Бізюк Валерій Васильович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Бізюк Валерій Васильович


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Бізюк Валерій Васильович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

доцент кафедри вищої математики, доцент, кандидат технічних наук, Відмінник освіти України (2002 р.),

Заслужений викладач Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова (2016 р.)

Освіта

Харківський державний університет ім. О.М.Горького (1968 р.)

Професійний досвід

Місце роботи

Харківський національний університет міського господарства ім.О.М.Бекетова, кафедра вищої математики.

Теми дисертацій

Нестаціонарне деформування круглих пластин з урахуванням геометричної та фізичної нелінійності (1977 р.) (01.02.06 – динаміка, міцність та надійність машин, приборів та апаратури).

Адреса електронної пошти

valerii.biziuk@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

1. Бизюк, В. В., Бизюк, А. В., & Шакурова, Т. В. (2021). Анализ элементов преподавания технических и математических дисциплин в современном дистанционном образовании. Technology Audit and Production Reserves, 4(2(60), 28–32. https://doi.org/10.15587/2706-5448.2021.237455

2. Бізюк В.В., Ткаченко В.П., Бізюк А.В. Дослідження структурно-логічної схеми навчання методами теорії графів. / Технологія і техніка друкарства№ 3(65) (2019). С. 90-99.

3. Бизюк В.В. Учет скорости деформации при импульсном нагружении [текст]. / А.В. Бизюк, В.В. Бизюк. / Вестник Херсонского национального технического университета. 2013 (47). С.51-53.

4. Бизюк В.В. Скоростной удар по тонкостенным конструкциям [текст]. / А.В. Бизюк, В.В. Бизюк, А.В. Колодяжный. // Вісник Харківського національного університету. –2007. №775. Серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління», вип.. 7. С.29 – 35.

5. Бизюк В.В. Совмещенные технологии обработки материалов интенсивными источниками давления и температур [текст]. / В.В. Бизюк, А.В. Колодяжный, В.Г.Ярещенко. // Вестник Херсонского национального технического университета. – 2006. 2(25). С. 57-60.

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

1. Бізюк А.В., Ткаченко В.П., Бізюк В.В. Про актуальність зворотного зв'язку в дистанційній освіті. // Поліграфічні, мультимедійні та web-технології: тези доп. V Міжнар. наук.-техн. конф., 14-17 жовтня 2020, м. Київ.

2. Бізюк А.В. Застосування теорії графів до аналізу структурно-логічної схеми навчального плану / А.В. Бізюк, В.П. Ткаченко, В.В. Бізюк // Поліграфічні, мультимедійні та web-технології: тези доп. IV Міжнар. наук.-техн. конф., 14-17 травня 2019, м. Харків. – Харків: «Друкарня Мадрид», 2019. Т1. – С. 239–240.

3. В.В. Бізюк. Сьома міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». url:http://2019.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=35 // Ю.В. Ситникова, А.В. Бізюк

4. Бизюк В.В. «Особенности внедрения дистанционного обучения в многопрофильных вузах. Из опыта разработки дистанционных курсов высшей математики.» / В.В.Бизюк, А.В.Бизюк 5-я Международная научно-техническая конференция «Информационные системы и технологии» ИСТ 2016, 12-17 сентября 2016, Коблево, Украина. C.204-205.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Харківський національний університет радіоелектроніки.(1.03 – 30.04 2017р.)

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

1. Бізюк В.В. Спеціальні розділи вищої математики для електротехніків [текст]. / В.В. Бізюк, А.В. Якунін. – Х.: ХНАМГ, 2008. – 300 с.

2. Бізюк В.В. Вища математика для електротехніків: у 3-х модулях. Модуль 3: Числові та функціональні ряди. Функції декількох змінних. Елементи теорії поля. Криволінійні та поверхневі інтеграли. Рівняння математичної фізики [текст]. / В.В. Бізюк, А.В. Якунін. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 383 с.

3. Бізюк В. В. Елементи операційного числення : конспект лекцій для студентів першого курсу денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / В. В. Бізюк, А. В. Якунін; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 58 с.

4. Бізюк В. В. Елементи теорії поля : навч. посібник / В. В. Бізюк ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 75 с.

Навчально-методичні матеріали

1. Бізюк В.В. Елементи варіаційного числення (конспект лекцій з вправами для самостійної роботи) [текст]. / В.В. Бізюк, М.П. Данилевський, А.В. Якунін.– Х.: ХДАМГ, 2000. – 80 с.

2. Бізюк В.В. Елементи математичної фізики (конспект лекцій з вправами для самостійної роботи для студентів технічних спеціальностей) [текст]. / В.В. Бізюк, А.В. Якунін. – Х.: ХДАМГ, 2002. – 132 с.

3. Бізюк В.В. Елементи операційного числення (конспект лекцій з вправами для самостійної роботи) [текст]. / В.В. Бізюк, А.В. Якунін. – Х.: ХНАМГ, 2004. – 88 с.

4. Бізюк В.В. Елементи теорії поля [текст]. / В.В. Бізюк. – Х.: ХНАМГ, 2006. – 76 с.

5. Бізюк В.В. Готуємось до тестування з математики [текст]. / В.В. Бізюк, Л.М. Александрова О.Ф. Гревцова, Т.В. Оксенич. – Х.: ХНАМГ, 2008. – 176 с.

6. Бізюк В.В. Методичні вказівки з математики (для слухачів підготовчих курсів центру довузівської підготовки і абітурієнтів, які готуються до проходження зовнішнього незалежного оцінювання якості знань) [текст]. / В.В. Бізюк, Л.М. Александрова О.Ф. Гревцова. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 55с.

7. Бізюк В.В. Збірник задач з алгебри (для слухачів підготовчих курсів центру довузівської підготовки і абітурієнтів, які готуються до проходження зовнішнього незалежного оцінювання якості знань) [текст]. / В.В. Бізюк, Л.М. Александрова, О.Ф. Гревцова. – Х.: ХНАМГ, Харків, 2012. – 54 с.

8. Бізюк В. В. Вища математика: конспект лекцій , модуль 1 (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 Електротехніка та електротехнології) /В. В. Бізюк; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2015. – 113 с.

9. Бізюк В. В. Вища математика: конспект лекцій , модуль 2 (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 Електротехніка та електротехнології) /В. В. Бізюк; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2016. – 100 с.

10. В.В.Бізюк. Вища математика: конспект лекцій , модуль 3 (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; освітня програма «Електромеханіка та електротехнології») // Бізюк В.В. Х.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018 – 204 с.

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси

     Базовий курс "Вища математика. Модуль 1" (для студентів електротехнічних спеціальностей) (Викладач - Бізюк В.В.)
     АТЕСТАТ дистанційного курсу ID 687 від 10 лютого 2016р.
    Базовий курс "Вища математика. Модуль 2" (для студентів електротехнічних спеціальностей) (Викладач – Бізюк В. В.)
     АТЕСТАТ дистанційного курсу ID 691 від 26 червня 2015р.
     Курс "Вища математика . Модуль 3" (для студентів електротехнічних спеціальностей) (Викладач – Бізюк В. В.), https://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=693
     Всеукраїнська олімпіада з математики http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=692 (зареєстровано 175 учасників)
     МАТЕМАТИКА (для слухачів доуніверситетської підготовки) (Викладач - Бізюк В.В.) http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=686