Волик Сергій Вікторович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку

ОСОБИСТІ ДАНІ

ПІБ

Волик Сергій Вікторович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Старший викладач кафедри Менеджмента і публічного адміністрування, кандидат наук з державного управління

Освіта

Місце роботи

Перший заступник Генерального директора КП "Харківські теплові мережі"

Професійний досвід

Тема дисертації

Контакти

E-mail: serhii.volyk@kname.edu.ua

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова школа

Керівництво аспірантами/докторантами

Аспіранти/пошукувачі
Докторанти/здобувачі

Захищені доктори наук

Захищені кандидати наук

Друковані публікації

Статті

Тези до конференцій

Підручники, посібники

Методичні матеріали

Електронні публікації

Статті

Тези до конференцій

Підручники, посібники

Методичні матеріали

1. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Місцеве самоврядування» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Т. В. Бєльська, С. В. Волик. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 16 с.

2. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Місцеве самоврядування» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Т. В. Бєльська, С. В. Волик. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 39 с.

3. Бєльська Т. В. Місцеве самоврядування: конспект лекцій для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування / Т. В. Бєльська, С. В. Волик ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 38 с.

4. Гайдученко С. О. Державне та регіональне управління : конспект лекцій для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування / С. О. Гайдученко, С. В. Волик ; Харків. нац. ун- т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. Бекетова, 2020. – 153 с.

5. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Державне та регіональне управління» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : С. О. Гайдученко, С. В. Волик. – Харків : ХНУМГ ім. Бекетова, 2020. – 31 с.

6. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Лідерство і комунікації в публічному управлінні» (для студентів магістратури спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Т. В. Бєльська, С. В. Волик. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 15 с

7. Бєльська Т. В. Лідерство і комунікації в публічному управлінні : конспект лекцій для студентів спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування / Т. В. Бєльська, О. А. Дєгтяр,С. В. Волик; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 51 с.

8. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Лідерство і комунікації в публічному управлінні» (для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Т. В. Бєльська, С. В. Волик. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 11 с.

Профілі у наукометричних базах

Індекси цитування

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

Участь у міжнародних конференціях та форумах

Професійна сертифікація

Підвищення кваліфікації

Гранти та стажування

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні дисципліни

Список дисциплін

Система місцевого самоврядування, денна/заочна

Електронні навчальні курси

Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях