Власко Станіслав Володимирович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Власко Станіслав Володимирович


ОСОБИСТІ ДАНІ

ПІБ

Власко Станіслав Володимирович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Викладач кафедри Фізичного Виховання і Спорту ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, майстер спорту України з армспорту.

Освіта

2005-2010 Харківська Національна Академія Міського Господарства, спеціалізація електропостачання та освітлення міст, диплом магістра.

2009-2012 Харківська Національна Академія Міського Господарства, спеціалізація менеджмент, диплом спеціаліста.

2010-2015 Національний Юридичний Університет ім. Ярослава Мудрого, спеціалізація право, диплом спеціаліста.

2016-2018 Харківська Державна Академія Фізичної Культури, спеціалізація фізичне виховання, диплом магістра.

Місце роботи

Кафедра Фізичного Виховання і Спорту Харківського Національного Університету Міського Господарства ім. О. М. Бекетова

Професійний досвід

2010-2011 лаборант кафедри Теоретичних Основ Електротехніки Харківської Національної Академії я Міського Господарства.

2016-2018 старший лаборант кафедри Фізичного Виховання і Спорту Харківського Національного Університету Міського Господарства ім. О. М. Бекетова.

2018 по теперішній час викладач кафедри Фізичного Виховання і Спорту Харківського Національного Університету Міського Господарства ім. О. М. Бекетова.

Тема дисертації

Контакти

Stanislav.Vlasko@kname.edu.ua

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у фахових виданнях

Результати дослідно-експериментальної перевірки методики фізичної терапії жінок першого зрілого віку після лікування коронавірусної хвороби / Донець І. О., Коломийченко О. Ю., Русин Л. П., Бабич Н. Л., Садовська І. Ю., Клюка А. М., Власко С. В. // Науково-педагогічні проблеми фізичної культури : науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2021. – № 7 (138). – С. 42–50

Тези до конференцій

1. РОЗВИТОК ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ В АРМРЕСТЛІНГУ, стр. 108, volume 3, «LES TENDANCES ACTUELLES DE LA MONDIALISATION DE LA SCIENCE MONDIALE», 3 AVRIL 2020, Monaco.

2. ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ АРМРЕСТЛІНГУ, стр. 131, « ТРАДИЦІЙНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ», 10 квітня 2020, м. Луцьк, Україна.

3. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ АРМСПОРТУ ПІД ЧАС ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, стор. 96, «ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ НАУКИ ЯК ВИКЛИК СЬОГОДЕННЯ», 27 березня 2020, м. Київ, Україна.

4. КОРЕКЦІЯ АСИМЕТРІЇ У ФІЗИЧНОМУ РОЗВИТКУ СПОРТСМЕНІВ-АРМРЕСТЛЕРІВ, стр. 72, « НАУКА, ТЕХНОЛОГІЇ, ІННОВАЦІЇ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ», 17 квітня 2020, м. Харків, Україна.

5. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ У НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ АРМРЕСТЛЕРІВ, стр. 187, «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СПРЯМОВАНІ НА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ», 23-24 квітня 2020, м. Харків, Україна.

Підручники, посібники

Методичні матеріали

Профілі у наукометричних базах

Індекси цитування

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

Участь у міжнародних конференціях та форумах

Професійна сертифікація

Підвищення кваліфікації

Гранти та стажування

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні дисципліни

Армрестлінг (Армспорт)

Список дисциплін

Електронні навчальні курси

Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях