Вакуленко Катерина Євгенівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Вакуленко Катерина Євгеніївна


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Вакуленко Катерина Євгеніївна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри Транспортних систем і логістики Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, доцент, кандидат технічних наук

Освіта

Професійний досвід

2013- теп. час - доцент кафедри Транспортних систем і логістики Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

2012-2013 рр. - доцент кафедри Транспортних систем і логістики Харківського національного університету міського господарства

2011-2012 рр. - доцент кафедри Транспортних систем і логістики Харківської національної академії міського господарства

2008-2011 рр. - асистент кафедри Транспортних систем і логістики Харківської національної академії міського господарства

2005-2008 рр. - аспірант кафедри Транспортних систем і логістики Харківської національної академії міського господарства

Місце роботи

Кафедра Транспортних систем і логістики Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.01 - «Транспортні системи». Тема кандидатської дисертації - «Вибір автотранспортного засобу на маршрутах міського пасажирського транспорту».

Дисертація присвячена визначенню закономірностей, що впливають на вибір автотранспортного засобу на маршрутах міського пасажирського транспорту з урахуванням транспортної стомлюваності пасажирів при наявних економічних обмеженнях для перевізника.

Для цього в ній:

  • розроблено підхід до вибору кількості і марки автотранспортних засобів на маршрутах міського пасажирського транспорту, який, на відміну від відомих, забезпечує найменшу транспортну стомлюваність пасажирів при задоволенні обумовлених економічних вимог перевізника до маршруту;
  • вдосконалені підходи тарифоутворення на міському пасажирському транспорті, які враховують економічну зацікавленість перевізників і соціально обумовлюються вимогами пасажирів до міських поїздок.

Адреса електронної пошти

vakulenko.e@ukr.net Надіслати лист

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

1. Vakulenko K. Designing optimal public bus route networks in a Suburban area / K. Vakulenko, A. Halkin, K. Kuhtin, I. Afanasieva // Green Logistics for Greener Cities.– 2019. – T. 39. – p. 554 – 564 (Scopus) Режим доступу: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146519301450 2. Vakulenko, K, Lezhneva, E., Galkin A. (2019). Assessment of Traffic Noise Pollution Due to Urban Residential Road Transport, Romanian Journal of Transport Infrastructure, 8(1), 34-52. Режим доступу: https://doi.org/10.2478/rjti-2019-0002 (Scopus) 3. Вакуленко К. Є. До питання організації наукових досліджень студентів у закладах вищої освіти / О. І. Лежнева, К. Є. Вакуленко // Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету / Харківський національний автомобільно-дорожній університет. – 2019.- Вип.86. Т1 – С. 115 – 121 (Фахове видання) Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/2774/1/15_V_2019.pdf 4. Вакуленко К. Є. Оцінка доцільності організації комбінованого режиму руху на міських маршрутах з урахуванням впровадження виділеної смуги руху / К. Є. Вакуленко, О. І. Лежнева, Н. А. Соколова, Н. В. Шиллє // Комунальне господарство міст : науково-технічний зб. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім.. О. М. Бекетова.– 2020. – Том 1 №154 – С. 253 – 260. (Фахове видання) DOI 10.33042/2522-1809-2020-1-154-253-260 Режим доступу: 5. Comi, N. Gruenwald, O. Lobashov, M. Olkhova, D. Roslavtsev, K. Vakulenko. Implementation of Master programme in Smart Transport and Logistics for Cities within the Erasmus+ programme: the case of O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv // Journal für Mobilität und Verkehr, Ausgabe 4 (2019), p. 37-44. ISSN 2628-4154 Режим доступу: https://www.dvwg.de/fileadmin/user_upload/Bundesgeschaeftsstelle_DVWG/Journal/ISSN-Band_4_November_2019.pdf

Статті у фахових виданнях

1. Вакуленко К.Є., В.В. Сабадаш, І.О. Толмачев, В.С. Носкова, В.А. Крикун Дорожньо-транспортна пригода як результат порушення функцій взаємодії в системі «Людина – Техніка - Середовище» // Коммунальное хозяйство городов: Научно-технический сборник. – Х.: ХНУМГ імені О. М. Бекетова. – 2015. – Вып. 120. – С. 105 – 108. 2. Вакуленко К.Є., Соколова Н.А., Шиллє Н.В. Адаптація принципів міської логістики до організації пасажирських перевезень // Комунальне господарство міст : науково-технічний зб., серія «Технічні науки та архітектура» / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім.. О. М. Бекетова.– 2017. - №134 – С. 113 – 121. 3. Вакуленко К.Є., Соколова Н.А., Лежнева О.І. Доцільність використання виділеної смуги руху для міських автобусних маршрутів // Вісник НУ «Львівська політехніка»: серія «Динамік, міцність та проектування машин та приладів»/ Львівська політехніка. – 2019. – С. 74 - 78 4. Куш Є.І., Вакуленко К.Є. Умови раціональної організації процесу розвезення вантажів у міських логістичних системах // Міжнародна науково-технічна конференція «Технології та інфраструктура транспорту», Харків, 14-16 травня 2018 р. : Тези доповідей. – Хакрів : УкрДУЗТ, 2018. – С. 187-188. 5. Вакуленко К.Є., Соколова Н.А., Лежнева О.І. Дослідження показників безпеки руху при впровадженні виділеної смуги руху для маршрутів міського пасажирського транспорту // Третя Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв‘язання», 28 – 30 березня 2019 року: Тези доповідей. – Дрогобич.: Посвіт, 2019. – С.77 – 81 6. Вакуленко К.Є., Соколова Н.А., Гвінджілія Р.Г. Дослідження показників безпеки руху на маршрутах міського пасажирського транспорту // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених «Перспективи розвитку територій : теорія і практика», Харків, 22-23 листопада 2018 р. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018 – С. 327 – 329. 7. Вакуленко К.Є., Виходцева О.О. Дослідження параметрів роботи маршруту при зміні режиму руху // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених «Перспективи розвитку територій : теорія і практика», Харків, 22-23 листопада 2018 р. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018 – С. 323 – 324 8. Вакуленко К.Є., Озіра Г. С. Дослідження характеристик функціонування мережі приміського сполучення (у напрямку «м. Харків – с.м.т. Бабаї») // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених «Перспективи розвитку територій : теорія і практика», Харків, 22-23 листопада 2018 р. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018 – С. 356 – 357 9. Vakulenko K., Lezhneva E. Assessment of traffic noise pollution in urban residential // Матеріали 1ої Міжнародної науково-практична конференції “Підвищення надійності машин і обладнання. Increase of Machine and Equipment Reliability”,17-19 квітня 2019 р. – Кропивницький : ЦНТУ, 2019 - C. 231 – 232 10. Вакуленко К. Є. До питання організації наукових досліджень студентів у закладах вищої освіти / О. І. Лежнева, К. Є. Вакуленко // Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету / Харківський національний автомобільно-дорожній університет. – 2019.- Вип.86. Т1 – С. 115 – 121 11. Вакуленко К. Є. Оцінка доцільності організації комбінованого режиму руху на міських маршрутах з урахуванням впровадження виділеної смуги руху / К. Є. Вакуленко, О. І. Лежнева, Н. А. Соколова, Н. В. Шиллє // Комунальне господарство міст : науково-технічний зб. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім.. О. М. Бекетова.– 2020. – Том 1 №154 – С. 253 – 260. 12. Comi A., Lobashov O., Olkhova M., Roslavtsev D., Vakulenko K. Implementation of Master programme in Smart Transport and Logistics for Cities // 17-а Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми підготовки професійних кадрів з логістики в умовах глобального конкурентного середовища: XVII МНПК», м. Київ, 25-26 жовтня 2019 р. – С. 193 – 196 13. Вакуленко К. Є. Організація наукових досліджень студентів у сфері екологічної безпеки / О. І. Лежнева, К. Є. Вакуленко // IV Всеукраїнська науково-методична конференція «Сучасні аспекти організаційно-методичного забезпечення екологічної складової підготовки фахівців», м. Харків, 24 жовтня 2019 р. – С. 44 – 51 14. Вакуленко К. Є. Оцінка якості організації перевезень на маршрутах міського пасажирського транспорту через стомлюваність пасажира / К. Є. Вакуленко, О. І. Лежнева, Н. А. Соколова, Н. В. Шиллє // IV Міжнародна науково-практичноа конференція «БЕЗПЕКА НА ТРАНСПОРТІ - ОСНОВА ЕФЕКТИВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 26-27 листопада 2019 р. – С. 63 – 67 15. Вакуленко К. Є. Аналіз методів оцінки соціальних аспектів безпеки руху на маршрутах міського пасажирського транспорту / К. Є. Вакуленко, Н. А. Соколова, Н. В. Шиллє // Всеукраїнська науково-технічна інтернет-конференція. Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем. Тези доповідей. Національний університет водного господарства та природокористування, 28-29 листопада 2019 року. – С. 34 -37 16. Вакуленко К. Є. Вплив міжнародного транспортного коридору «Європа – Азія» на транспортну інфраструктуру міста Чугуєва / І. Е. Линник, К. Є. Вакуленко // ІІ Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція. Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем. Тези доповідей. Національний університет водного господарства та природокористування, 23-27 березня 2020 року. – С. 60 -62

Статті у збірниках наукових праць

1. Ергономічні і логістичні аспекти в транспортних системах: монографія / .К. Доля, Ю.О. Давідіч, О.О. Лобашов та ін..; за ред.. В.К. Долі. – Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків: Видавництво «Лідер», 2015. – 196 с. 2. Застосування моделей і методів ергономіки і логістики в транспортних системах: монографія / В.К. Доля, Ю.О. Давідіч, О.О. Лобашов та ін..; за ред.. В.К. Долі. – Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків: Видавництво «Лідер», 2016. – 318 с. 3. Фактор людини у розвитку транспортних систем: монографія / В.К. Доля, Ю.О. Давідіч, О.О. Лобашов та ін..; за ред.. В.К. Долі. – Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків: Видавництво «Лідер», 2017. – 220 с. 4. Сучасна проблематика функціонування транспортних та логістичних систем : монографія / [О. О. Лобашов, Ю. О. Давідіч, В. Ф. Харченко, К. Є. Вакуленко, Н. А. Соколова та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : Видавництво «Лідер», 2018. – 222 с. 5. Вакуленко К. Є.Управління міським пасажирським транспортом : навч. посібник / К. Є. Вакуленко, К. В. Доля ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім.О. М. Бекетова, 2015. – 257 с. 6. Міжнародні перевезення. Теорія і практика: Навч. посібник у 2 кн., кн. 1 / А. С. Галкін, В. П. Левада, Ю. О. Давідіч; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 182 с.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

1. Vakulenko K. et al. Invest Approach to the Transportation Services Cost Formation / A. Halkin, V. Skrypin, E. Kush, K. Vakulenko, V. Dolia // Procedia Engineering. – 2017. – Т. 178. – p. 435-442. 2. Vakulenko K. Designing optimal public bus route networks in a Suburban area / K. Vakulenko, A. Halkin, K. Kuhtin, I. Afanasieva // Green Logistics for Greener Cities.– 2019. – T. 39. – p. 554 – 564 3. Vakulenko, K, Lezhneva, E., Galkin A. (2019). Assessment of Traffic Noise Pollution Due to Urban Residential Road Transport, Romanian Journal of Transport Infrastructure, 8(1), 34-52.

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Google Scholar: h-index=3 Web of Science Researcher ID AAK-6145-2020: h-index=1

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Участь у розробці освітньо-наукової магістерської програми «Розумний транспорт та логістика для міст» програмі Європейського Союзу Еразмус +, напрям - Розвиток потенціалу вищої освіти за проектом: Master in Smart Transport and Logistics for Cities / SmaLog (KA2 “Capacity Building in Higher Education”) № 585832-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP.

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

В рамках проекту "Розумний транспорт та логістика для міст" (SmaLog) Європейської програми Erasmus+ проходження cтажування в Університеті прикладної науки: технологія, бізнес та дизайн, м. Вісмар, Німеччина з 12.06.2019 по 24.07.2019. Тема стажування "Ознайомлення з провідним Європейським досвідом викладання та удосконалення методичного забезпечення дисциплін у напрямку «Розумний транспорт та логістика для міст»" (150 год.)

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

1. Вакуленко К. Є.Управління міським пасажирським транспортом : навч. посібник / К. Є. Вакуленко, К. В. Доля ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім.О. М. Бекетова, 2015. – 257 с. 2. Міжнародні перевезення. Теорія і практика: Навч. посібник у 2 кн., кн. 1 / А. С. Галкін, В. П. Левада, Ю. О. Давідіч; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 182 с.

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Міжнародні перевезення, Екологічні характеристики міст, Управління ризиками в логістиці

Розроблені електронні навчальні курси

Розроблено електроні навчальні курси на базі MOODLE за дисциплінами: 1. Екологічні характеристики міст (id=1506) 2. Міжнародні перевезення (id=1566) 3. Управління ризиками в логістиці(id=1992)