01 - 28 лютого 2019р.). Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 2019. C. 48-50. - [12].
14. Гайденко С.М., Прядкіна Ю.В. SWOT-аналіз і формування стратегії розвитку підприємницької діяльності // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Бізнес-адміністрування в умовах сучасних економічних реалій", м. Харків, 01 - 28 лютого 2019р. С. 93-96. - [13].
15. Гайденко С.М., Пірожок В.М. Удосконалення процесів оцінки конкурентоспроможності підприємств міського електричного транспорту на основі методів стратегічного планування // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Бізнес-адміністрування в умовах сучасних економічних реалій", м. Харків, 01 - 28 лютого 2019р. С. 134-137. - [14].
16. Гайденко С.М. Моделювання впливу техніко-експлуатаційних факторів на зміну показників виробничої програми підприємств міського електричного транспорту // Сучасні тренди розвитку урбанізованих територій: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 22-24 травня 2019 року). Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. С. 23-25. - [15].
17. Гайденко С.М. Сучасні перспективи та тенденції розвитку «розумного міста» // Сучасні тренди розвитку урбанізованих територій: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 22-24 травня 2019 року). Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. С. 123-124. - [16].
18. Величко В.В., Гайденко С.М. Стратегічні напрями розвитку підприємств інфраструктури міста // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 40): збірник тез доповідей учасників Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9 липня 2019 р.). МНІК «Конференція онлайн», Тернопіль. С. 57-59.
19. Гайденко С.М., Аксененко Ю.В. Особливості формування та погодження договірних цін на будівництво різних об’єктів в турбулентних умовах // Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки: Матер. ІІІ міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Харків, 01 - 28 лютого 2018р.). Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 2018. С. 55-57. - [17].
20. Гайденко С.М. Напрями забезпечення розвитку підприємств житлово-комунального господарства в турбулентних умовах // Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки: Матер. ІІІ міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Харків, 01 - 28 лютого 2017р.). Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 2017. С. 177-180. - [18].
21. Гайденко С.М. Система довгострокового тарифного регулювання в ЖКГ як чинник розвитку державно-приватного партнерства // Економіко-правові аспекти державно-приватного партнерства в умовах децентралізації економіки України: Матер. всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. мол. учен. і студ. (м. Харків, 01 - 28 лютого 2017р.). Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 2017. С. 119-121. - [19].
22. Величко В.В., Гайденко С.М. Стан інфраструктури підприємств житлово-комунального господарства України // Сучасні наукові підходи до вдосконалення політики економічного зростання: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 5 - 6 травня 2017р.). - Ужгород: ДВНЗ “УжНУ”. 2017. С. 59-63.
23. Гайденко С.М. Дослідження стану розрахунків населення за житлово-комунальні послуги в Україні // Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі: Матер. V міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 24 - 26 травня 2017 р.). Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 2017. С. 26-27. - [20].
24. Гайденко С.М. Економічні та правові аспекти державного регулювання екологічних ризиків у житлово-комунальному господарстві України // Економіко-правові аспекти державно-приватного партнерства в умовах децентралізації економіки України: Матер. всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. мол. учен. і студ. (м. Харків, 01 - 28 лютого 2016р.). Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 2016. С. 11-13. - [21].
25. Гайденко С.М. Етапи розробки та механізм реалізації стратегії розвитку підприємств житлово-комунального господарства // Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: International scientific conference (Klaipeda, 29 January 2016). Klaipeda: Baltija Publishing. 2016. P. 137-141.
26. Величко В.В., Гайденко С.М. Моделювання стратегії розвитку підприємств житлово-комунального господарства // Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі: Матер. ІV міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 - 28 травня 2015р.). Харків: ХНАМГ. 2015. С. 140-141. - [22].
27. Гайденко С.М. Нормативно-правове забезпечення стратегічного розвитку житлово-комунальних підприємств регіонів в сучасних умовах // Сучасна економічна наука: теорія і практика: Матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Полтава, 7 - 8 листопада 2013 року). Полтава: ПолтНТУ. 2013. С. 161-163. - [23].
28. Гайденко С.М., Синельник Л.В. Сучасні проблеми житлово-комунального господарства та шляхи їхнього вирішення на регіональному рівні // Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі: Матер. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 - 22 травня 2013 р.). Харків: ХНАМГ. 2013. С. 13-15. - [24].
29. Гайденко С.М. Сучасний розвиток інфраструктури регіону та формування більш ефективних механізмів управління міським господарством XXXV науч.-техн. конф. препод., аспир. и сотруд.: тезы докладов (г. Харьков, 21 - 23 апреля 2010 г.). Харьков: ХНАГХ. 2010. Ч. 3. Экономические науки. С. 13-15.
30. Гайденко С.М. Сучасні аспекти фінансової стабілізації діяльності підприємств житлово-комунального господарства // Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі: Матер. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 - 22 жовтня 2010 р.). Харків: ХНАМГ. 2010. С. 40-42. - [25].

Статті у фахових виданнях

1. Величко В.В., Матвєєва Н.М., Гайденко С.М. Формування напрямів здійснення стратегічного планування на підприємствах житлово-комунального гомподарства // Науково-практичний журнал "Причорноморські економічні студії". - Випуск № 8/2016 . – С.118-122. – [26].
2. Величко В.В., Гайденко С.М. Особливості формування стратегії розвитку підприємств житлово-комунального господарства в умовах турбулентної економіки // Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство: колективна монографія / за заг. ред. К.С. Шапошникова та ін. У 2 томах. Херсон: ВД «Гельветика», 2015. Т. 1. С. 229-246.
3. Гайденко С.М. Міжнародний досвід та вітчизняні тенденції розвитку житлово-комунального господарства на регіональному рівні // Культура народов Причерноморья. 2011. №217. С. 9-11. - [27]

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

1. Гайденко С.М., Волгіна Н.О., Панова О.Д., Юр’єва С.Ю. Оцінка моделей прогнозування банкрутства підприємств готельного бізнесу в умовах цифровізації економіки / Науково-практичний журнал Журнал «Економіка та держава». - № 6. 2022. - С. . - [28].
2. Гайденко С.М., Коненко В.В., Соколов Д.В. Аналіз стану розвитку підприємств будівельного бізнесу України під впливом пандемії COVID-19 / Науково-практичний журнал Журнал «Економіка та держава». - № 5. 2022. - С. 96-104. - [29].
3. Гайденко С.М. Кореляційно-регресійний зв'язок індексу інфляції з фінансовими показниками підприємницької діяльності будівельного бізнесу / Науково-практичний журнал Журнал «Економіка та держава». - № 1. 2022. - С. 68-74. - [30].
4. Pavlo T. Bubenko, Olena V. Dymchenko, Olha O. Rudachenko, Serhii M. Haidenko, Oleg A. Diegtiar. Territorial organization of innovative development: Entrepreneurial aspect of sustainability // RIVISTA DI STUDI SULLA SOSTENIBILITA. Anno di pubblicazione: 2021, Fascicolo: 2, Pages: 171-185. (SCOPUS) - [31].
5. Oleksandra Marusheva, Vitalina Konenko, Serhii Haidenko, Olha Voronina, Oksana Medvedchuk. Integral approach of assessment of interaction level of stakeholders of construction enterprises // International Journal of ADVANCED AND APPLIED SCIENCES. Volume 8, Issue 11 (November 2021), Pages: 44-49. (SCOPUS) - [32].
6. Коненко В.В, Гайденко С.М., Соколов Д.В. Синтез методів організації ефективного управління витратами підприємств / Науково-практичний журнал Журнал «Економіка та держава». - № 5. 2021. - С. 102-107. - [33].
7. Гайденко С.М., Свічко С.О. Інституціональні витоки підприємництва та його зв`язок з регіональним розвитком / Проблеми економіки № 2 (44), 2020. С. 338-346. - [34].
8. Димченко О.В., Хайло Я.М., Гайденко С.М., Хайло Т.О. Підприємництво і адаптація комунальних підприємств до ринкових умов / Міжнародний науковий журнал «Механізм регулювання економіки». №2, 2020. С. 96-105. - [35].
9. К. Маmonov, V. Velychko, E. Grуtskov,. S. Haidenko, V. Prasol, Abolhacanzad Alireza Econometric modeling of investment attractiveness of enterprises / Український метрологічний журнал. 2020. № 4. С. 57-63. (Web of Science). - [36].
10. Островський І.А., Прасол В.М., Гайденко С.М. Стратегічне антикризове управління персоналом: закордонний досвід досліджень / Ефективна економіка. - 2019. № 6. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.37. - [37].
