Велігоцька Юлія Сергіївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Велігоцька Юлія Сергіївна


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАННІ

ПІБ

ВЕЛІГОЦЬКА ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

 • Доцент кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища, кандидат архітектури (диплом ДК № 021339.від 24.06.2011)
 • Асистент кафедри архітектурного і ландшафтного проектування
 • Секретар Спеціалізованої вченої ради К 64.089.06 при Харківському національному університеті міського господарства за спеціальностями 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури» та 18.00.04 «Містобудування та ландшафтна архітектура»

Освіта

 • Харківська національна академія міського господарства 24.06.2007.

спеціальністю «Містобудування», рівень підготовки – магістр, кваліфікація магістр архітектури. Диплом з відзнакою ХА № 32616108.

Професійний досвід

 • Стаж науково-педагогічної (наукової та науково-педагогічної роботи – для наукових працівників) роботи у вищих навчальних закладах – 11 років 4 місяців, у тому числі у даному навчальному закладі (науковій установі) – 11 років 4 місяців.
 • Основні етапи науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах освіти із зазначенням посади та місця роботи.
 • 01.12.2010 – 30.06.2011 – прийнято на посаду асистента кафедри архітектурного і ландшафтного проектування Харківської національної академії міського господарства (Наказ № 847-02 від 30.11.2010 р.);
 • 30.06.2011 – 30.05.2013 – продовжено строк роботи на посаді асистента кафедри архітектурного і ландшафтного проектування Харківської національної академії міського господарства, у зв’язку з обранням за конкурсом( Наказ № 439-02 від 04.07.2011 р.);
 • 17.01.2013 – переведено на посаду доцента кафедри архітектурного і ландшафтного проектування Харківської національної академії міського господарства, у зв’язку з обранням за конкурсом та укладанням контракту ( Наказ № 95-02 від 24.01.2013 р.);
 • 01.05.2013 – кафедра архітектурного і ландшафтного проектування змінила назву на кафедру архітектура будівель і споруд Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова (Наказ № 103-01 від 30.04.2013 р.);
 • 12.01.2017 - 16.01.2018 – переведено на посаду доцента кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, за контрактом ( Наказ № 06-02 від 16.01.2017 р.);
 • 29.12.2017 - до цього часу – продовжено строк роботи на посаді доцента кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова за контрактом (Наказ №1026-02 від 01.12.2017 р.)

Місце роботи

Доцент кафедри Архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Адреса електронної пошти

Yuliia.Velihotska@kname.edu.ua Надіслати лист

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

 • Велігоцька Ю.С. Сучасні методи прийняття архітектурних рішень // Сучасні проблеми архітектури і містобудування: Наук.- техн. зб. – К.: КНУБА, 2017. – Вип. 47. – С. 435-444.
 • Велігоцька Ю.С. Тенденції формування інтерактивних архітектурних об’єктів // Сучасні проблеми архітектури і містобудування: Наук.- техн. зб. – К.: КНУБА, 2017. – Вип. 49 – С. 95-103.
 • Гордієнко С.М. Повторюваність і різноманітність в оцінці проектів типових каркасних будівель/С. М. Гордієнко, Ю. С. Велігоцька//Прикладна геометрія та інженерна графіка: Науковий збірник. –К.: КНУБА, Вип. 96, 2019. – С. 29-36
 • Велігоцька Ю.С. Особливості формування сучасних інтер’єрів медичних закладів/ Ю. С. Велігоцька, С. М. Гордієнко // Комунальне господарство міст: Науковий збірник. –Харків: вип.159, 2020, том 6,. – С. 56-61. https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/5674/5597
 • Велигоцкая Ю.С. Дизайн-засоби формування системи орієнтації в дитячих медичних закладах // Містобудування та територіальне планування: наук.-тех. збірник. – К., КНУБА, 2019. – Вип. 70. – С. 110-120.
 • Велігоцька Ю.С. Структуроформуючі елементи інтерактивних медіатек// Містобудування та територіальне планування: наук.-тех. збірник. – К., КНУБА, – Вип. 68, 2018.– С. 54-63. – ISSN 2522-9206
 • Велігоцька Ю.С. Аналіз формування проміжних рекреаційних просторів медичних закладів/ Ю. Велігоцька, А. Бондаренко: Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування: наук.-тех. збірник. – К., КНУБА, – Вип. 58, 2020.– С. 65-67.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

 • Міжнародна науковометрична база Scopus. Eastern-european journal of enterprise technologies: Technology organic and inorganic substances./ O.Kravchenkо, D. Veligotskyi, A. Bashtovyi, Y.Veligotska. VOL 6, NO 6 (102), 2019. – p. 57-66. ISSN (print) 1729-3774 DOI: 10.15587/1729-4061.2019.188615 Published date 24.12.2019

Монографії

 • Креативний урбанізм: до століття містобудівної освіти у Львівській політехніці: [монографія]/ Ю.С. Велігоцька.-: За заг. ред. Б. С. Черкеса та Г. П. Петришин.- Львів: Львівська політехніка, 2014-2015.–796с./ С.271-275.
 • Архітектура, освіта і наука в Україні і світі: досвід і перспективи розвитку: [монографія]/ Ю.С. Велігоцька: Редкол. О.М.Михайлишин (голова), П.А. Ричков, Н.В.Лушнікова та ін. – Рівне: Формат-А, 2019. – 319с./ С.117-123.

