Великих Ксенія Олександрівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошукуПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ВЕЛИКИХ КСЕНІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, доцент, кандидат економічних наук

Освіта

Харківська державна академія міського господарства, 2001 р.

  • напрям підготовки 0502 «Менеджмент» /спеціальність 8.050201 «Менеджмент організацій» ; спеціалізація «Менеджмент готельного господарства та туризму»; кваліфікація - менеджер. Диплом з відзнакою № ХА 15750359.

Професійний досвід

Кандидат економічних наук із спеціальності «Економіка промисловості», доцент кафедри уменеджменту і публічного адміністрування

Місце роботи

Кафедра менеджменту і публічного адміністрування Харківський национальний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. Доцент кафедри.

Теми дисертацій

Ефективність створення і споживання промислових виробів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.07.01 / К. О. Великих; Харк. держ. акад. міськ. госп-ва. - Х., 2006. - 19 с.: рис. — укp.

Адреса електронної пошти

Kseniia.Velykykh@kname.edu.ua Надіслати лист

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

1.Великих К.О. Шляхи впровадження енергозберігаючих технологій на підприємствах ЖКГ міста. Наукове видання . – Харків: Вид – во «Форт»,2010. – С.291 – 318. 2.Великих К.О. Фактори впливу публічного управління на розвиток бізнес - середовища / К.О.Великих//Практичні аспекти публічного управління в контексті сталого розвитку: монографія /Бабаєв В.М., Новікова М.М.,Чернов С.І. та ін. - Харків: "друкарня Мадрид", 2019 - 238с. С.175-184.

Статті у фахових виданнях

1.Великих К.О. Порядок и состав экономических расчетов при оценке инновацион-ных проектов./ К.О. Великих// Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Харків: НТУ»ХПІ», 2001. - №24. - С.122-124.

2.Великих К.О., Косенко О.П. Исследование структуры экономических циклов жизни электрических изделий./ К.О. Великих// Вісник Національного технічного університе- ту «ХПІ» Харків: НТУ»ХПІ», 2002. - №8-1.-С.205-210.

3.Великих К.О. Повышение эффективности функционирования организационных структур электротехнических предприятий./ К.О. Великих// Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техніка, - 2002. – Вып.46. – С.175 – 177.

4.Великих К.О. Пути обновления средств в электротехнической промышленности Украины./ К.О. Великих// Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техніка, - 2002. – Вып.37. – С.164 – 166.

5.Великих К.О. Пути развития электро - технической промышленности Украины./ К.О. Великих// Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Харків: НТУ»ХПІ», 2003. - №10. - С.33-36. 6.Великих К.О. Анализ эксплуатационных затрат электротехнических изделий. / К.О. Великих//Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техніка, - 2004. – Вып.56. – С.139 –142. 7.Великих К.О. Состав и методы определения потерь при отказах городского электротранспорта./ К.О. Великих// Вісник Національного технічного університе- ту «ХПІ» Харків: НТУ»ХПІ», 2004. - №25. - С.45-48.

8.Великих К.О. Электротехническое обеспечение ремонтно-эксплуатационных нужд городского электротранспорта./ К.О. Великих// Вісник Національного технічного університе- ту «ХПІ» Харків: НТУ»ХПІ», 2003. - №22. - С.150-155

9.Великих К.О. Классификация функций и принципов установления цен. / К.О. Великих//Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техніка, - 2005. – Вып.65. – С.231-236.

10.Великих К.О. Методика определения потребности в электроизделиях для нужд городского электрического транспорта./ К.О. Великих// Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Харків: НТУ»ХПІ», 2003. - №22 (21). - С.227-232.

11.Великих К.О. Теоретические аспекты ценообразования промышленной продукции./ К.О. Великих// Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Харків: НТУ»ХПІ», 2005. - №30. - С.55-58.

12.Великих К.О. Особливості ціноутворення промислової продукції в сучасних умовах. / К.О. Великих//Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техніка, - 2006. – Вып.73. – С.181-183.

13.Великих К.О. Основы функционирования и развития экономики жилищной сферы в процессе рыночных преобразований. / К.О. Великих//Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техніка, - 2008. – Вып.85. – С.428-433.

14.Великих К.О. Сучасний стан теорії та методів визначення потреби в електротехнічній продукції./ К.О. Великих// Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техніка, - 2008. – Вып.80. – С.119-124.

15.Великих К.О. Дослідження енергозбереження в житлово – комунальному господарстві як складова частина системи життєзабезпечення / К.О. Великих//Комунальное хозяйство городов. – К.: Техніка, - 2009. – Вып.87. – С.76-81.

16.Великих К.О. Современные проблемы развития регионов Украины./ К.О. Великих//Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техніка, - 2009. – Вып.87. – С.200-207.

17.Великих К.О. Проблеми фінансового планування в сучасних умовах / К.О. Великих//Науково-технічний збірник ХНУМГ.Комунальне господарство міст.- Серія економічні науки.-2014.- Випуск 115.- С.19-23.

18.Великих К.О. Економічна криза та ії наслідки для невеликих компаній / К.О. Великих// Науково-технічний збірник ХНУМГ.Комунальне господарство міст.- Серія економічні науки.-2015.- Випуск 122.- С.50-52.

19.Великих К.О. Методологічні основи визначення потреби в електротехнічних виробах / К.О. Великих//-технічний збірник ХНУМГ. Комунальне господарство міст. - Серія економічні науки.- 2016.-Випуск 129.-С.11-14

20.Великих К.О. Удосконалення класифікації принципів ціноутворення / К.О. Великих// Науково-технічний збірник ХНУМГ. Комунальне господарство міст. - Серія економічні науки.-2016.- Випуск 129.- С.20-22.

21. Великих К.О. Управління організаційним конфліктом, як можливість для росту та розвитку персоналу та організації / К.О. Великих// Науково-технічний збірник ХНУМГ. Комунальне господарство міст. - Серія економічні науки.-2017.- Випуск 136.- С.21-23.

22. Великих К.О. Практичне використання циклу Демінга в удосконаленні процесів управління компанією / К.О. Великих// Науково-технічний збірник ХНУМГ. Комунальне господарство міст. - Серія економічні науки.-2018.- Випуск 143.- С.28-30.

23. Великих К.О. Бізнес – план, як інструмент ефективного управління / К.О. Великих// Науково-технічний збірник ХНУМГ. Комунальне господарство міст. - Серія економічні науки.-2018.- Випуск 143.- С.34-37.

24. Великих К.О. Використання бізнес – плану та стратегічного планування в якості інструментів, які створюють конкурентну перевагу / К.О. Великих// Науково-технічний збірник ХНУМГ. Комунальне господарство міст. - Серія економічні науки.-2019.- Випуск 150.- С.10-13.

25. Великих К.О. Окремі аспекти управління фінансовими русурсами підприємства / К.О. Великих//Фаховий Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки», 2020.. Випуск № 5(37), 2020р.С.76-89.

Статті у збірниках наукових праць

1.Великих К.О.,Райт М., Перерва П.Г., Кобелев В.Н. Источники инвестиций в инновационные проекты. Збірник наукових праць «Наука і освіта».-Харків: НТУ «ХПІ», 2004.-С.299-310.

2.Великих К.О.,Горбатенко І.В. Экономическая оценка инновационных проектов.Тези доповідей міжнародної наукової конференції.- Харків: НТУ «ХПІ», 2004.-С.644.

3.Великих К.О. Удосконалення економіки і організації експлуатаційного забезпечення засобів праці. / К.О. Великих// доповідей міжнародної науково-практ. конференції. «Оптимум-2001» Харків: НТУ «ХПІ», 2001.-С.60-61

4.Великих К.О. Социально-экономическая эффективность перевозок городского электротранспорта./ К.О. Великих// Тези доповідей X11 міжнародної науково-практ. конференції. Харків: НТУ «ХПІ», 2004.-С.600.

5.Великих К.О. Формирование потребности в электроизде лиях для нужд городского электрического транспорта./ К.О. Великих// Тези доповідей міжнародної науково-практ. конференції. «Оптимум-2003» Харків: НТУ «ХПІ», 2003.-С.29-31

6.Великих К.О., Яковлев А.І. Социально-экономическая оценка надежности электрооборудования горэлектротранспорта. Междунар.научно-практ. конф. Вып.№7, 2005;М. Минобразования РФ, отделение экономики РАН.-С.85-88.

7.Великих К.О.,Яковлев А.І. Развитие методов определения социально – экономической эффективности портфеля проектов. Междунар.научно-практ. конф. Вып.№6, 2006;М. Минобразования РФ, отделение экономики РАН.-С.248-249.

8.Великих К.о.,Яковлев А.І. Оценка эффективности комплексного проектирования. Междунар.научно-практ. конф. Вып.№4, 2007;М. Минобразования РФ, отделение экономики РАН.-С.273-275.

9.Великих К.О. Перспективи розвитку будівельного комплексу України./ К.О. Великих// Міжнародна.науково-практична інтернет - конф Харків: ХНУМГ ім.О.М. Бекетова, – 2014 . С. 6-8.

10.Великих К.О. Украина в условиях глобализации: преимущества и риски ./ К.О. Великих// Міжнародна.науково-практична конф. Черкаси: ЧДТУ – 2014. С. 34-36

11.Великих к.О., О.м. Баєва Финансовый менеджмент в кризисной ситуации. Актуальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ–Санкт-Петербург–Відень, «30» листопада 2015 року / Фінансово-економічна наукова рада, 2015. — 136 с. С.81- 84 .

12.Великих К.О. Розроблення маркетингового плану за концепцією 4Р./ К.О. Великих// Матеріали міжнародної науково – практичної конференції. Дніпро: НО«Перспектива», 18-19 листопада 2016.-Ч.1.-С.92-95

13.Великих К.О. Роль фінансового менеджера в період кризи./ К.О. Великих// Матеріали II Міжнародної науково – практичної конференції (м. Дніпро, 17-18 березня 2017 р.). У 2-х частинах. – Дніпро: ПДАБА, 2017. – Ч.1. С. 50-52.

14.Великих К.О. Розвиток міст в умовах урбанізації: тенденції, проблеми./ К.О. Великих// Матеріали Всеукраїн. наук.практ. інтернет конф., Харків 7-8 квітня 2017 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. С. 191-193.

15.Великих К.О., Манецька Ю.Р. Формування регіональної політики розвитку людського капіталу./ К.О. Великих// Матеріали Всеукраїн. наук.практ. інтернет конф., Харків 7-8 квітня 2017 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. С. 241-243.

16.Великих К.О.,Рощупкіна С.В. Роль освіти в концепції сталого розвитку./ К.О. Великих// Матеріали Всеукраїн. наук.практ. інтернет конф., Харків 7-8 квітня 2017 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків: ХНУМГ ім. М. Бекетова, 2017. С. 321-322.

17.Великих К.О. Стратегічне планування-запорука успішного розвитку організації/ К.О. Великих// Трансформація національної економіки в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції(м.Миколаїв,27 грудня 2019р). – Миколаїв: МНУ ім.В.О.Сухомлинського,2019. – 160с.С.88-91.

18.Великих К.О. Формування та управліннялояльністю персоналу організаціїї/ К.О. Великих//Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий тауправлінський аспекти. Матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет конференції, 18-20 березня 2020р. – Львів: ЛНАУ, 2020.-552с.С.169-171.

19. Великих К.О. Теоретичні аспекти фінансового планування/ К.О. Великих// Розвиток економічної системи в контексті міжнародного співробітництва: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 січня 2020 р.)/ГО«Центр економічних досліджень та розвитку». – О.: ЦЕДР, 2020. – 104 с.С.33-37.

20. Великих К.О. Стратегія забезпечення фінансової безпеки підприємстваї/ К.О. Великих//Стратегічні пріоритети розвитку економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 23 січня 2020 р.): у 6 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 1. 59 с.С.13-15.

21.Великих К.О. Стратегія маркетинг – менеджменту в процесі трансфориації регіональної економіки/ К.О. Великих//Матеріали ІІ Міжнародної науково- практичної інтернет-конференції «Формування ефективних механізмів управління в умовах трансформації соціально – економічних систем» ХНУМГ імені О. М. Бекетова Харків, 12 березня 2020 року.С.11-13.

22. Великих К.О. Розвиток фінансового менеджменту в комерційній організаціїії/ К.О. Великих//Розвиток науки в умовах пандемії, ХLІV Міжнародна науково- практична iнтернет-конференція. – м. Чернівці, 08 травня 2020 року. – Ч. 1, 80 с.С.11-15.

23. Великих К.О. Організаційні аспекти фінансового менеджменту. Економіка, управління, фінанси: національні особливості та світові тенденції: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 16 січня 2021 р.)- К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2021. – 132 с. С.43-47

24. Великих К.О. Фінансовий менеджмент в малому бізнесі в умовах кризи. Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 17-19 березня 2021 р. Ч. 1. - Львів: ЛНАУ, 2021. - 480 с. С.165-168 - http://feb.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Gritsayenko-Mikola-tezi-Lviv-2021.pdf

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

1.Velykykh Kseniia The Introduction of Modern Methods of Logistics in Entrepreneurial Activity / K. Velykykh// “Astra Salvensis” Salva Circle, Năsăud Department of “Transylvanian Association for Romanian Literature and Culture of Romanian People - Supplement no. 1, August 21, 2020 p.p 155-166 https://astrasalvensis.eu/blog/mdocs-posts/11-g-l-matviienko-biliaieva-h-v-strokovych-k-o-velykykh-v-o-kozub-m-s-bril-the-introduction-of-modern-methods-of-logistics-in-entrepreneurial-activity/ –(Skopus).

