Бідаков Андрій Миколайович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ОСОБИСТІ ДАНІ

ПІБ

Бідаков Андрій Миколайович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри Будівельні конструкції.

Доктор технічних наук, 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди, ДД №012228. 27.09.21

Освіта

2006 - 2011 роки - студент Харківського національного університету будівництва та архітектури

2011 - 2014 роки аспірант Харківського національного університету будівництва та архітектури

В 2014 році захистив кандидатську дисертацію у Харківському Національному університеті будівництва та архітектури.

У 2021 році захистив докторську дисертацію у вченій раді Київського національного університету будівництва і архітектури

Місце роботи

2010 - 2012 роки – інженер-конструктор при виробництві металевих конструкцій ТОВ "СМК-Металіст", м. Харків

2011 - 2014 роки – аспірант кафедри металевих конструкцій Харківського національного університету будівництва та архітектури

2014 - 2017 роки – доцент кафедри металевих конструкцій Харківського національного університету будівництва та архітектури

2018 рік – до цього часу – доцент кафедри будівельних конструкцій Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Професійний досвід

Стаж науково-педагогічної (наукової та науково-педагогічної роботи – для наукових працівників) роботи у вищих навчальних закладах – 7 років.

Тема дисертації

«Методологія розрахунку панелей з поперечно-клеєної деревини та їх вузлів»

Контакти

E-mail: bidakov@kname.edu.ua

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова школа

Керівництво аспірантами/докторантами

Аспіранти/пошукувачі
Докторанти/здобувачі

Захищені доктори наук

Захищені кандидати наук

Друковані публікації

Статті

1. Bidakov A., “Strength Properties of CLT by Tension Perpendicular to Grain”. Short Term Scientific Mission (STSM) Report. COST Action FP1402 “Basis of Structural Timber Design” - from research to standards. (COST-STSM-FP1402-101016-080077), Germany, 2016. https://www.costfp1402.tum.de/fileadmin/w00btl/www/All_Members/--Bidakov-STSM_Report_updated_2211.pdf

2. Бидаков А.Н. Распопов Е.А. Пустовойтова О.М. Страшко Б.О. Міцність деревини за умови роликового зсуву / Наукове видання Вісник харківського національного автомобільно-дорожнього університету Збірник наукових праць - Харківський національний автомобільно-дорожній університет - Випуск № 89, 2020 с 82-89.

3. Бидаков А.Н. Распопов Е.А. Пустовойтова О.М. Страшко Б.О Вплив технології виробництва пкд панелей на їх показники міцності та жорсткості / Комунальне господарство міст. Серія «Технічні науки та архітектура» Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова – Випуск’154 2020. С 165-172

4. . Бидаков А.Н. Распопов Е.А. Пустовойтова О.М. Страшко Б.О Особливості метода зсувної аналогії для розрахунку міцності ПКД панелей при згині / Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури / 2020, Вип. № 2 березень . – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2020. – C 10-16.

5. A. Bidakov. CLT Strength by Tension Perpendicular to Grain. PROPERTIES, TESTING AND DESIGN OF CROSS LAMINATED TIMBER. A State-of-the-art report by COST Action FP1402/WG2, 2018, p.183-195.

6. Bidakov A., Raspopov I. Test method of CLT by tension perpendicular to the grain. Academic Journal. Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – (50)’2018, p.148-158.

5. Бидаков А.Н., Распопов Є.А., Страшко Б.О. Узловые соединения ЛВЛ бруса на вклееных стержнях с металлической вставкой. Київ : Будівельні конструкції. Теорія і практика. КНУБА, 2018. – Вип. 2. – С. 80–91.

7. Особливості розрахунку міцності вклеєних стержнів у ЛВЛ брусі з однонаправленим шпоном // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво Building, Civil Engineering. − Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка - Випуск 2 (51)’ 2018. С 196-201 Бідаков A.M., Распопов Є.A. , Пустовойтова О.М.

8. Розрахунок міцності ПКД панелей при згині з урахуванням деформацій зсуву/ Бідаков А.М. Распопов Є.А. Страшко Б.О./ Збірник наукових праць. Науковий вісник будівництва. Том 99 № 1 - Харківський національний університет будівництва та архітектури - 2020 р. 28-34 с

9. Міцність ПКД панелей при зсуві та крученні/ Бідаков А.М. Распопов Є.А/ Те хнічні науки та технології : науковий журнал / Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2020. – №2 (20). – 315-322 с..

10. Міцність ПКД панелей при розтягу та стиску вздовж волокон/ Бідаков А.М. Распопов Є.А. Страшко Б.О./ Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. Вінницький національний технічний університет - 2020. – Том № 1 (28) - С 5-11

11. Порівняльний аналіз методу Тимошенко та γ-методу для розрахунку міцності ПКД панелей при згині/ Бідаков А.М. Распопов Є.А. Страшко Б.О./ Східно-Європейський науковий журнал / Варшава, Республіка Польща, 2021. –№ 58 – с. 215-222

Тези до конференцій

Підручники, посібники

Фурсов В.В., Бидаков А.Н Проектирование деревянных конструкций по Еврокоду-5 и DIN 1052 c примерами расчетов Том 1 : научное издание Харьков: Издательство «Точка»

Бидаков А.Н., Фурсов В.В. Проектирование деревянных конструкций по Еврокоду-5 и DIN 1052 с примерами расчетов. Том 2: научное издание, Харьков: Издательство «Точка», 2021. – 408 с.

Методичні матеріали

Електронні публікації

Статті

Тези до конференцій

Підручники, посібники

Методичні матеріали

Профілі у наукометричних базах

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=0ivbWUkAAAAJ&hl=ru

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Andrii_Bidakov

ORCID: 0000-0001-6394-2247

ResearcherID: P-9331-2015

Індекси цитування

GoogleScholar: h - індекс - 3

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

Експерт міжнародного Європейського комітету з нормування дерев'яних конструкцій COST Action FP1402 "Basis of Structural Timber Design" - from research to standards

Участь у міжнародних конференціях та форумах

Професійна сертифікація

Підвищення кваліфікації

Гранти та стажування

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні дисципліни

Список дисциплін

Дерев’яні конструкції (Бакалавр; 192 – Будівництво та цивільна інженерія; Денна)

Електронні навчальні курси

Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях


НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова школа

Керівництво аспірантами/докторантами

Аспіранти/пошукувачі
Докторанти/здобувачі

Захищені доктори наук

Захищені кандидати наук

Друковані публікації

Статті

Тези до конференцій

Підручники, посібники

Методичні матеріали

Електронні публікації

Статті

Тези до конференцій

Підручники, посібники

Методичні матеріали

Профілі у наукометричних базах

Індекси цитування

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

Участь у міжнародних конференціях та форумах

Професійна сертифікація

Підвищення кваліфікації

Гранти та стажування

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні дисципліни

Список дисциплін

Електронні навчальні курси

Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях