Волгіна Наталія Олександрівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Волгіна Наталія Олександрівна

Посада

Старший викладач Підприємництва та бізнес-адміністрування

Освіта

 • Харківська національна академія міського господарства, 1996-1998 рр., спеціальність "Економіка підприємств", диплом магістра з відзнакою, 1998 р.
 • Харківська національна академія міського господарства, 1992-1998 рр., спеціальність "Економіка підприємств міського господарства", диплом спеціаліста з відзнакою, 1998 р.
 • Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 1982-1992 рр.

Професійний досвід

 • Старший викладач Підприємництва та бізнес-адміністрування 2014-...
 • старший викладач кафедри міської і регіональної економіки, ХНАМГ, 2005-2014 рр.
 • асистент кафедри економіки підприємств міського господарства, ХНАМГ, 1998-2005 рр.

Місце роботи

Кафедра Підприємництва та бізнес-адміністрування

Теми дисертацій

Електронна пошта

nvolgina30.06@gmail.com

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

12. Гнатченко Є.Ю., Юр'єва С.Ю., Волгіна Н.О. Управління розвитком інноваційного підприємництва на макрорівні / Збірник "Комунальне господарство". Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 2021. URL: https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/577

11. Островський І.А., Волгіна Н.О. Функціональні особливості розвитку будівництва об’єктів житлової нерухомості в Україні // Ефективна економіка. - 2018. – [Електронний ресурс]. - №4. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6243

10. Тараруєв Ю.О., Волгіна Н.О., Дріль Н.В. Аналіз та удосконалення підходів до визначення ставки дисконтування // Молодий вчений. - 2018. – [Електронний ресурс]. - №4(56). – С. 161-164. Режим доступу : http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/4/37.pdf

9. Славута О.I., Волгіна Н.О. Теоретичні аспекти оцінки ефективності модернізації багатоквартирних будинків // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 7. - С. 62-65. Режим достуу : http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=5455&i=11

8. Волгіна Н.О., Славута О.І. Особливості програмно-цільового підходу до оцінки ефективності капітального ремонту багатоквартирних будинків // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2017. –. [Електронний ресурс]. - №17.- С.235-238. Режим доступу : http://global-national.in.ua/issue-17-2017

7. Волгіна Н.О., Гайденко С.М. Теоретичні аспекти сучасного реформування житлово-комунального господарства України // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». - Дніпропетровськ : Дніпропетровський державного аграрно-економічний університет. - 2016р.. - №5 (Index Copernicus). Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4998

6. Н.О. Волгіна Формування інноваційної складової реформування житлово-комунального господарства України / Науковий вісник Херсонського державного університету. - 2014р. - Випуск 7. [Електронний ресурс]. – [1].

5. Волгіна Н.О. Державно-приватне партнерство і проблеми підвищення ефективності капітального ремонту житлового фонду / Н.О. Волгіна // Матеріали Всеукраїнської науково- практичної Інтернет-конференції молодих учених і студентів «Економiко-правовi аспекти державно-приватного партнерства в умовах децентралiзацii економiки Украiни». - Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017.- С.113-115. [2].

4. Волгіна Н.О. Удосконалення діяльності як фактор забезпечення конкурентоспроможності будівельних підприємств у динамічному середовищі / Н.О. Волгіна // Матеріали ІІI міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки». - Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. - С.75-77 [3].

3. Волгіна Н.О., Кононенко О.Ю. Дослідження концептуальних засад розвитку вітчизняних систем централізованого теплопостачання / Н.О. Волгіна, О.Ю. Кононенко // Матеріали ІІI міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки». - Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. - С.46-49 [4].

2. Волгіна Н.О., Слободенюк О.В. Стратегічний розвиток підприємств будівельної галузі в умовах динамічного середовища через призму управління / Н.О. Волгіна, О.В. Слободенюк // Матеріали ІІI міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки». - Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. - С.67-69 [5].
1. Славута О.І., Волгіна Н.О. Трансформація HR-адміністрування в умовах сучасності / О.І. Славута, Н.О. Волгіна // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Економiчнi проблеми та перспектви розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапi». - Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. - С.6 [].

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

34. Волгіна, Н. О. (2021) Деякі аспекти стратегічного управління ризиками підприємницької діяльності комерційного банку в сучасних економічних реаліях. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Підприємництво та бізнес-адміністрування: сучасні тренди», 01 – 28 лютого 2021 року, м. Харків. URL: https://eprints.kname.edu.ua/57832/

33. Волгіна, Н. О. (2021) Гібридні фінансові продукти як альтернатива інвестуванню в традиційні інструменти фінансового ринку. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Підприємництво та бізнес-адміністрування: сучасні тренди», 01 – 28 лютого 2021 року, м. Харків. URL: http://eprints.kname.edu.ua/57827/

32. Волгіна, Н.О. (2020) Соціальні інвестиції та соціальне партнерство як стратегія забезпечення стійкого розвитку бізнесу In: V міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Бізнес-адміністрування в умовах сучасних економічних реалій», 01 – 28 лютого 2020 року, м. Харків.

31.Волгіна, Н.О., Маковська К.Л. (2020) Оподаткування суб’єктів малого підприємництва: міжнародний досвід та вітчизняна практика In: V міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Бізнес-адміністрування в умовах сучасних економічних реалій», 01 – 28 лютого 2020 року, м. Харків.

30. Волгіна, Н. О., Гладких В.С. (2020) Оцінка фінансової стійкості як передумова стабільного функціонування та розвитку підприємницьких структур в умовах мінливого бізнес-середовища In: V міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Бізнес-адміністрування в умовах сучасних економічних реалій», 01 – 28 лютого 2020 року, м. Харків.

29. Волгіна, Н. О. (2019) Розвиток соціального інституту підприємництва як спільний проект держави і бізнесу. In: ІV міжнародна науково-практична інтернет-конференція «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ РЕАЛІЙ», з 01 лютого по 28 лютого 2019 року, Харків. URL: https://eprints.kname.edu.ua/52039/

28. Волгіна, Н. О. (2019) Вплив зовнішнього бізнес-середовища на розвиток підприємництва в Україні. In: ІV міжнародна науково-практична інтернет-конференція «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ РЕАЛІЙ», з 01 лютого по 28 лютого 2019 року, Харків. URL: https://eprints.kname.edu.ua/52045/

27. Волгіна, Н.О. Стратегічний розвиток регіональних господарських комплексів як ціль і фактор економічного зростання // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тренди розвитку урбанізованих територій» : Харків. - ХНУМГ. – 2019. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/53081/

26. Волгіна, Н. О. ,Азарова, А. О. Впровадження системного підходу до формування та управління фінансовою стійкістю будівельного підприємства // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тренди розвитку урбанізованих територій» : Харків. - ХНУМГ. – 2019. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/53052/

25. Samus, P. O.,Volgina, N. O. The interrelation about city and national ecological biocapacity and footprint. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тренди розвитку урбанізованих територій» : Харків. - ХНУМГ. – 2019. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/53112/

24. Волгіна, Н. О. Розвиток соціального інституту підприємництва як спільний проект держави і бізнесу // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки»: Харків. - ХНУМГ. – 2019. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/52039/

23. Волгіна, Н. О. Вплив зовнішнього бізнес-середовища на розвиток підприємництва в Україні // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки»: Харків. - ХНУМГ. – 2019. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/52045/

22. Волгіна Н.О., Романовська А.В. Дослідження впливу системи оподаткування на розвиток бізнесу в Україні і розвинених країнах світу // Матеріали IV міжнародної науково-практичної Інтернет - конференції «Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки»: Харків. – ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. – 2018. – С. 60-63 – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/49982/1/ilovepdf_com-61-64.pdf

21. Волгіна Н.О. Порівняльний аналіз системи адміністрування податків в Україні та в світі // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки»: Харків. - ХНУМГ. – 2018. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/49984/1/ilovepdf_com-64-66.pdf

20. Волгіна Н.О. Порівняльний аналіз системи адміністрування податків в Україні та в світі // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки»: Харків. - ХНУМГ. – 2018. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/49984/1/ilovepdf_com-64-66.pdf

19. Волгіна Н.О. Державно-приватне партнерство і проблеми підвищення ефективності капітального ремонту житлового фонду // Матеріали Всеукраїнської науково- практичної Інтернет-конференції молодих учених і студентів «Економiко-правовi аспекти державно-приватного партнерства в умовах децентралiзацii економiки Украiни»: Харків. - ХНУМГ. - 2017. – С. 115-117. Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/45433/1/ilovepdf_com-114-116.pdf

18. Волгіна, Н.О., Слободенюк, О.В. Стратегічний розвиток підприємств будівельної галузі в умовах динамічного середовища через призму управління // Матеріали ІІI міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки»: Харків. – ХНУМГ. – 2017. Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/45285/