11. Сухонос М.К., Димченко О.В., Белявцева В.В., Гайденко С.М., Свічко С.О. Державна підтримка регіонального розвитку / Комунальне господарство міст. - 2019, том 4, випуск 150. С. 2-9. DOI 10.33042/2522-1809-2019-4-150-9. - [38].
12. Гайденко С.М. Діагностика діяльності підприємств житлово-комунального господарства / Проблеми системного підходу в економіці. - Киів: НАУ. ВИПУСК № 4(72), Частина 1, 2019. С. 84-91. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-13. - [39].
13. Островський І.А., Гайденко С.М., Прасол В.М. Теоретичні аспекти дослідження трудового потенціалу підприємств / Журнал «Інвестиції: практика та досвід». - 2018. – С.59-62. № 12. - [40].
14. Островський І.А., Рибак Г.І., Гайденко С.М. Вимірювання соціальної ефективності екологічних заходів: міжнародний досвід та проблеми України / Електронне наукове фахове видання Мукачівського державного університету «Економіка та суспільство». - 2018. № 16. С. 3-8. [41].
15. Гайденко С.М. Теоретичні аспекти розвитку підприємств житлово-комунального господарства / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки". - 2017р. - № 24. – С.97-100. – [42].
16. Гайденко С.М. Економетричне моделювання показників функціонування підприємств житлово-комунального господарства / Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - Випуск № 2 (08) 2017 Частина 1. – С.91-97. – [43].
17. Гайденко С.М. Побудова алгоритму формування механізму реалізації стратегії розвитку підприємств житлово-комунального господарства / Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент". - Випуск № 24-1/2017 . – С.93-96. – [44].
18. Величко В.В., Гайденко С.М. Сценарний інструментарій стратегії розвитку підприємств житлово-комунального господарства / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки". - Випуск - 23 / 2017 (ч. 1). – С.138-142. – [45].
19. Gaydenko S. Administrative aspects of quality policy of utility enterprise / Valeriya Yesina, Nataliya Matveeva, Sergiy Gaydenko // Economia Aziendale Online. – Vol.7. – No.2: Issue 2/2016. – 2016. [Електронний ресурс]. – [46].
20. Gaydenko S. Main aspects of development strategy of city economy / Viktoriia Velichko, Sergiy Gaydenko, Alla Krokhmal // Economia Aziendale Online. – Vol.7. – No.2: Issue 2/2016. – 2016. [Електронний ресурс]. – [47].
21. Величко В.В., Гайденко С.М. Актуальні питання управління підприємствами житлово-комунального господарства в сучасних економічних умовах / Електронне наукове фахове видання Мукачівського державного університету "Економіка та суспільство". - 2016р. - № 4. C.119-126. [Електронний ресурс]. – [48].
22. Величко В.В., Гайденко С.М. Наукові складові розробки стратегії розвитку підприємств житлово-комунального господарства / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки". - Журнал Випуск - 19 / 2016 (ч. 1). – С.57-61. – [49].
23. Н.О. Волгіна, С.М. Гайденко Теоретичні аспекти сучасного реформування житлово-комунального господарства України / Електронне наукове фахове видання Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету “Ефективна економіка”. - 2016р. - № 5. [Електронний ресурс]. – [50].

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

ІНДЕКСИ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ
УСІ
ПОЧИНАЮЧИ З 2016

Статистика цитування

52

33

h-індекс

4

2

i10-індекс

1

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

 • "Дистанційне міжнародне стажування з 21.07.-01.09.2021 р. на базі International Economic Institute (Praha, Czech Republic) за темою: «Scientific perspectives and innovations in education: experience of the Czech Republic remotely", 2021 р.
 • "THE EU SUSTAINABLE DEVELOPMENT PRACTICES IN THE CONTEXT OF INDUSTRIES 4.0 AND 5.0: ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS”, with the support of the Erasmus* Programme of the European Union, 17.11.2020 р.
 • “Аналітичне забезпечення підприємницької діяльності: оцінка ефективності малого бізнесу, організація і методика економічного аналізу, прикладна статистика”, 2019 р.
 • “Організація та управління діяльністю ОСББ”, 2017 р.
 • “Програма підвищення кваліфікації викладачів економічних дисциплін: економіка довкілля і природних ресурсів”, 2014 р.
 • “Вдосконалення навчального процесу з використанням системи дистанційного навчання Moodle”, 2009 р.
 • „Вища освіта України і Болонський процес”, 2007 р.

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

 • Статистика підприємств міського господарства : навч. посібник / В. О. Костюк, С. М. Гайденко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 128 с. [51]
 • Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки: теорія, практика, перспективи: колективна монографія / За ред. О.В. Димченко. - Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2016. - 342 с.
 • Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство: колективна монографія / За заг. ред.. К.С. Шапошникова та ін.. У 2 томах.- Херсон: Видавничій дім “Гельветика”. – Херсон, 2015. - Т 1. - с.
 • Економіка довкілля і природних ресурсів: навчальний посібник / за заг. ред. П. Т. Бубенка; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Х.: ХНУМГ, 2014. - 280 с. [52]
 • Регіональна економіка: навч. посібник / О.В. Димченко, Н.М. Матвєєва, С.М. Гайденко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва – Х.: ХНАМГ, 2010, - 221 с. [53]

Навчально-методичні матеріали

 • Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Спецкурс з дослідження фінансово-господарської діяльності підприємств міського господарства» (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 051 – Економіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : С. Ю. Юр’єва, С. М. Гайденко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 37 с.

[54]

 • Методичні рекомендації і завдання до виконання контрольної роботи, проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Статистика підприємств міського господарства» (для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 051 – Економіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : В. О. Костюк, С. М. Гайденко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 41 с. [55]
 • Методичні рекомендації до самостійного вивчення, проведення практичних занять та виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни «Регіональна економіка» (для студентів денної і заочної форм навчання (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальностей 051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування) ) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : О. В. Димченко, С. М. Гайденко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова , 2018. – 66 с. [56]
 • Методичні вказівки і завдання до виконання розрахунково-графічного завдання, проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу «Статистика підприємства» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, уклад. : В. О. Костюк, С. М. Гайденко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 36 с. [57]
 • Конспект лекцій з курсу «Інституційне забезпечення та правове регулювання ринку нерухомості» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.08010104 – Оцінка землі та нерухомого майна) / В. В. Величко, Н. В. Водка, С. М. Гайденко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 149 с. [58]
 • Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Інституційне забезпечення та правове регулювання ринку нерухомості» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.08010104 – Оцінка землі та нерухомого майна) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: В. В. Величко, Н. В. Водка, С. М. Гайденко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015 – 19 с. [59]
 • Методичні вказівки до самостійної роботи та вивчення дисципліни «Інституційне забезпечення та правове регулювання ринку нерухомості» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.08010104 – Оцінка землі та нерухомого майна) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: В. В. Величко, Н. В. Водка, С. М. Гайденко. – Х.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова , 2015 – 29 с. [60]
 • Програма нормативної навчальної дисципліни “Регіональна економіка” для студентів за напрямами підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”, 6.030509 “Облік і аудит” / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: О. В. Димченко, С. М. Гайденко. – Х.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова , 2014 – 9 с. [61]
 • Робоча програма з дисципліни “Регіональна економіка” для студентів за напрямами підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”, 6.030509 “Облік і аудит” / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: О. В. Димченко, С. М. Гайденко. – Х.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова , 2014 – 17 с. [62]
 • Програма вибіркової навчальної дисципліни “Статистика підприємств міського господарства” для студентів за напрямом підготовки 6.030504 “Економіка підприємства” / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: В. О. Костюк, С. М. Гайденко. – Х.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова , 2014 – 11 с. [63]
 • Робоча програма з дисципліни “Статистика підприємств міського господарства” для студентів за напрямом підготовки 6.030504 “Економіка підприємства” / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: В. О. Костюк, С. М. Гайденко. – Х.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова , 2014 – 18 с. [64]
 • Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання, проведення практичних занять і рекомендації до самостійного вивчення дисципліни “Інтелектуальна власність” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03050401 “Економіка підприємства”) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: С. М. Гайденко. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 48 с. [65]
 • Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 7.03050401 – «Економіка підприємства») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: С. М. Гайденко. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 20 с. [66]
 • Конспект лекцій з дисципліни “Статистика підприємств міського господарства” (для студентів 4 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – “Економіка підприємства”) / В. О. Костюк, С. М. Гайденко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 92 с. [67]
 • Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з дисципліни “Внутрішній економічний механізм підприємств міського господарства” (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: В. М. Тюріна, С. М. Гайденко. – Х.: ХНАМГ, 2011. - 39 с. [68]

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси

НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ
СТУПІНЬ/ ОКР
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ/НАПРЯМ
ФОРМА НАВЧАННЯ
Регіональна економіка Бакалавр
 • 051 Економіка
 • 071 Облік і аудит
Денна/Заочна
Оцінка ефективності малого бізнесу Бакалавр
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Денна/Заочна
Розміщення продуктивних сил Бакалавр
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Денна/Заочна
Організація і методика економічного аналізу Бакалавр
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Денна/Заочна
Прикладна статистика Магістр
 • 073 Менеджмент
Денна/Заочна
Бюджетування діяльності підприємства Магістр
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Виробнича практика Магістр
 • 073 Менеджмент
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Денна/Заочна
Переддипломна практика Магістр
 • 073 Менеджмент
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Денна/Заочна
Оцінка бізнесу Бакалавр
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Денна/Заочна
Бізнес-статистика Магістр
 • 073 Менеджмент
Денна/Заочна
НАЗВА КУРСУ
СТУПІНЬ/ОКР
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
ФОРМА НАВЧАННЯ
ID КУРСУ

Організація і методика економічного аналізу

Бакалавр

Усі напрями

Денна/Заочна

167

Регіональна економіка

Бакалавр

Усі напрями

Денна/Заочна

147

Статистика

Бакалавр

Усі напрями

Денна/Заочна

220

Статистика підприємств міського господарства

Бакалавр

Усі напрями

Денна/Заочна

43

Економіко-статистичні методи обробки наукових досліджень

Доктор філософії

Спеціальність 076 - Підприємство, торгівля та біржова діяльність, освітньо-наукова програма - Підприємство, торгівля та біржова діяльність

Денна/Вечірня/Заочна

2095

Бізнес-статистика

Магістр

Спеціальність 073 - Менеджмент, освітньо-професійна програма - Бізнес-адміністрування

Денна/Заочна

2430

Оцінка бізнесу

Бакалавр

Спеціальність 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, освітньо-професійні програми: - Економіка та організація бізнесу; - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Денна/Заочна

2429