Воронов Роман Володимирович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ОСОБИСТІ ДАНІ

ПІБ

Воронов Роман Володимирович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Старший викладач кафедри електричного транспорту Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, кандидат технічних наук

Освіта

Вища:

01.09.2009 - 30.06.2013: Харківська національна академія міського господарства

денна форма навчання, освітньо-професійна програма підготовки бакалавр, факультет електричного транспорту (на сьогоднішній день реорганізований у Навчально-науковий інститут енергетичної, інформаційної та транспортної інфраструктури), напрям підготовки 6.050702 Електромеханіка, диплом бакалавра з відзнакою

01.09.2013 - 30.06.2014: Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

денна форма навчання, освітньо-професійна програма підготовки магістр, факультет електричного транспорту (на сьогоднішній день реорганізований у Навчально-науковий інститут енергетичної, інформаційної та транспортної інфраструктури), спеціальність 8.05070203 Електричний транспорт, диплом магістра з відзнакою. Тема дипломного проєкту: "Розробка енергозберігаючого електроприводу з двигуном постійного струму".

Місце роботи

Кафедра Електричного транспорту Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Професійний досвід

2021 - по теперішній час: старший викладач кафедри електричного транспорту Харківського націоналольного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

2018 - 2021 рр.: асистент кафедри електричного транспорту Харківського націоналольного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

2014 - 2017 рр.: аспірант без відриву від виробництва на кафедрі електричного транспорту Харківського націоналольного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

2014 р.: інженер-енергетик.

Тема дисертації

"ТЯГОВІ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ З ЖИВЛЕННЯМ ДВОХ ДВИГУНІВ ВІД ОДНОГО ІНВЕРТОРА", дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.22.09 – електротранспорт. Роботу виконано на кафедрі «Електричний транспорт» Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова Міністерства освіти і науки України, 2021 рік.

Контакти

Roman.Voronov@kname.edu.ua Надіслати лист

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова школа

Керівництво аспірантами/докторантами

Аспіранти/пошукувачі
Докторанти/здобувачі

Захищені доктори наук

Захищені кандидати наук

Друковані публікації

Статті

Тези до конференцій

Підручники, посібники

Методичні матеріали

Електронні публікації

Статті

Тези до конференцій

Підручники, посібники

Методичні матеріали

Профілі у наукометричних базах

Індекси цитування

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

Участь у міжнародних конференціях та форумах

Професійна сертифікація

Підвищення кваліфікації

Гранти та стажування

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні дисципліни

Список дисциплін

Електронні навчальні курси

Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях