Василькова Інна Євгенівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Photo


ОСОБИСТІ ДАНІ

ПІБ

Василькова Інна Євгенівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

асистент кафедри Ландшафтного проєктування та садово-паркового мистецтва

Освіта


1999 р. Маріупольский будівельний колледж – технік-будівельник
2004 р. Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова – інженер-будівельник
2006 р. Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова – Экономіка підприємства, інженер
2016 р. Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова - архітектор

Місце роботи

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Професійний досвід

Тема дисертації

Кандидатська дисертація «Принципи функціонального відновлення та адаптації типових проектів закладів дошкільної освіти»

Контакти

Inna.Vasylkova@kname.edu.ua

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова школа

Керівництво аспірантами/докторантами

Аспіранти/пошукувачі
Докторанти/здобувачі

Захищені доктори наук

Захищені кандидати наук

Друковані публікації

Статті

Шкляр С. П., Василькова І. Є. Проблеми відновлення первісної функції будівель колишніх дитячих садків // Еволюція уявлень в архітектурній і художній освіті: погляд в майбутнє : матеріали міжар. наук.-практичн. інтерн.-конф., Харків, листопад 2020 р. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – С. 147-149 Shkliar S., Vasylkova I. Architecture of children's preschool institutions in the context of modern trends in the educational process // Theoretical aspects of modern engineering: collective monograph / Hnes L., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2020. 356 р. (Р. 33-37) https://isg-konf.com/wp-content/uploads/Monograph-USA-Technical-isg-konf.pdf

Тези до конференцій

Підручники, посібники

Методичні матеріали

Електронні публікації

Статті

Тези до конференцій

Підручники, посібники

Методичні матеріали

Профілі у наукометричних базах

Індекси цитування

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

Участь у міжнародних конференціях та форумах

Професійна сертифікація

Підвищення кваліфікації

Гранти та стажування

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні дисципліни

Садово-паркове будівництво

Список дисциплін

Електронні навчальні курси

Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях