Благодарна Галина Іванівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Благодарна Галина Іванівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання

Освіта

Харківська державна академія міського господарства, 1997 р., спеціальність: водопостачання, каналізація, раціональне використання та охорона водних ресурсів, інженер-технолог

Професійний досвід

 • У 1997 році закінчила Харківську державну академію міського господарства за спеціальністю "Водопостачання, водовідведення, раціональне використання та охорона водних ресурсів" з кваліфікацією – інженер-технолог.
 • З лютого 1997 року по 1999 рік працювала на кафедрі водопостачання, водовідведення та очищення вод Харківської національної академії міського господарства на посаді завідувача лабораторії.
 • З 1999 по 2003 р.р. навчалась в аспірантурі Харківської державної академії міського господарства.
 • У 2003 році успішно захистила дисертацію за спеціальністю 05.23.04 – Водопостачання, каналізація.
 • З 2003 року по 2005 рік працювала на посаді асистента кафедри водопостачання, водовідведення та очищення вод Харківської національної академії міського господарства.
 • З вересня 2005 року і по теперішній час займаю посаду доцента кафедри водопостачання, водовідведення та очищення вод Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова.
 • У грудні 2006 року присвоєно вчене звання доцента кафедри водопостачання, водовідведення та очищення вод.
 • 2007 – 2009 рр. – стипендіат Кабінету Міністрів України.
 • 2010 рік - член громадської ради з перевірки якості питної води Харкова і Харківської області.
 • З 2007 по 2017 р.р. – заступник завідувача кафедри водопостачання, водовідведення і очищення вод.
 • З 2012 р. - член-кореспондент Інженерної Академії України.
 • З 2020 р. - дійсний член (академік) Інженерної Академії України.

Місце роботи

Кафедра водопостачання, водовідведення і очищення вод Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Інтенсифікація процесу фільтрування води на швидких фільтрах із застосуванням активованих розчинів флокулянтів : автореф. дис…. канд. техн. наук: 05.23.04 - водопостачання, каналізація / Благодарна Галина Іванівна ; Український державний університет водного господарства та природокористування, Рівне, 2003.

Електронна пошта

Galina.Blagodarna@kname.edu.ua ;

thankful@ukr.net

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Монографії

1. Благодарная Г.И. Разработка научных основ ресурсосберегающих технологий подготовки экологически чистой питьевой воды : монография / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2009. – 95 с.

2. Благодарная Г. И. Повышение эффективности работы сооружений при очистке питьевой воды : монография / С. М. Эпоян, Г. И. Благодарная, С. С. Душкин, В. А. Сташук ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2013. – 190 с.

Статті у наукових виданнях

1. Исследование структурных изменений в водно-дисперсных системах активированного раствора коагулянта методом ядерно-магнитного резонанса / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная // Водопостачання та водовідведення. – 2009. – № 3. – С. 38–40.

2. Технологическое обоснование озонирования питьевой воды реки Северский Донец / Г. И. Благодарная // Водопостачання та водовідведення. – 2012. – № 4. – С. 5–7.

3. Внедрению энергоэффективных и ресурсозберегающих технологий в КП «Харьковводоканал» – зелёную улицу / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная, Т. А. Шевченко // Водопостачання та водовідведення. – 2015. – № 1. – С. 13–17.

4. Основні підходи до ринкового оновлення комунальних підприємств тепло- і водопостачання / В.В. Гранкіна, Г.І. Благодарна, М.К. Сухонос, В.М. Бабаєв // Водопостачання та водовідведення. – 2016. – № 1. – С. 9–13.

5. Повышение эффективности работы скорых фильтров с применением модификации кварцевой загрузки раствором флокулянта ПАА / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная, С. С. Душкин (мл.), М. В. Дегтярь, Т. А. Шевченко // Водопостачання та водовідведення. – 2018. – № 1. – С. 17–19.

6. Новый уровень анализа воды – готовые питательные среды / Е.Ю. Козлова, Е.М. Рудницкий, Г.И. Благодарная, А.Д. Благодарный // Водопостачання та водовідведення. – 2017. – № 2. – С. 28–29.

Статті у фахових виданнях

1. Благодарная Г. И. Повышение надёжности работы контактных осветлителей очистных сооружений городского водопровода / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная, В. О. Тихонюк // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев, 1999. – Вып. 19. – С. 137–138.

2. Благодарная Г. И. Повышение эффективности работы фильтров очистных сооружений водопровода / С. С. Душкин, Е. Б. Сорокина, Г. И. Благодарная // Вестник Харьковского государственного политехнического университета. – Харьков, 1999. – Вып. 65. – С. 30–34.

3. Благодарная Г. И. Теоретические предпосылки магнитно-электрической активации коагулянта сульфата алюминия / С. С. Душкин, Аль Аззам Мухоммед, Г. И. Благодарная // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев, 1999. – Вып. 20, ч. 1. – С. 104–105.

4. Благодарная Г. И. Влияние активированного раствора полиакриламида на процесс фильтрования воды / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев, 2000. – Вып. 21. – С. 87–90.

5. Благодарная Г. И. Повышение эффективности очистки воды на станциях водоподготовки / С. С. Душкин, Е. Б. Сорокина, Аль Аззам Мухоммед, Г. И. Благодарная // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев, 2000. – Вып. 22. – С. 117–119.

6. Благодарная Г. И. Влияние активированного раствора коагулянта на гидравлическую крупность коагулируемой взвеси / Е. Б. Сорокина, Г. И. Благодарная // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев, 2000. – Вып. 23. – С. 98–99.

7. Благодарная Г. И. Влияние активированного раствора полиакриламида на прочность гелей гидроксида алюминия / Г. И. Благодарная // Вестник Харьковского государственного политехнического университета. – Харьков, 2000. – Вып. 77. – С. 2–3.

8. Благодарная Г. И. Ресурсосберегающая технология подготовки активированных растворов реагентов для интенсификации процессов очистки воды / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная, Е. Б. Сорокина // Вестник Харьковского государственного политехнического университета. – Харьков, 2000. – Вып. 79. – С. 5–6. – (Новые решения в современных технологиях).

9. Благодарная Г. И. Исследование динамики фильтрования при обработке воды активированным раствором флокулянта / Г. И. Благодарная // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев, 2001. – Вып. 27. – С. 50-52 – (Серия: Технические науки).

10. Благодарная Г. И. Интенсификация работы скорых фильтров очистных сооружений водопровода г. Краматорска / Г. И. Благодарная // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев, 2001. – Вып. 29. – С. 3–5.

11. Благодарная Г. И. Технологическое и конструктивное обоснование активаторов реагентов / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная, Е. Б. Сорокина, В. О. Тихонюк // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев, 2001. – Вып. 29. – С. 5–6. – (Серия: Технические науки).

12. Благодарная Г. И. Повышение фильтрующей способности кварцевой загрузки фильтра при обработке его активированным раствором флокулянта / Г. И. Благодарная // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев, 2001. – Вып. 36. – С. 279–283. – (Серия: Технические науки).

13. Підвищення флокулюючих властивостей активованих розчинів флокулянтів у процесах очищення води / Г. І. Благодарна // Вісник Рівненського державного технічного університету. – Рівне: РДТУ, 2002. – Вип. 1 (14). – С. 74-80.

14. Благодарная Г. И. Модификация загрузки фильтра активированным раствором флокулянта / Г. И. Благодарная // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев, 2002. – Вып. 43. – С. 173-177. – (Серия: Технические науки).

15. Благодарная Г. И. Исследование методом ямр-релаксации влияния активированного раствора флокулянта на процессы очистки воды / Г. И. Благодарная // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев, 2002. – Вып. 45. – С. 117-121. – (Серия: Технические науки).

16. Благодарная Г. И. Влияние активированных растворов флокулянтов на изменение структурно-механичес-кой гидратации коагулированных примесей / Г. И. Благодарная // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків, 2002. – Вип. 14. – С. 99–103.

17. Благодарна Г. І. Вплив активованого розчину флокулянта на гідравлічну крупність коагульованої зависи / С. С. Душкін, Г. І. Благодарна // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Київ, 2003. – Вип. 1. – С. 24–29.

18. Благодарная Г. И. Улучшение работы фильтров очистных сооружений городского водопровода / Г. И. Благодарная // Экология Донбасса. Водные ресурсы : сб. науч. тр. / НАН Украины, Ин-т экономики промышленности. – Донецк, 2003. – С. 119–125.

19. Благодарная Г. И. Влияние добавок активированных растворов флокулянтов в осветляемую воду перед фильтрами на продолжительность фильтроцикла и качество очистки воды / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная, О. В. Булгакова // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев, 2004. – Вып. 58. – С. 61–66. – (Серия: Технические науки и архитектура).

20. Благодарная Г. И. Теория активирования растворов реагентов, используемых в процессах очистки воды / С. С. Душкин, О. В. Володченко, Г. И. Благодарная // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків, 2005. – Вип. 30, т. 2. – С. 47–52.

21. Благодарная Г. И. Канцерогенность питьевой воды / Г. И. Благодарная // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса, 2005. – Вип. 19. – С. 41–46.

22. Благодарная Г. И. Пути улучшения работы ионообменных установок / Г. И. Благодарная // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. – Макіївка (Донец. обл.), 2005. – Вип. 6. – С. 114–117.

23. Благодарная Г. И. Влияние показателей качества осветляемой воды на ее канцерогенность / Г.И. Благодарная // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев, 2007. – Вып. 74. – С. 154–158. – (Серия: Технические науки и архитектура).

24. Благодарная Г. И. Восстановление технически изношенных водоводов / С.Б. Козловская, Г.И. Благодарная, Ю.В. Ярошенко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев, 2007. – Вып. 74. – С. 135–140. – (Серия: Технические науки и архитектура).

25. Благодарная Г. И. Анализ методов очистки сточных вод от биогенных элементов / А.Н. Коваленко, Г.И. Благодарная, Т.А. Шевченко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев, 2007. – Вып. 74. – С. 185–190. – (Серия: Технические науки и архитектура).

26. Благодарная Г. И. Природные воды – многокомпонентные гетерогенные системы / Г. И. Благодарная, С. С. Душкин // Коммунальное хозяйство городов : науч.- техн. сб. – Киев, 2007. – Вып. 74. – С. 207–210. – (Серия: Технические науки и архитектура).

27. Благодарная Г. И. Разработка и обоснование технологии снижения канцерогенных примесей в питьевой воде / Г. И. Благодарная // Зб. наук. праць Луганського національного аграрного університету. – Луганськ, 2007. – №72(95). – С. 182-185. – (Серия: Технічні науки)

28. Благодарная Г. И. Снижение содержания канцерогенных примесей в питьевой воде / Г. И. Благодарная // Вісник Рівненського національного університету водного господарства та природокористування. – Рівне, 2007. – Вип. 4, ч. 2.– С. 357-364.

29. Благодарная Г. И. Анализ факторов, влияющих на образование тригалогенметанов при хлорировании питьевой воды / Г. И. Благодарная // Науковий журнал Вісник Сумського національного аграрного університету. – Суми, 2007. – Вип. 12 (12). – С. 124-128. – (Серія Будівництво).

30. Благодарная Г. И. Основные направления подготовки экологически чистой питьевой воды / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная // Науковий вісник будівництва / Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт. – Харків, 2008. – Вип. 49. – С. 65–68. ; Методи підвищення ресурсу місцевих інженерних інфраструктур : матеріали ІІІ міжнар. наук. семінару, Харків, 2008 р. – Харків, 2008. – *

31. Благодарная Г. И. Водопостачання та водовідведення, магнітоелектричне очищення води / Г. И. Благодарная, С. С. Душкин (студ.) // Вісник Рівненського національного університету водного господарства та природокористування. – Рівне, 2008. – Вип. 1 (41) – С. 219-224.

32. Благодарная Г. И. Ресурсосберегающая технология в подготовке экологически чистой питьевой воды / Г. И. Благодарная // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев, 2008. – Вып. 84. – С. 115–118. – (Серия: Технические науки и архитектура).

33. Благодарна Г. І. Дослідження активованих реагентів при отриманні екологічно чистої питної води / Г. І. Благодарна // Науковий вісник будівництва / Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт. – Харків, 2009. – Вип. 52. – С. 152–156.

34. Благодарная Г. И. Теоретическое обоснование научных основ ресурсосберегающих технологий подготовки экологически чистой питьевой воды / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная // Вісник Одеської державної академії будівництва і архітектури. – Одеса, 2009. – Вип. 34. – С. 293–297.

35. Благодарная Г. И. Развитие технологии анаэробной обработки осадков как источника альтернативной энергии на муниципальных очистных сооружениях / Г. И. Благодарная, А.А. Шевченко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев, 2009. – Вып. 88. – С. 117–122. – (Серия: Технические науки и архитектура).

36. Благодарная Г. И. Влияние многократного введения коагулянта на процесс коагуляции при очистке воды / Г. И. Благодарная, С.С. Душкин (студ.) // Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво : міжвідомчий наук.-техн. збірник. Вип. 34. – Рівне, 2009. – Вип. 34. – С. 159-165.

37. Благодарная Г. И. Экологическая безопасность систем водоподготовки / Г. И. Благодарная, А.Н. Коваленко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев, 2009. – Вып. 90. – С. 337–341. – (Серия: Технические науки и архитектура).

38. Благодарная Г. И. Повышение эффективности работы городских систем водоснабжения / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная // Науковий вісник будівництва / Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт. – Харків, 2010. – № 60. – С. 315–319.

39. Благодарная Г. И. Прогрессивные технологии в области очистки природных и сточных вод / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев, 2010. – Вып. 93. – С. 3–11. – (Серия: Технические науки и архитектура).

40. Благодарная Г. И. Анализ методов очистки высококонцентрированных сточных вод предприятий пищевой промышленности / Г. И. Благодарная, А.А. Шевченко, С.В. Лунин // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев, 2010. – Вып. 93. – С. 176–182. – (Серия: Технические науки и архитектура).

41. Благодарна Г. І. Оптимізація параметрів водоочисної установки малої продуктивності / / Н.Г. Насонкіна, С.Е. Антоненко, Е.І. Жуков, Г. І. Благодарная // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев, 2010. – Вып. 93. – С. 333–339. – (Серия: Технические науки и архитектура).

42. Благодарная Г. И. Анализ состояния и экологической безопасности систем питьевого водоснабжения Украины / Г. И. Благодарная // Науковий вісник будівництва / Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт. – Харків, 2010. – № 60. – С. 181–184.

43. Благодарная Г. И. Технология обработки высококонцентрированных сточных вод молокоперерабатывающих предприятий / П.В. Трунов, С.В. Лунин, Г.И. Благодарная, А.А. Шевченко // Науковий вісник будівництва / Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт. – Харків, 2010. – № 60. – С. 226–229.

44. Благодарная Г. И. Повышение эффективности работы осветлителей со взвешенным осадком / Г. И. Благодарная // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса, 2011. – Вип. 42. – С. 321–327.

45. Благодарная Г. И. Прогрессивные технологии подготовки питьевой воды / Г. И. Благодарная // Науковий вісник будівництва / Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт. – Харків, 2012. – № 67. – С. 256–261.

46. Благодарная Г. И. Анализ существующего состояния обеспеченности устойчивого развития систем водоснабжения / Г. И. Благодарная // Науковий вісник будівництва / Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт. – Харків, 2012. – № 69. – С. 312–315.

47. Благодарная Г. И. Анализ методов интенсификации очистки природных и сточных вод / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная // Науковий вісник будівництва / Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт. – Харків, 2013. – № 74. – С. 381–385.

48. Благодарная Г. И. Инвестиционная составляющая инновационных проектов, направленных на повышение энергоэффективности, надежности функционирования и экологической безопасности предприятия водопроводно-кана-лизационного хазяйства / Г. И. Благодарная, И.В. Коринько, Ю.В. Ярошенко, С.И. Третьяков // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев, 2014. – Вып. 114. – С. 98–104. – (Серия: Технические науки и архитектура).

49. Благодарная Г. И. Исследование методом ЯМР-релаксации очистки дренажных сточных вод полигонов ТБО / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная, М. В. Дегтярь, С. С. Душкин (мл.) // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса, 2015. – Вип. 59. – С. 51–55.

50. Благодарна Г. І. Дослідження взаємозв’язку коліфагів з вірусним та бактеріальним забрудненням водопровідної води в водомережі міста / В.Я. Кобилянський, Г.І. Благодарна // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури.– Київ, 2018. – Вип. 30. – С. 23–30.

51. Благодарная Г. И. Повышение надежности работы очистных сооружений систем водоснабжения / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная, С.С. Душкин // Науковий вісник будівництва / Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт. – Харків, 2020. – Т. 99, № 1. – С. 69–78.

52. Благодарна Г. І. Контактні прояснювачі в процесах підготовки питної води / С. С. Душкін, Г. І. Благодарна, С. С. Душкін, Т. О. Шевченко / Комунальне господарство міст. - Т. 1, № 161. - 2021. - С. 46-52. DOI 10.33042/2522-1809-2021-1-161-46-52

Статті у збірниках наукових праць

1. Активирование силикатосодержащего флокулянта магнитно-электрическим способом / Г. И. Благодарная // ХХХ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской государственной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 2000. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 45–46.

2. Интенсификация процесса фильтрования воды путём добавки активированного раствора полиакриламида перед фильтрами / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная // ХХХ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской государственной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 2000. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 51–52.

3. Интенсификация процессов фильтрования воды с помощью активированного раствора флокулянта / Г. И. Благодарная // Экология Харьковщины: состояние, проблемы, перспективы : тез. докл. науч.- практ. конф., Харьков, 2000 г. – Харьков, 2000. – С. 8–9.

4. Доверительный интервал при оценке результатов исследований активированными растворами реагентов / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная, О. В. Володченко, В. О. Тихонюк // ХХХІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской государственной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 2002. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 58–59.

5. Влияние активированного раствора активной кремнекислоты на прочность гелей гидроксида алюминия / Г. И. Благодарная // ХХХІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской государственной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 2002. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 59–60.

6. Теоретические основы активирования растворов реагентов / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная, В. О. Тихонюк, О. В. Володченко // ХХХІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской государственной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 2002. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 53–54.

7. Опытно-промышленные испытания активированных растворов флокулянтов / С. С. Душкин, Г. А. Благодарная // Экология, технология, экономика водоснабжения и канализации : сб. докл. междунар. Конгресса ЭТЭВК–2003, Ялта (АР Крым), 27–31 мая 2003 г. – Ялта (АР Крым), 2003. – С. 84–88.

8. Влияние параметров активации растворов флокулянтов на эффективность осветления воды / Г. И. Благодарная // ХХХІІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 2004. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 66–67.

9. Организация производственной практики по специальности «Водоснабжение и водоотведение» / С. С. Душкин, Е. Б. Сорокина, Г. И. Благодарная // Стратегія посилення самостійної роботи студентів у контексті приєднання України до Болонського процесу : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 14–15 груд. 2004 р. – Харків, 2004. – С. 136–137.

10. Повышение эффективности самостоятельной работы студентов путём внедрения в учебный процесс результатов научных исследований / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная // Стратегія і посилення самостійної роботи студентів у контексті приєднання України до Болонського процесу : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 14–15 груд. 2004 р. – Харків, 2004. – С. 222–223.

11. Влияние хлорирования на качество питьевой воды / Г. И. Благодарная // Реалізація регіональних програм реформування та розвитку житлово-комунального господарства : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 19–22 трав. 2005 р. – Алушта (АР Крим), 2005. – С. 96–68.

12. Пути снижения канцерогенных примесей / Г. И. Благодарная // Проблемы внедрения ДержСанПІН″ ″Вода питна″ в практику. Качество, технология и контроль питьевой воды : материалы науч.-техн. семинара, Харьков, 2005 г. – Харьков, 2005. – С. 8–11.

13. Использование активированного раствора коагулянта для повышения обменной ёмкости сополимеризационных ионитов / С. С. Душкин, Л. В. Володченко, Г. И. Благодарная // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : материалы VII междунар. науч.-техн. интернет-конф., Харьков, 1–30 дек. 2005 г. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва [и др.]. – Харьков, 2006. – С. 119–123 ; Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев, 2006. – Вып. 67. – С. 171–174. – (Серия: Технические науки и архитектура).

14. Повышение эффективности работы ионообменных фильтров за счет предочистки осветляемой воды активированным раствором коагулянта / Г. И. Благодарная // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : материалы VII междунар. науч.-техн. интернет-конф., Харьков, 1–30 дек. 2005 г. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва [и др.]. – Харьков, 2006. – С. 119–123.

15. Организация научно-исследовательской работы студентов – один из факторов в системе воспитания в ВУЗе / Г. И. Благодарная // Сучасні аспекти виховання студентської молоді : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 2006 р. – Харків : ХНАМГ, 2006. – С. 6–7.

16. Обоснование методики определения воды в системах городского водоснабжения / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная, В. Н. Маслак, Н. И. Зотов // ХХХІІІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 2006. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 142–144.

17. Ресурсосберегающая технология очистки природных вод / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная // Материалы третьих академических чтений, проведенных в ПГУПСе. – СПб. : ОМ–Пресс, 2006. – С. 7–8.

18. Снижение канцерогенности питьевой воды при её обработке активированным раствором коагулянта / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная // ХХХІІІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 2006. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 125–128.

19. Обеззараживание воды диоксидом хлора / Г. И. Благодарная // ХХХІІІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 2006. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 137–139.

20. Санация водопроводной сети / Г. И. Благодарная, С. Б. Козловская // ХХХІІІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 2006. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 157–159.

21. Ресурсосберегающие технологии при подготовке экологически чистой питьевой воды / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная // Обеззараживание и микробиологический контроль питьевой воды : материалы II науч.-техн. семинара по проблемам водоснабжения, Харьков, 17–20 апр. 2007 г. – Харьков, 2007. – С. 12–14.

22. Математическая модель электромагнитного фильтрования / Г. И. Благодарная, А. Н. Коваленко, Т. А. Шевченко, С. С. Душкин // ХХХІV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. –Харьков, 2008. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 151–156.

23. О «магнитной памяти» воды, подвергнутой воздействию внешнего магнитного поля / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная // ХХХІV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. –Харьков, 2008. –Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 165–166.

24. Основные аспекты эффективного функционирования систем водоснабжения Харьковского региона / Г. И. Благодарная, С. С. Душкин // ХХХІV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. –Харьков, 2008. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 173–175.

25. Экологическая безопасность поверхностных и подземных источников водоснабжения / Г. И. Благодарная // ХХХІV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. –Харьков, 2008. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 128–130.

26. Перспективы использования магнитной обработки воды / Г. И. Благодарная, С. С. Душкин // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : материалы VIII междунар. науч.-техн. интернет-конф., Харьков, 1–30 дек. 2007 г. – Харьков, 2008. – С. 137–140.

27. Технико-экологические особенности реконструкции систем водоснабжения / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная // ХХХІV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 2008. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 139–141.

28. Ресурсосберегающая технология в подготовке экологически чистой питьевой воды / Г. И. Благодарная // Внедрение инновационных технологий и перспективы развития систем теплогазоснабжения и вентиляции : материалы междунар. науч.-техн. конф., Харьков, 2008 г. – Харьков, 2008. – С. 15–17.

29. Механизм формирования гидроксида алюминия / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная // Актуальні проблеми водного господарства та природокористування : матеріали ІІІ міжнар. наук.-техн. конф., Рівне, 2009 р. / Укр. держ. ун-т водного госп-ва та природокорист. – Рівне, 2009 – С. 16–17.

30. Разработка математической модели для прогнозирования качества осветления воды при обработке её активированным раствором коагулянта / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная // Актуальні проблеми водного господарства та природокористування : матеріали ІІІ міжнар. наук.-техн. конф., Рівне, 2009 р. / Укр. держ. ун-т водного госп-ва та природокорист. – Рівне, 2009 – С. 16–17.

31. Анализ состояния и экологической безопасности систем питьевого водоснабжения Украины / Г. И. Благодарная // Актуальні проблеми водного господарства та природокористування : матеріали ІІІ міжнар. наук.-техн. конф., Рівне, 2009 р. / Укр. держ. ун-т водного госп-ва та природокорист. – Рівне, 2009 – С. 17–18.

32. Эколого-технологические аспекты подготовки питьевой воды / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная // Материалы четвёртых академических чтений, проведенных в ПГУПСе 19 и 20 марта 2009 г. – СПб. : ОМ–Пресс, 2009. – С. 15–21.

33. Ресурсосберегающие технологии при подготовке экологически чистой питьевой воды / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная // ХХХV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 2010. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 117–118.

34. Очистка сточных вод масложировых производств / Г. И. Благодарная, А.А. Шевченко, С.В. Лунин // ХХХV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 2010. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 171–173.

35. Совершенствование технологий очистки природных и сточных вод / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная // Новые достижения в областях водоснабжения, водоотведения, гидравлики и охраны водных ресурсов : материалы междунар. конф., проведенной в ПГУПСе 31 марта и 1 апр. 2011 г. – СПб., 2011. – С. 33–37.

36. Интенсификация работы сооружений в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения / Г. И. Благодарная // Экология образование. Наука, промышленность и здоровье : сборник докладов IV межд. науч.-практ. конф. – Белгород, 2011. – Ч. 1 – С. 14–18.

37. Анализ существующих методов улучшения работы водопроводных сооружений для подготовки питьевой воды / Г. И. Благодарная // ХХХVІ научно-техническая конференція преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 2012. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 109–111.

38. Основні напрямки інтенсифікації очищення природних і стічних вод / С. С. Душкін, Г. І. Благодарна // Ресурс і безпека експлуатації конструкцій, будівель та споруд : матеріали VI міжнар. наук. конф., Харків, 15–17 жовт. 2013 р. – Харків, 2013. – С. 8–9.

39. Модіфікація завантаження фільтра розчином флокулянта / Г. І. Благодарна // Ресурс і безпека експлуатації конструкцій, будівель та споруд : матеріали VI міжнар. наук. конф., Харків, 15–17 жовт. 2013 р. – Харків, 2013. – С. *.

40. Энергосбережение при биологической очистке сточных вод / Г. И. Благодарная // Ресурсосбережение и энергоэффективность инженерной инфраструктуры урбанизированных территорий : материалы междунар. науч.-техн. интернет-конф., Харьков, 1–28 февр. 2013 г. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва [и др.]. – Харьков, 2013. – С. 63–65.

41. Нанотехнеологии в процессах подготовки питьевой воды / Г. И. Благодарная // Новые достижения в областях водоснабжения, водоотведения, гидравлики и охраны водных ресурсов : материалы междунар. конф., проведенной в ПГУПСе 23 апр. 2013 г. – СПб., 2011. – С. 74–75.

42. Розробка нанотехнології в процесах підготовки екологічно чистої питної води / С. С. Душкін, Г. І. Благодарна // Вода. Экология. Общество : материалы ІV междунар. науч.-техн. конф., Харьков, 20–21 марта 2014 г. / Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова [и др.]. – Харьков, 2014. – С. 28–30.

43. Инвестиционная составляющая инновационных проектов, направленных на повышение энергоэффективности, надежности функционирования и экологической безопасности предприятия водопроводно-кана-лизационного хазяйства / И.В. Коринько, Ю.В. Ярошенко, С.И. Третьяков, Г. И. Благодарная // Вода. Экология. Общество : материалы ІV междунар. науч.-техн. конф., Харьков, 20–21 марта 2014 г. / Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова [и др.]. – Харьков, 2014. – С. 139–143.

44. Обоснование технологии очистки природных вод, содержавших органические соединения / Г. И. Благодарная // Методи підвищення ресурсу міських інженерних інфраструктур : матеріали VI Всеукраїнського наукового семінару. – Харьков, 2014. – С. 147–148.

45. Стратегія розвитку Харківської області на період до 2020 року / група розробників, Г. І. Благодарна // Харківська обласна Рада. – Харків, 2015. – С. 116–120.

46. Исследования методом ЯМР-релаксации влияния активированного раствора коагулянта сульфата алюминия на процессы очистки воды / С.С. Душкин (ст.), Г.И. Благодарная, С.С. Душкин (мл.) // Новые достижения в областях водоснабжения, водоотведения, гидравлики и охраны водных ресурсов : материалы междунар. конф., проведенной в ПГУПСе 10 декабр. 2015 г. – СПб., 2016. – С. 61–66.

47. Повышение энергоэффективности очистных сооружений / В.В. Гранкіна, Г.І. Благодарна // Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств : матеріали II міжнар. наук.-техн. інтернет-конф., Харків, 2-27 лют. 2016 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків, 2016. – С. 49–50.

48. Щодо питання комерційного обліку теплової енергії і води / В.В. Гранкіна, Г.І. Благодарна // Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств : матеріали II міжнар. наук.-техн. інтернет-конф., Харків, 2-27 лют. 2016 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків, 2016. – С. 95–97.

49. Физические методы ресурсосберегающей технологий систем водоснабжения и водоотведения / Г.И. Благодарная, С.С. Душкин // Актуальні проблеми енергоресурсозбереження та екології : матеріали міжнар. наук.-техн. конф., Одеса, 10-11 жовтня 2017. – С. 78-79.

50. Повышение эффективности работы осветлителей со взвешенным осадком при помощи концентрированных растворов коагулянта сульфата алюминия / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная, С. С. Душкин (мл.) // Актуальні проблеми енергоресурсозбереження та екології : матеріали ІІ міжнар. наук.-техн. конф., Одеса, 12–13 грудня 2018. – С. 46–48.

51. Модификация загрузки фильтра активированным раствором флокулянта / Стан. Стан. Душкин, Г. И. Благодарная, Стан. Серг. Душкин // Новые достижения в областях водоснабжения, водоотведения, гидравлики и охраны водных ресурсов : материалы междунар. конф., проведенной в ПГУПСе 6–8 декабр. 2017 г. – СПб., 2018. – С. 15–17.

52. Особливості застосування мембран для водо підготовки питної води з поверхневих джерел / Г.І. Благодарна, С.М. Гуслєв // Екологія, теплопостачання, енергозбереження, водопостачання, каналізація : зб. доп. ХІІ міжнар. конгресу ЕТЕВК–2019, Чорноморськ (Одес. обл.), 10–14 черв. 2019 р. – Чорноморськ (Одес. обл.), 2019. – С. 165–169.

53. Використання озону в якості окиснювача при очищенні природних, стічних та промислових вод / Г.І. Благодарна // Актуальні питання хімії та інтегрованих технологій : матеріали міжнарод. наук.-практ. конференції, присвяченої 80-річчю кафедри хімії ХНУМГ імені О. М. Бекетова, Харків, 7-8 листопада 2019 р. / Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Харків, 2019. – С. 10.

54. Про вплив фосфатвмісних миючих засобів на забруднення водопровідної води / В.Я. Кобилянський, Г.І. Благодарна // Актуальні питання хімії та інтегрованих технологій : матеріали міжнарод. наук.-практ. конференції, присвяченої 80-річчю кафедри хімії ХНУМГ імені О. М. Бекетова, Харків, 7-8 листопада 2019 р. / Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Харків, 2019. – С. 15.

55. Вплив якості дніпровської води на безпеку питного водопостачання / Г.І. Благодарна // Вода. Екологія. Суспільство: тези доповідей та інформаційні матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції, Харків, 1–2 жовтня 2020 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків, 2020. - С. 49-53.

56. Необхідність впровадження розрахунково-інформаційних комплексів мереж водовідведення експлуатуючими організаціями / Ю. М. Рибачук, Г. І. Благодарна // Ресурс і безпека експлуатації конструкцій, будівель та споруд : тези за метеріалами Х Міжнародної наукової конференції, Харків, 26-27 жовтня 2021 р. - С. 65-66.

57. Оцінка технологічних втрат гарячої води у системах централізованого гарячого водопостачання / В. В. Гранкіна, О. М. Малявіна, Г. І. Благодарна, С. В. Волик, С. В. Романенко // Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті : тези доповідей 9-ої Міжнародної науково-технічної конференції, 17-19 листопада 2021 р. – Харків : УкрДУЗТ, 2021. - С. 109-110.

58. Ресурсозберігаючі технології в області підготовки питної води / С. С. Душкін, Т. О. Шевченко, В. О. Ткачов, Г. І. Благодарна // Актуальні проблеми енерго-ресурсозбереження та екології : метеріали IV міжнародної науково-технічної конференції,Одеса, 15-16 грудня 2021 р. - С. 55-58.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

 •  Galkina О. The Use of Effective Coagulants and Flocculants to Intensify the Process of Water Purification at Coke Plants / O.Galkina, , H.Blahodarna // Slovak Journal of Civil Engineering. – Vol. 27, 2019, No. 2. – Р. 21 –28. Index Web of Science

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

1. Пат. 33841 A Україна, МПК7 С 02 F 1/48. Спосіб підготовки розчину алюмовмісного коагулянту для освітлення природних і стічних вод / Душкін С. С., Сорокіна К. Б., Аль Аззам Мухоммед, Благодарна Г. І. (Україна) ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – № 99042184 ; заявл. 19.04.99 ; опубл. 15.02.01, Бюл. № 1.

2. Пат. 38471 A Україна, МПК7 С 02 F 1/48. Спосіб приготування розчину поліакриламідного флокулянту для очищення природних і стічних вод / Душкін С. С., Благодарна Г. І., Сорокіна К. Б. (Україна) ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – № 2000074049 ; заявл. 10.07.00 ; опубл. 15.05.01, Бюл. № 4.

3. Пат. 45258 А Україна, МПК7 С 02 F 1/48, С 02 F 1/52. Спосіб модифікації фільтруючого завантаження для освітлення природних і стічних вод / Душкін С. С., Благодарна Г. І., Тихонюк В. О. (Україна) ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – № 2001074832 ; заявл. 10.07.01 ; опубл. 15.03.02, Бюл. № 3.

4. Пат. 45813 А Україна, МПК7 С 02 F 1/48. Пристрій для активації розчинів реагентів / Душкін С. С., Бєляєв В. І., Сорокіна К. Б., Благодарна Г. І., Тихонюк В. О. (Україна) ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – № 2001074831 ; заявл. 10.07.01 ; опубл. 15.04.02, Бюл. №4.

5. Пат. 86545 Україна, МПК9 С 02 F 1/48. Спосіб очищення води від дисперсних домішок / Душкін С. С., Благодарна Г. І., Солодовник М. В., Шевченко Т. О., Душкін С. С. (мл.) (Україна) ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – № a200804945 ; заявл. 16.04.08 ; опубл. 27.04.09, Бюл. № 8. – 4 с.

6. Пат. 45046 Україна, МПК9 С 02 F 1/48. Спосіб доочистки стічних вод від сполук фосфору / Душкін С. С., Коваленко О. М., Шевченко Т. О., Благодарна Г. І., Ярошенко Ю. В., Линник Г. О. (Україна) ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – № u200904768 ; заявл. 15.05.09 ; опубл. 26.10.09, Бюл. № 20. – 2 с.

7. Пат. 53298 Україна, МПК9 С 02 F 1/48. Спосіб очистки стічних вод від біогенних елементів / Душкін С. С., Корінько І. В., Коваленко О. М., Благодарна Г. І., Шевченко Т. О., Солодовник М. В., Душкін С. С. (мл.) (Україна) ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – № а200811455 ; заявл. 23.09.08 ; опубл. 11.10.10, Бюл. № 19.

8. Пат. 89835 Україна, МПК9 C 02 F 1/48. Спосіб очищення води від дисперсних домішок при освітленні природних і стічних вод / Епоян С. М., Душкін С. С., Спільчак О. І., Яковенко В. В., Благодарна Г. І., Айрапетян Т. С. ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт. – № u201315473 ; заявл. 30.12.13 ; опубл. 25.04.14, Бюл. № 8/2014. – 5 с.

9. Пат. 106535 Україна, МПК9 C02F 1/463, С 02 F 1/48. Спосіб приготування разчину поліакриламідного флокулянта для очищення природних і стічних вод / Душкін С. С., Благодарна Г. І., Душкін С. С. (мл.), Благодарний А. Д. (Україна) ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – № u201511345 ; заявл. 17.11.15 ; опубл. 25.04.16, Бюл. № 8.

10. Пат. 118596 Україна, МПК9 С 02 F 1/00, C 02 F 1/48. Спосіб очистки природних і стічних вод / Душкін С. С., Благодарна Г. І., Коваленко О. М., Євдошенко В. В., Гресь О. В. (Україна) ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – № u201702868 ; заявл. 27.03.17 ; опубл. 10.08.17, Бюл. № 15.

11. Патент 139528 України, МПК С02F 1/46. Спосіб очищення стічних вод від мастильно-охолоджувальної рідини / Душкін С. С., Душкін С.С., Шевченко Т.О., Дегтяр М.В., Благодарна Г. І., Жирякова О.П. (Україна). – №u201906479; заявник і патентовласник ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, заявл. 10.06.2019; опубл. 10.01.2020, Бюл. №1.

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2013

Статистика цитування

208

80

h-індекс

8

5

i10-індекс

7

2

Профіль у ORCID

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

1. Забезпечення рівного права на воду та санітарію в Харківській області : місцевий рівень / В.О. Ткачов, О.К. Кононенко, Г.І. Благодарна, В.Я. Кобилянський, Н.Є. Єрмоленко // Харківська міська екологічна громадська організація «МАМА-86-Харків» за фінансової підтримки Шведської агенції міжнародного розвитку (Sida). – Харків, 2016. – 107 с.

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Шевченко Андрій Олександрович "Удосконалення роботи флотаційних установок для очищення стічних вод молокозаводів з використанням засобів гідравлічного перемішування". Спеціальність 05.23.04 - водопостачання, каналізація. Захистив дисертацію 12 жовтня 2018 р. у спеціалізованій вченій раді Д 47.104.01 при Національному університеті водного господарства та природокористування

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Стажування 2008 р. НВФ «Екотон» м. Харків

Центр підвищення кваліфікації та дистанційного навчання Харківської національної академії міського господарства Тема: «Вдосконалення навчального процесу з використанням системи дистанційного навчання Moodle», 20.03.2013 р.

Стажування – Товариство з обмеженою відповідальністю «Еко-Інвест» (м. Харків), проектний відділ за темою «Реконструкція та інтенсифікація роботи очисних споруд», наказ № 39-02 від 11.01.2013 р.

Взяла участь в навчальному візиті до Польщі в рамках проекту: "Трансфер знань, досвіду та практичних досягнень - чинники розвитку Українсько-польської регіональної співпраці" з 22.09.2013 р. по 28.09.2013 р.

Проходження підвищення кваліфікації з курсу "Організація та управління діяльністю об'єднань співвласників багатоквартирного будинку" в обсязі 75 годин з 20 жовтня по 4 листопада 2014 року,сертифікат №710, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 071686.

Стажування – Товариство з обмеженою відповідальністю «Еко-Інвест», проектний відділ за темою «Проектування, реконструкція та експлуатація водопровідно-каналізаційних систем и споруд в різних галузях», наказ № 144-02 від 26.02.2018.

Підвищення кваліфікації у Товаристві з обмеженою відповідальністю "ЕКВІК", за темою «Проектування, будівництво, пуск в експлуатацію, реконструкція та санітарно-технологічний нагляд за водопровідно-каналізаційними системами та спорудами в різних галузях», наказ №288-01 від 21.09.2020 р.

Отримання грантів, премій, стипендій

 •  Стипендія Харківської облдержадміністрації імені Георгія Федоровича Проскури (з технічних наук), 2007 рік;
 •  Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених 2007-2009 рр.;
 •  Переможець ІІ обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини", 2007 рік

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

1. Благодарная Г. И. Эксплуатация канализационных сетей : учеб. пособие для студ. спец. «Водоснабжение и водоотведение» / С. С. Душкин, Ю. В. Ярошенко, А. Н. Коваленко, Г. И. Благодарная ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2004. – 190 с.

2. Благодарная Г. И. Утечки воды из водопроводной сети и меры по обеспечению надёжности водораспределительной системы : учеб. пособие / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная, Н. М. Яковенко, О. Н. Кудлач ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ФОП В. Е. Гудзинский, 2012. – 176 с.

Навчально-методичні матеріали

1. Методические указания и рабочая программа 1-й технологической практики : для студ. 3 курса спец. 7.0926.01 «Водоснабжение и водоотведение» / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва ; [сост.: С. С. Душкин, Л. В. Крамаренко, Г. И. Благодарная]. – Харьков : ХГАГХ, 2000. – 9 с.

2. Водоснабжение и канализация : конспект лекций и контрольные задания для студ. строит. и эконом. спец. заоч. формы обуч. и экстернов / С. С. Душкин, Е. Б. Сорокина, Г. И. Благодарная. – Харьков : ХГАГХ, 2001. – 95 с.

3. Методические указания к самостоятельному изучению курса «Водоснабжение» : для студ. 3– курсов днев. и заоч. форм обуч. экстернов и иностр. студ. спец. «Водоснабжение и водоотведение», «Промышленное и гражданское строительство», «Городское строительство и хозяйство» / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва ; [сост.: С. С. Душкин, Г. А. Благодарная]. – Харьков : ХГАГХ, 2003. –20 с.

4. Методические указания к практическим занятиям по курсу «Водоснабжение» : для студ. днев., заоч. форм обуч., экстернов и иностран. студ. спец. 7.092.601 «Водоснабжение и водоотведение», 7.092101 «Промышленное и гражданское строительство», 7.092103 «Городское строительство и хозяйство» / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва ; [сост.: С. С. Душкин, Г. И. Благодарная]. – Харьков : ХНАГХ, 2004. – 30 с.

5. Методические указания к курсовому проекту «Водоприемные сооружения» по курсу «Водоснабжение» : для студентов 4-5 курсов дневн. и заоч. форм обуч., экстернов и иностран. студ. спец. 7.092601 «Водоснабжение и водоотведение» / Г. И. Благодарная ; арьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2006. – 43 с.

6. Математические методы решения задач надёжности водопроводно-канализационных систем. Разд. І. Основы надёжности инженерных систем : конспект лекций для студ. 3–5 курсов днев. и заоч. форм обуч., экстернов и иностран. студ. спец. 7.092601 «Водоснабжение и водоотведение» / С. С. Душкин, М. В. Солодовник, Г. И. Благодарная, О. В. Булгакова ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2006. – 56 с.

7. Методические указания к курсовому проекту и практическим занятиям по курсу «Математические методы решения задач надёжности водопроводно-канализационных систем» : для студ. 3–5 курсов днев. и заоч. форм обуч., экстернов и иностран. студ. спец. 7.092601 «Водоснабжение и водоотведение» / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва ; [сост.: С. С. Душкин, М. В. Солодовник, Г. И. Благодарная, О. В. Булгакова]. – Харьков : ХНАГХ, 2006. –23 с.

8. Методичні вказівки до виконання атестаційної магістерської роботи : для спец. 8.092601 «Водопостачання та водовідведення» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; [уклад.: С. С. Душкін, В. І. Лусь, Г. І. Благодарна]. – Харків : ХНАМГ, 2006. – 22 с.

9. Водоснабжение. Раздел «Водозаборные сооружения» : конспект лекций для студ. 3-5 курсов днев. и заоч. форм обуч., экстернов и иностран. студ. спец. 7.092600 «Водоснабжение и водоотведение» / Г.И. Благодарная ; Харьков: нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2006. – 115 с.

10. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Эксплуатация очистных сооружений водопроводно-канализационных систем» : для студ. 5 курсов всех форм обуч. спец. 7.092601 – «Водоснабжение и водоотведение» / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва ; [сост.: С. С. Душкин, Г. И. Благодарная, Ю. В. Ярошенко]. – Харьков : ХНАГХ, 2007. – 20 с.

11. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Експлуатація водопровідно-каналізаційних систем» : для студ. 4–5 курсів усіх форм навч. спец. 6.092600 – «Водопостачання та водовідведення» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; [уклад.: С. С. Душкін, Г. І. Благодарна, Ю. В. Ярошенко]. – Харків : ХНАМГ, 2007. – 32 с.

12. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Експлуатація очисних споруд водопровідно-каналізаційних систем» : для студ. 5 курсу ден., заоч. форм навч., екстернів і іноземних студентів спец. 7.092601 «Водопостачання та водовідведення» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; [уклад.: Г. І. Благодарна, Т.С. Айрапетян ]. – Харків : ХНАМГ, 2007. – 42 с.

13. Аварийные ситуации водопроводно-канализационных систем. Разд. І. Водопроводные сети : конспект лекций для студ. 5–6 курсов днев. и заоч. форм обуч., экстернов и иностран. студ. спец. 7.092601 – «Водоснабжение и водоотведение» / С. С. Душкин, А. Н. Коваленко, Г. И. Благодарная, М. В. Солодовник ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2008. – 79 с.

14. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Математичні методи розв’язування задач надійності водопровідно-каналізаційних систем» : для студ. 2 курсів ден. 3 курсів заоч. форм навч., напрямів підг. 6.060103 – «Гідротехніка (Водніресурси)», 0926 – «Водні ресурси» спец. 6.092600 – «Водопостачання і водовідведення») / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; [уклад.: Г.І. Благодарна, М.В. Солодовник, О.В. Булгакова]. – Харків : ХНАМГ, 2008. – 28 с.

15. Методические указания для подготовки студентов к Всеукраинской студенческой олимпиаде по специальности «Водоснабжение и водоотведение» : для студ. 4, 5 курсов днев. формы обучения спец. 6.092600, 7.092601, 8.092601 – «Водоснабжение и водоотведение» / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва ; [сост.: Г. И. Благодарная, В. А. Ткачев, А.В. Ромашко, Т.А. Шевченко]. – Харьков : ХНАГХ, 2008. – 71 с.

16. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Водоснабжение» : для студ. 4 курса всех форм обуч. спец. 6.092600 – «Водоснабжение и водоотведение» / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва ; [сост.: Г. И. Благодарная]. – Харьков : ХНАГХ, 2008. – 27 с.

17. Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Водопостачання» : для студ. 4 курсу усіх форм навч. напр. 0926 – «Водні ресурси» спец. 092600 – «Водопостачання та водовідведення» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; [уклад.: С. С. Душкін, Г. І. Благодарна]. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 30 с.

18. Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Експлуатація очисних споруд ВК систем» : для студ. 5 курсу усіх форм навч. напр. 0926 – «Водні ресурси» спец. 7.092601 – «Водопостачання та водовідведення» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; [уклад.: С. С. Душкін, Г. І. Благодарна]. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 28 с.

19. Будівництво», спец. 6.092100 – «Промислове і цивільне будівництво», «Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель», «Охорона праці у будівництві», «Міське будівництво та господарство» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; [уклад.: Г. І. Благодарна, І.О. Гуцал]. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 24 с.

20. Методичні вказівки для самостійного вивчення, практичних занять і контрольної роботи з навчальної дисципліни «Експлуатація очисних споруд ВК систем» : для студ. 5 курсу всіх форм навч. напр. 0926 «Водні ресурси» спец. 7.092601 – «Водопостачання та водовідведення» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; [уклад.: Г. І. Благодарна, Т.С. Айрапетян, Ю.В. Ярошенко]. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 34 с.

21. Водопостачання та водовідведення : конспект лекцій для студ. 3-4 курсів усіх форм навч. напр. 0921, 6.060101 – «Будівництво», спец. 6.092100 – «Промислове і цивільне будівництво», «Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель», «Охорона праці у будівництві», «Міське будівництво та господарство» та слух. другої вищ. освіти / Г.І. Благодарна, І.О. Гуцал ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків: ХНАМГ, 2009. – 110 с.

22. Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Аварійні ситуації ВК систем» : для студ. 5–6 курсів усіх форм навч. напр. 0926 – «Водні ресурси» спец. 7.092601 – «Водопостачання та водовідведення» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; [уклад.: С. С. Душкін, Г. І. Благодарна, М. В. Солодовник]. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 31 с.

23. Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Експлуатація ВК систем» : для студ. 4–5 курсів усіх форм навч. напр. 0926 – «Водні ресурси», спец. 6.092600 «Водопостачання та водовідведення» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; [уклад.: С. С. Душкін, Г. І. Благодарна, Ю. В. Ярошенко]. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 20 с.

24. Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Теоретичні основи водопідготовки і водокористування» : для студ. 3 курсу ден. і заоч. форм навч. напр. підгот. 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; [уклад.: С. С. Душкін, Г. І. Благодарна]. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 16 с.

25. Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Водопостачання та водовідведення» : для студ. 3 курсу ден., 4 курсу заоч. форм навч. та слух. другої вищ. освіти напр. 0921 (6.060101) – «Будівництво», спеціальностей «Промислове і цивільне будівництво», «Міське будівництво та господарство» / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; [уклад.: Г. І. Благодарна, І.О. Гуцал]. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 23 с.

26. Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Гідротехнічні споруди» : для студ. 3 курсу усіх форм навч. та слух. другої вищ. освіти напр.. 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; [уклад.: Г.І. Благодарна, Л.В. Крамаренко, Ю.В. Ярошенко]. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 26 с.

27. Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Основи гідромеліорації» : для студ. 3 курсу ден. і заоч. форм навч. освіт.-квал. рівня бакалавр, напр. підг. 6.060103 – «Гідротехніка (водні ресурси)» спец. «Водопостачання та водовідведення» / Харк. нац. акад. міськ. госп.- ва; [уклад.: С.Ю. Нікулін, Г.І. Благодарна]. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 27 с.

28. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Математичні методи розв’язування задач надійності ВК систем» : для студ. 2-3 курсів ден. і заоч. форм навч. напр. підг. 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)», 0926 – «Водні ресурси» спец. «Водопостачання і водовідведення») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; [уклад.: Г. І. Благодарна, М. В. Солодовник]. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 16 с.

29. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Експлуатація ВК систем» : для студ. 4-5 курсів ден. і заоч. форм навч. освіт.-квал. рівня бакалавр, напр. підг. 0926 – «Водні ресурси», 6.060103 – «Гідротехніка (водні ресурси)» спец. «Водопостачання та водовідведення») / Харк. нац. акад. міськ. госп.-ва; [уклад.: С. Ю. Нікулін, Г. І. Благодарна]. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 18 с.

30. Методичні вказівки до самостійного вивчення, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «Водопостачання та водовідведення» : для студ. 3-4 курсів усіх форм навч. напр. 0921 (6.060101) – «Будівництво», спец. «Промислове і цивільне будівництво», «Міське будівництво та господарство» та слухачів другої вищої освіти) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; [уклад.: І. О. Гуцал, Г. І. Благодарна]. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 83 с.

31. Методичні вказівки до самостійного вивчення і виконання контрольної роботи з дисципліни «Гідротехнічні споруди» : для студ. 3 курсу усіх форм навч. і слух. друг. вищ. освіти напр.. 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)» / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва ; [уклад.: Г. І. Благодарна, Л. В. Крамаренко, Ю. В. Ярошенко]. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 10 с.

32. Эксплуатация очистных сооружений водопроводно-канализационных систем : конспект лекций для студ. 5–6 курсов днев. и заоч. форм обуч., экстернов, магистрантов и иностран. студ. спец. 7.092601, 8.092601 – «Водоснабжение и водоотведение» / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная, А. Н. Коваленко, М. В. Солодовник ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2010. – 185 с.

33. Основы гидромелиораций : конспект лекций для студ. 3 курса днев. и заоч. форм обуч. образ.-квалиф. уровня бакалавр, направ. подг. 6.060103 – «Гидротехника (Водные ресурсы)») / С. Е. Никулин, Г. И. Благодарная ; Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2011. – 247 с.

34. Методичні вказівки для проведення практичних занять і виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Водопостачання» : для студ. 4 курсу всіх форм навч. напр. підгот. 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)» / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; [уклад.: Г. І. Благодарна, О. В. Булгакова]. – Харків : ХНАМГ, 2011. – 36 с.

35. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Санітарно-гігієнічні основи спеціальності» : для студ. 3, 4 курсів ден. і заоч. форм навч. за напр. підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; [уклад.: Г. І. Благодарна, О. О. Ковальова]. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 23 с.

36. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Експлуатація ВК систем» : для студ. 4–5 курсів ден. і заоч. форм навч. та слух. другої вищ. освіти спец. 7.092601, 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення» / С. С. Душкін, О. М. Коваленко, Г. І. Благодарна ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 118 с.

37. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Експлуатація ВК систем» : для студ. 4 курсу ден. і заоч. форм навч. за напр. підгот. 6.060101 «Будівництво» та слух. другої вищ. освіти спец. 7.092601, 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; [уклад.: С. С. Душкін, О. М. Коваленко, Г. І. Благодарна]. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 18 с.

38. Методичні вказівки до проведення практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи й розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Аварійні ситуації ВК систем» : для студ. 5–6 курсів усіх форм навч. напр. 0926 «Водні ресурси», 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» спец. «Водопостачання та водовідведення» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; [уклад.: С. С. Душкін, Г. І. Благодарна, М. В. Дегтяр]. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 47 с.

39. Наскрізна програма навчальної та виробничої практики студентів напр. підгот. 6.060101 «Будівництво», 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» спец. 7.06010108, 8.06010108 «Водопостачання та водовідведення», 7.06010302, 8.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; [уклад.: С. С. Душкін, К. Б. Сорокіна, Г. І. Благодарна]. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 52 с.

40. Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс водопостачання та водовідведення» : для студ. 5 курсу ден. форми навч. спец. 8.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; [уклад.: С. С. Душкін, Г. І. Благодарна, М. В. Дегтяр]. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 23 с.

41. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Експлуатація водогосподарських об’єктів» : для студ. 4 курсу ден. форми і 5 курсу заоч. форми навч. осв.-кваліф. рівня бакалавр, напр. підгот. 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» та слух. другої вищ. освіти спец. 7.092601 (7.06010108) «Водопостачання та водовідведення» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; [уклад.: С. Ю. Нікулін, С. С. Душкін, Г. І. Благодарна]. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 32 с.

42. Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз ефективності роботи ВК систем» : для студ. 5 курсу ден. форми навч. осв.-кваліф. рівня «магістр» спец. 8.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів» та 8.06010108 «Водопостачання та водовідведення» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; [уклад.: С. С. Душкін, Г. І. Благодарна, Т. О. Шевченко]. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 23 с.

43. Програма підсумкової державної атестації. Випускні кваліфікаційні роботи. Дипломний проект та атестаційна магістерська робота: структура і правила оформлення [Електронний ресурс] : для студ. 5–6 курсів усіх форм навч. спец. 7.06010108, 8.06010108 «Водопостачання та водовідведення» і 7.06010302, 8.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів» / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; [уклад.: С. С. Душкін, К. Б. Сорокіна, Г. І. Благодарна, Ю. В. Ярошенко]. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 87 с.

44. Програма дисципліни «Експлуатація і ремонт водопровідно-каналізаційних систем» [Електронний ресурс] : стандарт вищого навч. закладу для студ. напр. підгот. 6.060101 – «Будівництво» фах. спрям. «Водопостачання та водовідведення» / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; [уклад.: Г. І. Благодарна]. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 5 с.

45. Робоча програма дисципліни «Експлуатація і ремонт водопровідно-каналізаційних систем» : для студ. напр. підгот. 6.060101 – «Будівництво» фах. спрям. «Водопостачання та водовідведення» [Електронний ресурс] / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; [уклад.: Г. І. Благодарна]. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 12 с.

46. Програма навчальної дисципліни «Експлуатація очисних споруд водопровідно-каналізаційних систем» [Електронний ресурс] : стандарт вищого навч. закладу для студ. напр. підгот. 6.060101 – «Будівництво» фах. спрям. «Водопостачання та водовідведення» / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; [уклад.: Г. І. Благодарна]. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 5 с.

47. Робоча програма дисципліни «Експлуатація очисних споруд водопровідно-каналізаційних систем» : для студ. напр. підгот. 6.060101 – «Будівництво» фах. спрям. «Водопостачання та водовідведення» [Електронний ресурс] / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; [уклад.: Г. І. Благодарна]. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 11 с.

48. Програма навчальної дисципліни «Реконструкція водопровідно-каналізаційних систем» [Електронний ресурс] : для студ. спец. 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення» / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; [уклад.: Г.І. Благодарна]. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 5 с.

49. Робоча програма дисципліни «Реконструкція водопровідно-каналізаційних систем» : для студ. спец. 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення» [Електронний ресурс] / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; [уклад.: Г. І. Благодарна]. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 12 с.

50. Програма навчальної дисципліни «Ресурсозберігаючі технології водопровідно-каналізаційних систем» [Електронний ресурс] : для студ. спец. 7.06010302, 8.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів» / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; [уклад.: Г. І. Благодарна]. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 6 с.

51. Робоча програма дисципліни «Ресурсозберігаючі технології водопровідно-каналізаційних систем» : для студ. спец. 7.06010302, 8.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів» [Електронний ресурс] / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; [уклад.: Г. І. Благодарна]. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 13 с.

52. Програма навчальної дисципліни «Фізика води» [Електронний ресурс] : для студ. спец. 8.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів» і 8.06010108 «Водопостачання та водовідведення» / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; [уклад.: Г. І. Благодарна]. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 5 с.

53. Робоча програма дисципліни «Фізика води» [Електронний ресурс] : для студ. спец. 8.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів» і 8.06010108 «Водопостачання та водовідведення» / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; [уклад.: Г. І. Благодарна]. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 10 с.

54. Програма навчальної дисципліни «Санітарно-технологічний контроль очисних споруд» [Електронний ресурс] : для студ. спец. 8.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів» і 8.06010108 «Водопостачання та водовідведення» / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; [уклад.: Г. І. Благодарна]. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 5 с.

55. Робоча програма дисципліни «Санітарно-технологічний контроль очисних споруд» [Електронний ресурс] : для студ. спец. 8.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів» і 8.06010108 «Водопостачання та водовідведення» / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; [уклад.: Г. І. Благодарна]. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 10 с.

56. Програма з дисципліни «Санітарно-гігієнічні основи водопостачання та водовідведення» [Електронний ресурс] : для студ. спец. 8.17020201 «Охорона праці (за галузями)» / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; [уклад.: Г. І. Благодарна, О.О. Ковальова]. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 5 с.

57. Робоча програма з дисципліни «Санітарно-гігієнічні основи водопостачання та водовідведення» [Електронний ресурс] : для студ. спец. 8.17020201 «Охорона праці (за галузями)» / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; [уклад.: Г. І. Благодарна, О.О. Ковальова]. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 10 с.

58. Програма навчальної дисципліни «Санітарно-гігієнічні основи спеціальності» [Електронний ресурс] : для студ. напр. підгот. 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; [уклад.: Г. І. Благодарна, О.О. Ковальова]. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 6 с.

59. Робоча програма навчальної дисципліни «Санітарно-гігієнічні основи спеціальності» [Електронний ресурс] : для студ. напр. підгот. 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; [уклад.: Г. І. Благодарна, О.О. Ковальова]. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 10 с.

60. Програма навчальної дисципліни «Водопостачання та водовідведення» [Електронний ресурс] : для студ. напр. підгот. 6.060101 – «Будівництво» фахов. спрям. «Промислове і цивільне будівництво», «Міське будівництво та господарство» та спеціалізації – «Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель», «Охорона праці у будівництві» / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; [уклад.: Г. І. Благодарна, Н.Ю. Колеснік]. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 5 с.

61. Робоча програма навчальної дисципліни «Водопостачання та водовідведення» [Електронний ресурс] : для студ. напр. підгот. 6.060101 – «Будівництво» фахов. спрям. «Промислове і цивільне будівництво», «Міське будівництво та господарство» та спеціалізації – «Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель», «Охорона праці у будівництві» / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; [уклад.: Г. І. Благодарна, Н.Ю. Колеснік]. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 11 с.

62. Конспект лекцій з дисципліни «Санітарно-гігієнічні основи спеціальності» [Електронний ресурс] : для студ. 3, 4 курсів ден. та заоч. форм навч. за напр. підгот. 6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси), 6.060101 – Будівництво (професійне спрямування «Водопостачання та водовідведення») / Г. І. Благодарна, О.О. Ковальова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 119 с.

63. Методические указания к курсовой работе и практическим занятиям по дисциплине «Гидротехнические сооружения» [Електронный ресурс] : для студ. 2 и 3 курсов днев. и заоч. форм обуч. напр. подгот. 6.060103 – «Гидротехника (Водные ресурсы)» / Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова; [сост.: Г. И. Благодарная, О. В. Булгакова]. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2015. – 42 с.

64. Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Реконструкция и интенсификация работы очистных сооружений водопроводно-канализационных систем» [Электронный ресурс] : для студ. днев. и заоч. форм обуч. спец. 7.06010302 – «Рациональное использование и охрана водных ресурсов») / Харьков. нац. ун-т город. хоз-ва им. А. Н. Бекетова; [сост.: Г. И. Благодарная, Е. П. Смилка]. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2015. – 83 с.

65. Конспект лекций по дисциплине «Гидротехнические сооружения» [Електронный ресурс] : для студ. 2 и 3 курсов днев. и заоч. форм обуч. направ. подгот. 6.060103 – «Гидротехника (Водные ресурсы)» / Г. И. Благодарная, О. В. Булгакова ; Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Электронные текстовые данные. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2016. – 106 с.

66. Конспект лекцій з дисципліни «Експлуатація і ремонт водопровідно-каналізаційних систем» [Електронний ресурс] : для студ. 4 курсу ден. та 5 курсу заоч. форм навч. за напр. підгот. 6.060101 – Будівництво (фахове спрямув. «Водопостачання та водовідведення») / С. С. Душкін, О. М. Коваленко, Г. І. Благодарна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 166 с.

67. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Експлуатація очисних споруд водопровідно-каналізаційних систем» [Електронний ресурс] : для студ. 4-5 курсів усіх форм навч., спец. 192 – «Будівництво та цивільна інженерія», спеціал. «Водопостачання та водовідведення») / Харків. нац. ун-т міск. госп-ва ім. О. М. Бекетова; [уклад. : Г. І. Благодарна, Т. С. Айрапетян]. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 38 с.

