Божинський Богдан Іванович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Божинський Богдан Іванович


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

БОЖИНСЬКИЙ БОГДАН ІВАНОВИЧ

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

 • Кандидат архітектури, доцент кафедри Архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища

Освіта

Харківський національний університет будівництва та архітектури, 1998-2004.

 • Архітектура/Архітектура будівель і споруд; магістр архітектури. Диплом: ХА № 25585517

Професійний досвід

Науковий ступінь: кандидат архітектури за спеціальністю: "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури". Доцент кафедри Архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища

Місце роботи

Доцент кафедри Архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

"Український національно-романтичний напрям модерну в архітектурі Харкова": Дис. канд. наук: 18.00.01 / Б. І. Божинський ; ХНУБА. — Харків., 2007 рік. — 198 с.: 5 рис. — укp.

Електронна пошта

Bohdan.Bozhynskyi@kname.edu.ua Надіслати лист

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

 • Божинський Б.І. Справа відбитку щиронародніх особливостей у сьогочасній архітектурі. // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті, - вип. №1, - Х: ХДАДМ, 2010. - С. 12-14.
 • Божинський Б.І. Передумови, що визначають народню самобутність в архітектурі. // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті, - вип. №2, - Х: ХДАДМ, 2010. - С. 85-87.
 • Божинский Б.И., Родик Я.С., Томах А.Ю. Опыт зарубежных архитекторов в решении проблем специальных вертикальных коммуникаций для инвалидов в общественных сооружениях г. Харькова // "Науковий вісник будівництва" 2011- 66.
 • Божинський Б.І., Мироненко В.П. Українські народні особливості в контексті архітектури // Науковий вісник будівництва" 2011- 62.
 • Божинський Б.І. Сьогочасні перспективи вжитку етнокультурних чинників самобутньої української архітектури // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті, - вип. №2, - Х: ХДАДМ, 2011. - С. 113-117.
 • Божинський Б.І., Мироненко В.П. Національна самобутність у сучасній архітектурній практиці // Проблеми теорії та історії архітектури України, - вип. № 11, - Одеса: ОДАБА, 2011. – С. 132-136.
 • Божинський Б.І. Перспективи розвитку нової самобутньої архітектури як символу – «тексту». // Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ, 2012.
 • Божинський Б.І. Самобутні риси в творчості архітектора Алвара Аалто // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті, - вип. №2, - Х: ХДАДМ, 2012. - С. 7-8.
 • Божинський Б.І., Божинський Н.І. Більовська твердиня: проблеми дослідження та збереження // Видавництво Львівської політехніки, 2013. - С. 45-48.
 • Божинський Б.І., Божинський Н.І. Архітектор О.М. Бекетов і самобутні риси в архітектурі кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Науковий вісник будівництва, - вип. №68, - Х, 2012. - С. 5-11.
 • Божинський Б.І. Самобутність в архітектурі: між новим і традиційним // Науковий вісник будівництва, - вип. №71, - Х, 2013. - С. 100-106.
 • Божинський Б., Божинський Н. Проблема контексту автентичних народних рис в архітектурі сьогодення // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті, - вип. №1, - Х: ХДАДМ, 2013. - С. 81-83.
 • Божинський Б.І., Божинський Н.І. Деякі особливості відтворення реплік вернакулярного самобутнього житла та житлових середовищ у «народньому стилі» // Науковий вісник будівництва, 1(79) 2015.
 • Божинський Б.І., Божинський Н.І. Взаємний зв’язок між традиційним та «модерним» підходами у формуванні архітектурного простору // Науковий вісник будівництва, 2(80) 2015
 • Божинський Б.І. Самобутня архітектура та проблема адекватного витвору її просторового середовища // НВБ. - 2016. - № 1(83). - С.23-28
 • Божинський Б.І. Досвід минувшини у витворі традиційної архітектури як перспектива для національних особливостей в архітектурі сьогодення (на основі наукової спадщини О.О. Тіца) // НВБ. - 2016. - № 2 (84). - С.61-66
 • Bozhynsky B.I., Kuiumdji V.A. Social significance of the architectural environment of the lecture hall as the “third place”. // SBCE, 2017. – Vol.87. - №1. – P.65-67.
 • Божинский Б.И., Найденко О.О. Инновационные технологии в архитектуре ритуальных объектов / НВБ. - 2018. - № 2 (92). - С.103-105
 • Божинський Б.І., Божинський Н.І. Традиційне селище та підходи до його витвору в сучасному архітектурному проектуванні // Науковий вісник будівництва, 3 (101) 2020. - C. 22-29
 • Божинський Б.І., Божинський Н.І. Проблема традиції в сучасній архітектурі. Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник. К.: КНУБА, 2020. Вип. 75. - С. 44-54
 • Божинський Б.І. Архітектурний простір традиційних поселень як сучасне життєве середовище // Комунальне господарство міст. – Харків, − 2020. Вип. 159 (6). С. 50-55
 • Божинський Б.І., Божинський Н.І. Cучасність у традиціях: Екологічні основи, дизайн і технології традиційної архітектури // Науковий вісник будівництва, 1 (103) 2021. - C. 20-27
 • Божинський Б.І., Божинський Н.І. Відкриті (рекреаційні) зони як навчальне середовище // Науковий вісник будівництва, 2 (104) 2021. - C. 21-34
 • Shvardak, M., Bozhynskyi, N., Bozhynskyi, B., Kondratenko, N., & Marchenko, H. (2021). Features of Management Decisions by the Head of an Educational Institution, Their Assessment in the Conditions of Crisis. Journal of Higher Education Theory and Practice, 21(14)

