Гавриленко Ірина Олександрівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Гавриленко Ірина Олександрівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

старший викладач кафедри комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Освіта

Харківська державна академія міського господарства, 2002 р., «Менеджмент організацій». Магістр менеджменту організацій, спеціалізація «Інформаційні системи управління міською інфраструктурою» Диплом № ХА 18753474

Професійний досвід

Місце роботи

старший викладач кафедри комп'ютерних наук та інформаційних технологій Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Електронна пошта

Irina.Gavrilenko@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Монографії

 • Гавриленко И. А. Функциональная надежность трубопроводных транспортных систем : монография / И. А. Гавриленко, Н. И. Самойленко. – Горловка : ЧП «Видавництво Ліхтар», 2008. – 180 с.
 • Гавриленко І. О. Функціональна надійність трубопровідних транспортних систем : монографія / І. О. Гавриленко, М. І. Самойленко. – Харків, ХНАМГ, 2009. – 183 с.
 • Гавриленко И. А. Адекватность моделей функциональной надежности трубопроводных систем : монография / И. А. Гавриленко, Н. И. Самойленко, А. Б.Костенко, Т. С. Сенчук, А. В. Лобан. – Харьков, НТМТ, 2009. – 115 с.
 • Гавриленко І. О. Моделювання процесів виявлення несуттєвої запірної арматури при розрахунку ймовірності безвідмовної роботи аварійно-ремонтних зон / І. О. Гавриленко // Математичні моделі та новітні технології управління економічними та технічними системами : монографія / за заг. ред. В. О. Тімофєєва, І. В. Чумаченко – Харків : ФОП Мезіна В. В. – 2018. С. 215–222.
 • Литвинов А. Л., Гавриленко І. О., Сенчук Т. С. Інформаційна система діагностики функціональної надійності трубопровідних систем. Інформаційні системи і технології в міському просторі: Монографія / ред. М.В.Новожилова / Харків: ХНУМГ імені О.М. Бекетова, 2020. – 292 с. (С. 36 – 72).
 • Gavrilenko I., Karpenko N., Litvinov A. Diagnostics of functional reliability of pipeline systems // Intelligent computer-integrated information technology in project and program management : Collective Monograph edited by I. Linde, I. Chumachenko, V. Timofeyev – Riga, ISMA University, 2020. – 324 p. (P. 54 – 63).