68. Методичні вказівки до самостійного вивчення, практичних занять та контрольної роботи з навчальної дисципліни «Експлуатація очисних споруд водопровідно-каналізаційних систем» [Електронний ресурс] : для студ. 4-5 курсів усіх форм навч., спец. 192 – «Будівництво та цивільна інженерія», спеціал. «Водопостачання та водовідведення») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; [уклад. : Г. І. Благодарна, Т. С. Айрапетян, Ю. В. Ярошенко]. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 38 с.

69. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Санітарно-технологічний контроль очисних споруд» [Електронний ресурс] : для студ. 5 курсу ден. і заоч. форм навч. освіт.-кваліф. рівня «магістр» за спец. 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» освіт. прогр. «Раціональне використання і охорона водних ресурсів») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; [уклад. : В. М. Бєляєва, Г. І. Благодарна]. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 34 с.

70. Конспект лекцій із дисципліни «Санітарно-технологічний контроль очисних споруд» [Електронний ресурс] : для магістр. усіх форм навч. зі спец. 192 – «Будівництво та цивільна інженерія», спеціал. (освіт. прогр.) «Раціональне використання і охорона водних ресурсів») / Г. І. Благодарна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 132 с.

71. Методичні рекомендації до організації самостійного роботи, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Експлуатація і ремонт водопровідно–каналізаційних систем» [Електронний ресурс] : для студ. 4 курсу ден. і заоч. форм навч. за напр. підгот. 6.060101 – «Будівництво» (фах. спрям. «Водопостачання та водовідведення») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; [уклад. Г. І. Благодарна]. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 40 с.

72. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Санітарно-технологічний контроль очисних споруд» [Електронний ресурс] : для магістр. ден. і заоч. форм навч. спец. 192 – «Будівництво та цивільна інженерія», спеціал. (освіт. прогр.) «Раціональне використання і охорона водних ресурсів») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; [уклад.: Г. І. Благодарна]. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 70 с.

73. Конспект лекцій з дисциплін «Водовідвідні мережі і споруди» та «Споруди і обладнання водовідведення (Модуль 1)» [Електронний ресурс] : для студ. ден. та заоч. форм навч. за спец. 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» / Г. І. Благодарна, О. О. Ковальова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.– Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 145 с.

74. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту «Мережі водовідведення населеного пункту» [Електронний ресурс] : для студ. 3, 4 курсів ден. та заоч. форм навч. спец. 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціал. (освіт. прогр.) «Водопостачання та водовідведення») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; [уклад. Г. І. Благодарна, О. О. Ковальова]. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 56 с.

75. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічних робіт з навчальних дисциплін «Водовідвідні системи і споруди» [Електронний ресурс] : для студ. 3, 4 курсів ден. та заоч. форм навч. спец. 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціал. (освіт. прогр.) «Гідротехніка (водні ресурси)» й «Мережі та обладнання водовідведення» для студ. 3, 4 курсів ден. та заоч. форм навч. спец. 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціал. (освіт. прогр.) «Водопостачання та водовідведення» / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; [уклад. Г. І. Благодарна, О. О. Ковальова]. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 50 с.

76. Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальних дисциплін «Водовідвідні системи і споруди» [Електронний ресурс] : для студ. 3, 4 курсів ден. та заоч. форм навч. спец. 192 – Будівництво та цивільна інженерія (спеціал. (освіт. прогр.) «Гідротехніка (водні ресурси)» й «Мережі та обладнання водовідведення» для студ. 3, 4 курсів ден. та заоч. форм навч. спец. 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціал. (освіт. прогр.) «Водопостачання та водовідведення»)) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; [уклад. Г. І. Благодарна, О. О. Ковальова]. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 69 с.

77. Методичні рекомендації для проведення практичних занять, лабораторних робіт, виконання курсового проекту та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Споруди і обладнання водопостачання» Модуль 2 «Водопровідні мережі та споруди» [Електронний ресурс] : для студ. 3 курсу всіх форм навч. за напр. підгот. 6.060101 – «Будівництво» (фах. спрям. «Водопостачання та водовідведення») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; [уклад. : М. В. Дегтяр, Г. І. Благодарна]. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 102 с.

78. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Експлуатація водогосподарських об’єктів» [Електронний ресурс] : для студ. 4 курсу ден. та 5 курсу заоч. форм навч., спец. 192 – «Будівництво та цивільна інженерія», спеціал. «Гідротехніка («Водні ресурси») / Харків. нац. ун-т міск. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; [уклад. : С. С. Душкін, Г. І. Благодарна]. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 68 с.

79. Реконструкція і інтенсифікація роботи очисних споруд водопровідно-каналізаційних систем : конспект лекцій [Електронний ресурс] : для студ. 1 курсу освіт.-кваліф. рівня «магістр» усіх форм навч. за спец. 194 – «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» / Г. І. Благодарна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 149 с.

80. Конспект лекцій з навчальних дисциплін «Водовідвідні системи і споруди» [Електронний ресурс] : для студ. 3, 4 курсів ден. та заоч. форм навч. спец. 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціал. (освіт. прогр.) «Гідротехніка (водні ресурси)»)) й «Мережі та обладнання водовідведення» для студ. 3, 4 курсів ден. та заоч. форм навч. спец. 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціал. (освіт. прогр.) «Водопостачання та водовідведення»)) / Г. І. Благодарна. О. О. Ковальова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 146 с.

81. Експлуатація і економіка водогосподарських об’єктів : конспект лекцій для студентів усіх форм навчання спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія», освіт. прогр. «Гідротехніка (водні ресурси)» / С. С. Душкін, Г. І. Благодарна, за заг. ред. проф. С. С. Душкіна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019 – 88 c.

82. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання розрахунково-графічної роботи з навальної дисципліни «Реконструкція і інтенсифікація роботи очисних споруд водопровідно-каналізаційних систем» (для студентів 1 курсу усіх форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. Г. І. Благодарна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 84 с.

83. Водовідвідні системи і споруди : конспект лекцій для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх форм навчання спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології / Г. І. Благодарна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 149 с.

84. Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Водовідвідні системи і споруди» (для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх форм навчання спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. Г. І. Благодарна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 70 с.

85. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Водовідвідні системи і споруди» (для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх форм навчання спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. Г. І. Благодарна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 54 с.

86. Методичні рекомендації до виконання курсового проєкту «Водозабірні споруди» (для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх форм навчання спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології)) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. Г. І. Благодарна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 40 c.

Список дисциплін

 • «Водовідвідні системи і споруди»,
 • «Водозабірні споруди»,
 • «Експлуатація водопровідно-каналізаційних систем»,
 • «Спецкурс з водовідведення населених пунктів»,
 • «Мережі та обладнання водовідведення»,
 • «Реконструкція і інтенсифікація роботи очисних споруд водопровідно-каналізаційних систем»,
 • «Санітарно-технологічний контроль очисних споруд»,
 • «Пуск, наладка систем водопостачання і водовідведення при інтенсифікації і реконструкції»,
 • «Реконструкція водопровідно-каналізаційних систем»,
 • «Реконструкція об'єктів водної інженерії»,
 • «Виробнича санітарія систем цивільної інженерії»,
 • «Водопостачання та водовідведення»,
 • «Експлуатація водогосподарських об'єктів»,
 • «Модернізація і реконструкція систем водопостачання та водовідведення»,
 • «Санітарний контроль водогосподарської діяльності»,
 • «Санітарно-технологічний контроль водних технологій»

Розроблені електронні навчальні курси

Атестовані і мають супроводження дистанційні курси на платформі Moodle:

 • ВОДОЗАБІРНІ СПОРУДИ для студентів 2-3 курсів спеціальності 192 - Будівництво та цивільна інженерія - ID 2199;
 • КУРСОВИЙ ПРОЕКТ "ВОДОПРИЙМАЛЬНІ СПОРУДИ З ПОВЕРХНЕВИХ ДЖЕРЕЛ" для студентів 2-3 курсів спеціальності 192 - Будівництво та цивільна інженерія - ID 2008;
 • ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ для студентів напряму підготовки 6.060101-Будівництво - ID 749;
 • САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ОСНОВИ ВОДОКОРИСТУВАННЯ для студентів спеціальності 194 - Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології - ID курсу 2925 (549);
 • МЕРЕЖІ ТА ОБЛАДНАННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ для студентів спеціальності 192 - Будівництво та цивільна інженерія - ID 2426 (1312);
 • ПУСК, НАЛАДКА СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ І РЕКОНСТРУКЦІЇ" для студентів спеціальності 192 - Будівництво та цивільна інженерія - ID 2436 (1316);
 • РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМ для студентів спеціальності 192 - Будівництво та цивільна інженерія - ID 2435 (1317);
 • РЕКОНСТРУКЦІЯ І ІНТЕНСИФІКАЦІЯ РОБОТИ ОЧИСНИХ СПОРУД ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМ для студентів спеціальності 194 - Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології - ID 2505 (1318);
 • САНІТАРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ОЧИСНИХ СПОРУД для студентів спеціальності 194 - Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології - ID курсу 2260 (1319)