Богдан Наталія Миколаївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Богдан Наталія Миколаївна


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Богдан Наталія Миколаївна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Професор кафедри Туризму і готельного господарства Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, д-р екон. наук

Освіта

 • 1998-2000 Харківська національна академія міського господарства за спеціальністю «Економіка підприємства» (диплом ЕК № 005454)

Професійний досвід

 • вересень 2005 р. – вересень 2009 р. – асистент кафедри Економіки і управління в будівництві та міському господарстві ФПО і ЗН Харківської національної академії міського господарства;
 • вересень 2009 р. – серпень 2011 р. – доцент кафедри менеджменту міського та регіонального розвитку ФПО і ЗН Харківської національної академії міського господарства;
 • У 2015 році Рішенням Атестаційної колегії від 26 лютого 2015 року присвоєно вчене звання доцента (диплом 12ДЦ № 041785).
 • з червня 2013 року по серпень 2019 року – доцент кафедри Туризму і готельного господарства Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова;
 • з вересня 2019 року – професор кафедри Туризму і готельного господарства Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

Місце роботи

Кафедра Туризму і готельного господарства Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

 • 2011 – дисертація на здобуття кандидата економічних наук на тему «Житлово-будівельний комплекс в системі розвитку регіону» за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, Рішенням Атестаційної колегії від 17 лютого 2012 року присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук (диплом ДК № 004710).
 • 28 вересня 2018 року захистила дисертацію на здобуття доктора економічних наук на тему «Теоретико-методологічне забезпечення узгодження економічних інтересів регіону». Затверджено Наказом № 1411 від 12 грудня 2018 року.