Статті у наукових виданнях

 • Гавриленко И. А. Анализ эффективности информационных систем управления с использованием CASE-средств / И. А. Гавриленко, Н. О. Манакова // Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техніка, 2003. – № 49. – С. 249-253.
 • Гавриленко И. А. Информационные потоки в системе управления городской инженерной сетью / И. А. Гавриленко, Н. О. Манакова, А. В. Белогурова // Радиоэлектроника и информатика. – Х.: ХНУРЕ, 2003. – № 1(22) январь-март. – С. 129-134.
 • Гавриленко И. А. Анализ процессов управления в трубопроводных сетях с помощью CASE-технологий / И. А. Гавриленко, Н. О. Манакова, А. В. Белогурова // АСУ и приборы автоматики. – Х.: ХНУРЕ, 2004. – № 126. – 23–32.
 • Гавриленко И. А. Анализ методов оценки надежности трубопроводных транспортных систем в автоматизированных системах управления / И. А. Гавриленко, Н. И. Самойленко // Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техніка, 2005. – № 63. – С. 195-199.
 • Гавриленко И. А. Расчет надежности поставки целевого продукта конкретному потребителю в системах трубопроводного транспорта / И. А. Гавриленко, Н. И. Самойленко // Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техніка, 2005. – № 67. – С. 222-228.
 • Гавриленко И. А. О выборе оптимального варианта проектирования и эксплуатации трубопроводных транспортных систем / И. А. Гавриленко, Н. И. Самойленко // Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техніка, 2006. – № 69. – С. 109-116.
 • Гавриленко И. А. Повышение надежности функционирования магистрального трубопровода / И. А. Гавриленко, Н. И. Самойленко, Т. С. Передерий // Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техніка, 2006. – № 72. – С. 193-200.
 • Гавриленко И. А. Математическое обоснование оценки вероятности безотказной работы трубопроводной транспортной системы с мостовым соединением элементов / И. А. Гавриленко // АСУ и приборы автоматики. – Х.: ХНУРЕ, 2006. – № 135. – С. 39-41.
 • Гавриленко И. А. Расчет надежности трубопроводных систем с мостовыми соединениями элементов / И. А. Гавриленко, Н. И. Самойленко, В. П. Протопопова // Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техніка, 2007. – № 76. – С. 247-252.
 • Гавриленко И. А. Метод расчета функциональной надежности трубопроводных транспортных систем / И. А. Гавриленко, Н. И. Самойленко // Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техніка, 2008. – № 81. – С. 176-183.
 • Гавриленко И. А. Модели функциональной надежности трубопроводной транспортной системы / И. А. Гавриленко, Н. И. Самойленко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – Харьков, 2008. – № 6/3 (36). – С. 17-19.
 • Гавриленко И. А. Анализ функциональной надежности различных конструкций магистральных трубопроводов / И. А. Гавриленко, Н. И. Самойленко // Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техніка, 2009. – № 86. – С. 197-203.
 • Gavrilenko I. Functional reliability calculation of complex pipe-line transport system / I. Gavrilenko, M. Samoylenko // "TRANSCOM 2009". – Slovac Republic, Gilina, 2009. – P. 73-76.
 • Гавриленко И. А. Упрощенный вычислительный эксперимент по проверке адекватности моделей устойчивости функционирования городских трубопроводных систем / И. А. Гавриленко, Н. И. Самойленко // Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техніка, 2010. – № 95. – С. 121-127.
 • Гавриленко І. О. До питання підвищення безпеки систем водо- та газопостачання / І. О. Гавриленко // Комунальне господарство міст. – Х.: ХНАМГ, 2011. – № 99. – С. 56-59.
 • Гавриленко И. А. Исследование методов расчета надежности трубопроводных систем / И. А. Гавриленко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – Харьков, 2012. – Вып. 3/7 (57). – С. 29-32.
 • Гавриленко И. А. Критерий функциональной надежности напорных трубопроводных систем энергетики при расследовании техногенно-экологических катастроф / И. А. Гавриленко, Н. И. Самойленко, М. В. Булаенко, С. И. Богучарский // Комунальне господарство міст. – Х.: ХНАМГ. 2012. – №. 109. – С. 188-194.
 • Гавриленко І. О. Критерий функциональной надежности напорных трубопроводных систем энергетики при расследовании техногенно-экологических катастроф / І. О. Гавриленко, Т. С. Сенчук // Комунальне господарство міст. – Х.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. 2011. – № 110. – С. 197-203.
 • Гавриленко И. А. Разработка математических моделей упорядочивания графа трубопроводной распределительной сети / И. А. Гавриленко, Н. И. Самойленко, Т. С. Сенчук // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – Харьков, 2015. – Вып. 3/4(75). – С. 21-25.
 • Гавриленко И. А. Альтернативный подход к автоматизированному управлению потокораспределением в коммунальных сетях с учетом их функциональной надежности / И. А. Гавриленко // Международный научный журнал «ScienceRise». – Харьков, 2016. – № 2/2(19). – С. 6–9.
 • Гавриленко И. А. Математическое и цифровое моделирование одного из этапов расчета функциональной надежности трубопроводной сети / И. А. Гавриленко // Международный научный журнал «ScienceRise». – Харьков, 2017. – № 6. – С. 25-28.
 • Gavrilenko I. Adapted analytical method of calculation of the functional reliability of gas pipeline systems / I. Gavrilenko, D. Dorogavtsev // Supporting technologies of the logistics man-agement concept. – Харків, ХНАДУ,2018. – Вип. 10, ч. 3. – С. 77-79.

Статті у фахових виданнях

 • Litvinov A. L., Gavrilenko I. A. Information System of the Diagnostics of a Functional Reliability of Pipeline Systems// Комунальне господарство міст. Серія Технічні науки та архітектура : наук.-техніч. збірник / Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва. ім. О. М. Бекетова ; відпов. ред. В. М. Бабаєв. - Харків: ХНУМГ, 2020. Том 4 № 157. С. 140 – 145.