2. Великих К.О. Реалізація ефективного управління фінансами в бізнесі/ К.О. Великих// Економічний простір: Збірник наукових праць. – Дніпро: ПДАБА. Серія: «Економічні науки», 2021. - Випуск № 167, С.45-50 http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/830/805 – DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/167-8 – (IndexCopernicus).

3. Великих К.О. Окремі аспекти управління фінансовими ресурсами підприємства / К.О. Великих // Фаховий міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Економічні науки. - Випуск 5(37) , 2020р. С. 76-89. – https://www.inter-nauka.com/issues/economic2020/5/5982– DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-5-5982 – (IndexCopernicus).

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2015

Статистика цитування

16

4

h-індекс

2

1

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Харків, Україна

2006 р.

ДК № 038372

Підвищення кваліфікації "Бізнес-планування в менеджменті організацій"

Міжгалузевий інститут післядипломної освіти Національного технічного університету «ХПІ»

Харків, Україна

2021 р.

ПК № 36627007/100122 від 31 травня 2021р.

Підвищення кваліфікації "Бізнес-планування в менеджменті організацій"

Міжгалузевий інститут післядипломної освіти Національного технічного університету «ХПІ»

Харків, Україна

2016 р.

2016 р.

Підвищення кваліфікації "Теорія і практика роботи в Moodle"

ХНУМГ імені О.М. Бекетова ЦПКПК і ДН

Харків, Україна

2014 р.

2014 р.

Підвищення кваліфікації "Вдосконалення навчального процесу з використанням системи дистанційного навчання «Мооdle" з курсу «Організація та управління діяльністю ОСББ»

ХНУМГ імені О.М. Бекетова

Харків, Україна

2014 р.

2014 р.

Отримання вченого звання доцента кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві

ХНУМГ імені О.М. Бекетова

Харків, Україна

2010 р.

12 ДЦ № 023028

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

1.Великих К.О., Сніжко С.В. Менеджмент у паливно – енергетичному комплексі. Х.: ХНАМГ, 2009. – 343с. Навчальний посібник з грифом МОН України, протокол №14/18 – Г - 24 від 09. 01.2009р.

Навчально-методичні матеріали

1.Великих К.О., Качев О.С. Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломного проекту з розробки електромережних об’єктів (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.090603 – «Електротехнічні системи електроспоживання»). Харків: ХНАМГ, 2008. – 36с.

2.Великих К.О.,Качев О.С. Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломного проекту з електрозабезпечення промислових підприємств (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.090603 – «Електротехнічні системи електроспоживання»). Харків: ХНАМГ, 2009. – 23с.

3.Великих К.О. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Бізнес – планування в умовах ринку» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальностей 7.090603 – «Електротехнічні системи електроспоживання» та 7.090605 – «Світлотехніка та джерела світла»).Харків: хНУМГім.О.М.Бекетова,2015. – 16с.

4.Великих К.О. Конспект лекций. Организация промышленных предприятий, бизнес – планирование в условиях рынка. (для студентов 5 курса всех форм обучения специальностей 7.090603 – ЭСЭ , 7.090605 – СИС, а также для иностранных студентов). Харьков: ХНУГХ им.А.Н.Бекетова,2015. – 82с.

5. Великих К.О., Станкевич В.П. Методические указания к выполнению экономической части дипломного проекта «Электроснабжение районов и городов» ( для студентов дневной и заочной форм обучения специальности 7.050701, 8.050701 – «Электротехнические системы электропотребления», а также для иностранных студентов). Харьков: ХНАГХ,2008. – 58с.

6.Великих К.О. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Бізнес-планування в умовах ринку» для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання» та 7.05070105 «Світлотехніка і джерела світла». Харків: ХНУМГ ім.О.М.Бекетова,2015. – 46с.

7.Великих К.О. Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Бізнес-планування в умовах ринку» для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання» та 7.05070105 «Світлотехніка і джерела світла».Харків: ХНУМГ ім.О.М.Бекетова,2016. – 32с.

