Бораковський Олександр Васильович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Бораковський Олександр ВасильовичПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Бораковський Олександр Васильович

Посада

Старший викладач

Освіта

Харківський державний університет ім. М.Горького, Механіко-математичний факультет, 1976

Професійний досвід

Працює в ХНУМГ імені О.М. Бекетова з 1987 року

Місце роботи

ХНУМГ імені О.М. Бекетова, кафедра вищої математики

Електронна пошта

Oleksandr.Borakovskyi@kname.edu.ua, alsmart@ukr.net

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Коло наукових інтересів: обчислювальна математика, диференціальні рівняння, математичні олімпіади, економіка, викладання вищої математики англійською мовою

Статті у фахових виданнях

-Стаття «Головні проблеми тарифного регулювання у сфері житлово-комунальної діяльності і основні шляхи їх вирішення». Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих вчених і студентів «Зміна парадигми правового регулювання житлово-комунального сектору економіки України за часів її незалежності», ХНАМГ, 2016 р.

- Стаття «Оценка конкурентоспособности фирмы по показателям научно-исследовательского и производственного потенциала на региональном уровне». ІІ міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки», ХНАМГ - 2016 р.

- Стаття «Анализ факторов и условий эффективности инновационной стратекгии развитиия жилищно-коммунальных комплексов». IV міжнародна науково-практична конференція «Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі», ХНАМГ - 2015 р.

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Участь у міжнародних науково-дослідних конференціях

- Статья «Двойственный метод решения краевых задач, связанных с теорией тонких пластин». ХVI міжнародна науково-технічна конференція «Прикладные задачи математики и механики» Севастополь, 2008 р.

- Статья «Ведение практических занятий по высшей математике на английском языке» ХVI міжнародна науково-методична конференція, Севастополь, 2008 р.

Участь у Всеукраїнських олімпіадах

З 2005р. приймав активну участь у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з математики у якості керівника команди університету і члена журі Олімпіади

У Олімпіадах взяли участь понад 20 студентів, отримано 3 призових місця в групі будівельних ВНЗ України (2012р. - 3-є місце, 2011р. - 2е місце, 2007р. - 1е місце)

Бораковський А.В. нагороджений почесними грамотами оргкомітету Олімпіади у 2013 і 2006рр.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

- Свідоцтво №100 про підвищення кваліфікації ХНУРЕ 08.05.2015

- Сертифікат «Теорія і практика роботи в Moodle» з оцінкою 4В 24.10.2013

- Свідоцтво про підвищення кваліфікації «Вища освіта України і Болонський процес» 01.07.2005

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З 2016 року проводить лекційні та практичні заняття англійською мовою на будівельному факультеті для іноземних стедентів

Підручники, навчальні посібники

- Пособие для решения задач по высшей математике. − Харьков: ХНАГХ, 2008. − 195 с. Handbook for problem solving in Higher Mathematics. – Kharkov: KNMA, 2008. – 195 p. Гриф выдан Министерством образования и науки Украины, решение № 1.4/18-Г-2888 от 19.12.2008 г.

- Посібник для розв’язання задач з вищої математики. − Харків: ХНАМГ, 2009. − 195 с. Handbook for problem solving in Higher Mathematics. – Kharkіv: KNMA, 2009. – 195 p. Гриф надано Міністерством освіти і науки України, рішення № 1.4/18-Г-2888 від 19.12.2008 р.

Навчально-методичні матеріали

- Програма нормативної навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика» для студентів спеціальності 101 – «Екологія», 2017

- Програма нормативної навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика» для студентів спеціальності 183 – «Технології захисту навколишнього середовища» у співавторстві з доцентом Коваленко Л.Б.,2017

- Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика» для студентів спеціальності 6.050701 «Елекротехніка та електротехнології» ХНАМГ, 2015р.

- Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика» для студентів спеціальності 6.020107 «Tourism», 6.140101 «Hotel and Restaurant Business» англ. мова ХНАМГ 2015р.

- Програма та робоча програма з навчальної дисципліни «Вища математика» для студентів спеціальностей 6.050701 ЕСЕ, СДС ХНУМГ – 2014 р.

- Конспект лекцій. З курсу вища математика. Модуль ІІ. (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»)ХНАМГ – 2012

- Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика» для студентів спеціальності 6.040106 ЕОНС ХНАМГ-2011р.

- Вища математика. Конспект лекцій. Модуль І. (для студентів 1-го курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування (ЕОНС)») ХНАМГ – 2010г.

- Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика» для студентів спеціальності 6.060101 «Будівництво» ХНАМГ – 2009р.

Список дисциплін

Вища математика; Теорія ймовірностей і математична статистика

Розроблені електронні навчальні курси

Дистанційний базовий курс «Вища математика» для студентів електротехнічних спеціальностей 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», ID курсу 584, Атестат від 17.02.2017р. у співавторстві з доцентом Якуніним А.В.