Тези, статті у інших виданнях

 • Малік Н. О., Велігоцька Ю. С. «Особливості використаннявідкритихрекреаційнихпросторів в закладах охорониздоров'я». V Міжнародній науково-практичній конференціїздобувачіввищоїосвіти імолодихучених«Перспективи розвиткутериторій: теорія і практика». Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021
 • Велигоцкая Ю.С., Чарари Хусни. Особенности формирования природо-интегрированных многофункциональных комплексов (на примере г. Касабланка). Міжнародна науково-практична конференція «Художня культура Греції та України в сучасному гуманітарному дискурсі». Афіни, 2019. С. 15-16.
 • Велігоцька Ю.С.Особливості формування орієнтаційної системи в дитячих поліклінічних закладах. Міжнародна науково-практична конференція «Архітектура, освіта і наука в Україні і світі: досвід і перспективи розвитку». Рівне, 2019. С. 57-58.
 • Велігоцька Ю.С.Особливості формування системи орієнтацій в зоопарках. Міжнародна науково-практичної конференції «Архітектура: естетика + екологія + економіка». Полтава, 2019. С. 20-21
 • Велігоцька Ю.С Тенденції формування адаптивних малоповерхових житлових будинків . ІХ Міжнародна наукова конференція “Архітектура та екологія”. Київ, Навчально-науковий інститут Аеропортів, 2018.- С. 27-28.
 • Велігоцька Ю.С. Прийоми формування інтерактивної архітектурно -просторової системи орієнтації в міському середовищі. Міжнародна науково-практична конференція «Сталий розвиток міст (містобудівний аспект)». Харків: ХНУМГ ім..О.М.Бекетова, 2017.– С.92-94
 • Велігоцька Ю.С. Біоморфічні планувальні принципи формування екоселищ Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні тенденції розвитку архітектури і містобудування», Харків: ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2017.– С. 21-22.
 • Велігоцька Ю.С. Тeнденції проектування природоінтегрованих громадських комплексів в архітектурній освіті. МІЖНАРОДНА науково-практична інтернет-конференція «ЕВОЛЮЦІЯ УЯВЛЕНЬ В АРХІТЕКТУРНІЙ І ХУДОЖНІЙ ОСВІТІ: ПОГЛЯД В МАЙБУТНЄ» : ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2020.– С..

Активна участь у виконанні бюджетної науково – дослідної роботи:

 • Науково – дослідна робота «Удосконалення функціонально-планувальної та архітектурно-композиційної організації центрів історичних міст». Етап II. «Традиції та новації в формуванні архітектурно-ландшафтного середовища центрів історичних міст» (проміжний) тема: Композиційні особливості формування природоінтегрованих архітектурних об’єктів у структурі історичних центрів міст. С. 81 – 84. (№ держреєстрації 0110U006768, 2011 рік);
 • Науково – дослідна робота «Удосконалення функціонально-планувальної та архітектурно-композиційної організації центрів історичних міст». Етап III. «Принципи та методи удосконалення архітектурно-композиційної організації центрів історичних міст» (заключний) тема: Прийоми удосконалення ландшафтної складової центрів міст (на прикладі м. Харкова). С. 69 – 77. (№ держреєстрації 0110U006768, 2012 рік);
 • Науково – дослідна робота «Сучасні тенденції формування архітектурного середовища в умовах сталого розвитку та інновації в архітектурно-містобудівній освіті» Етап I. «Закономірності і заходи розвитку сталої архітектури і формування сучасного фахівця-архітектора» (проміжний) тема: Кольорові особливості міських інтер’єрів. С. 43 –52 (№ держреєстрації 0117U004380, 2017 рік);
 • Науково – дослідна робота «Сучасні тенденції формування архітектурного середовища в умовах сталого розвитку та інновації в архітектурно-містобудівній освіті» Етап ІІ. «Планувально-типологічні прийоми створення архітектурних об’єктів в умовах сталого розвитку і методика архітектурного проектування» (проміжний) тема: Тенденції формування адаптивних малоповерхових житлових будинків. С. 119 – 130. (№ держреєстрації 0117U004380, 2018 рік);
 • Науково – дослідна робота «Сучасні тенденції формування архітектурного середовища в умовах сталого розвитку та інновації в архітектурно-містобудівній освіті» Етап ІІІ. «Об’ємно-просторові тенденції формування архітектурного середовища в умовах стійкого розвитку і новітні технології архітектурної освіти» (заключний) тема: Дизайнерські засоби формування системи орієнтації в дитячих медичних закладах. С. 25 – 34. (№держреєстрації 0117U004380, 2019 рік).

Тези, статті у інших виданнях

 • Прийоми формування інтерактивної архітектурно-просторової системи орієнтації в міському середовищі/ Велігоцька Ю.С./ Міжнародна науково-практична конференція "Сталий розвиток міст".- Харків: ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2017. – С. 92-94
 • Тенденції формування адаптивних малоповерхових житлових будинків/ Велігоцька Ю.С./ ІХ Міжнародна наукова конференція “Архітектура та екологія”Київ, Навчально-науковий інститут Аеропортів, 2018. – С. 27-28
 • Особливості формування системи орієнтацій в зоопарках /Велігоцька Ю.С./ Всеукраїнська Науково-технічна конференція «Сучасні тенденції розвитку архітектури і містобудування», Харків: ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2017. – С.92-94.

Участь у міжнародних науково-практичних конференціях та міжнародних програмах обміну за кордоном:

 • Erasmus+ cretit mobility teachers exchange programme, Міжнародна програма з обміну викладачів Erasmus+ cretit mobility до Эстонского университету природніх наук (EMU), Тарту (Естонія), 18-22 лютого 2019 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Художня культура Греції та України в сучасному гуманітарному дискурсі», Афіни, 25-26 червня 2019 р.

Участь у 10 конференціях (7 за профілем кафедри)

 • Міжнародна науково-практична конференція "Сталий розвиток міст".- (Харків: ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2017),
 • ІХ Міжнародна наукова конференція “Архітектура та екологія” (Київ, Навчально-науковий інститут Аеропортів, 2018),
 • Міжнародна науково-практичної конференції «Архітектура: естетика + екологія + економіка» (Полтава, НУ «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2019).

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2016

Статистика цитування

54

44

h-індекс

2

2

i10-індекс

1

1

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

 • 2017 - Приватне акціонерне товариство «Проектний та науково-дослідний інститут "Харківський ПромбудНДІ-проект"», виконала роботі на тему: «Формування сучасних архітектурних об’єктів в міському середовищі»
 • 2021 - Науково-практичний тренінг з підвищення кваліфікації викладачів «ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ: АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ» м.Харків, ХНУМГ ім.ОМ.Бекетова

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчально-методичні матеріали

 • Конспект лекцій з курсу «Методи оптимізації архітектурно-містобудівельних рішень» для студентів 6 курсу спеціальності 7.06010202 / 8.06010202 «Містобудування» / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Ю. С. Велігоцька. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 29 с.
 • Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Сучасні тенденції в організації інтер'єрів багатофункціональних комплексів » / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Ю. С. Велігоцька. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 16 с.
 • Методичні рекомендації до самостійної роботи з практики «Стажування» (для студентів спеціальності 191 – Архітектура та містобудування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Ю. С. Велігоцька. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 15 с.
 • Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Сучасний інтер’єр громадських і житлових споруд» (для студентів спеціальності 191 – Архітектура та містобудування) Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Ю. С. Велігоцька. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 15 с.

5. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів із навчальної дисципліни «Історія архітектури і містобудування від Відродження до модерну» (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : С. П. Шкляр, Ю. С. Велігоцька. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 29 с.

 • Methodological guidelines for the organization of independent work of students from the discipline “History of architecture and urban planning from the Renaissance to Art nouveau” (for 2nd year of full-time study of the specialty 191 – Architecture and urban planning) / O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv; comp. : Yu. S. Veligotska, S. P. Shklyar. – Kharkiv : O. Beketov NUUE, 2021. – 29 p.

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

"Сучасні тенденції формування безбар'єрної архітектури» (англ. мова) "

Бакалавр

191 «Архітектура та містобудування»

Денна

"Сучасний інтер’єр громадських та житлових будівель"

Магистр

191 «Архітектура та містобудування»

Денна

"Сучасні стилі інтер’єрних просторів "

Магистр

191 «Архітектура та містобудування»

Денна

"Ергономіка в архітектурі» (англ. мова) "

Бакалавр

191 «Архітектура та містобудування»

Денна

"Теоретичні та методичні основи АП» (англ. мова) "

Бакалавр

191 «Архітектура та містобудування»

Денна

"Типологія будівель і споруд» (англ. мова) "

Бакалавр

191 «Архітектура та містобудування»

Денна

"Історія архітектури та містобудування від Відродження до Модерну» (англ. мова) "

Бакалавр

191 «Архітектура та містобудування»

Денна

"Історія архітектури, містобудування, мистецтв та дизайну» (англ. мова) "

Бакалавр

191 «Архітектура та містобудування»

Денна

"Дипломне проектування "

Магічтр

191 «Архітектура та містобудування»

Денна