17. Волгіна, Н.О., Кононенко О.Ю. Дослідження концептуальних засад розвитку вітчизняних систем централізованого теплопостачання. // Матеріали ІІI міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки»: Харків. – ХНУМГ. – 2017. Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/45275/

16. Волгіна Н.О. Удосконалення діяльності як фактор забезпечення конкурентоспроможності будівельних підприємств у динамічному середовищi // Матеріали ІІI міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки»: Харків. – ХНУМГ. – 2017. – С. 75-77. Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/45294/1/ilovepdf_com-76-78.pdf

15. Славута О.І., Волгіна Н.О. Трансформація hr-адміністрування в умовах сучасності // Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі: матеріали V міжнародної наук.-практ. конф., Харків, 24-26 травня 2017 року. - Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – С.147-148. Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/45761/1/Матеріали%20конференції%20ЕПБАРР%20ТРАВЕНЬ%202017.pdf

14. Волгина, Н.А., Асташенко, Е.А. , Слухай, В.В. Аспекты бизнес-администрирования в условиях изменения внешней среды // Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі: матеріали V міжнародної наук.-практ. конф., Харків, 24-26 травня 2017 року. - Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. - Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/46022/

13. Попенко О.В., Волгіна Н.О. Іміджбілдінг як основа успішного функціонування підприємства в ринкових умовах // Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі: матеріали V міжнародної наук.-практ. конф., Харків, 24-26 травня 2017 року. - Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – С.150-151. Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/45761/1/Матеріали%20конференції%20ЕПБАРР%20ТРАВЕНЬ%202017.pdf

12. Кущ, А.В., Волгіна, Н.О.  Реінжиніринг як антикризовий інструмент управління підприємством в умовах турбулентної економіки // // Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі: матеріали V міжнародної наук.-практ. конф., Харків, 24-26 травня 2017 року. - Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/46021/

11. Волгіна Н.О. Суперечності та перспективи інноваційного розвитку житлово-комунального господарства України // Матеріали Всеукраїнської науково- практичної Інтернет-конференції молодих вчених і студентів «Зміна парадигми правового регулювання житлово-комунального сектору економіки України за часів її незалежності»: Харків. - ХНУМГ. - 2016. – С.10-11. Режим доступу : http://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/article/view/787

10. Волгіна Н.О. Управління основними бізнес-процесами будівельних підприємств в умовах турбулентної економіки // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки»: Харків. – ХНУМГ, 2016. - с. 52-54. Режим доступу : http://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/article/view/649

9. Волгіна Н.О., Карпенко Д.В. Управління ризиками будівельної галузі в умовах турбулентної економіки // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки»: Харків. – ХНУМГ, 2016. - с. 116-119. Режим доступу : http://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/article/view/673

8. Волгiна Н.О. Впровадження бізнес-адміністрування в практику роботи підприємств житлово-комунального господарства // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки»: Харків, ХНУМГ, 2015 - с. 39-40. Режим доступу : http://economy.kname.edu.ua/images/files/konferenc/feb2015/39-40.pdf

7. Волгiна Н.О. Управління персоналом в контексті забезпечення інноваційного розвитку підприємств ЖКГ // Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції «Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі»: Харків, ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 26-28 травня 2015р. - с. 180-181. Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/40307/1/180-181.pdf

6. Волгіна Н.О., Кравченко А.К. Еколого - економічні аспекти інноваційного розвитку комунальної теплоенергетики України // Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції «Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі»: Харків, ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 26-28 травня 2015р. - с. 156-157. Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/40286/1/156-157.pdf

5. Yureva S.Y., Volgina N.O., Dril N.V. HIGHLIGHTS ASPECTS OF FUNCTIONING AND DEVELOPMENT OF THE BUSINESS EDUCATION IN UKRAINE: WORLD AND EUROPEAN TENDENCIES // Actual problems of economics, management and law in modern social and economic environment: Collection of scientific articles. - Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal, 2015.- Р. 63-71. Russian Science Citation Index ISBN 978-617-7214-11-2/ Режим доступу : http://conf.at.ua/27.11.2015_portugalija.pdf

4. С.Ю. Юр'єва, Н.О. Волгіна, Н.В. Дріль Highlights aspects of functioning and development of the business education in Ukraine: world and European tendencies / Scientific journal «ECONOMICS AND FINANCE» / Actual problems of economics, management and law in modern social and economic environment: Collection of scientific articles / Pegasus Publishing, Lisbon. - 2015р. [Електронний ресурс]. – [6].

3. Н.О.Волгіна Напрямки підвищення ефективності системи матеріального стимулювання персоналу на підприємствах житлово-комунального господарства / Научно-технический сборник "Коммунальное хозяйство городов". - 2013р. - Выпуск 109. [Електронний ресурс]. – [7].

2. Н.О. Волгіна Модернізація і розвиток інфраструктури водопостачання та водовідведення на регіональному рівні / Научно-технический сборник "Коммунальное хозяйство городов". - 2010р. - Выпуск 96. [Електронний ресурс]. – [8].

1. Н.О. Волгіна Використання інструментів фінансового ринку для залучення інвестиційних ресурсів у комунальне господарство / Научно-технический сборник "Коммунальное хозяйство городов". - 2010р. - Выпуск 92. [Електронний ресурс]. – [9].

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

1. О.І. Славута, Н.О. Волгіна Теоретичні аспекти оцінки ефективності модернізації багатоповерхових будинків / Наукове фахове видання Чорноморського державного університету імені Петра Могили. - 2017р. - № 7. [Електронний ресурс]. – [10].
2. Н.О. Волгіна, С.М. Гайденко Теоретичні аспекти сучасного реформування житлово-комунального господарства України / Електронне наукове фахове видання Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету “Ефективна економіка”. - 2016р. - № 5. [Електронний ресурс]. – [11].

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

ІНДЕКСИ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ
УСІ
ПОЧИНАЮЧИ З 2016

Статистика цитування

36

22

h-індекс

4

3

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

 • “Програма підвищення кваліфікації викладачів економічних дисциплін: економіка довкілля і природних ресурсів”, 2014 р.
 • “Вдосконалення навчального процесу з використанням системи дистанційного навчання Moodle”, 2009 р.
 • Підвищення кваліфікації у внутрішньовузівській системі підвищення кваліфікації НТУ "ХПІ", 2005-2006 рр.

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

 • Економіка довкілля і природних ресурсів: навчальний посібник / за заг. ред. П. Т. Бубенка; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Х.: ХНУМГ, 2014. - 280 с. [12]

Навчально-методичні матеріали

 • Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Комплексний тренінг на підприємствах міського господарства» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад. : Н. О. Волгіна – Харків : ХНАМГ, 2012. – 14 с. [13]
 • Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Ознайомча практика» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад. : Н. О. Волгіна – Харків : ХНАМГ, 2012. – 12 с. [14]
 • Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Фінансовий ринок"/ Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад. : Н. О. Волгіна – Харків : ХНАМГ, 2009. –20 с. [15]
 • Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий ринок» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності «Економіка підприємства»)/ Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад. : Н. О. Волгіна – Харків : ХНАМГ, 2009. –118 с. [16]
 • Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Фінансовий ринок” (для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.050107 “Економіка підприємства”) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад. : Н. О. Волгіна – Харків : ХНАМГ, 2007. – 32 с. [17]
 • Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Фінансовий ринок» і проведення практичних занять (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.050107 – «Економіка підприємства») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад. : Н. О. Волгіна – Харків : ХДАМГ, 2004. – 52 с. [18]
 • Конспект лекцій з дисципліни "Фінансовий ринок" / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад. : Н. О. Волгіна – Харків : ХДАМГ, 2003. – 81 с. [19]

Список дисциплін

Список дисциплін

НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ
СТУПІНЬ/ ОКР
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ/НАПРЯМ
ФОРМА НАВЧАННЯ
Статистика підприємства

Бакалавр

 • 6.030504 Економіка підприємства

Денна

Внутрішній економічний механізм підприємств міського господарства

Бакалавр

 • 6.030504 Економіка підприємства

Заочна

Планування і контроль на підприємстві

Бакалавр

 • 6.030504 Економіка підприємства

Денна

Фінанси будівельного підприємства

Бакалавр

 • 6.030504 Економіка підприємства

Заочна

Фінанси підприємств міського господарства

Бакалавр

 • 6.030504 Економіка підприємства

Денна

Фінанси підприємства

Бакалавр

 • 6.030504 Економіка підприємства

Денна

Розроблені електронні навчальні курси

НАЗВА КУРСУ
СТУПІНЬ/ОКР
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
ФОРМА НАВЧАННЯ
ID КУРСУ

Фінансовий ринок

Спеціаліст

Економіка підприємства

Денна/Заочна

279

Ознайомча практика

Бакалавр

Економіка підприємства

Денна/Заочна

1731