Адреса електронної пошти

nataliya.bogdan@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

 • Богдан Н.М. Реалізація економічних інтересів туристських підприємств як основний чинник визначення стратегії їх розвитку // Н.М. Богдан / Науково-технічний збірник «Коммунальное хозяйство городов», – 2014. – Вип. 113, «Техніка». – с. 350-354.
 • Богдан Н.М. Теоретико-методологічні підходи до оцінювання узгодженості туристської галузі та міста // Н.М. Богдан, І.М. Писаревський / «Проблеми і перспективи розвитку підприємництва» збірник наукових праць ХНАДУ. №2(9), Х.-2015, с. 218-225.
 • Богдан Н.М. Теоретико-методологічні підходи до оцінювання узгодженості туристської галузі та міста // Н.М. Богдан, І.М. Писаревський / «Проблеми і перспективи розвитку підприємництва» збірник наукових праць ХНАДУ. №2(9), Х.-2015, с. 218-225.
 • Богдан Н.М. Дослідження ринку туристських послуг Харківської області в умовах кризи / Н.М. Богдан, Ю.В. Краснокутська, К.Ю. Довгопола // «Проблеми і перспективи розвитку підприємництва» збірник наукових праць ХНАДУ. №3 (14), Т.1, Х. - 2016, с. 10-14.
 • Богдан Н.М. Дослідження ризиків в туризмі / Н.М. Богдан, О.Ю. Сухорукова // Науковий журнал «Бізнес-информ». ВД «Інжек». № 10 - Х., 2016, с. 206-211.
 • Богдан Н.М. Регіональні особливості результативності розвитку України / Н.М. Богдан // Моделювання регіональної економіки. Збірник наукових праць, Плай – 2016 – с. № 1 (27) – с.15-29.
 • Богдан Н.М. Моделювання взаємовпливу узагальнюючих інтегральних показників результативності регіонального розвитку / Н.М. Богдан // Моделювання регіональної економіки. Збірник наукових праць, Плай – 2016 – №2(28) – с.36-51.
 • Богдан Н.М. Детермінанти узгодження інтересів в регіоні: умови та фактори взаємодії / Н.М. Богдан // Вісник Хмельницького національного університету, ХНУ – Хмельницький, 2017. №6, с. 129-145.
 • Богдан Н. М. Детермінанти регіонального розвитку: баланс інтересів / Н.М. Богдан // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». – 2017. – №5. – с.31-37.
 • Богдан Н.М. Методичні підходи до визначення критеріїв оцінювання узгодженості економічних інтересів суб’єктів регіону / Н.М. Богдан // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту, ВІЄМ. – 2017 – №19, с. 23-33.
 • Богдан Н.М. Детермінанти узгодження інтересів в регіоні: умови та фактори взаємодії / Н.М. Богдан // Вісник Хмельницького національного університету, ХНУ. – 2017 – №6. – с. 193-202.
 • Богдан Н.М. Інституціональні моделі взаємодії суб’єктів як інструмент розвитку регіону / Н.М. Богдан // Науковий журнал «Бізнес-Інформ», ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017 – №11. – с.120-127.
 • Богдан Н.М. Індикатори результативності регіонального розвитку / Н.М. Богдан // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту, ВІЄМ. – 2018 – №20, – с. 28-39.
 • Богдан Н. М. Система економічних інтересів суб’єктів регіональної економіки / Н.М. Богдан // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». – 2018. – №3. – с.64-72.
 • Богдан, Н.М. Узгодження економічних інтересів як ресурсне забезпечення регіонального розвитку [Текст] / Наталія Миколаївна Богдан // Український журнал прикладної економіки. – 2018. – Том 3. №1. – с.6-19. – ISSN 2415-8453.
 • Богдан Н.М. Концептуальні підходи до формування механізму узгодження економічних інтересів суб’єктів на регіональному рівні / Н.М. Богдан // Науковий журнал «Бізнес-Інформ», ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018 – №4, – с. 55-61.
 • Богдан Н.М. Оцінка інвестиційної привабливості регіону в контексті фінансового забезпечення регіонального розвитку / Н.М. Богдан // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Економічні науки» – 2018. – Вип. 29, ч.2. – с.43-51.
 • Богдан Н.М. Оцінювання рівня фінансово-економічної безпеки регіонів України: методологія і практика / Н.М. Богдан // Міжнародний науковий журнал «Проблеми економіки». – 2018. – №1 (35). – с.142-149.
 • Богдан Н. М. Розроблення методичних підходів до оцінювання узгодженості економічних інтересів регіону методом векторної тріангуляції / Н.М. Богдан // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». – 2018. – №5. – с. 72-80.
 • Богдан Н.М. Дослідження проблем розвитку інклюзивного туризму: туристська інфраструктура і доступність готельних послуг [Електронний ресурс] / Н.М. Богдан, А.С. Соколенко, О.А. Москаленко // Приазовський економічний вісник. – 2018. – Випуск № 5(10). – Режим доступу до ресурсу : http: pev.kpu.zp.ua/vypusk-5-10
 • Богдан Н.М. Дослідження проблематики оцінювання якості готельних послуг / Н.М. Богдан, Т.В. Гомонець // Дослідження проблематики оцінювання якості готельних послуг, Електронний фаховий журнал «Приазовський економічний вісник», КПУ – №5(10), режим доступу http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-5
 • Богдан Н.М. Дослідження проблем розвитку інклюзивного туризму: туристська інфраструктура і доступність готельних послуг / Н.М. Богдан, А.С. Соколенко, С.О. Москаленко // Електронний фаховий журнал «Приазовський економічний вісник», КПУ, – 2018 – №5(10), режим доступу http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-5
 • Богдан Н. М. Моніторинг фінансово-економічної безпеки підприємств готельного комплексу як детермінанта розвитку туристського сектору регіону / Н. М. Богдан, А. А. Рябєв, Ю.В. Краснокутська // Науковий журнал «Бізнес-информ», ВД «Інжек». – 2019. – №1, с.53-69.
 • Богдан Н. М., Рябєв А.А. Готельне господарство як інфраструктурна складова туристичної привабливості регіонів України [Електронний ресурс] / Н. М. Богдан, А. А. Рябєв // Інфраструктура ринку. – 2019. – №30. – Режим доступу до ресурсу:http//www.market-infr.od.ua./uk/30-2019
 • Nataliya Bogdan, Anna Sokolenko, Mykola Pisarevsky Providing the quality of the services of hotel restaurant business enterprises as the basic aspect of their functioning in competitive environment: Collective monograph edited by M. Bezpartochnyi «Mechanisms of management and development strategies of economic entities in the conditions institutional transformations of the global environment» / – Informācijas Sistēmu Menedžmenta Augstskola (ISMA University, Riga, Latvia), – 2018, с.27-39.
 • Collective monograph edited by M. Bezpartochnyi «Transformation of International Economic Relations: Challenges, Risks, Opportunities and Prospects» / Informācijas Sistēmu Menedžmenta Augstskola / Особистий внесок автора Розділ 8. Nataliya Bogdan. Determinants of regional development: realization of economic interests in the context of economic security of regions: (ISMA University Riga, Latvia), 2017. P. 130-141.

Статті у фахових виданнях

 • Богдан Н.М. Реалізація економічних інтересів туристських підприємств як основний чинник визначення стратегії їх розвитку // Н.М. Богдан / Науково-технічний збірник «Коммунальное хозяйство городов», – 2014. – Вип. 113, «Техніка». – с. 350-354.
 • Богдан Н.М. Теоретико-методологічні підходи до оцінювання узгодженості туристської галузі та міста // Н.М. Богдан, І.М. Писаревський / «Проблеми і перспективи розвитку підприємництва» збірник наукових праць ХНАДУ. №2(9), Х.-2015, с. 218-225.
 • Богдан Н.М. Теоретико-методологічні підходи до оцінювання узгодженості туристської галузі та міста // Н.М. Богдан, І.М. Писаревський / «Проблеми і перспективи розвитку підприємництва» збірник наукових праць ХНАДУ. №2(9), Х.-2015, с. 218-225.
 • Богдан Н.М. Дослідження ринку туристських послуг Харківської області в умовах кризи / Н.М. Богдан, Ю.В. Краснокутська, К.Ю. Довгопола // «Проблеми і перспективи розвитку підприємництва» збірник наукових праць ХНАДУ. №3 (14), Т.1, Х. - 2016, с. 10-14.
 • Богдан Н.М. Дослідження ризиків в туризмі / Н.М. Богдан, О.Ю. Сухорукова // Науковий журнал «Бізнес-информ». ВД «Інжек». № 10 - Х., 2016, с. 206-211.
 • Богдан Н.М. Регіональні особливості результативності розвитку України / Н.М. Богдан // Моделювання регіональної економіки. Збірник наукових праць, Плай – 2016 – с. № 1 (27) – с.15-29.
 • Богдан Н.М. Моделювання взаємовпливу узагальнюючих інтегральних показників результативності регіонального розвитку / Н.М. Богдан // Моделювання регіональної економіки. Збірник наукових праць, Плай – 2016 – №2(28) – с.36-51.
 • Богдан Н.М. Детермінанти узгодження інтересів в регіоні: умови та фактори взаємодії / Н.М. Богдан // Вісник Хмельницького національного університету, ХНУ – Хмельницький, 2017. №6, с. 129-145.
 • Богдан Н. М. Детермінанти регіонального розвитку: баланс інтересів / Н.М. Богдан // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». – 2017. – №5. – с.31-37.
 • Богдан Н.М. Методичні підходи до визначення критеріїв оцінювання узгодженості економічних інтересів суб’єктів регіону / Н.М. Богдан // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту, ВІЄМ. – 2017 – №19, с. 23-33.
 • Богдан Н.М. Детермінанти узгодження інтересів в регіоні: умови та фактори взаємодії / Н.М. Богдан // Вісник Хмельницького національного університету, ХНУ. – 2017 – №6. – с. 193-202.
 • Богдан Н.М. Інституціональні моделі взаємодії суб’єктів як інструмент розвитку регіону / Н.М. Богдан // Науковий журнал «Бізнес-Інформ», ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017 – №11. – с.120-127.
 • Богдан Н.М. Індикатори результативності регіонального розвитку / Н.М. Богдан // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту, ВІЄМ. – 2018 – №20, – с. 28-39.
 • Богдан Н. М. Система економічних інтересів суб’єктів регіональної економіки / Н.М. Богдан // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». – 2018. – №3. – с.64-72.
 • Богдан, Н.М. Узгодження економічних інтересів як ресурсне забезпечення регіонального розвитку [Текст] / Наталія Миколаївна Богдан // Український журнал прикладної економіки. – 2018. – Том 3. №1. – с.6-19. – ISSN 2415-8453.
 • Богдан Н.М. Концептуальні підходи до формування механізму узгодження економічних інтересів суб’єктів на регіональному рівні / Н.М. Богдан // Науковий журнал «Бізнес-Інформ», ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018 – №4, – с. 55-61.
 • Богдан Н.М. Оцінка інвестиційної привабливості регіону в контексті фінансового забезпечення регіонального розвитку / Н.М. Богдан // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Економічні науки» – 2018. – Вип. 29., ч.2. – с.43-51.

18. Богдан Н.М. Оцінювання рівня фінансово-економічної безпеки регіонів України: методологія і практика / Н.М. Богдан // Міжнародний науковий журнал «Проблеми економіки». – 2018. – №1 (35). – с.142-149.

 • Богдан Н. М. Розроблення методичних підходів до оцінювання узгодженості економічних інтересів регіону методом векторної тріангуляції / Н.М. Богдан // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». – 2018. – №5. – с. 72-80.
 • Богдан Н.М. Дослідження проблем розвитку інклюзивного туризму: туристська інфраструктура і доступність готельних послуг [Електронний ресурс] / Н.М. Богдан, А.С. Соколенко, О.А. Москаленко // Приазовський економічний вісник. – 2018. – Випуск № 5(10). – Режим доступу до ресурсу : http: pev.kpu.zp.ua/vypusk-5-10
 • Богдан Н.М. Дослідження проблематики оцінювання якості готельних послуг / Н.М. Богдан, Т.В. Гомонець // Дослідження проблематики оцінювання якості готельних послуг, Електронний фаховий журнал «Приазовський економічний вісник», КПУ – №5(10), режим доступу http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-5
 • Богдан Н.М. Дослідження проблем розвитку інклюзивного туризму: туристська інфраструктура і доступність готельних послуг / Н.М. Богдан, А.С. Соколенко, С.О. Москаленко // Електронний фаховий журнал «Приазовський економічний вісник», КПУ, – 2018 – №5(10), режим доступу http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-5
 • Богдан Н. М. Моніторинг фінансово-економічної безпеки підприємств готельного комплексу як детермінанта розвитку туристського сектору регіону / Н. М. Богдан, А. А. Рябєв, Ю.В. Краснокутська // Науковий журнал «Бізнес-информ», ВД «Інжек». – 2019. – №1, с.53-69.
 • Богдан Н. М., Рябєв А.А. Готельне господарство як інфраструктурна складова туристичної привабливості регіонів України [Електронний ресурс] / Н. М. Богдан, А. А. Рябєв // Інфраструктура ринку. – 2019. – №30. – Режим доступу до ресурсу:http//www.market-infr.od.ua./uk/30-2019

Статті у збірниках наукових праць

 • Богдан Н.М. До питання управління економічною ефективністю підприємств готельного бізнесу: формування збалансованої системи показників ефективності / Н.М. Богдан Н.М., Т.А. Наджаф-заде Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Достижения высшей школы», Болгария, 14-15 декабря 2015, с. 23-25.
 • Bogdan N. Didyk E. THEORETICAL FUNDAMENTALS OF REGIONAL RISKS MANAGEMENT AT HOTEL INDUSTRY ENTERPRISES / N. Bogdan, E. Didyk // Forum for young Researchers in the global world: vistas and challelnges tesol-ukraine seminar innovative methods in teashing english in higher and secondary education Kharkiv – O.M. Beketov KNUUE, 2016, с.309-311.
 • Богдан Н.М. Теоретичні підходи до управління фінансовими ризиками на підприємствах готельного бізнесу / Н.М. Богдан, Ю. Середа // Матеріали ХІ міжнародної науково-практичної конференції "Образование и наука ХХІ века", Софія, Болгарія, 17-25 жовтня 2015 року, с. 44-46.
 • Богдан Н.М., Ферлій Р.Ю. До питань управління якістю туристських послуг / Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chif M.A. Zhurba – November # 9, 2016. – P.67-75.
 • Bogdan N.N., Sukhorukova О.Р. INVESTIGATION OF RISKS IN TOURISM // The International Scientific and Practical Web- Congress of Economists and Jurists «ECONOMICS, LAW, SOCIETY: resume of 2016»; Winterthur (Switzerland), edit. ISAE "Consilium"; October 27-28, 2016. р. 91-93.
 • Bogdan N., Kolesnik M. REGIONAL HOTEL COMPLEX AS A FACTOR OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS / N. Bogdan, М. Kolesnik // Forum for young Researchers in the global world: vistas and challelnges tesol-ukraine seminar innovative methods in teashing english in higher and secondary education Kharkiv – O.M. Beketov KNUUE, 2016, с.315-318.
 • Богдан Н.М. Організаційні та методичні основи аналізу кон'юнктури ринку готельних послуг / Н.М. Богдан // Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chif M.A.Zhurba, 2017 – November # 9. Monreal. Р. 28-35.
 • Богдан Н.М. Критерії оцінювання балансу інтересів суб’єктів регіональної економічної системі в контексті її розвитку // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Наукові горизонти», (30.09-7.10 жовтня 2017 р., Велика Британія). – с. 34-37.
 • Bogdan N. BALANCE OF INTERESTS OF CITY AND TOURISM INDUSTRY AS A FACTOR FOR REGIONAL DEVELOPMENT/ N.M. Bogdan, M. Semkiv, O.L. Ilienko // Forum for young Researchers «YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD: VISTAS AND CHALLELNGES» (KHARKIV– O.M. Beketov KNUUE, May 19, 2017) – р. 207-209.
 • Богдан Н.М. Роль державно-приватного партнерства в туризмі / Н.М. Богдан, І.В. Писарева // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Регіональна, галузева та суб’єктна економіка України на шляху до євроінтеграції» (Харків – 2017). – ХНАБУ – Ч. 2. – с.38-40.
 • Богдан Н.М. Детермінанти регіонального розвитку: узгодженість інтересів регіону та галузевих комплексів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації» (Запоріжжя – 2017). – ЗНТУ – с. 50-53.
 • Богдан Н.М. Взаємовідносини держави та підприємництва на рівні регіону: баланс інтересів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії». (29-30 листопада 2017, Рівне-Луцьк) – с.17-18.
 • Богдан Н.М. Галузевий аспект інвестиційної привабливості регіону (на прикладі туристського комплексу) / Н.М. Богдан, І.В. Власенко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії» (29-30 листопада 2017 Рівне-Луцьк) – с.18-20.
 • Богдан Н.М. Особливості та структура регіонального ринку туристських послуг / Н.М. Богдан, О.В. Налігач // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії» (29-30 листопада 2017 р. Рівне-Луцьк,) – с.192-193.
 • Богдан Н.М. Оцінка забезпеченості Харківської області історико-культурними ресурсами / Н.М. Богдан, Л. Вьюник // Збірник матеріалів V міжнародної науково-практичної конференції «Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи» (Одеса 20-21 листопада 2017. – с.126-127.
 • Богдан Н.М. Управління якістю як ресурс розвитку індустрії гостинності на регіональному рівні / Д.О. Кравченко, Н.М. Богдан // Перспективи розвитку територій: теорія і практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених, Харків, 22-23 листопада 2018 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, с. 14-17