8.Великих К.О. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи «Бізнес-план виробничої діяльності електроремонтного цеха промислового підприємства»( для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання» (за видами),7.05070105 «Світлотехніка і джерела світла»,а також для іноземних студентів).Харків: ХНУМГ,2017.- 35с.

9. Методичні рекомендації до практичних робіт з навчальної дисципліни «Економіка і організація виробництва» (для студентів усіх форм навчання 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : Н. О. Кондратенко, К. О. Великих. –Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 39 с. ( Режим доступу:https://eprints.kname.edu.ua/50373/1/2017%20печ.%20377М.pdf, вільний).

10.Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Бізнес-планування» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальностей 281 – Публічне управління та адміністрування і 073 – Менеджмент) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: К. О. Великих. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 16 с. ( Режим доступу:https://eprints.kname.edu.ua/54518/1/2019%20454М%20РГР%20Бизнес%20планирование.%20Великих.pdf, вільний).

11.Методичні рекомендації до виконання практичних занять та самостійної роботи із дисципліни «Бізнес-планування» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: К. О. Великих, О. П. Колонтаєвський. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 19 с. ( Режим доступу:https://eprints.kname.edu.ua/54014/1/2019%20печ.%20401%20М%20Методичка%20практика%20бизн%20план%20Великих.docx.pdf, вільний).

12. Бізнес-планування. Бізнес-планування та бюджетування: конспект лекцій для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент / К. О. Великих, О. П. Колонтаєвський, Т. М. Бурмака; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 106 с. ( Режим доступу:https://eprints.kname.edu.ua/54013/1/2019%20печ.%20166Л%20%20Конспект%20лекций%20%20Великих%20К.О..pdf, вільний).

13.Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Управління місцевими фінансами та бюджетом» (для студентів бакалавріату спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : Н. О. Кондратенко, К. О. Великих. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 17 с.( Режим доступу:https://eprints.kname.edu.ua/52950/1/2018%20печ.%20330М%20МР%20до%20вик%20РГР%20УМФБ_бак_08.04.pdf, вільний).

14.Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Управління місцевими фінансами та бюджетом» (для студентів магістратури спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування) /Н. О. Кондратенко, К. О. Великих; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. Бекетова, 2019. – 23 с.( Режим доступу:https://eprints.kname.edu.ua/52953/1/2018%20печ.%20337М%20МР%20до%20вик%20РГР_УМФБ_маг_08.04.pdf, вільний).

15. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Управління місцевими фінансами та бюджетом» (для студентів бакалавріату спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : Н. О. Кондратенко, К. О. Великих. – Харків : ХНУМГ ім. Бекетова, 2019. – 44 с.( Режим доступу:https://eprints.kname.edu.ua/52951/1/2018%20печ.%20329М%20МР%20до%20ПЗ%20та%20СР%20УМФБ_бак_25.02.pdf, вільний).

16. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Управління місцевими фінансами та бюджетом» (для студентів магістратури спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування) / Н. О. Кондратенко, К. О. Великих; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. Бекетова, 2019. – 51 с.( Режим доступу:https://eprints.kname.edu.ua/52952/1/2018%20печ.%20336М%20МР%20до%20ПЗ%20та%20СР%20УМФБ_маг_25.02.pdf, вільний).

17. Фінансовий аналіз : конспект лекцій для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування / Н. О. Кондратенко, К. О. Великих; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. Бекетова, 2020. – 166 с.( Режим доступу:https://eprints.kname.edu.ua/55385/1/2019%20печ.184Л%20КЛ_ФинАнализ%201.03.pdf, вільний).

18. Методичні рекомендації до практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни з навчальної дисципліни «Економіка і організація виробництва» (для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. К. О. Великих. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 40 с.( Режим доступу:https://eprints.kname.edu.ua/58158/1/2020%20печ.%20269М.pdf, вільний).

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Бізнес - планування

Бакалавр

МОМГ, ПУіА

Денна/Заочна

Управління місцевими фінансами та бюджетом

Бакалавр

ПУіА

Денна/Заочна

Фінансовий анналіз

Бакалавр

ПУіА

Денна/Заочна

Документообіг в публічному управлінні

Бакалавр

ПУіА

Денна/Заочна

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Бізнес - планування

Бакалавр

МОМГ

Денна/заочна

14

Фінансовий аналіз

Бакалавр

ПУіА

Денна/заочна

2811