Барбашин Віталій Валерійович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Барбашин Віталій Валерійович

Барбашин Виталий Валерьевич

Barbashyn Vitalii

Посада, вчене звання, науковий ступінь

Доцент кафедри "Охорони праці та безпеки життєдіяльності" факультету "Транспортних систем та технологій".


Диплом КТН.png

Рішенням спеціалізованої вченої ради Харківського військового університету Міністерства оборони України на підставі прилюдного захисту дисертації присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності озброєння і військова техніка (Рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 13 червня 2001 року протокол №3-10/6-т).


Диплом Доцент.png
Рішенням Атестаційної колегії від 18 квітня 2008 року протокол №2-40/Д присвоєно вчене звання доцента кафедри організації забезпечення цивільного захисту в надзвичайних ситуаціях.


Диплом Доктор философии.JPG
На підставі рішення Вищої атестаційної комісії України (від 13 червня 2001 року протокол №3-10/6-т щодо Рішення спеціалізованої вченої ради Харківського військового університету Міністерства оборони України про захист дисертації) 29 квітня 2010 року отримано науковий ступінь доктора філософії.

Освіта

Казанське вище військове командно-інженерне училище ракетних військ ім. М.М. Чистякова (1987р. - 1992р.)

- спеціальність «літальні апарати»

- кваліфікація «інженер електромеханік»


Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова (28.12.2018р.)

- кваліфікація: ступінь вищої освіти магістр

- спеціальність "Цивільна безпека"

- освітня програма "Охорона праці"

Диплом (маг ОПР) Барбашин.jpg

Професійний досвід

Диплом Аваков Барарбашин.jpg

Місце роботи

кафедра "Охорони праці та безпеки життєдіяльності", факультет "Транспортних систем та технологій", Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова.

Дисертації

Спеціальна тема за спеціальністтю 20.02.14

Електронна пошта

barbachyn@ukr.net

Vitalii.Barbashyn@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях (науково-практичні матеріали)

1. Барбашин В. В. Вплив вогнищ ядерного ураження при світловому випромінюванні на особовий склад та споруди / В. В. Барбашин, В. Ф. Чіжов // Матеріали науково-практичної конференції «Об’єднання теорії та практики – залог підвищення боєздатності пожежно-рятувальних підрозділів»: наук.-техн.сб. – Харків.: АЦЗУ, 2004. – С. 23-24. – (Серія «Технічні науки»).(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/46668 , вільний).


2. Барбашин В. В. Визначення виробничих можливостей лабораторій вимірювальної техніки при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій / В. В. Барбашин, Г. В. Фесенко // Матеріали науково-практичної конференції «Об’єднання теорії та практики – залог підвищення боєздатності пожежно-рятувальних підрозділів»: наук.-техн.сб. – Харків.: АЦЗУ, 2004. – С. 151-153. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/46669 , вільний).


3. Барбашин В. В. К вопросу определения перечня контролируемых радионуклидов в сбросах атомных электростанций Украины / В. В. Барбашин // Матеріали науково-практичної конференції «Об’єднання теорії та практики – залог підвищення боєздатності пожежно-рятувальних підрозділів»: наук.-техн.сб. – Харків.: АЦЗУ, 2005. – С. 16-18. – (Серія «Технічні науки»).(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/46740 , вільний).


4. Барбашин В. В. Надзвичайні ситуації терористичного походження: ядерний тероризм / В. В. Барбашин // Матеріали науково-практичної конференції «Об’єднання теорії та практики – залог підвищення боєздатності пожежно-рятувальних підрозділів»: наук.-техн.сб. – Харків.: АЦЗУ, 2005. – С. 18-21. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/46741 , вільний).


5. Барбашин В. В. О проблеме защиты населения от терроризма с применением химических веществ и биологических агентов / В. В. Барбашин // Матеріали науково-практичної конференції «Захист населення і території у надзвичайних ситуаціях»: наук.-техн.сб. – Харків.: УЦЗУ. – 2006. – С.6. – (Серія «Технічні науки»).


6. Барбашин В. В. Шляхи підвищення оперативності збору, обробки і передачі інформації при виникненні надзвичайних ситуацій / В. В. Барбашин, Г. В. Фесенко // Матеріали науково-практичної конференції «Сухопутні Війська Збройних Сил України у ХХІ столітті»: наук.-техн.сб – Харків.: ХІТВ. – 2006. – С. 39-41. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/46742 , вільний).


7. Барбашин В. В. Автоматизація процесу аналізу та документування надзвичайних ситуацій / В. В. Барбашин, Г. В. Фесенко, А. В. Ромін // Матеріали науково-практичної конференції «Робота караулу при ліквідації пожеж та інших надзвичайних ситуацій»: наук.-техн.сб. – Харків.: УЦЗУ. – 2006. – С.13-14. – (Серія «Технічні науки»).


8. Барбашин В. В. Дослідження шляхів модернізації мобільних технічних засобів радіаційної та хімічної розвідки в інтересах внутрішніх військ / В. В. Барбашин, Г. В. Фесенко, І. О. Толкунов // Збірник тез доповідей науково-практичної конференції «Внутрішні війська МВС України на етапі реформування та розбудови»: наук.-техн.сб. – Харків.: АВВ МВС України, 2007. – С.111-112. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/46743 , вільний).


9. Барбашин В. В. Полігонні випробування фільтруючих протигазів-саморятівників «Фенікс-2» / В. В. Барбашин, В. М. Стрілець, М. В. Васильев // Пожежна безпека-2011. Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції: наук.-техн.сб. – Харків.: НУЦЗ України, 2011. – С. 355-356. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/48072 , вільний).


10. Барбашин В. В. К вопросу использования малогабаритной навигационной системы диспетчеризации мониторинга и контроля при тушении пожаров / В. В. Барбашин, О. М. Семків // Пожежна безпека-2011. Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції: наук.-техн.сб. – Харків.: НУЦЗ України, 2011. – С. 161-162. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/48073 , вільний).


11. Барбашин В. В. Реформування системи контролюючих органів у сфері охорони праці / О.В. Крайнюк, С.М. Логвинков, В.В. Барбашин. // «Безпека людини у сучасних умовах»: Матеріали VI Міжнародної науково-методичної конференції: наук.-техн.сб. – Харків.: НТУ «ХПІ», 2014. – С. 11-13. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/48074 , вільний).


12. Барбашин В. В. Надзвичайні події при перевезенні небезпечних вантажів залізничним транспортом в Україні / О. В. Крайнюк, Ю. В. Буц, В. В. Барбашин // 1-а Міжнародна науково-практична конференція. «Сучасні інноваційні та інформаційні технології в перевезенні небезпечних вантажів»: наук.-техн.сб. – Харків: УкрДУЗТ, 2017. – 50 с. – (Серія «Технічні науки»).


13. Барбашин В. В. Про можливість використання наземних роботизованих комплексів та безпілотних літальних апаратів під час ліквідації радіаційних аварій / Г. В. Фесенко, В. В. Барбашин // Матеріали науково-практичного семінару «Запобігання надзвичайним ситуація і їх ліквідація»: наук.-техн.сб. – Харків: НУЦЗУ, 2018. – 190 с. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/48109 , вільний).


14. Барбашин В. В. Перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом, як чинник техногенно-екологічної небезпеки / Ю. В. Буц, О. В. Крайнюк, В. В. Барбашин, В. Г. Кобзин // 2-а Міжнародна науково-практична конференція. «Сучасні інноваційні та інформаційні технології в перевезенні небезпечних вантажів»: наук.-техн.сб. – Харків: УкрДУЗТ, 2019. – С. 24-26 – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/54228 , вільний).


15. Барбашин В. В. Аналіз рівня смертельного та групового травматизму методом кластеризації регіонів України / Ю. В. Буц, О. В. Крайнюк, В. В. Барбашин // ДВНЗ «Український державний хімікотехнологічний університет» І Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція «Сучасні проблеми професійної та цивільної безпеки», Дніпро. – 2020. – С. 23-25. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: https://udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/08/bgd_2020.pdf , вільний).


