Воронов Геннадій Костянтинович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Воронов Геннадій Костянтинович


Посада

Доцент кафедри «Хімії та інтегрованих технології» Національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова, кандидат технічних наук.

Освіта

Закінчив у 1999 р. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів».

Професійний досвід

З 1999 по 2003 р. навчався в аспірантурі в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут». З 2003 по 2016 рр. - молодший науковий співробітник, науковий співробітник та старший науковий співробітник кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ «ХПІ. З 2004-2008 рр. – асистент кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ "ХПІ" (за сумісництвом); з 2008-2017 рр.– доцент кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ "ХПІ" (за сумісництвом); з 2016 р. по 2019 р. доцент кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ "ХПІ". З вересня 2019 р. доцент кафедри «Хімії та інтегрованих технології» Національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова.

Місце роботи

Доцент кафедри «Хімії та інтегрованих технології» Національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова.

Теми дисертацій

Легкотопкі безкобальтові грунтові емалі з комплексним активатором зчеплення (2005 р., кандидат технічних наук за спеціальністю 05.17.11 - технологія тугоплавких неметалевих матеріалів)

Електронна пошта

Hennadii.Voronov@kname.edu.ua;

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

1. Саввова О.В. Інноваційні напрямки розроблення керамічних матеріалів для стоматології / О.В. Саввова, О.І. Фесенко, Г.К. Воронов та ін. // Кераміка наука та життя. – 2021. – № 1 (50). – C. 19-25.

2. Саввова О.В. Розробка методологічного підходу при розробці бактерицидних полив для керамічних плиток / О.В. Саввова, Г.К. Воронов, О.І. Фесенко та ін. // Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура. – 2020. – Т. 1, Вип. 154. – С. 71-78.

Статті у фахових виданнях

1. Обрунтування вибору методів одержання склокерамічних матеріалів / Савввова О.В., Фесенко О.І., Воронов Г.К., Рябінін С.О. // Кераміка наука та життя. 2019. - № 3 (44).- C.8-15.

2. Воронов Г.К. Перспективи застосування композиційних теплозахисних покриттів для зниження ІЧ-сігнатури бронетехніки / Г. К. Воронов [та ін.] // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ": зб. наук. пр. Сер.: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – № 41 (1263). – С. 65-70.

3. Саввова О.В. Іоннообмінне зміцнення літійалюмосилікатних склокристалічних матеріалів захисної дії / О.В. Саввова, Г.К. Воронов, В.Л. Топчий, С.О. Рябінін, О.І. Фесенко // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2018. – Т.9, №3. – С. 263 – 274.

4. Левченко Н. О. Моделювання структурних факторів легкоплавких стекол в системі PbO₂ – ZnO₂ – SiO₂ – R₂O₃ / Н. О. Левченко, Г. К. Воронов // Матеріали 10-ї Міжнар. наук.-практ. студ. конф. магістрантів, 5-8 квітня 2016 р. : у 3 ч. / ред. Є. І. Сокол. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – Ч. 2. – С. 231.

5. Шалигіна О. В. Розробка складових склоемалевих покриттів для безґрунтового емалювання / О. В. Шалигіна, Г. К. Воронов, О. П. Одинцова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип.: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2015. – № 44 (1153). – С. 94-98

6.Саввова О.В. Взаємозв’язок структурних параметрів поверхні кальційфосфатосилікатних покриттів на сплавах титану з їхньою біологічною активністю / О.В. Саввова, О.І. Фесенко, Г.К. Воронов, М.В. Карбазін // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2020. – Т. 11, № 2. – С. 261-273.

7. Саввова О.В. Розробка методологічного підходу при розробці бактерицидних полив для керамічних плиток / О.В. Саввова, Г.К. Воронов, О.І. Фесенко та ін. // Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура. – 2020. – Т. 1, Вип. 154. – С. 71-76.

8. Саввова О.В. Дослідження впливу механічних властивостей на бронестійкість сподуменових склокристалічних матеріалів / О.В. Саввова, С.О. Рябінін, Г.К. Воронов та ін. // Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія. – 2020. – № 1. – С. 33-37.

9. Саввова О.В. Особливості структуроутворення сподуменвмісних склокристалічних матеріалів після термічної обробки / О.В. Саввова, Г.К. Воронов, С.О. Рябінін, О.І. Фесенко, Д.В. Свіщов // Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія. – 2021. – № 1 (5). – С. 38 – 43.

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

1. Savvova, O.V. Development of impact-resistant glass-ceramic materials for radio-transparent armor elements / Savvova, O.V., Lyahovskiy, A.F., Blinova, N.K., Voronov, G.K., Ryabinin, S.A., Topchyi, V.L. // Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. - 2019. - Volume 2019, Issue 3. - P. 151-157.

2. Savvova, O.V., Voronov, G.K., Babich, O.V., Topchiy, V.L., Fesenko, O.I., Tymofieiev, V.D. Protective impact resistant composite materials based on aluminium-silicate glass-ceramics (2019) Functional Materials, 26 (1), pp. 182-188.

3.Savvova, O., Voronov, G., Topchyi, V., Smyrnova, Y. Glass-ceramic materials on the lithium disilicate basis: Achievements and development prospects (2018) Chemistry and Chemical Technology, 12 (3), pp. 391-399.

4. Voronov, G.K., Savvova, O.V., Babich, O.V., Ryabinin, S.O. High-Strength Spodumene Glass-Ceramic Materials (2017) Strength of Materials, 49 (3), pp. 479-486.

5. Shalygina, O.V., Voronov, G.K., Kuryakin, N.A., Guzevataya, A.M., Gozha, M.A. Increasing the Energy Efficiency of Container-Glass Production by Using Mineral Raw Materials (2016) Glass and Ceramics (English translation of Steklo i Keramika), 73 (5-6), pp. 170-174.

6. O.Shalygina, G. Voronov,. G.Tymoshenko, A.Odintsova Influence of structural factors on physico-chemical properties of glasses and glass coatings in alkalialumoborosilicate system Functional Materials. - Volume 23, Issue 2, 2016. - pp 318-325.

7. Саввова О.В. Особливості формування наноструктури в літійалюмосилікатних склокристалічних матеріалах на початкових етапах зародкоутворення / О.В. Саввова, О.І. Фесенко, Г.К. Воронов, С.О. Рябінін // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2020. – Том. 18, № 4. – С. 889 – 902.

8. Savvova O.V. High-strength aluminosilicate glass composite materials with special electrophysical properties / O.V. Savvova, N.K. Blinova, O.I. Fesenko, G.K. Voronov, O.V. Babich, S.O. Riabinin // Funct. Mater. – 2021. – № 28 (2). – Р. 279-286.

9. Savvova O.V. Investigation of the structure glass-ceramic materials according to data of IR spectroscopy / O.V. Savvova, O.I. Fesenko, G.K. Voronov, V.D. Tymofieiev, O.V. Babich // Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. – 2021. – № 6. – P. 71-78.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

1. Пат. 118864 Україна, МПК С03С 10/12 Високоміцний склокристалічний матеріал / Саввова О.В., Воронов Г.К., Брагіна Л.Л., Курякін М.О.,Соболь Ю.О., Бабіч О.В., Гривцова А.О.; заявник і патентовласник НТУ «ХПІ». – № а201608585; заявл. 03.08.2016; опубл. 25.03.2019, Бюл. № 6.

2. Пат. 120377 Україна, МПК С03С 10/04 С03С 10/12 Прозорий склокристалічний матеріал / Саввова О.В., Воронов Г.К., смирнова Ю.О., Топчий В.Л.; заявник і патентовласник НТУ «ХПІ». – № а201705984; заявл. 26.12.2018, Бюл. № 24.; опубл. 25.11.2019, Бюл. № 22.


Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

https://scholar.google.com/citations?user=2aPCJ7cAAAAJ&hl=ru

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Короткострокове підвищення кваліфікації у 2019 році на базі ПрАТ "Харківський плитковий завод".

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

1. Ситали: структура, властивості, технологія та застосування. Навчальний посібник / О.В. Саввова, Л.Л. Брагіна, О.В. Бабіч [та ін.]. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2018. – 264 с.

2. Високоміцні склокомпозиційні матеріали спеціального призначення : бронестійкі ситали : навч. посібник / О. В. Саввова, Г. К. Воронов, О. І. Фесенко, Ю. О. Смирнова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 162 с.

3. Біоактивні матеріали для регенерації кісткової тканини : навч. посібник / О. В. Саввова, Г. К. Воронов, О. І. Фесенко, Ю. О. Смирнова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 142 с.

Навчально-методичні матеріали

1.Сучасні технології біосумісних матеріалів для кісткового ендопротезування / О.В. Саввова, О.В. Бабіч, О.І.Фесенко, Г.К. Воронов: монографія – Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – 280 с.

2. Biocompatible glass-ceramic coatings. Calcium-phosphate-silicate coatings on titanium for dental implants / O. Savvova, O. Babitch, O. Fesenko, L. Bragina, H. Voronov. – Riga: SIA OmniScriptum Publishing. – 2018. – 67 p.

3. Біологічно-активні склокристалічні матеріали медичного призначення / О.В. Саввова, О.В. Бабіч, О.І. Фесенко, Г.К. Воронов: монографія – Харків: ТОВ «ПЛАНЕТА-ПРІНТ». – 2018. – 132 с.

4. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Нові керамічні та скломатеріали спеціального призначення» (для студентів 1 курсу денної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 161 –Хімічні технології та інженерія) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.: О. В. Саввова, Г. К. Воронов, О. І. Фесенко, Ю. О. Смирнова. –Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. –33с.

5. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Структура та властивості керамічних матеріалів»(для студентів 1 курсу денної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 161 –Хімічні технології та інженерія)/ Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: О. В. Саввова, Г. К. Воронов, О. І. Фесенко, Ю. О. Смирнова.–Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. –38с.

6. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Інноваційні матеріали та речовини в хімічній інженерії»(для студентів 2 курсу денної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 161 –Хімічні технології та інженерія)/ Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: О. В. Саввова, Г. К. Воронов, О. І. Фесенко, Ю. О. Смирнова. –Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. –59 с.

7. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Хімічна технологія архітектурно-будівельної та технічної кераміки» (для студентів 1 курсу денної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 161 –Хімічні технології та інженерія) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.: О. В. Саввова, Г. К. Воронов, О. І. Фесенко, Ю. О. Смирнова. –Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. –38с.

8. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень»(для студентів для студентів 1 курсу денної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 161 –Хімічні технології та інженерія)/ Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: О. В. Саввова, Г. К. Воронов, О. І. Фесенко, Ю. О. Смирнова. –Харків: ХНУМГ ім.О.М. Бекетова, 2020. –42с.

9. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт із навчальної дисципліни «Хімічна технологія архітектурно-будівельної та технічної кераміки»(для студентів 1 курсу денної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 161 –Хімічні технології та інженерія)/ Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: О.В. Саввова, Г.К. Воронов, О.І. Фесенко, Ю.О. Смирнова. –Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2020. –58с.

10. Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни «Інноваційні матеріали та речовини в хімічній інженерії»(для студентів 1 курсу денної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 161 –Хімічні технології та інженерія) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: О. В. Саввова, Г. К. Воронов, О. І. Фесенко, Ю. О. Смирнова. –Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. –49с.

11. Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт із навчальної дисципліни «Нові керамічні та скломатеріали спеціального призначення»(для студентів для студентів 1 курсу денної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 161 –Хімічні технології та інженерія)/ Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: О. В. Саввова, Г. К. Воронов, О. І. Фесенко, Ю. О. Смирнова.–Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. –46с.

12. Методичні рекомендації до виконання самостійних та розрахунково-графічних робіт із навчальної дисципліни «Структура та властивості керамічних матеріалів»(для студентів 1 курсу денної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 161 –Хімічні технології та інженерія) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.: О. В. Саввова, Г. К. Воронов, О. І. Фесенко, Ю. О. Смирнова. –Харків : ХНУМГ ім.О. М. Бекетова, 2020. –56с.

13. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи другого магістерського рівня «Структура та правила оформлення роботи»(для студентів 1 курсу денної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю161 –Хімічні технології та інженерія)/ Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Г. К. Воронов, О. В. Саввова, Ю. О. Смирнова та ін.–Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2020. –34с.

14. Методичні рекомендації з переддипломної практики (для студентів 2 курсу денної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 161 –Хімічні технології та інженерія) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: [Г. К. Воронов, Г. І. Гуріна, О. В. Саввова та ін.].–Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. –18с.

15. Методичні рекомендації до виконання курсового проєкту із навчальної дисципліни «Теорія та практика одержання хімічних речовин та матеріалів» (для студентів 1 курсу денної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 161 –Хімічні технології та інженерія)/ Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Г. К. Воронов, О.В. Саввова, Ю.О. Смирнова, О.І. Фесенко.–Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2020. –52с.

16. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Технології виробництва скломатеріалів»(для студентів 1 курсу денної форминавчання другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 161 –Хімічні технології та інженерія)/ Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М.Бекетова; уклад. : Г.К. Воронов, О.В. Саввова, Ю. О. Смирнова, О. І. Фесенко. –Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. –38с.

17. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Теорія та практика одержання хімічних речовин і матеріалів» (для студентів 1 курсу денної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 161 –Хімічні технології та інженерія)/ Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Г. К. Воронов, О.В. Саввова,, Ю. О. Смирнова, О.І. Фесенко.–Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2020. –45 с.

18. Методичні рекомендації до виконання практичної та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія виробництва скломатеріалів» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 161 –Хімічні технології та інженерія)/ Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Г. К. Воронов, О. В. Саввова, Ю. О. Смирнова, О. І. Фесенко. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. –47с.

19. Методичні рекомендації до виконання практичної та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія та практика одержання хімічних речовин та матеріалів»(для студентів 1 курсу денної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 161 –Хімічні технології та інженерія) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Г. К. Воронов, О. В. Саввова, Ю. О. Смирнова, О. І. Фесенко.–Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2020. –60с.

20. Методичні рекомендації до виконання практичної, самостійної та розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Енерго- та ресурсозбереження у хімічних виробництвах»(для студентів 1 курсу денної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 161 –Хімічні технології та інженерія)/ Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Г. К. Воронов, О. В. Саввова, Ю. О. Смирнова, О. І. Фесенко. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2020. – 31с.

Список дисциплін

Технологія виробництва хімічних речовин і матеріалів», «Енерго- та ресурсозбереження у хімічних виробництвах», «Технології виробництва скломатеріалів», «Хімія»

Розроблені електронні навчальні курси