Бредіхін Володимир Михайлович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Бредіхін Володимир Михайлович


ОСОБИСТІ ДАНІ

ПІБ

Бредіхін Володимир Михайлович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

доцент кафедри комп'ютерних наук та інформаційних технологій

кандидат технічних наук КН 012983,

доцент ДЦ 009849

Освіта

Харківський інститут радіоелектроніки, 1985-1992 рр.

 Спеціальність - Конструювання обчислювальної апаратури. Кваліфікація - інженер-конструктор-технолог ЕОМ. Диплом з відзнакою

Український Державний університет залізничного транспорту 2017-2019 рр.

 Спеціальність - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, Освітня програма «Підприємництво». Диплом з відзнакою

Місце роботи

вересень 2021 – на цей час – Комп'ютерних наук та інформаційних технологій Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, доцент

Професійний досвід

доцент кафедри Комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Тема дисертації

спеціальність 05.13.06 – автоматизація наукових досліджень 1996 р. Тема: «Розробка методів та засобів дослідження механічних напружень в площинних феромагнітних виробах для застосування у автоматизованих системах контролю».

Контакти

Volodymyr.Bredikhin@kname.edu.ua

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Монографії

Розділи у колективних монографіях

 1. Бредіхін В. М., Прокопенко М. В. ІТ-індустрія та розвиток культури і креативу в Україні // Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток: монографія / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. Л. Калініченко. – Х. : ФОП Панов А. М., 2018. – 316 с. ISBN 978-617-7541-74-4 С. 37-42 (0,7 арк.)
 2. Бредіхін В.М., Гелеверя Є.М., Креативний офіс і вимоги сучасної епохи // Ensuring national economic security in the context of geopolitical transformations / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. Л. Калініченко., 2019 С. 56-63 (0,8 арк.)

Статті

Статті у фахових наукових виданнях

Загалом більше 20 статей у фахових наукових виданнях України, зокрема

 1. Бредіхін В.М., Вербицька В.І. Прогнозування загального часу виконання проекту. "Східна Європа: економіка, бізнес та управління" № 4 (15) 2018 [Електронний ресурс]
 2. Бредіхін В.М., Вербицька В.І., Напрямки розвитку «зелених» інновацій та технологій в будівництві. Комунальне господарство міст, 2019, Том 7, № 153 Серія_ Економічні науки. DOI 10.33042/2522-1809-2019-7-153-69-74

Тези до конференцій

 1. Бредіхін В.М. Сучасна логістика та цифрові технологічні інновації. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІI міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2020, 28-30 жовтня 2020 р.: у 5 ч. Ч. IІІ. Харків: НТУ «ХПІ». С. 45-46.
 2. Бредіхін В.М., Міхайлова І.О. Інтелектуальні методи фільтрації від спаму. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Перспективи розвитку територій: теорія і практика» 19-20 листопада 2020 р.

С. 476-478.

 1. Бредіхін В.М., Ковальчук Є.В. Розпізнавання обличь за алгоритмом нейронної мережі Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Перспективи розвитку територій: теорія і практика». 19-20 листопада 2020 р. С. 458-459.
 2. Бредіхін В.М., Міхайлова І.О. Аналіз різномаїття алгоритмів фільтрації від спаму. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні інформаційні системи та технології» 30 листопада 2020 року Херсон. С. 133-135.
 3. Бредіхін В.М., Ковальчук Є.В. Аналіз різномаїття методів розпізнавання облич на зображенні. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні інформаційні системи та технології» 30 листопада 2020 року Херсон. С. 31-34.

Підручники, посібники

Методичні матеріали

Електронні публікації

Профілі у наукометричних базах

=Індекси цитуваннявідкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

Участь у міжнародних конференціях та форумах

Професійна сертифікація

Підвищення кваліфікації

Харківський національний університет радіоелектроніки ім. Янгеля, кафедра економічної кібернетики, наказ №223 від 22.09.2017 р., звіт.,

Харківська товарна біржа, наказу по ХНУБА № 126 від 4.05.2018 р., звіт.,

Сертифікат «Фінансовий аналіз в Power BI» 2-х денний інтенсив 28.09.2020р.

Гранти та стажування

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні дисципліни

Список дисциплін

"Об'єктно-орієнтоване програмування",

"Інтелектуальний аналіз даних",

"Теорія систем в задачах машинного навчання Machine Learning",

"Інформаційні технології електронного бізнесу",

"Системи бізнес-аналітики (Bussiness Intelligence)"

Електронні навчальні курси

Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2015

Статистика цитування

40

21

h-індекс

4

3