Бочаров Борис Петрович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Бочаров Борис Петрович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри Комп’ютерних наук та інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент

Освіта

Харківський інститут радіоелектроніки, 1978-1983.

 • спеціальність - прикладна математика; кваліфікація - інженер-математик. Диплом № 880815

Професійний досвід

Місце роботи

Доцент кафедри Комп’ютерних наук та інформаційних технологій Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ БІБЛІОТЕКОЮ ВНЗ : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук : 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології / Б. П. Бочаров; Херсонський національний технічний університет . — Херсон., 2006. — 187 с.: 13 рис. — укp.

Електронна пошта

Boris.Bocharov@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

 • Бочаров Б.П. Інформаційні технології в освіті : монографія / Б.П. Бочаров, М.Ю. Воєводіна; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 197 с.

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2016

Статистика цитування

1777

1264

h-індекс

27

23

i10-індекс

34

30

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Вивчення методики викладання дисциплін «Системне програмування» та «Технології проектування програмних систем»

Харківський національний університет радіоелектроніки

Харків, Україна

20.05.2016

Свідоцтво

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

 • Bocharov B. Tutorial on the course «Computer Graphics» (in english) (for the 2rd year full-time students for the Bachelor by specialty 122 – Computer Science and Information Technology) // Boris Bocharov, Maria Voevodina, Yurii Levikov – Харків: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2018. – 146 c. . // Електронний доступ https://eprints.kname.edu.ua/48620/
 • Bocharov B. Tutorial on the course «Scripting Programming Languages» (in english) (for the 2rd year full-time students for the Bachelor by specialty 122 – Computer Science and Information Technology) // Boris Bocharov, Maria Voevodina, Yurii Levikov – Харків: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2021. – 110 c. - Електронний доступ: https://eprints.kname.edu.ua/57267/

Навчально-методичні матеріали

 • Бочаров Б.П. Методические указания для практических и самостоятельных работ по курсу «Основы информатики и вычислительной техники» (для иностранных учащихся подготовительного отделения гуманитарных, инженерно-технических, инженерно-экономических, охраны здоровья, биологических, физкультурных и сельскохозяйственных специальностей) // Б.П. * Бочаров, Т.А. Плотникова, Г.П. Соколова. –Х. : ХНУГХ, 2016. – 73 c.
 • Bocharov, Boris. Lecture Notes on the course «Computer Graphics» (in english) (for the 2rd year full-time students for the Bachelor by specialty 122 – Computer Science and Information Technology) // Boris Bocharov –Х. : ХНУГХ, 2017. – 104 c.
 • Bocharov, Boris. Guidelines for practical works on the course «Computer Graphics» (in english) (for the 2rd year full-time students for the Bachelor by specialty 122 – Computer Science and Information Technology) // Boris Bocharov, Maria Voevodina –Х. : ХНУГХ, 2017. – 40 c.
 • Bocharov, Boris. Guidelines for self study on the course «Computer Graphics» (in english) (for the 2rd year full-time students for the Bachelor by specialty 122 – Computer Science and Information Technology // Boris Bocharov, Maria Voevodina –Х. : ХНУГХ, 2017. – 31 c.

Список дисциплін

 • Технології обробки великих даних
 • Програмування мікропроцесорів
 • Системи автоматизованого проектування
 • Веб-технології
 • Front-end / Back-end development
 • Computer graghics
 • Workshop on Information and Communication Technology

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Технології обробки великих даних

Магістр

Комп'ютерні науки

Денна

1778

Computer graphics

Бакалавр

Комп'ютерні науки

Денна

1866

Веб-технології та веб-дизайн

Бакалавр

Комп'ютерні науки

Денна

2200

Скриптові мови програмування: частина 1

Бакалавр

Комп'ютерні науки, Інформаційні системи та технології

Денна

1534

Скриптові мови програмування: частина 2

Бакалавр

Комп'ютерні науки, Інформаційні системи та технології

Денна

1887

Інформатика для іноземних студентів (ПО)

Вступник

Підготовче відділення

Денна

402