Тези до конференцій

 • Гавриленко І. О. Формалізація програми розрахунку ймовірності безвідмовної роботи аварійно-ремонтної зони // Міжнародна науково-практична конференція «Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами і програмами (ММП-2018)», Коблево, 10-14 вересня 2018 р. Праці – Харків: ХНУРЕ, 2018. С. 24-25.
 • Iryna Havrylenko. Resource allocation model in multi-level management system / Mykola Karpenko, Iryna Havrylenko // Матеріали VII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційні системи та технології» (ІСТ-2018), 10-15 вересня 2018, Коблеве – Харків. С. 30-31.
 • Гавриленко І. О. Модель розподілу ресурсів у багаторівневій системі управління / І. О. Гавриленко, М. Ю. Карпенко // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тренди розвитку урбанізованих територій», м. Харків, 22-24 травня. Праці – Харків, 2019. С. 119-120.
 • Gavrilenko I. A. Automated system of the diagnostics of the reliability of pipeline systems / Karpenko N. U., Litvinov A. L. // Міжнародна науково-практична конференція «Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами і програмами (ММП-2020)», Коблево, 14-18 вересня 2020 р. Праці – Харків: ХНУРЕ, 2020.
 • Гавриленко І.О., Новожилова М.В. Представляємо колективну монографію «Інформаційні системи і технології в міському просторі» // Тези доповідей ІІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 2020, Харків. С. 12 – 13.
 • Гавриленко І.О., Потапчук Т. О. Аналіз ефективності алгоритмів пошуку оптимального шляху // Матеріали 4-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених «Інформаційні технології: теорія і практика» (Дніпро, Запоріжжя, Харків). 17 – 19 березня 2021 р. С. 64 – 65.
 • Литвинов А. Л., Гавриленко І. О. Застосування бази даних Moodle в навчальному процесі // Матеріали 7-ї Міжнародної наукової конференції "Математичне моделювання, оптимізація та інформаційні технології (MMOTI-2021) Кишинів – Київ – Батумі, 15 – 19 листопада 2021 р. С. 256 – 259.
 • Irina Gavrilenko. Subsystem for diagnostics of the reliability of pipeline systems and its probabilistic model / Irina Gavrilenko, Anatoliy Litvinov // Матеріали X Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційні системи та технології» (ІСТ-2021), 13 – 19 вересня 2021, Харків – Одеса. С. 146 – 150.

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

104

44

h-індекс

5

3

i10-індекс

3

2

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Підвищення кваліфікації «Вдосконалення навчального процесу з використанням системи дистанційного навчання Moodle»

ХНУМГ імені О.М. Бекетова

Харків, Україна

2013 р.

12СПК 829157 від 18.01.2013

Підвищення кваліфікації «Вивчення методики викладання дисциплін «Організація баз даних», «Основи програмування»

ХНУРЕ

Харків, Україна

2015 р.

Сертифікат № 110 від 19.05.2015

Microsoft Office Specialist 2013

Micrisoft

Київ, Україна

2017 р.

Сертифікат № wBP7Y-22LV від 28.03.2017

Отримання грантів, премій, стипендій

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Назва

Назва закладу

Місто, Країна

Дата

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Гавриленко І.О. Технології створення програмних продуктів та інформаційних систем. Навч. посібник. / І.О. Гавриленко, М.Ю. Карпенко, Н.О. Манакова – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 94 с.

Навчально-методичні матеріали

 • Методичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт із навчальної дисципліни «Організація баз даних та знань» (для студентів 1–2 курсів усіх форм навчання спеціальності 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології галузі знань 12 – Інформаційні технології) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: О. Б. Костенко, І. О. Гавриленко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 19 с.
 • Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі і аудиті» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 071 – Облік і оподаткування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім.О. М. Бекетова; уклад.: М. Ю. Карпенко, І. О. Гавриленко. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019. – 99 с.

Список дисциплін

 • Інформаційні системи та технології
 • Практикум з інформаційних і комунікаційних технологій
 • Організація баз даних та знань
 • Теорія ймовірностей і математична статистика
 • Вища та прикладна математика (ТЙ та МС, мат.програмування)
 • Системна інтеграція та адміністрування інформаційних систем
 • Системи електронного документообігу

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Інформаційні системи і технології

Бакалавр

Менеджмент

Денна/Заочна

802

Організація баз даних та знань

Бакалавр

Комп'ютерні науки, ІСтаТ

Денна/Заочна

803

Практикум з інформаційних і комунікаційних технологій

Бакалавр

Денна

16

Практикум з інформаційних і комунікаційних технологій

Бакалавр

Заочна

809

Електронний документообіг в проектувальній діяльності

Бакалавр

Комп'ютерні науки, ІСтаТ

Денна/Заочна

853