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

 • Богдан Н.М. Теоретико-методологічні підходи до оцінювання узгодженості туристської галузі та міста // Н.М. Богдан, І.М. Писаревський / «Проблеми і перспективи розвитку підприємництва» збірник наукових праць ХНАДУ. №2(9), Х. – 2015, с. 218-225.
 • Богдан Н.М. Теоретико-методологічні підходи до оцінювання узгодженості туристської галузі та міста // Н.М. Богдан, І.М. Писаревський / «Проблеми і перспективи розвитку підприємництва» збірник наукових праць ХНАДУ. №2(9), Х. – 2015, с. 218-225.
 • Богдан Н.М. Дослідження ринку туристських послуг Харківської області в умовах кризи / Н.М. Богдан, Ю.В. Краснокутська, К.Ю. Довгопола // «Проблеми і перспективи розвитку підприємництва» збірник наукових праць ХНАДУ. №3 (14), Т.1, Х. – 2016, с. 10-14.
 • Богдан Н.М. Дослідження ризиків в туризмі / Н.М. Богдан, О.Ю. Сухорукова // Науковий журнал «Бізнес-информ». ВД «Інжек». № 10 – Х., 2016, с. 206-211.
 • Богдан Н.М. Детермінанти узгодження інтересів в регіоні: умови та фактори взаємодії / Н.М. Богдан // Вісник Хмельницького національного університету, ХНУ - Хмельницький, 2017. №6, с. 129-145.
 • Богдан Н. М. Детермінанти регіонального розвитку: баланс інтересів / Н.М. Богдан // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». – 2017. – №5. – с.31-37.
 • Богдан Н.М. Методичні підходи до визначення критеріїв оцінювання узгодженості економічних інтересів суб’єктів регіону / Н.М. Богдан // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту, ВІЄМ. – 2017 – №19, с. 23-33.
 • Богдан Н.М. Детермінанти узгодження інтересів в регіоні: умови та фактори взаємодії / Н.М. Богдан // Вісник Хмельницького національного університету, ХНУ. – 2017 – №6. – с. 193-202.
 • Богдан Н.М. Інституціональні моделі взаємодії суб’єктів як інструмент розвитку регіону / Н.М. Богдан // Науковий журнал «Бізнес-Інформ», ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017 – №11. – с.120-127.
 • Богдан Н.М. Індикатори результативності регіонального розвитку / Н.М. Богдан // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту, ВІЄМ. – 2018 – №20, – с. 28-39.
 • Богдан Н. М. Система економічних інтересів суб’єктів регіональної економіки / Н.М. Богдан // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». – 2018. – №3. – с.64-72.
 • Богдан, Н.М. Узгодження економічних інтересів як ресурсне забезпечення регіонального розвитку [Текст] / Наталія Миколаївна Богдан // Український журнал прикладної економіки. – 2018. – Том 3. №1. – с.6-19. – ISSN 2415-8453.
 • Богдан Н.М. Концептуальні підходи до формування механізму узгодження економічних інтересів суб’єктів на регіональному рівні / Н.М. Богдан // Науковий журнал «Бізнес-Інформ», ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018 – №4, – с. 55-61.
 • Богдан Н.М. Оцінка інвестиційної привабливості регіону в контексті фінансового забезпечення регіонального розвитку / Н.М. Богдан // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Економічні науки» – 2018. – Вип. 29., ч.2. – с.43-51.
 • Богдан Н.М. Оцінювання рівня фінансово-економічної безпеки регіонів України: методологія і практика / Н.М. Богдан // Міжнародний науковий журнал «Проблеми економіки». – 2018. – №1 (35). – с.142-149.
 • Богдан Н. М. Розроблення методичних підходів до оцінювання узгодженості економічних інтересів регіону методом векторної тріангуляції / Н.М. Богдан // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». – 2018. – №5. – с. 72-80.
 • Богдан Н. М. Моніторинг фінансово-економічної безпеки підприємств готельного комплексу як детермінанта розвитку туристського сектору регіону / Н. М. Богдан, А. А. Рябєв, Ю.В. Краснокутська // Науковий журнал «Бізнес-информ», ВД «Інжек». – 2019. – №1, с.53-69.

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

17

14

h-індекс

2

2

i10-індекс

1

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

 • на ПАТ «Готель «Харків» за програмою «Інноваційні технології сектору HoReCa» з 18 січня по 18 червня 2016 року за індивідуальними планами, Сертифікат № 0018/2016 з загальним обсягом годин 108
 • стажування в республіканському науковому унітарному підприємстві «Інститут системних досліджень в АПК» Національної Академії наук Білорусіз 4 по 14 січня 2016 року за програмою наукового підвищення кваліфікації «Інноваційні науково-методичні методи аналізу ринку» з загальним обсягом годин 108
 • стажування за кордоном – науково-педагогічне стажування «Innovative methods and technologies of higher education in the context of global globalization», Varna University of Management, Varna, Bulgaria, 05-11 May 2018 № 07/11.05.2019, загальний обсяг годин 108.

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

 • Управління якістю туристських послуг : підручник / Н. М. Богдан, І. М. Писаревський, С. О. Погасій за заг. ред. Писаревського І.М.; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва імені О. М. Бекетова ; Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 330 с.

Навчально-методичні матеріали

 • Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Моніторинг світового ринку готельних та ресторанних послуг» (для студентів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.140101 – Готельно-ресторанна справа, 6.140103 – Туризм, 6.030601 – Менеджмент) / Н. М. Богдан ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 24 с.
 • Конспект лекцій з курсу «Моніторинг світового ринку готельних та ресторанних послуг» (для студентів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.140101 – Готельно-ресторанна справа, 6.140103 – Туризм, 6.030601 – Менеджмент) / Н. М. Богдан ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 68 с.
 • Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Моніторинг світового ринку готельних та ресторанних послуг» (для студентів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.140101 – Готельно-ресторанна справа, 6.140103 – Туризм, 6.030601 – Менеджмент) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Н. М. Богдан. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.
 • Методичні вказівки до РГР з дисципліни «Управління якістю туристичних послуг» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 242 Туризм» / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Н. М. Богдан. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.

Список дисциплін

 • навчальна дисципліна «Управління якістю туристичних послуг» для студентів 5 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 242 – «Туризм»;
 • навчальна дисципліна «Моніторинг світового ринку готельних та ресторанних послуг» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 242 – «Туризм», для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 241 – «Готельно-ресторанна справа»;
 • навчальна дисципліна «Моніторинг світового ринку готельних та ресторанних послуг» для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 073 – «Менеджмент»;
 • навчальна дисципліна «Моніторинг і діагностика» для студентів студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 073 – «Менеджмент»;
 • навчальна дисципліна «Фінансово-економічний аналіз підприємств туріндустрії» для студентів студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 073 – «Менеджмент»;
 • керівництво магістерськими роботами та проектами студентів денної та заочної форм навчання 242 – «Туризм», 241 – «Готельно-ресторанна справа»;
 • керівництво дипломними роботами та проектами студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 242 – «Туризм», 241 – «Готельно-ресторанна справа».

Розроблені електронні навчальні курси