Борисенко Наталія Валеріївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Борисенко Наталія Валеріївна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Викладач кафедри фізичного виховання та спорту з 1.09.2002 по теперешній час.

Освіта

ХаГІФК 1997-2001р.,спеціальність: фізичне виховання та спорт, кваліфікація спеціаліста: викладач фізичного виховання та спорту, тренер з баскетболу; ХДАФК 2001-2002р., кваліфікація: спортивний психолог (магістр).

Професійний досвід

1.09.2002р - викладач кафедри фізичного виховання та спорту ХНУМГ. 1.10.2008р - тренер-інструктор групових програм з таких напрямів: класична, аква і степ-аеробіка; силовой, функціональний та інтервальний тренінг; тай-бо, калланетік, пілатес, стретчинг (усі види програм підтверджені дипломами та сертифікатами). Постійна учасниця фітнес-конвенцій.

Місце роботи

ХНУМГ, кафедра фізичного виховання та спорту з 2002р

Теми дисертацій

Адреса електронної пошти

borisenkonat@ukr.net

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

Формування методичних навичок і практичних умінь в проведені форм фізичної підготовки майбутніми офіцерами Національної гвардії України. Зб. наук. пр. "Педагогіка формування творчої особистості у вищий і загальноосвітній школах". - Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2019 №67. Т.2. - с. 179-190 (0,7)

використання дихальної гімнастики за системами Марини Ковпан в процесі занять фізичною культурою дівчат 15 - 16 років. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова сер. 15, вип. 3К (131) 2021 Глущенко Н.В., Буренко М.С., Борисенко Н.В. с. 92-97.


критерії та рівні сформованості готовності самбістів - ветеранів до змагальної діяльності. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. Запоріжжя : КПУ, 2021 с. 74-80

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації: стажування на кафедрі ФВ ХНУРЕ в період з 20.04. по 19.05.2016р. (наказ №223-К від 19.04.2016р.), свідотство № 198 06.06.2016р


Підвищення кваліфікації: стажування на кафедрі ФВ ХНУРЕ свідотство № 467 від 18.01.2021р

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчальний посібник "Групові жіночі заняття з фітнесу"

Безкоровайний Д.О., Борисенко Н.В., Четчикова О.І.

2021р

Навчально-методичні матеріали

Методичні вказівки та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» («Вплив атлетичної гімнастики та фітнесу на здоров’я студентської молоді») для усіх освітніх програм Університету, 2018р. Методичні вказівки та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» («Методика колового тренування») для усіх освітніх програм Університету, 2019р. Методичні вказівки та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» ("Правила змагань з чирлідингу") для усіх освітніх програм Університету, 2020р.

Список дисциплін

Фізичне виховання.

Розроблені електронні навчальні курси