16. Барбашин В. В. Сучасні аспекти звукоізоляції і технології для застосування акустичних полімерних матеріалів / В. В. Барбашин, А. О. Левицький // І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція студентів та молодих науковців «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ» 09-11 листопада 2020 р. – Харків. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2020. – С. 85-87. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: , вільний).


17. Барбашин В. В. До питання щодо зниження статичної електризації систем транспортування / В. В. Барбашин, О. О. Курапов // І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція студентів та молодих науковців «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ» 09-11 листопада 2020 р. – Харків. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2020. – С. 82-84. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: , вільний).


18. Барбашин В. В. Аспекти особливостей зараження covid-19 працівників залізничного транспорту / В. В. Барбашин, Ю. В. Карасенко // І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція студентів та молодих науковців «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ» 09-11 листопада 2020 р. – Харків. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2020. – С. 82-84. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: , вільний).


19. Барбашин В. В. Питання звукоізоляційного забезпечення від систем транспортування на підприємствах харчової промисловості / В. В. Барбашин, А. О. Левицький // Всеукраїнська науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА», 19-20 листопада 2020 р. – Харків. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2020. – С.189-190. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: , вільний).


20. Барбашин В. В. Питання рециклінгу відходів слюди на підприємствах по виробництву електроізоляційних матеріаліві / В. В. Барбашин, О. О. Курапов // Всеукраїнська науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА», 19-20 листопада 2020 р. – Харків. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2020. – С.180-182. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: , вільний).


21. Барбашин В. В. Зменшення вібрації зовнішніх конструкцій тонкими армованими полімерними покриттями / Є. В. Дубров, В. В. Барбашин, Д. А. Степанова, К. О. Жукова // Наука про цивільний захист як шлях становлення молодих вчених. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів і студентів. – Черкаси: Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2021. – С. 273-275. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: https://chipb.dsns.gov.ua/files/2021/10/6/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%A6%D0%97.pdf , вільний).

Статті у збірниках наукових праць (науково-технiчні матерiали)

1. Барбашин В. В. Вплив похибки оптичного датчика знімання iнформацiї на точнiсть сферичного гiроскопу / В. В. Барбашин, І. Т. Шевченко // Матерiали науково-технiчної конференцiї ХВУ: наук.-техн.сб. – Харків.: ХВУ, 1997. – Вип. 4. – С. 107-108. – (Серія «Ракетно-космiчна технiка»).


2. Барбашин В. В. Похибка двухроторного сферичного гiроскопу на газогiдродинамiчному пiдвiсi у визначеннi орiєнтирного напрямку гiроскопiчним способом / В. В. Барбашин // Матерiали науково-технiчної конференцiї «Проблеми вдосконалення систем управлiння та зв'язку»: наук.-техн.сб. – Харків.: ХВУ, 1997. – С. 44. – (Серія «Ракетно-космiчна технiка»).


3. Барбашин В. В. Вплив жорсткості гiрокомпасу системи прицiлювання на живучiсть лiтального комплексу / В. В. Барбашин, І. Т. Шевченко, В. М. Уваров // Матерiали науково-технiчної конференцiї «Опрацювання iнформацiї i забезпечення надiйностi систем управлiння»: наук.-техн.сб. – Харків.: ХВУ, 1997. – С. 12. – (Серія «Технічні науки»).


4. Барбашин В. В. Вплив вогнищ ядерного ураження при світловому випромінюванні на особовий склад та споруди / В. В. Барбашин, В. Ф. Чіжов // Матерiали науково-технiчної конференцiї «Об’єднання теорії та практики – залог підвищення боєздатності пожежно-рятувальних підрозділів»: наук.-техн.сб. – Харків.: АЦЗУ, 2004. – С. 23-24. – (Серія «Технічні науки»).


5. Барбашин В. В. Визначення виробничих можливостей лабораторій вимірювальної техніки при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій / В. В. Барбашин, Г. В. Фесенко // Матерiали науково-технiчної конференцiї «Об’єднання теорії та практики – залог підвищення боєздатності пожежно-рятувальних підрозділів»: наук.-техн.сб. – Харків.: АЦЗУ, 2004. – С. 151-153. – (Серія «Технічні науки»).


6. Барбашин В. В. Пропозиції щодо створення автоматизованої інформаційної підсистеми «Аналіз та документування надзвичайних ситуацій» / В. В. Барбашин, Г. В. Фесенко // Материалы шестой международной научно-технической конференции «Проблемы информатики и моделирования»: наук.-техн.сб. – Харків.: НТУ «ХПИ». – 2006. – С.49. – (Серія «Технічні науки»).


7. Барбашин В. В. Контроль за процесом несприятливих змін навколишнього середовища, які виникають в результаті надзвичайних ситуацій на потенційно-небезпечних об’єктах міського господарства / В. В. Барбашин, Ю. Н. Убайдуллаєв, І. П. Малиш // Актуальні проблеми наглядово-профілактичної діяльності МНС України. Матеріали науково-технічної конференції: наук.-техн.сб. – Харків.: УЦЗУ. – 2007. – 261 с. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/48130 , вільний).


8. Барбашин В. В. Об учете даннях о местах пребывания людей в течение суток при оценке потерь населения в зонах химического заражения / В. В. Барбашин, Г. В. Фесенко, А. В. Ромин // Актуальні проблеми наглядово-профілактичної діяльності МНС України. Матеріали науково-технічної конференції: наук.-техн.сб. – Харків.: УЦЗУ, 2008. – с. 194-196. – (Серія «Технічні науки»).


9. Барбашин В. В. Сучасні вимоги до систем цивільного захисту об’єктів економіки / В. В. Барбашин, Ю. Н. Убайдуллаєв // Актуальні проблеми наглядово-профілактичної діяльності МНС України. Матеріали науково-технічної конференції: наук.-техн.сб. – Харків.: УЦЗУ, 2008. – с. 190-191. – (Серія «Технічні науки»).


10. Барбашин В. В. Автоматизована система для АІС «Аналіз та документування надзвичайних ситуацій» / В. В. Барбашин, В. Г. Малюга, В. О. Пуха // Об’єднання теорії та практики – залог підвищення боєздатності оперативно-рятувальних підрозділів. Матеріали науково-технічної конференції: наук.-техн.сб. – Харків.: УЦЗУ, 2008. – С.22-24. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/48068 , вільний).


11. Барбашин В. В. Об учете данных о местах пребывания людей в течение суток при оценке потерь населения в зонах химического заражения / В. В. Барбашин, Г. В. Фесенко, А. В. Ромин // Актуальні проблеми наглядово-профілактичної діяльності МНС України Матеріали науково-технічної конференції: наук.-техн.сб. – Харків: УЦЗУ, 2008. – С.194-196. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/49770 , вільний).


12. Барбашин В. В. О целях и задачах превентивной стратегии гражданской защиты / В. В. Барбашин // Об’єднання теорії та практики – залог підвищення боєздатності оперативно-рятувальних підрозділів. Матеріали науково-технічної конференції: наук.-техн.сб. – Харків.: УЦЗУ, 2009. – С.23-24. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/49771 , вільний).


13. Барбашин В. В. Моделювання вибухів на базі реального руйнування цегляних споруд / В. В. Барбашин, Ю. Н. Убайдуллаєв, Є. І. Стецюк // Об’єднання теорії та практики – залог підвищення боєздатності оперативно-рятувальних підрозділів. Матеріали науково-технічної конференції: наук.-техн.сб. – Харків: НУЦЗУ, 2010. – С.221 - 223. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/48069 , вільний).


14. Барбашин В. В. Ефективність схеми навчальної інформації по контролю і самоконтролю знань / В. В. Барбашин, Ю. Н. Убайдуллаєв, Н. М. Молдавчук // Об’єднання теорії та практики – залог підвищення боєздатності оперативно-рятувальних підрозділів. Матеріали науково-технічної конференції: наук.-техн.сб. – Харків: НУЦЗУ, 2010. – С.103 - 105. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/48070 , вільний).


15. Барбашин В. В. Критерії вибору шкали оцінки знань навчання / В. В. Барбашин, Ю. Н. Убайдуллаєв, В. А. Деньга // Об’єднання теорії та практики – залог підвищення боєздатності оперативно-рятувальних підрозділів. Матеріали науково-технічної конференції: наук.-техн.сб. – Харків: НУЦЗУ, 2010. – С.105 - 106. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/48071 , вільний).


16. Барбашин В. В. Екологічна небезпека профілактичних палів у лісових насадженнях / Ю. В. Буц, В. В. Барбашин // Проблеми екологічної безпеки: Матеріали XІV-ї міжнародної науково-технічної конференції: наук.-техн.сб. – Кременчук.: КрНУ, 2016. – С. 23. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/48075 , вільний).


17. Барбашин В. В. До питання оцінки та аналізу аварійних ситуацій з небезпечними вантажами на залізничному транспорті у 2017 році / Ю.В. Буц, О.В. Крайнюк, Д.С.Козодой, В.В. Барбашин // Матеріали міжнародної науково-технічна конференція. «Технології та інфраструктура транспорту» Частина 2: наук.-техн.сб. – Харків: УкрДУЗТ, 2018. – С. 19-20. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/49769 , вільний).


18. Барбашин В. В. Удосконалення способу обстеження місцевості / Ю. О. Васильченко, В. В. Барбашин, С. С. Рижков // Збірник доповідей ХІ Міжнародної науково-методичної конференції та 138 Міжнародної наукової конференції Європейської Асоціації наук з безпеки (ATS) «БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ», 5 – 6 ГРУДНЯ 2019 р., НТУ «ХПІ». – Харків.: НТУ «ХПІ», 2019. – С. 195-196. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/44072/1/Conference_NTU_KhPI_2019_Bezpeka_liudyny.pdf , вільний).


19. Барбашин В. В. Рекомендації щодо убезпечення від зараження COVID-19 у громадському транспорті / Ю. В. Буц, О. В. Крайнюк, В. В. Барбашин // ХІI Міжнародна науково-методичну конференція Міжнародна наукова конференція EAS "БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ" Харків, Україна, 3 - 4 грудня 2020 р. – Харків. НТУ "ХПІ", 2020. – С. 191-194. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/50298/1/Conference_NTU_KhPI_2020_Bezpeka_liudyny.pdf , вільний).


20. Барбашин В. В. Чинники техногенної небезпеки у виникненні пожеж в екосистемах / Ю. В. Буц, О. В. Крайнюк, В. В. Барбашин // Екологічна безпека – сучасні напрямки та перспективи вищої освіти: зб. тез доповідей I Міжнародної інтернет-конференції (м. Харків, 25 лютого 2021 року). – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – С. 24-26. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: https://ecology.karazin.ua/wp-content/uploads/2021/03/ekol-bezp-zbirnik-tez2021.pdf , вільний).


21. Барбашин В. В. Ефективне використання полімерних відходів при будівництві автомобільних доріг / Ю. В. Буц, О. В. Крайнюк, В. В. Барбашин, П. І. Лоцман // Новые и нетрадиционные технологии в ресурсо- и энергосбережении: Материалы международной научно-технической конференции, 22-24 сентября 2021 г., г. Одесса. – Одесса: Государственный университет «Одесская политехника», 2021. – С. 67-68. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: , вільний).


22. Барбашин В. В. Перспективи застосування «зеленої» логістики при мультимодальних перевезеннях небезпечних вантажів / Д.В. Ломотько, О.М. Огар, Д.С. Козодой, В. В. Барбашин, М.Д Ломотько // 9-а Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті», Харків, 17-19 листопада 2021 р.: Тези доповідей. - Харків: УкрДУЗТ, 2021. - С. 48-50. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: http://conf.kart.edu.ua/images/stories/konf-1/pdf/Theses_2021_with_title_10.11.pdf , вільний).


23. Барбашин В. В. Екологічна небезпека виникнення пожеж в рекреаційних зонах урбосистем / Ю. В. Буц, О. В. Крайнюк, В. В. Барбашин, П. І. Лоцман // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Екологічно сталий розвиток урбосистем: виклики і рішення» ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2-3 листопада 2021 р. – Харків. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2021. – С. 88-91. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: , вільний).

Статті у фахових виданнях

1. Барбашин В. В. Порівняльний аналіз навiгацiйних систем / В. В. Барбашин // Західно-Європейський журнал передових технологій: наук.-техн.сб. – Харків.: Технологічний Центр, 1996. – Вип. 1(7). – С. 4-9. – (Серія «Технічні науки»).


2. Барбашин В. В. Дослідження залежності похибки сферичного гіроскопу з ГГД підвісом від вiсевого зміщення та радіального дебалансу ротору чутливого елемент / В. В. Барбашин, І. Т. Шевченко // Сбiрник наукових праць ХВУ: наук.-техн.сб. – Харків.: ХВУ, 1996. – Вип. 11. – С. 140-144. – (Серія «Ракетно-космiчна технiка»).


3. Барбашин В. В. Похибка двухроторного сферичного гiроскопу на газогiдродинамiчному пiдвiсi у визначеннi орiєнтирного напрямку гiроскопiчним способом / В. В. Барбашин // Збiрник наукових праць: наук.-техн.сб. – Харків.: ХВУ, 1999. – Вип. 1. – С. 136-139. – (Серія «Ракетно-космiчна технiка»).


4. Барбашин В. В. Оценка статической погрешности двухроторного сферического гироскопа / В. В. Барбашин, В. Ю. Дубницкий // Сборник научных трудов ХВУ: науч.-техн.сб. – Харьков.: ХВУ, 2000. – Вып. 1(7). – С. 164-168. – (Серия «Ракетно-космическая техника»). (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/46761 , вільний).


5. Барбашин В. В. Оптимальний розподіл транспортних засобів по маршрутах евакуації / В. В. Барбашин, Г. В. Фесенко, Р. Е. Черепаха // Проблемы пожарной безопасности: науч.-техн.сб. – Харьков.: Фолио. – 2005. – Вып. №17. – С. 9-12. – (Серія «Технічні науки»).


6. Барбашин В. В. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій різнотипними формуваннями сил цивільного захисту / В. В. Барбашин, Г. В. Фесенко, А. В. Ромін // Збiрник наукових праць: наук.-техн.сб. – Харків.: ХУПС, 2005. – Вип. 6(6). – С. 109-110. – (Серія «Ракетно-космiчна технiка»).


7. Барбашин В. В. Розробка первинних напівпровідникових вимірювальних перетворювачів мікрокліматичних параметрів в захисних спорудах / В. В. Барбашин, Г. В. Фесенко, Попов І.І., В. Ф. Чіжов // Проблемы пожарной безопасности: науч.-техн.сб. – Харьков.: Фолио. – 2006. – Вып. №19. – С. 19-25. – (Серія «Технічні науки»).


8. Барбашин В. В. Особливості прогнозної оцінки забруднення рік небезпечними хімічними речовинами для різної пори року / В. В. Барбашин, Г. В. Фесенко, В.В. Рютін // Проблеми надзвичайних ситуацій: наук.-техн.сб. – Харків.: УЦЗУ. –2006. – Вип. 4. – С. 61-68. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/46746 , вільний).


9. Барбашин В. В. Оценка экологического состояния среды обитания защитных сооружений гражданской обороны / В. В. Барбашин, І. І. Попов, І. О. Толкунов, А. В. Ромин // Проблеми надзвичайних ситуацій: наук.-техн.сб. – Харків.: УЦЗУ. –2006. – Вип. 4. – С. 54-61. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/46747 , вільний).


10. Барбашин В. В. Методологічні аспекти розуміння тероризму як соціально-політичного явища / В. В. Барбашин, И. А. Толкунов // Проблеми екстремальної та кризової психології : збірник наукових праць. – Харків: УЦЗУ, – Випуск 3. Частина 1. – 2007. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/49776 , вільний).


11. Барбашин В. В. Деякі аспекти проблеми підвищення рівня радіаційної безпеки при експлуатації атомних електростанцій / В. В. Барбашин, В. Ф. Чіжов, В. В. Пономар, Р. М. Силенко // Проблеми надзвичайних ситуацій: наук.-техн.сб. – Харків.: УЦЗУ. –2006. – Вип. 6. – С. 39-46. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/46760 , вільний).


12. Барбашин В. В. Особенности влияния рабочей среды на эффективность деятельности личного состава подразделений оперативного управления силами и средствами МЧС Украины / В. В. Барбашин, И. И. Попов, И. А. Толкунов // Проблеми надзвичайних ситуацій: наук.-техн.сб. – Харків.: УЦЗУ. – Вип. № 7. – 2008. – С.145-152. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/46750 , вільний).


13. Барбашин В. В. Анализ существующих методов прогнозирования риска при прогнозировании чрезвычайных ситуаций / В. В. Барбашин, А. С. Авраменкова // Управління розвитком: збірник наукових статей. – Харків.: ХНЕУ. – Вип. № 14. – 2008. – С.126-127. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/46752 , вільний).


14. Барбашин В. В. Исследование процессов генерирования аэроионов в электрических ионизаторах воздуха / В. В. Барбашин, И. И. Попов, И. А. Толкунов // Проблеми надзвичайних ситуацій: наук.-техн.сб. – Харків.: УЦЗУ. – Вип. № 9. – 2009. – С.129-138. – (Серія «Технічні науки»).(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/46753 , вільний).


15. Барбашин В. В. Исследование и разработка управляемых генераторов аэроионов для помещений специального назначения МЧС Украины / В. В. Барбашин, И. И. Попов, И. А. Толкунов // Проблеми надзвичайних ситуацій: наук.-техн.сб. – Харків: УЦЗУ – Вип. № 10. – 2009. – С. 186-194. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/46754 , вільний).


16. Барбашин В. В. Теоретическое исследование процессов переноса аэроионов в потоках воздуха в помещениях специального назначения МЧС Украины / В. В. Барбашин, И. И. Попов, И. А. Толкунов // Проблеми надзвичайних ситуацій: наук.-техн.сб. – Харків.: НУЦЗУ. – Вип. №11. – 2010. – С.137-145. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/46755 , вільний).


17. Барбашин В. В. Оценка эффективности мероприятий системы гражданской обороны на основе показателей ее состояния / В. В. Барбашин, О. М. Сем кив // Проблеми надзвичайних ситуацій: наук.-техн.сб. – Харків.: НУЦЗУ. – Вип. № 12. – 2010. – С.- 143-148. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/46756 , вільний).


18. Барбашин В. В. Моделювання дій підрозділів МНС при вирішенні завдань ліквідації наслідків аварії на потенційно небезпечному об’єкті / В. В. Барбашин, О. І. Вальченко // Проблеми надзвичайних ситуацій: наук.-техн.сб. – Харків.: НУЦЗУ. – Вип. № 14. – 2011. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/46757 , вільний).


19. Барбашин В. В. Методичне забезпечення метрологічного обстеження технічних заходів радіаційного моніторингу надзвичайних ситуацій / В. В. Барбашин, І. О. Толкунов, І. І. Попов // Проблеми надзвичайних ситуацій: наук.-техн.сб. – Харків.: НУЦЗУ – Вип. № 15. – 2012. – С.19-25. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/46758 , вільний).


20. Барбашин В. В. Об актуальности развития исследований надпереаисных соединений натрия в современных условиях / В. В. Барбашин, С. Р. Артемьев // Восточно-европейский журнал передовых технологий: науч.-техн.сб. – Харьков.: ЧП «Технологический Центр» Украинской государственной академии железнодорожного транспорта. – Вып. 3/6 (57). – 2012. – С. 7-9. – (Серія «Технічні науки»).


21. Барбашин В. В. Екологічні аспекти проблеми розвідування і видобування нетрадиційного газу в східних регіонах України / О. В. Крайнюк, Ю. В. Буц, В. В. Барбашин // Комунальне господарство міст. Серія: Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: науч.-техн.сб. – Харків.: Основа. – Вип. 120 (1). – 2015. – С.18-21. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/46762 , вільний).


22. Барбашин В. В. Технологія процесів постпірогенної релаксії у лісових ландшафтах після пожеж / О. В. Крайнюк, Ю. В. Буц, В. В. Барбашин // Фізичні та комп`ютерні технології. Матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції: наук.-техн.сб. – Д.: ЛІРА, 2016. – С. 364-367. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/48129 , вільний).


23. Барбашин В. В. Оцінка наслідків пожеж в Україні / В. В. Барбашин, Ю. В. Буц, О. І. Богатов, О. В. Крайнюк, Ю. О. Неведомська // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Збірник наукових праць ХV-ї міжнародної науково-методичної конференції: науч.-техн.сб. – К.: «Темпо», 2016. – С. 46-49. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/46759 , вільний).


24. Барбашин В. В. Информационно-психологическая безопасность человека и общества / О. В. Крайнюк, Ю. В. Буц, В. В. Барбашин // Safety of a person and society as a problem of social sciences and humanit: materials of the III international scientific conference. – Prague.: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2016. – С. 70-74. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/49753 , вільний).


25. Барбашин В. В. Статистический анализ уровня производственного травматизма в Украине в региональном разрезе / Ю. В. Буц, О. В. Крайнюк, В. В. Барбашин, О. И. Богатов // Perspectives of science and education – New York, USA: SLOVO\WORD, 2019. – Р.322-333. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/54045 , вільний).


26. Барбашин В. В. Контроль якостi характеристик моторних палив з метою забезпечення вiдповiдностi вимогам безпеки / О. В. Крайнюк, Ю. В. Буц, В. В. Барбашин // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. Вип. 86, т. 1. – Харкiв: ХНАДУ. 2019. – С. 80-89. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/2770/1/11_V_2019.pdf , вільний).


27. Барбашин В. В. Контроль качества топлива на соответствие требованиям экологической безопасности / Е. В. Крайнюк, Ю. В. Буц, В. В. Барбашин, О. И. Богатов // The 9 th International scientific and practical conference “Scientific achievements of modern society” (April 28-30, 2020) Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. - 2020. 1175. Pр. 614 - 625. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/SCIENTIFIC-ACHIEVEMENTS-OF-MODERN-SOCIETY-28-30.04.2020.pdf , вільний).


28. Барбашин В. В. Сравнительный анализ международных стандартов в сфере управления рисками / Е. В. Крайнюк, Ю. В. Буц, В. В. Барбашин, О. И. Богатов // Topical issues of the development of modern science. Abstracts of the 9th International scientific and practical conference. Publishing House “ACCENT”. Sofia, Bulgaria. - 2020. Pp. 421-426. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/TOPICAL-ISSUES-OF-THE-DEVELOPMENT-OF-MODERN-SCIENCE_6-8.05.20.pdf , вільний).

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

1. Барбашин В. В. Оптимізація використання засобів механізації робіт при ліквідації надзвичайних ситуацій / В. В. Барбашин, Г. В. Фесенко, Р. Е. Черепаха, А. В. Подорожняк // Системи обробки інформації: наук.-техн.сб. – Харків.: ХУПС, 2005. – Вип. 7(47). – С. 21-24. – (Серия «Ракетно-космическая техника»). (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/46744 , вільний).


2. Барбашин В. В. Визначення сил і засобів для консервації радіоактивно забруднених ділянок лісу при аварії на атомній електростанції / В. В. Барбашин, Г. В. Фесенко, А. В. Ромін // Системи обробки інформації: наук.-техн.сб. – Харків.: ХУПС, 2006. – Вип. 2(51). – С. 190-193. – (Серія «Ракетно-космiчна технiка»). (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/46745 , вільний).


3. Барбашин В. В. Автоматизація управління силами і засобами ліквідації надзвичайних ситуацій / В. В. Барбашин, А. В. Ромін, А. В. Подорожняк // Системи обробки інформації: наук.-техн.сб. – Харків.: ХУПС. – Вип. 1 (59). – 2007. – С. 140-143. – (Серія «Ракетно-космiчна технiка»). (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/46748 , вільний).


4. Барбашин В. В. Исследование влияния типа и влажности грунта на массу выброса вредного вещества в атмосферу при неконтролируемом горении нефтепродукта / В. В. Барбашин, Г. В. Фесенко, А. В. Ромин // Системи обробки інформації: наук.-техн.сб. – Харків.: ХУПС. – Вип. 2 (60). – 2007. – С. 151-152. – (Серія «Ракетно-космiчна технiка»). (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/46749 , вільний).

Ст 27 Автоматизована 2008 СФД 0.png


5. Барбашин В. В. Автоматизована підсистема для АІС «Аналіз та документування надзвичайних ситуацій» / В. В. Барбашин, В. М. Приходько, В. Ф. Третяк // Страховий фонд документації: науково-виробничий журнал. – Харків.: МНС України, ДДСФД, НДПКТІМ. – №1(4). – 2008. – С. 13-23. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/46751 , вільний).

Ст 65 Статистический СОіВТ 2017 2(51) 0.png


6. Барбашин В. В. Статистический анализ действия адаптогенов на работоспособность экипажей бронетанковой техники при выполнении боевой задачи / В. В. Барбашин, И. А. Толкунов, В. Ю. Дубницкий, Г. В. Фесенко, И. А. Черепнев // Системи озброєння і військової техніки: Збiрник наукових праць: наук.-техн.сб. – Харків.: ХНУПС ім. І.Кожедуба, 2017. – С. 95-113. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/48562 , вільний).


7. Барбашин В. В. Просторово-часовий аналіз надзвичайних подій при перевезенні небезпечних вантажів залізничним транспортом / В. В. Барбашин, Ю. В. Буц, О.В. Крайнюк // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – Харків.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – Вип. 17. – С. 106–113. – (Серія «Екологія»). (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/49772 , вільний).


8. Барбашин В. В. Пірогенний вплив на геохімічну міграційну здатність важких металів / Ю. В. Буц, О. В. Крайнюк, В. В. Барбашин, В. Г. Кобзін // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. Випуск № 1-2. Збiрник наукових праць: наук.-техн.сб. – Харків.: Вид-во ХНУ, 2018. – С. 110-111. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/49908 , вільний).

Ст Опрекделение расчетной 2018 ХУПС 2 28 обложка.jpg


9. Барбашин В. В. Определение расчётной эффективности гражданских средств индивидуальной защиты фильтрующего типа / В. В. Барбашин, В. Ю. Дубницкий, Г. В. Фесенко, И. А. Черепнев, В. Н. Базелюк, Е. М. Шпинда // Системи озброєння і військової техніки: Збiрник наукових праць: наук.-техн.сб. – Харків.: ХНУПС ім. І.Кожедуба, 2018. – С. 187-198. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/49756 , вільний).

68 Оцінка 2018 ДНУЗТ титулка.jpg


10. Барбашин В. В. Акумуляція важких металів у ґрунтах при техногенному навантаженні пірогенного походження / В. В. Барбашин, Ю. В. Буц, О. В. Крайнюк // Комунальне господарство міст. Випуск 142. Збiрник наукових праць: наук.-техн.сб. – Харків. ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2018. – С. 132-136. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/49909 , вільний).


11. Барбашин В. В. Оцінка надзвичайних подій під час перевезення небезпечних вантажів у контексті техногенного навантаження регіонів / В. В. Барбашин, Ю. В. Буц, О. В. Крайнюк // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. Випуск № 3 (75). Збiрник наукових праць: наук.-техн.сб. – Дніпропетровськ. ДНУЗТ, 2018. – С. 27-35. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/49910 , вільний).

Статистичний 2019 ХНУМГ обложка.jpg


12. Барбашин В. В. Статистичний аналіз рівня виробничого травматизму в Україні у регіональному розрізі / В. В. Барбашин, Ю. В. Буц, О. В. Крайнюк, Ю. С. Осіпова, П. В. Павліченко // Комунальне господарство міст. Випуск 3 (149). Збiрник наукових праць: наук.-техн.сб. – Харків. ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2019. – С. 169-174. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/5433/5357, вільний).

5 151 обложка.jpg


13. Барбашин В. В. Статистичний аналіз рівня виробничого травматизму в Україні у галузевому розрізі / В. В. Барбашин, Ю. В. Буц, О. В. Крайнюк, Ю. С. Осіпова, П. В. Павліченко // Комунальне господарство міст. Випуск 5 (151). Збiрник наукових праць: наук.-техн.сб. – Харків. ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2019. – С. 87-93. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/54239 , вільний).


14. Барбашин В. В. Удосконалення методології визначення якісного стану водної екосистеми (на прикладі р.Дніпро) / Р. В. Пономаренко, Л. Д. Пляцук, О. В. Третьяков, В. В. Барбашин, І. Ю. Аблєєва // Комунальне господарство міст. Випуск 1(154). – Харків. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2020. – С. 82-93. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/5536/5455 , вільний).


15. Барбашин В. В. Пірогенний вплив на хвойні деревостани в умовах техногенно-екологічного навантаження / Ю. В. Буц, О. В. Крайнюк, В. В. Барбашин, А. Н. Некос // Екологічна безпека навколишнього середовища. Серія «Екологія». Випуск 22. – Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – С. 65-74. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/17930/16402 , вільний).


16. Барбашин В. В. Кластеризація регіонів України за рівнем смертельного та групового травматизму / Ю. В. Буц, В. В. Барбашин, О. В. Крайнюк, Ю. С. Осіпова, П. В. Павліченко // Комунальне господарство міст. Випуск 3 (156). – Харків. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2020. – С. 158-164. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/5614/5533 , вільний).


17. Барбашин В. В. Ліквідація наслідків радіоактивного зараження на нових фізичних принципах / С. О. Дичко, В. В. Барбашин // Інженерія природокористування. Випуск №1(15). – Харків. ХНТУСГ імені Петра Василен, 2020. – С. 125-130. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: http://enm.khntusg.com.ua/index.php/enm/article/view/336/297 , вільний).


18. Барбашин В. В. Рекомендації щодо забезпечення екологічної безпеки При відновленні екосистем після пожежі / Ю. В. Буц, О. В. Крайнюк, В. В. Барбашин, Н. В. Діденко // Екологічна безпека навколишнього середовища. Серія «Екологія. Вип. 23 – Харків. ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. С. 41-49. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/16422/15238 , вільний).


19. Барбашин В. В. Перспективи диджиталізації у сфері охорони прац / Ю. В. Буц, О. В. Крайнюк, В. В. Барбашин, Н. В. Діденко // Комунальне господарство міст. Випуск 6 (159). – Харків. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2020. – С. 130-138. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/5686/5609 , вільний).


20. Барбашин В. В. Аналіз існуючих підходів для оцінки ефективності в предметній галузі авіаційного пошуку та рятування / С. М. Чумаченко, А. І. Маринін, В. В. Барбашин, А. О. Мошенський, І. В. Струнін // Інженерія природокористування. Випуск №3(17). – Харків. ХНТУСГ імені Петра Василен, 2020. – С. 118-125. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: http://enm.khntusg.com.ua/index.php/enm/article/view/378/334 , вільний).


21. Барбашин В. В. Swot аналіз впровадження цифрових технологій для забезпечення безпеки праці / Ю. В. Буц, О. В. Крайнюк, В. В. Барбашин // Комунальне господарство міст. Випуск 3(163). – Харків. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2021. – С. 234-238. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/5810/5729 , вільний).


22. Барбашин В. В. Підвищення достовірності дистанційних методів вимірювання температури поверхні тіла людини / Ю. В. Буц, О. В. Крайнюк, В. В. Барбашин, П. І. Лоцман, Д. Ю. Кальченко // Комунальне господарство міст. Випуск 4(164). – Харків. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2021. – С. 197-202. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/5840/5759 , вільний).


23. Барбашин В. В. Техногенний вплив складу золошлакових відходів Зміївської теплоелектростанції на педосферу О. В. Крайнюк, Ю. В. Буц, Р. В. Пономаренко, В. В. Барбашин, П. І. Лоцман // Вісник Харківського національного університетуімені В. Н. Каразіна. Серія «Екологія. Вип. 25 – Харків. ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. С. 70-80. – (Серія «Технічні науки»). (Режим доступу: https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/17930/16402 , вільний).

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Патент ІОП.png


1. Патент на корисну модель / Барбашин В. В., Толкунов І.О., Попов І.І., Третяк В.Ф. // Пристрій для іонізації повітря (Пат. 73153). – К.: ДП «Український інститут промислової власності», 2012. – 8 с.


2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Збірка творів «Інформаційні плакати засобів радіаційного контролю» / Андронов В.А., Барбашин В. В., Квашук В.П. // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Збірка творів «Інформаційні плакати засобів радіаційного контролю» (свідоцтво №43588 від 03.05.2012. – К.: Державна служба інтелектуальної власності України, 2012.)

Патент (Білим) Барбашин.jpg


3. Патент на корисну модель / Білим П. А., Хворост М. В., Кушнеренко Т. О., Заіченко В. І., Нестеренко С. В., Рогозін А. С., Нікітченко О. Ю., Барбашин В. В., Фесенко Г. В. // Вібропоглинальна епоксіангідридна композиція (Пат. 130010). – К.: ДП «Український інститут промислової власності», 2018.

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Барбашин Віталій Валерійович

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Міністерство освіти та науки України. Атестат доцента 12ДЦ № 018860 (прот. 2/40-Д від 18.04.2008р.).

Диплом Доцент 1.png Диплом Доцент 2.png

Навчальний центр ОРС МНС України. Свідоцтво № 382 про підвищення кваліфікації за планом підготовки фахівців, які здійснюють ідентифікацію вибухонебезпечних предметів від 24.02.2009р.

Свідоцтво Ідентефікаторщик 1.png Свідоцтво Ідентефікаторщик 2.png

Національний технічний університет «Харківській політехнічний інститут». Сертифікат учасника ІХ Міжнародної школи-семінару «Сучасні педагогічні технології в освіті» від 03.02.2011р.

Національний університет цивільного захисту України. Свідоцтво ХА №43464981 про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією 7216.2 «водолаз», реєстраційний № 640 від 15.05.2012р.

Свідоцтво водолаз Барбашин 1 1.png Свідоцтво водолаз Барбашин 1 2.png

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (обласні курси навчання та перевірки знань у сфері цивільного захисту). Посвідчення про функціональне навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення) у сфері цивільного захисту АХ №000289* від 28 квітня 2014 року "Про опрацювання навчального курсу начальника служби цивільного захисту ВНЗ".

Навчальний центр "Новатор". Посвідчення №2Х/3/12 від 08.02.2016р. "Допуск до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000 В".

Барбашин подяка НУЦЗУ семінар.jpg
Барбашин свідоцтво НУЦЗУ семінар.jpg

При сприянні Державної служби України з надзвичайних ситуацій на базі Національного університету цивільного захисту України «07» лютого 2018 року була проведена конференція «Запобігання надзвичайним ситуація і їх ліквідація», в рамках якої на секції №2 «Організаційно-управлінські, інженерно-технічні, логістичні та інформаційно-методичні заходи щодо забезпечення діяльності сил цивільного захисту під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» була зроблена доповідь на тему: «Про можливість використання наземних роботизованих комплексів та безпілотних літальних апаратів під час ліквідації радіаційних аварій»

Сертифікат Конф ЖД 2017.png

При сприянні ПАТ «Укрзалізниця» на базі Українського державного університету залізничного транспорту «16-17» листопада 2017 була проведена І міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інноваційні та інформаційні технології в перевезенні небезпечних вантажів». В рамках конференції, яка була присвячена питанням підвищення безпеки під час виконання робіт з небезпечними вантажами, запобігання надзвичайним ситуаціям та захисту населення і довкілля від їх наслідків, впровадження сучасних технологій в роботі з небезпечними вантажами, зроблена доповідь на тему: «Надзвичайні події при перевезенні небезпечних вантажів залізничним транспортом в Україні».

Харківський національний університет міського господарства ім. О.М.Бекетова. Сертифікат № KaLPZEnr7e (від 01.02.2018р.), свідоцтво ПК 02071151/000177-17.

Барбашин свідоцтво МУДЛ 1.png Барбашин свідоцтво МУДЛ 2.png Барбашин сертифікат МУДЛ.png

Барбашин сертифікат конфЖД.jpg

Український державний університет залізничного транспорту та Транспортна академія України, Підйомно-транспортна академія наук України, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, Cхідноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Державний університет інфраструктури та технологій, University of Zilina in Zilina, Technical University of Sofia, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology, Poznan University of Technology, University of Occupational Safety Management in Katowice, Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, Lanzhou Jiaotong University, ПАТ «Укрзалізниця» «14-16» травня 2018 р. Провели міжнародну науково-технічну конференцію «Технології та інфраструктура транспорту». В рамках конференції зроблена доповідь на тему: «До питання оцінки та аналізу аварійних ситуацій з небезпечними вантажами на залізничному транспорті у 2017 році».

Міністерство освіти і науки (Харківський національний автомобільно-дорожній університет) Свідоцтво про підвищення кваліфікації №12СПК 920717 від 12.11.2018р. за програмою підготовки "Основи педагогіки та методи викладання", з курсу "організація та безпека дорожнього руху" (тета випускної роботи: "Організація дорожнього руху та заходи безпеки при перевезенні небезпечних вантажів").

Свідоцтво (підвищення кваліфікації 2018 ХАДІ) Барбашин.jpg Свідоцтво (підвищення кваліфікації ХАДІ 2018) Барбашин 1.jpg

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Обл НП ООПР.png Обл НП ЛтаЛНСнаГТС.png

1. Навчальний посібник. Барбашин В.В. Радіаційний, хімічний та біологічний захист. Основи радіаційного, хімічного та біологічного захисту: навч. посібник / В.В.Барбашин, О.М.Ігнатьєв, І.І.Попов, А.В.Ромін, В.Ф.Чіжов - Харків: ВРВД УЦЗУ, 2009. – 160 с.

2. Навчальний посібник. Барбашин В.В. Основи організації піротехнічних робіт: навч. посібник / В.В.Барбашин, О.О.Назаров, В.В.Рютін, І.О.Толкунов; під ред Садкового В.П. - Харків: ВРВД НУЦЗУ, 2011. – 350с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/46622 , вільний).

3. Навчальний посібник. Барбашин В.В. Локалізація та ліквідація надзвичайних ситуацій на гідротехнічних спорудах: навч. посібник / В.В.Барбашин, О.І.Мацько, Ю.Н.Убайдулаєв, І.О.Толкунов - Харків: НУЦЗУ. – 2012. – 116 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/46624 , вільний).

Обл НП Утилізація 1.png Утилізація ІІ (обложка).jpg Утилізація ІІІ (обложка).jpg

4. Навчальний посібник. Барбашин В.В. Утилізація та знищення вибухонебезпечних предметів. Том І. Порядок та правила утилізації вибухонебезпечних предметів: навч. посібник / В.В.Барбашин, О.М.Смирнов, І.О.Толкунов - Харків: ВРВД НУЦЗУ, 2014. – 526 с., ілюстр. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/46625 , вільний).

5. Навчальний посібник. Барбашин В.В. Утилізація та знищення вибухонебезпечних предметів. Том ІІ. Заходи безпеки при поводженні з ракетами і боєприпасами під час проведення робіт з утилізації: навч. посібник / В.В.Барбашин, О.М.Смирнов, І.О.Толкунов - Харків: ВРВД НУЦЗУ, 2018. – 448 с., ілюстр. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/50693/ , вільний).

6. Навчальний посібник. Барбашин В.В. Утилізація та знищення вибухонебезпечних предметів. Том ІІІ. Організація утилізації та знищення ракет і боєприпасів на арсеналах, базах та складах: навч. посібник / В.В.Барбашин, О.М.Смирнов, І.О.Толкунов - Харків: ВРВД НУЦЗУ, 2018. – 414 с., ілюстр. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/50695/ , вільний).

Навчально-методичні матеріали

1. Методичний посібник. Основи топогеодезичної підготовки. З навчальної дисципліни "Топогеодезична підготовка". Для курсантів. / Харків. Харківський військовий університет ; уклад. : Барбашин В.В., Варламов В.Н., Посох В.І., Шевченко І.Т., Колосов М.В., Лисенко І.В. – Харків : ХВУ, 1999. – 78 с.

Обл КЛ РХБЗ.JPG Методика прогнозування НХР обложка.png

2. Методичні рекомендації щодо прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин на промислових об’єктах і транспорті. З навчальної дисципліни "Цивільна оборона". Для курсантів, студентів та слухачів заочної форми навчання. / Харків. Академія цивільного захисту України ; уклад. : Барбашин В.В., Фесенко Г.В., Шайхлісламов З.Р. – Харків : АЦЗУ, 2005. – 60 с.

3. Курс лекцій. Радіаційний, хімічний та біологічний захист. З навчальної дисципліни "Радіаційний, хімічний та біологічний захист". Для курсантів, студентів та слухачів заочної форми навчання. / Харків. Академія цивільного захисту України ; уклад. : Барбашин В.В., Чіжов В.Ф., Фесенко Г.В., Шайхлісламов З.Р., Ромін А.В. – Харків : АЦЗУ, 2005. – 148 с.

Обл КЛ 1 рус МедЧС.JPG Обл КЛ 2 рус МедЧС.JPG Обл КЛ 1 укр МедЧС.JPG Обл КЛ 2 укр МедЧС.JPG Обл КЛ 3 укр МедЧС.JPG

4. Курс лекций. Часть 1. Фундаментальные основы медицинских знаний. Для учебной дисциплины "Медицина чрезвычайных ситуаций". Для курсантов, студентов и слушателей заочной формы обучения. / Харьков. Университет гражданской защиты Украины ; авторы : Барбашин В.В., Вандер К.А., Ковалевская А.П. – Харьков : УГЗУ, 2006. – 96 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/46626 , вільний).

5. Курс лекций. Часть 2. Первая медицинская помощь. Для учебной дисциплины "Медицина чрезвычайных ситуаций". Для курсантов, студентов и слушателей заочной формы обучения. / Харьков. Университет гражданской защиты Украины ; авторы : Барбашин В.В., Вандер К.А., Ковалевская А.П., Ковалевская М.М. – Харьков : УГЗУ, 2006. – 64 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/46627 , вільний).

6. Курс лекцій. Частина 1. Фундаментальні основи медичних знань. З навчальної дисципліни "Медицина надзвичайних ситуацій". Для курсантів, студентів та слухачів заочної форми навчання. / Харків. Університет цивільного захисту України ; уклад. : Барбашин В.В., Толкунов І.О., Вандер К.О. – Харків : ВРВД УЦЗУ, 2008. – 96 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/46628 , вільний).

7. Курс лекцій. Частина 2. Перша медична допомога. З навчальної дисципліни "Медицина надзвичайних ситуацій". Для курсантів, студентів та слухачів заочної форми навчання. / Харків. Університет цивільного захисту України ; уклад. : Барбашин В.В., Толкунов І.О., Вандер К.О. – Харків : ВРВД УЦЗУ, 2008. – 68 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/46629 , вільний).

8. Курс лекцій. Частина 3. Загальні принципи надання першої медичної допомоги та правила поведінки в осередках катастроф. З навчальної дисципліни "Медицина надзвичайних ситуацій". Для курсантів, студентів та слухачів заочної форми навчання. / Харків. Університет цивільного захисту України ; уклад. : Барбашин В.В., Толкунов І.О., Вандер К.О., Семків О.М. – Харків : ВРВД УЦЗУ, 2008. – 120 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/46630 , вільний).

9. Опорний конспект. Топографічне забезпечення. З навчальної дисципліни "Основи війсьуової та інженерної підготовки". Для курсантів, студентів та слухачів заочної форми навчання. / Харків. Університет цивільного захисту України ; уклад. : Барбашин В.В., Фесенуо Г.В. – Харків : ВРВД УЦЗУ, 2008. – 28 с.

10. Курс лекцій. Основи військової та інженерної підготовки. Частина 2. Основи інженерної підготовки. З навчальної дисципліни "Основи військової та інженерної підготовки". Для курсантів, студентів та слухачів заочної форми навчання. / Харків. Університет цивільного захисту України ; уклад. : Барбашин В.В., Толкунов І.О. – Харків : ВРВД УЦЗУ, 2008. – 44 с.

11. Опорний конспект. Основи цивільного захисту. Модуль 1. Поняття про цивільний захист. Надзвичайні ситуації та визначення рівня їх небезпеки. Модуль 2. Планування, організація та проведення заходів цивільного захисту. З навчальної дисципліни "Цивільний захист". Для курсантів, студентів та слухачів заочної форми навчання. / Харків. Університет цивільного захисту України ; уклад. : Барбашин В.В., Ромін А.В., Чіжов В.Ф., Фесенуо Г.В. – Харків : ВРВД УЦЗУ, 2008. – 28 с.

Обл Методика оцінка РО на РНО.png Обл Методика оцінка ХО на ХНО.png Обл МР до ПЗ з ЦЗ.png

12. Методичні рекомендації щодо виявлення і оцінки радіаційної обстановки при аваріях на радіаційно небезпечних об’єктах. З навчальної дисципліни "Цивільна оборона". Для курсантів, студентів та слухачів заочної форми навчання. / Харків. Університет цивільного захисту України ; уклад. : Барбашин В.В., Чіжов В.Ф., Фесенко Г.В., Ромін А.В., Толкунов І.О., Мєтєльов О.В. – Харків : ВРВД УЦЗУ, 2008. – 60 с. (Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/46665/1/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%A0%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%9D%D0%9E.pdf , вільний).

13. Методичні рекомендації щодо прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин на промислових об’єктах і транспорті. З навчальної дисципліни "Цивільна оборона". Для курсантів, студентів та слухачів заочної форми навчання. / Харків. Університет цивільного захисту України ; уклад. : Барбашин В.В., Фесенко Г.В., Шайхлісламов З.Р., Ромін А.В. – Харків : ВРВД УЦЗУ, 2008. – 60 с. (Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/46666/1/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%A5%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A5%D0%9D%D0%9E.pdf , вільний).

14. Методичні рекомендації до виконання практичних занять. З навчальної дисципліни "Цивільний захист". Для студентів усіх спеціальностей, усіх форм навчання. / Харків. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; уклад. : Барбашин В.В., Буц Ю.В. – Харків : ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2016. – 70 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/42494/ , вільний).

