Безлюбченко Олена Степанівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Безлюбченко Олена Степанівна

Фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Безлюбченко Олена Степанівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

К.т.н., доцент кафедри Міського будівництва Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Освіта

Харківський інститут інженерів міського господарства

 • напрям підготовки/спеціальність: спеціальність «Міське будівництво»; кваліфікація: інженер - будівельник. Диплом ЗВ № 812898.

Професійний досвід

1986-1988 рр. науковий співробітник НДС;

1988-1992 навчання в аспірантурі ХІІКБ;

1992 - 1997 асистент кафедри містобудування (міського будівництва) ХІІКБ

1997 - по теперішній час доцент кафедри міського будівництва (містобудування) Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Місце роботи

Кафедра Міського будівництва Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Кандидат технічних наук. Захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді диплом КД № 069131, 1992 р.

Адреса електронної пошти

Olena.Bezliubchenko@kname.edu.ua

Надіслати лист

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

2021

2020

2019

 •   Т Apatenko, O Bezlyubchenko «Energy-efficient solutions for buildings on thermal design basis» International Conference on Construction, Architecture and Technosphere Safety. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 687 (2019) 055050. IOP Publishing. Опубликовано 1 декабря 2019г. Опубликовано по лицензии IOP Publishing Ltd Серия конференций IOP: материаловедение и инженерия , том 687 , выпуск 5*  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/687/5/055050
 •   Безлюбченко О.С. Тенденції та напрямки підвищення якості об’ємно-планувальної та містобудівної організації житлового середовища. / О.С. Безлюбченко, Т. М. Апатенко// Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. Збірник / Голов. Ред. М.М. Осетрін. ̶ К., КНУБА, 2019 ̶ Вип. ̶ 69. С.15 - 26.

2018

 •   Безлюбченко О.С. http://journals.uran.ua/sciencerise/article/view/153368 Енергомодернізація житлових будинків як виклик сучасності] / Tetiana Apatenko, Olena Bezlyubchenko, Oleksandr Zavalniy // ScienceRise. – 2018. – T. 12, - С. 6-18.
 •   Olena Bezlubchenko, Tetiana Apatenko. Conceptualization of high technology using in architectural space. MODERN INNOVATIVE AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY. Monograph. Katowice: Katowice School of Technology, 2018. P. 118-129. - ISBN 978- 83-947093-7-2
 •   Olena Bezlubchenko, Tetiana Apatenko. Spatial features for formation of public space of united territorial communities on the basis of the indicative mechanism. Conference Proceedings of the 7 th International Scientific Conference Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development (April 4 – 7, 2018, Opole, Poland). The Academy of Management and Administration in Opole, 2018 P. 87-89; ISBN 978-83-62683-25-3
 •   О.С. Безлюбченко. Управління розвитком житлових територій / Безлюбченко О.С., Апатенко Т.М.// Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. Збірник / Голов. Ред. М.М. Осетрін. ̶ К., КНУБА, 2018. ̶ Вип. ̶ 67. С. 68 ̶76.


2017

 •   Olena Bezlubchenko, Tetiana Apatenko. [ Public Spaces as a Main Social Component of Contemporary Cities [1] Przemiany w nowoczesnym społeczeństwie: aspekty humanitarne transformations in contemporary society: humanitarian aspects / Transformations in Contemporary Society: Humanitarian Aspects. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017.- P. 72-78. - ISBN 978- 83-62683-99-4

2016

 •  Безлюбченко О. С. Щетінін С.В. Аналіз торгівельних центрів на Україні: матеріали між нар. наук. - техн. конф., Харків, 15-16 листопада 2016 р. : тези доповідей / [ред. кол.: Древаль І.В.(відповід. ред..), Гришина В.С.,Коптєва Г.Л., Соловйов�

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

2019

 •   Апатенко Т.М., Безлюбченко О.С. Інтерактивна архітектура як виклик сучасності. Сучасні технології в науці та освіті : матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції ; 5‒7 березня 2019 р., м. Сєвєродонецьк / Гол.ред. О.І. Рязанцев. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2019. С. 36 -37
 •   Т.М., Безлюбченко О.С. Взаємозв’язок методів енергоефективності та архітектурного задуму багатоквартирних будинків. Перспективи інституціонального розвитку земельних відносин в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (21 – 22 травня 2019 року). – Полтава:ПолтНТУ, 2019 С.93-95.https://reposit.pntu.edu.ua/bitstream/PoltNTU/6078/1/Zbirnyk_konf-PNTU-21.05.19.pdf
 •   Т.М., Безлюбченко О.С. Особливості розвитку громадських просторів у контексті формування торгівельних комплексів. Збірник наукових праць ІІ Міжнародної українсько-азербайджанської конференції BUILDING INNOVATIONS – 2019», 23 – 24 травня 2019 року – Полтава: ПолтНТУ, 2019. С. 231-233.https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/events/conf/2019/230519/zbirnik_baku.pdf
 •   Bezliubchenko Olena Ph. D., Apatenko Tetiana, Bobrus N.P. MODERN TRENDS LOCAL GOVERNMENT’S REFORMING, Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції: «Сучасні проблеми містобудування. Перспективи та пріоритети розвитку» 15 листопада 2019 р., м. Луцьк [Електронний ресурс] – Луцьк: Луцький НТУ, 2019. – С.6-7.

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

75

46

h-індекс

4

3

i10-індекс

3

3

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

 •  Олена Безлюбченко

Навчальний курс Урбаністика: сучасне місто Курс наданий викладачами аналітичного центру CEDOS та Центру урбаністичних студій НаУКМА Ігорем Тищенко, Іваном Вербицьким, Світланою Шліпченко через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

2020

2016

2015

2014

2012

2011

Список дисциплін

«Планування міст і транспорт» - для студентів 2 та 3 курсів спеціальності МБГ (лекції, практичні заняття, РГР, КП);

«Науково-дослідна робота» - для студентів 4 курсу спеціальності МБГ( практичні заняття);

«Управління міськими територіями» - для студентів 5 курсу (спеціалістів і магістрів) спеціальності МБГ(лекції, практичні заняття, РГР);

Керування магістерською підготовкою і дипломним проектуванням студентів спец. МБГ заочної та денної форм навчання.

Розроблені електронні навчальні курси

ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС ПЛАНУВАННЯ МІСТ І ТРАНСПОРТ Напрям підготовки Будівництво та цивільна інженерія

Категорії: Сторінки, що посилаються на неіснуючі файли