Статті у збірниках наукових праць

 • Монографія «Інноваційні технології архітектурі і дизайні»: Колективна монографія. Під загальною редакцією В.П. Сопова, В.П. Мироненка. Харків, ХНУБА 2017. Фіксований власний внесок: Божинський Б.І. Теоретичні аспекти дослідження національної самобутності в архітектурі (сторінка 77 монографії)
 • Монографія «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні»: Колективна монографія / Під загальною редакцією В.П. Сопова, В.П. Мироненка. Харків: ХНУБА, 2018. – 178 с. Фіксований власний внесок: Божинский Б. И., Найденко О. О., Инновационные технологии в ритуальной архитектуре (сторінка 80 монографії)

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2016

Статистика цитування

13

10

h-індекс

2

2

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Свідоцтво
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Харків-Україна
2018
Свідоцтво № 195 МОН України, Наказ №175-02 від 15.03.2018, ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, від 2.05.2018 р.
Сертифікат з англійської мови
Pearson
Харків-Україна
2019
Exedel Level I Certificate (CEF B2)
Назва документу

Отримання грантів, премій, стипендій

Академічна стипендія Президента України
ХНУБА
Харків-Україна
27.10.2006
НАКАЗ МОН України 27.10.2006 N 725

Назва

Назва закладу

Місто, Країна

Дата

Назва документу, №

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчально-методичні матеріали

 • Методичні вказівки до виконанння курсового проекту «Арт-простір» для студентів напряму підготовки 6.06102 «Архітектура» / Укладач Б.І. Божинський – Харків, ХНУБА, 2016 – 18 с.;
 • Конспект лекцій з дисципліни: «Норми й типологія» змістового модулю «Типологія будівель і споруд» / Укладач Б.І. Божинський – Харків, ХНУБА, 2018 – 11 с.;
 • Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Реставрація та реновація будівель» (для студентів спеціальності 191–Архітектура та містобудування)./Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. ОМ Бекетова; уклад.: Б.І. Божинський, О.С. Шушлякова.–Харків: ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2020.
 • Методичні рекомендації до проведення практичних занять, організації самостійної роботи та виконання курсового проекту «Житлова група з будинками середньої поверховості» із навчальної дисципліни «Архітектурне проектування будівель і споруд: житлова група з будинками середньої поверховості»(для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 191–Архітектура та містобудування)/Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. ОМ Бекетова; уклад.: О.В. Смірнова, Б.І. Божинський.–Харків: ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2021.

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

"Безбар'єрна архітектура"

Бакалавр

191 «Архітектура та містобудування»

Денна

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Вступ до гостинності

Бакалавр

Менеджмент

Денна/Заочна

608