Вершиніна Дарина Миколаївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ОСОБИСТІ ДАНІ

=ПІБ

Вершиніна Дарина Миколаївна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

асистент кафедри Підприємництва та бізнес-адміністрування

Освіта

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Місце роботи

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Професійний досвід

Тема дисертації

Інформаційно-аналітичне забезпечення безпекоорієнтованого управління підприємств будівельної галузі в умовах євроінтеграції

Контакти

Daryna.Vershynina@kname.edu.ua

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова школа

Керівництво аспірантами/докторантами

Аспіранти/пошукувачі
Докторанти/здобувачі

Захищені доктори наук

Захищені кандидати наук

Друковані публікації

Статті

Chekh, N., Vershynina, D., Lub A. The main risks of economic security of the construction industry enterprises, their identification and management. Innovative technologies and scientific solutions for industries. Харків. 2019. №2(8). С. 113-120. (Наукометрична база Index Copernicus (IC)). Світлична В.Ю., Вершиніна Д.М. Організаційні аспекти реалізації інформаційно-аналітичного забезпечення безпекоорієнтованого управління будівельними підприємствами. Комунальне господарство міст: Наук.-техн. зб. Випуск № 153. Том 7. 2019. С. 31-36. (Наукометрична база Index Copernicus (IC)). Момот Т.В., Зубенко А. В. Вершиніна Д.М. Інформаційно-аналітичне забезпечення безпекоорієнтованого управління підприємств будівельної галузі. Науковий журнал. Вісник Хмельницького національного університету. Хмельницький. 2021. № 1. С. 192-196. (Наукометрична база Index Copernicus (IC)).

Тези до конференцій

Момот Т.В., Вершиніна Д.М. Інформаційно-аналітичне забезпечення безпекоорієнтованого управління. Стратегічна аналітика та антикорупційний аудит в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки держави, регіону, суб’єктів господарювання: матер. VI Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 26-27 жовтня 2017 р.). Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. C. 166. Вершиніна Д.М. Аналіз стану будівельної галузі та діяльності будівельних підприємств України в умовах євроінтеграції. Актуальні питання функціонування фінансового ринку в умовах кризових явищ світової економіки: матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет конф. (м. Одеса, 26-27 квітня 2018 р.). Одеса: ОНЕУ, 2018. С. 137-141. Чудопал А.І., Вершиніна Д.М., Стогній А.С., Біла М.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення обліку витрат операційної діяльності підприємств. Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання - міждисциплінарний підхід: матер. VІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет конф. для здобувачів вищ. освіти і молодих науковців (м. Харків, 15 листопада 2018 р.). Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. С. 405-408. Вершиніна Д. М., Момот Т.В. Проблеми трансформації підприємств будівельної галузі в контексті реформування житлового господарства. Перспективи розвитку територій: теорія і практика: матер. II Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 22-23 листопада 2018 р.). Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2018. C. 103. Vershynina, D.М, Momot T.V., Lub A.I., Information and analytical support of enterprise security management. Young researchers in the global world: vistas and challenges : матер. Міжнар. фор. (Львів, квітень та вересень 2020 р.) Львів : «Галицька видавнича спілка», 2020. С. 106-107. Вершиніна Д. М., Момот Т.В. Безпекоорієнтоване управління підприємств будівельної галузі. Перспективи розвитку територій: теорія і практика: матер. IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 19-20 листопада 2020 р.). Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2020. C. 114-115. Конопліна О. О., Вершиніна Д. М. Ділова репутація як складова безпекоорієнтованого управління підприємств будівельної галузі. Глобалізаційні аспекти інноваційного розвитку економіки: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (Одеса, 26 березня 2020 р.). Одеса: ОНЕУ, 2020. C. 42-45. Світлична В.Ю., Вершиніна Д.М., Іларіонова О.Ю, Сафонова Д.Р. Актуальні проблеми реалізації інноваційної політики будівельних підприємств. Обліково-аналітичне забезпечення системи фінансово-економічної безпеки: інформаційно-комунікаційні технології та антикорупційний менеджмент: матер. VІІI Міжнар. наук.-практ. Інтернет конф. для здобувачів вищ. освіти і молодих науковців (м. Харків, 7-8 листопада 2019 р.). Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019. С. 213-215. Чех Н., Вершиніна Д. The Essence of Security-oriented Management: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 29 червня 2019 р.). Львів: ЛЄФ, 2019. С. 76-78. Вершиніна Д. М., Момот Т.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення безпекоорієнтованого управління підприємствами будівельного комплексу: зміст та основи. Перспективи розвитку територій: теорія і практика: матер. I I I Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 22-23 листопада 2019 р.). Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019. C. 67-69.

Підручники, посібники

Методичні матеріали

Електронні публікації

Статті

Вершиніна Д. М. Сучасний стан та аналіз трансформаційних процесів у будівельній галузі України. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку»: Елект. наук.-прак. ж. 2020. Випуск № 43. С. 49-53 (Фахове видання категорії «Б»)

Тези до конференцій

Підручники, посібники

Методичні матеріали

Профілі у наукометричних базах

Індекси цитування

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

участь у міжнародному проекті QUAERE 2018р

Участь у міжнародних конференціях та форумах

Професійна сертифікація

Підвищення кваліфікації

Гранти та стажування

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

№98113. Літературно письмовий твір наукового характеру «THE MAIN RISKS OF EKONOMIC SECURITY OF THE CJNSTRUCTION INDUSTRY ENTERPRISES, THEIR SDENTIFICATION AND MANAGEMENT» / Н.О. Чех, Д. М. Вершиніна, А.І. Луб (Україна), дата реєстрації від 16.06.2020 р.

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні дисципліни

Європейські стандарти бізнес-планування Розвиток нового продукту та іновації

Список дисциплін

Електронні навчальні курси

Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях