Білим Павло Анатолійович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Білим Павло Анатолійович


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Білим Павло Анатолійович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент, доцент, кандидат хімічних наук,

Освіта

ХПІ, 1972-1980.

  • інженер хімік технолог ; спеціалізація; кваліфікація. Диплом № 614344

Професійний досвід

Кандидат хімічних наук, доцент кафедри пожежної і техногенної безпеки об'єктів та технологій

Місце роботи

доценткафедри Охорони праці та безпеки життєдіяльності Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Тема дисертації:Аддукти трифтористого бору з амінозаміщенимі аріленсульфідамі і отверджені ними поліепоксиди Дис. канд. хім. наук: 02.00.06 / П. А. Білим ; Інститут елеметоорганічних сполук . — Москва., 1991. — 108с.: рис. — укp.

Адреса електронної пошти

Pavlo.bilym@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

1. Прізвище І. Б. Назва статті / І. Б. Прізвище // Назва : монографія / за заг. ред. І. Б. Прізвище. – Місто : «Видавництво», рік. – Сторінки.

Билым П. А. Структурно-механические свойства эпоксиполимера, отвержденного в различных режимах / П. А. Билым, Н. Г. Попова, К. П. Печенко, И.А. Костыркина // Пластические массы. - 1987. - № 9. - С. 28 - 30

Билым П. А. Релаксационные свойства эпоксидных полимеров / П. А. Билым, Н. Г. Попова, Л. Я Мошинский, В. А. Сергеев, В. И. Неделькин // Пластические массы. - 1988. - № 9. - С. 25 - 27

Билым П. А. Динамические механические свойства эпоксиаминного полимера, отвержденного в присутствии кислотного катализатора / П. А. Билым, Н. Г. Попова, В. В. Лукьянченко, К. П. Печенко // Пластические массы. - 1988. - № 12. - С. 23 - 24

Билым П. А. Релаксационные свойства эпоксиангидридных композиций / П. А. Билым, Н. Г. Попова, В. А. Сергеев, В. И. Неделькин // Пластические массы. - 1989. № 9. - С. 39 -41

Билым П. А. Аддукты трехфтористого бора с ароматическими диаминами в качестве отвердителей эпоксидных смол / П. А. Билым, В. В. Преждо, В. А. Сергеев, В. И. Неделькин // Пластические массы. - 1990. № 10. - С. 82 -84

Билым П. А. Модификация эпоксиаминного полимера кислотным катализатором отверждения / П. А. Билым, Э. М. Оришко // Пластические массы. - 1997. №6. - С. 36 - 38

Статті у фахових виданнях

1. Прізвище І. Б. Назва статті / І. Б. Прізвище // Назва : монографія / за заг. ред. І. Б. Прізвище. – Місто : «Видавництво», рік. – Сторінки.

Билым П. А. Вязкоупругие свойства и термоустойчивость стеклопластиков на основе модифицированного эпоксидного связующего / П. А. Билым, А. П. Михайлюк, К. А. Афанасенко, В. В. Олейник, В. А. Андронов // Вестник национального технического университета "ХПИ". Сб.научн.тр. - 2004. - №29. - С. 121 - 127.

Билым П. А. Сендвич-пакеты для производства армированых пластиков / П. А. Билым, А. П. Михайлюк, К. А. Афанасенко // Вестник национального технического университета "ХПИ". Сб.научн.тр. - 2004. - №14. - С. 121 - 126.

Билым П. А. Горючесть стеклопластиков на основе эпоксидных связующих / П. А. Билым, А. П. Михайлюк, В. С. Нехаев // Вестник национального технического университета "ХПИ". Сб.научн.тр. - 2004. - №42. - С. 111 - 113.

Билым П. А. Эпоксидные связующие для технологической модельной оснастки в производстве композиционных материалов / П. А. Билым, А. П. Михайлюк, К .А. Афанасенко, В В. Олейник, Э. М. Оришко // Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов Сб.научн.тр. Выпуск 37(2).- Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е.Жуковского „Харьковский авиационный інститут”.- 2004.- №37(2). - С. 87 - 90

Билым П. А. Особенности термически стимулированной деполяризации сетчатых полиэпоксидов / П. А. Билым, А. П. Михайлюк, В. С. Нехаев, В. В. Олеййник, С. А. Дудак // Вестник национального технического университета "ХПИ". Сб.научн.тр. - 2005. - №42. - С. 60 - 64.

Билым П. А. Изменение состояния эпоксифенольного связующего в композиционном материале под действием контактной поляризации /П. А. Билым, А. П. Михайлюк, К. А. Афанасенко // Вестник национального технического университета "ХПИ". Сб.научн.тр. - 2005. - №14. - С. 155 - 159.

Билым П. А. Снижение горючести полимерных материалов путем озонирования / П. А. Билым, А. П. Михайлюк, К. А. Афанасенко // Проблемы пожарной безопасности. – Харьков: Университет гражданской защиты Украины, 2007.- №21. С.46 - 51.

Билым П. А. Исследование условий воспламенения и терморадиационных свойств материалов на основе полимеров / П. А. Билым, А. П. Михайлюк, К. А. Афанасенко // Проблемы пожарной безопасности. – Харьков: Университет гражданской защиты Украины, 2007.- №22. С.37 - 42.

Билым П. А. Исследование пористости, проницаемости и структуры коксовых остатков полиэпоксидных связующих / П. А. Билым, А. П. Михайлюк, К. А. Афанасенко // Проблемы пожарной безопасности. – Харьков: Университет гражданской защиты Украины, 2008.- №23. С.48 - 56.

Заіченко В.І., Білим П.А. Зниження вібраційної активності обшивки металевих конструкцій // Комунальне господарство міст. Науково технічний збірник. - Вип. 7 (146). – Харків: ХНУМГ, 2018.- С. 141-143

Заіченко В.І., Білим П.А. Методика оцінки віброакустичних параметрів формувального обладнання // Комунальне господарство міст. Науково технічний збірник. - Вип. 7 (146). – Харків: ХНУМГ, 2018.- С. 138-14

Абракітов В.Е., Білим П.А., Нестеренко С.В., Рогозін А.С. Побудова тривимірних просторових карт шуму // Комунальне господарство міст. Науково технічний збірник. - Вип. 6 (152). – Харків: ХНУМГ, 2019.- С. 214-218

Білим П.А., Росоха В.О., Нікітченко О.Ю., Гарбуз А.О., Жигло А.А. Формування залишкової міцності конструкційного склопластика в умовах післядії пожежі // Комунальне господарство міст. Науково технічний збірник. - Вип. 1 (154). – Харків: ХНУМГ, 2020.- С. 328-332

Статті у збірниках наукових праць

  1. Прізвище І. Б. Назва тез / І. Б. Прізвище // Назва конференції : матеріали …, місто, дата проведення / колектив авторів ; за заг. ред. … ; ВНЗ. – Місто : «Видавництво», рік. – Сторінки. (Режим доступу: http://vnz.edu.ua/sites/default/files/konf/vnz_konferenciya_2017.pdf , вільний).

P Bilym, A Rogozin, P Firsov, and S Zolotov Carbon fiber plastics for vehicles manufactured by resource-saving formation technology / IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE) VoLume 1021 (скопус) https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1021/1/012034/pdf

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Назва, номер, рік

Магнитодиэлектрик, Авторское свидетельство СССР №1256582, 1986

Эпокидная композиция, Авторское свидетельство СССР №1481238, 1989

Эпокидная композиция, Авторское свидетельство СССР №1525174, 1989

Эпокидная композиция, Авторское свидетельство СССР №1617921,1990

Препрег, Патент РФ №2118966, 1998

Склопластик, Патент на корисну модель №200803048, 2008

Епоксидна композиція, Патент на корисну модель №102545, 2014

Акрилова композиція, Патент на корисну модель №109770, 2016

Трекінгостйка полімерна композиція, Патент на корисну модель, №117029, 2017

Патент на винахід №123031 від 04.02.2021, Склопластик, Білим П.А., Хворост М.В., Росоха В.О., Глушенкова І.С https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=274114

Патент на винахід № 120805 від 10.02.2020, Протикорозійне епоксидне покриття, Білим П.А., Хворост М.В., Припростий В.О. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=265619

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

[1]

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

72

21

h-індекс

6

3

i10-індекс

4

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Внести дані

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Внести дані. За наявності профілю аспіранта у Вікі ХНУМГ ім. О. М. Бекетова можна зробити пряме посилання: П.І.Б. аспіранта

Докторанти, здобувачі

Внести дані за наявності.

Захищені кандидати наук

Внести дані за наявності.

Захищені доктори наук

Внести дані за наявності.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Стажування у НУЦЗУ м. Харків, з 28.04.2017 - 28.06.2017 та 01.09.2017 по 28.12.2017р. Мета стажування - вдосконалення професійної підготовки шляхом поглибнення і розширення професіних знань, умінь і навичок у галузі Цивільної безпеки. Звіт стажування розглянуто та затверджено протокол № 9 від 28 грудня 2017 року.

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

1. Білим П. А. Небезпечні роботи в житлово-комунальному господарстві: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека / П. А. Білим ; Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 35 с. https://core.ac.uk/download/pdf/154806493.pdf

2. Білим П. А. Основи пожежної безпеки: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека / П. А. Білим ; Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 46 с. http://eprints.kname.edu.ua/view/divisions/rvg/2016.html

3. Білим П. А. Пожежна безпека виробництва: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека / П. А. Білим ; Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 64 с. https://core.ac.uk/download/pdf/154806234.pdf

4. Білим П. А. Основи наукових досліджень : конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека / П. А. Білим ; Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 40 с. http://eprints.kname.edu.ua/48248/1/2017%20124%D0%9B%20%D0%9A%D0%9B%20%D0%9E%D0%9D%D0%94%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%87.pdf

Список дисциплін

Основи промислової токсикології

Основи пожежної безпеки

Промислова безпека виробн ичих технологій

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

[]

[]

[]

[]

[ ]
[] []

[]

[] []