Вітченко Денис Миколайович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Вітченко.jpg


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Вітченко Денис Миколайович

Посада

Доцент кафедри містобудування ХНУМГ імені О.М. Бекетова

Освіта

Назва ЗВО, роки навчання.

  • напрям підготовки/спеціальність ; спеціалізація; кваліфікація. Диплом №….

Харківська державна академія міського господарства, 1994-2000. Спеціальність – містобудування; кваліфікація – магістр архітектури. Диплом ХА №12171825 (А №002503)

Професійний досвід

Науковий ступень за спеціальністю кандидат архітектури, вчене звання Посада назва Кафедри

Місце роботи

Доцент кафедри містобудування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Тема дисертації: Дис... канд. наук: номер спеціальності / І. Б. Прізвище ; ЗВО. — Місто., рік. — с.: рис. — укp. Патерни української самобутності в спадщині Харківської архітектурної школи першої третини ХХ ст.: джерела й особливості реабілітації: Дис...канд. наук: 18.00.01 / Д. М. Вітченко ; ХНУМГ імені О.М. Бекетова. — Харків, 2019. — 362 с.

Електронна пошта

Denys.Vitchenko@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

  • Прізвище І. Б. Назва статті / І. Б. Прізвище // Назва : монографія / за заг. ред. І. Б. Прізвище. – Місто : «Видавництво», рік. – Сторінки.

Вітченко Д.М. Сільськогосподарська дослідницька станція в Харкові як творчий доробок українсько-польського архітектурного тандему / Д.М.Вітченко // Українсько-польські архітектурні візії: погляд крізь часи та епохи = Ukrainian-Polish Architectural Visions A Look Through the Times and Epochs : [монографія] / ред. кол. : В.М. Бабаєв (голова), Н.В. Бібік, Л.М. Жванко та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2016. – С. 139–146.

Статті у фахових виданнях

Вітченко Д.М. Ремінісценції будинку Г.П. Ґалагана в с. Лебединцях в архітектурних проектах В.Г. Кричевського / Д.М. Вітченко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. збірник / відпов. ред. М.М. Осєтрін. – К. : КНУБА, 2016. – Вип. 60. – С. 27–34. - Вітченко Д.М. Український традиційний контекст в архітектурному доробку С.П. Тимошенка харківського періоду творчості / Д.М. Вітченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.- техн. збірник / відпов. ред. М.М. Дьомін. – К. : КНУБА, 2017. – Вип. 47. – С. 30–42; - Вітченко Д.М. Український традиційний контекст в архітектурному доробку Є.Н. Сердюка харківського періоду творчості / Д.М. Вітченко // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. збірник / відпов. ред. Куліков П.М. – К. : КНУБА, 2017. – Вип. 11–12. – С. 29–40. - Вітченко Д.М. Український традиційний контекст в архітектурному доробку П.З. Крупка харківського періоду творчості / Д.М. Вітченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. збірник. – К. : 2018. – Вип. 47. – С. 30–42.

Статті у збірниках наукових праць

Вітченко Д.М. Археопарки в аспекті містобудівного і архітектурного проектування / Д.М. Вітченко // Науковий вісник будівництва – 2007 – №44 – С. 28–31. - Вітченко Д.М. Розкриття естетичного потенціалу археологічної спадщини засобами ландшафтної архітектури // Науковий вісник будівництва – 2009 – №52 – С. 13–17. - Вітченко Д.М. Сучасні методи показу нерухомих пам’яток археології в аспекті охорони та використання / Д.М. Вітченко // Вісник ХДАДіМ – 2009 – №13 – С.14–22. - Вітченко Д.М. Символічне означення нерухомих пам’яток археології як фактор їх збереження (на прикладі городищ) / Д.М. Вітченко // Вісник ХДАДіМ – 2009 – №14 – С.8–17. - Вітченко Д. Харків Василя Кричевського / Д.М. Вітченко // Василь Кричевський – творець національного стилю в мистецтві – спец. випуск науково-популярного журналу Пам’ятки України: історія та культура – 2014 – №6 – С. 10–20. - Вітченко Д. Харківський період життя та творчості Сергія Тимошенка / Д.М. Вітченко // Пам’ятки України: історія та культура – 2014 – №12 – С. 42-51. - Вітченко Д.М. Видання, присвячені українській сакральній дерев’яній архітектурі / Д.М. Вітченко // Волинська ікона: дослідження та реставрація. Науковий збірник. Випуск 21. Матеріали XXI міжнародної наукової конференції, м.Луцьк , 16-17 жовтня 2014р. Упоряд. Т.Єлісєєва, Є. Ковальчук – Луцьк, 2014.– 352с.,іл., С. 273-274. - Вітченко Д.М. Ремінісценція будинку Київського митрополита в архітектурному проекті С.П. Тимошенка в Харкові/ Д.М. Вітченко// Научные труды SWorld. Вып. 3(40). Том 10 – Иваново: Научный мир, 2015 – С. 29–34. - Вітченко Д.М. Актуалізація архаїчних форм традиційного зодчества України в проекті школи К. М. Жукова в м. Вовчанськ/ Д.М. Вітченко//Научные труды SWorld. Вып. 4(41).Том 12. – Иваново: Научный мир, 2015 – С. 44–49 - Вітченко Д. Покровська церква в селі Плішивець на Полтавщині/ Д.М. Вітченко // Пам’ятки України: історія та культура – 2016.– №2 – С.62–71. - Вітченко Д. Український модерн Євгена Сердюка/ Д.М. Вітченко // Пам’ятки України: історія та культура – 2016.– №2 – С.72–81. - Вітченко Д.М., Маслов Е.О. О.Ю. Лейбфрейд – дослідник архітектури Харкова / Д.М. Вітченко, Е.О. Маслов / Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість: матеріали І наук.-іст. конф., Харків./ [керівник вид. проекту В.М. Бабаєв; редкол.: Л.М. Шутенко (голова) та ін.]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2016. – С. 98-101. - Вітченко Д.М. Проблеми створення музею народної архітектури та побуту Слобідської України на базі Національного літературно- меморіального музею Г.С. Сковороди у с. Сковородинівка Харківської області/ Д.М. Вітченко – Двадцять другі Сумцовські читання: збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції «Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій», присвяченої 25-річчю Незалежності України, 18 квітня 2016 р. / Харківський історичний музей ім. М. Ф. Сумцова. – Харків: Майдан, 2016. – С. 83-89. - Вітченко Д.М. Павло Іванович Ширшов. Штрихи до творчого портрету / Д.М. Вітченко // Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість: матеріали ІІ наук.-практ. конф., Харків, 15-16 грудня 2016 р. / [ керівник вид. проекту В.М. Бабаєв; редкол. Л.М. Шутенко (голова) та ін.] ; Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків ім. О.М. Бекетова, 2017. – С. 44–49. - Вітченко Д.М., Маслов Є.О. Український традиційний контекст у творчості архітектора П.З. Крупка / Д.М. Вітченко // Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість: матеріали ІІ наук.-практ. конф., Харків, 15-16 грудня 2016 р. / [ керівник вид. проекту В.М. Бабаєв; редкол. Л.М. Шутенко (голова) та ін.] ; Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків ім. О.М. Бекетова, 2017. – С. 17–23. - Вітченко Д. Проблеми створення музею народної архітектури та побуту Слобідської України на базі Національного літературно- меморіального музею Г.С. Сковороди у с. Сковородинівка Харківської області / Д.М. Вітченко // Український млинологічний журнал. Випуск другий — Харків-Київ : Видавець Олександр Савчук, 2019. – С. 193–200. - Вітченко Д.М. Ревалоризація садиби Мечникових у селі Мечнікове Харківської області як складової резервної рекреаційної території / Д.М. Вітченко // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Головн. ред. М.М. Дьомин.-К., КНУБА, 2020.

- Вип.75. - 423 с.- С.72-79.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Vitchenko D. Between tradition and modernism: the Ukrainian traditional context in the heritage of Kharkiv architects of the second half of the 1920s and early 1930s. SPACE & FORM NO. 35/2018. P. 77–90.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

0

0

h-індекс

0

0

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Спільний проект «ЗУСТРІЧ АРХІТЕКТУРНИХ НАПРЯМІВ» архітектурних факультетів: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, ХНУБА та Технічного університету Нюрнберга ім. Г. С. Ома. Харків: 25-29 квітня 2017р. - Workshоp з сучасного мистецтва в міському середовищі: Україна – Австрія. Харків: 20-23 липня 2017 р.

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

 У червні 2016 р. пройшов професійну атестацію архітекторів за програмою «Архітектурне об’ємне проектування»  (кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єкта архітектури (архітектор),  серія АА №003166,  виданий Атестаційною архітектурно-будівельною комісією Міністерства Регіонального розвитку, будівництва та жилого-комунального господарства України від 29.06.2016 р.).  
 З 24 травня по 28 травня 2021 р. пройшов підвищення кваліфікації за видом робіт «Архітектурне об’ємне проектування». Свідоцтво №3804 від 28 травня 2021 р. Програма погодження Атестаційною архітектурно-будівельною комісією Національної спілки архітекторів України (Протокол № 7-07-20¬_пр від 17.07.2020 р.) загальним обсягом 32 години. 
Тема "Архітектурне об’ємне проектування"
Заклад/організація "Національна спілка архітекторів України"
Місто-країна м. Харків Україна
Дата 28 травня 2021 р.
Документ, що засвідчує Свідоцтво №3804

Вказати тематику

Назва закладу

місто, країна

дата, рік.

Назва документу

Отримання грантів, премій, стипендій

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Назва

Назва закладу

Місто, Країна

Дата

Назва документу, №

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

  • Прізвище І. Б. Назва підручника : підручник / І. Б. Прізвище ; ЗВО. – Місто : «Видавництво», рік. – Сторінки. (Режим доступу: гіперпосилання , вільний).
  • Прізвище І. Б. Назва підручника...

Архітектурна спадщина Східної України (Донецька, Луганська області): до історії архітектури Донець.краю за наук.-техн. док. Метод. фонду ф- ту архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва/ авт.-упоряд.: В.Є. Новгородов, О.В. Балишева, Д.М. Вітченко – Харків: Золоті сторінки, 2017. – 56с.

Навчально-методичні матеріали

1.Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Архітектурне проєктування: Селище на 6 тис. мешканців в приміській зоні» (для студентів спеціальності 191 – Архітектура та містобудування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, уклад.: Д. М. Вітченко – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 35 с.

2.Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Переддипломна практика» (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Д. М. Вітченко, В. В. Пономарьов. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 15 с.

3.Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Проєктна практика» (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Д. М. Вітченко, В. В. Пономарьов. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 13 с.

4.Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Реконструкція історичної забудови» (для студентів спеціальності 191 – Архітектура та містобудування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. Д. М. Вітченко – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 12 с.

5.Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Архітектурне проєктування: Міський сад» (для студентів спеціальності 191 – Архітектура та містобудування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Д. М. Вітченко – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 28 с.

Список дисциплін

Архітектурне проектування - Реконструкція історичної забудови - Реставрація архітектурних об’єктів

- Особливості регіональної архітектури - Реконструкція історичних міст.

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Вступ до гостинності

Бакалавр

Менеджмент

Денна/Заочна

608