15. Курс лекцій. Радіаційний, хімічний та біологічний захист. З навчальної дисципліни "Радіаційний, хімічний та біологічний захист". Для курсантів, студентів та слухачів заочної форми навчання. / Харків. Уныверситет цивільного захисту України ; уклад. : Барбашин В.В., Чіжов В.Ф., Фесенко Г.В., Шайхлісламов З.Р., Ромін А.В. – Харків : ВРВД УЦЗУ, 2008. – 148 с.

Обл ЗМ 1 укр МедЧС.JPG Обл ЗМ 2 укр МедЧС.JPG Обл ЗМ 3 укр МедЧС.JPG Обл ЗМ 4 5 укр МедЧС.JPG

16. Робочий зошит. Модуль 1. "Основи анатомії та фізіології людини". З навчальної дисципліни "Медицина надзвичайних ситуацій". Для курсантів та студентів і слухачів заочної форми навчання. / Харків. Університет цивільного захисту України ; уклад. : Барбашин В.В., Толкунов І.О., Вандер К.О. – Харків : ВРВД УЦЗУ, 2008. – 52 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/46631 , вільний).

17. Робочий зошит. Модуль 2. "Особливості патологічних порушень в умовах надзвичайних ситуацій". З навчальної дисципліни "Медицина надзвичайних ситуацій". Для курсантів та студентів і слухачів заочної форми навчання. / Харків. Університет цивільного захисту України ; уклад. : Барбашин В.В., Толкунов І.О., Вандер К.О. – Харків : ВРВД УЦЗУ, 2008. – 52 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/46632 , вільний).

18. Робочий зошит. Модуль 3. "Правила поведінки та особливості надання медичної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій". З навчальної дисципліни "Медицина надзвичайних ситуацій". Для курсантів та студентів і слухачів заочної форми навчання. / Харків. Університет цивільного захисту України ; уклад. : Барбашин В.В., Толкунов І.О., Вандер К.О. – Харків : ВРВД УЦЗУ, 2008. – 44 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/46633 , вільний).

19. Робочий зошит. Модуль 4-5. "Загальні принципи надання першої медичної допомоги". З навчальної дисципліни "Медицина надзвичайних ситуацій". Для курсантів та студентів і слухачів заочної форми навчання. / Харків. Університет цивільного захисту України ; уклад. : Барбашин В.В., Толкунов І.О., Вандер К.О. – Харків : ВРВД УЦЗУ, 2008. – 64 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/46634 , вільний).

20. Робочий зошит. Топографічне забезпечення. Модуль 1. З навчальної дисципліни "Топографічне забезпечення". Для самостійного опрацювання теоретичних питань курсантами. / Харків. Університет цивільного захисту України ; уклад. : Барбашин В.В., Фесенко Г.В. – Харків : ВРВД УЦЗУ, 2008. – 36 с.

21. Робочий зошит. Топографічне забезпечення. Модуль 2. З навчальної дисципліни "Топографічне забезпечення". Для самостійного опрацювання теоретичних питань курсантами. / Харків. Університет цивільного захисту України ; уклад. : Барбашин В.В., Фесенко Г.В. – Харків : ВРВД УЦЗУ, 2008. – 28 с.

22. Текст лекцій. Основи військової та інженерної підготовки. Основи інженерної підготовки. З навчальної дисципліни "Основи військової та інженерної підготовки". Для самостійного опрацювання теоретичних питань курсантами. / Харків. Університет цивільного захисту України ; уклад. : Барбашин В.В., Толкунов І.О., Стецюк Є.І. – Харків : ВРВД УЦЗУ, 2010. – 80 с.

23. Текст лекцій. Основи військової та інженерної підготовки. Основи військової підготовки. З навчальної дисципліни "Основи військової та інженерної підготовки". Для самостійного опрацювання теоретичних питань курсантами. / Харків. Університет цивільного захисту України ; уклад. : Барбашин В.В., Толкунов І.О., Ліпатов І.Й. – Харків : ВРВД УЦЗУ, 2010. – 80 с.

24. Методичні рекомендації до виконання практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільний захист». Для студентів усіх спеціальностей, усіх форм навчання / Харків. Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця; уклад. : Барбашин В.В., Буц Ю.В. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 70 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/46667 , вільний).

25. Конспект лекцій. Висотні аварійно-рятувальні роботи на промислових та цивільних об’єктах ЖКГ. Для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека освітньої програми «Цивільний захист» / Харків. Нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М.Бекетова. ; уклад. : Фесенко Г.В., Барбашин В.В., Росоха В.О. – Харків : ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2018. – 46 с. (Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/49743 , вільний).

26. Методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни. Висотні аварійно-рятувальні роботи на промислових та цивільних об’єктах ЖКГ. Для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека освітньої програми «Цивільний захист» / Харків. Нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М.Бекетова. ; уклад. : Фесенко Г.В., Барбашин В.В., Росоха В.О. – Харків : ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2018. – 46 с. (Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/49744 , вільний).

27. Методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни. Захисні споруди цивільного захисту. Для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека освітньої програми «Цивільний захист» / Харків. Нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М.Бекетова. ; уклад. : Скрипник О.С., Барбашин В.В. – Харків : ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2020. – 48 с. (Режим доступу: , вільний).

28. Конспект лекцій. Безпека потенційно-небезпечних технологій та виробництв. Для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека освітніх програм «Цивільний захист», «Охорона праці», «Аудит та консалтингова діяльність в охороні праці» / Харків. Нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М.Бекетова. ; уклад. : Барбашин В.В., Росоха В.О. – Харків : ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2021. – 100 с. (Режим доступу: , вільний).

29. Конспект лекцій. Забезпечення сталого функціонування об’єкта господарювання в умовах надзвичайних ситуацій. Для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 263 – Цивільна безпека освітніх програм «Цивільний захист», «Охорона праці», «Аудит та консалтингова діяльність в охороні праці», денної форми навчання за спеціальністтю 206 – Садово-паркове господарство освітньої програми «Садово-паркове господарство» / Харків. Нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М.Бекетова. ; уклад. : Барбашин В.В., Росоха В.О., Мусієнко С.І. – Харків : ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2021. – 81 с. (Режим доступу: , вільний).

30. Конспект лекцій. Радіаційний, хімічний та біологічний захист. Для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека освітніх програм «Цивільний захист», «Охорона праці», «Аудит та консалтингова діяльність в охороні праці» / Харків. Нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М.Бекетова. ; уклад. : Барбашин В.В., Росоха В.О., Білим П.А. – Харків : ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2021. – 91 с. (Режим доступу: , вільний).

31. Конспект лекцій. Захисні споруди цивільного захисту. Для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека освітніх програм «Цивільний захист», «Охорона праці», «Аудит та консалтингова діяльність в охороні праці» / Харків. Нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М.Бекетова. ; уклад. : Барбашин В.В., Росоха В.О., Білим П.А., Скрипник О.С. – Харків : ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2021. – 72 с. (Режим доступу: , вільний).

32. Конспект лекцій. Захист у надзвичайних ситуаціях. Для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека освітніх програм «Цивільний захист», «Охорона праці», «Аудит та консалтингова діяльність в охороні праці» / Харків. Нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М.Бекетова. ; уклад. : Барбашин В.В., Росоха В.О., Абракітов В.Е. – Харків : ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2021. – 216 с. (Режим доступу: , вільний).

Список дисциплін

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

з 2017 року по теперешнiй час:


1. Нормативна навчальна дисципліна "Радіаційний, хімічний та біологічний захист" з підготовки бакалавра (галузь знань 26 "Цивільна безпека" зi cпеціальності 263 "Цивільна безпека" за освітньою програмою "Охорона праці", галузь знань 1702 "Цивільна безпека" напряму 6.170201 "Цивільний захист").


2. Нормативна навчальна дисципліна "Безпека потенційно-небезпечних технологій та виробництв" з підготовки бакалавра (галузь знань 26 "Цивільна безпека" зi cпеціальності 263 "Цивільна безпека" за освітньою програмою "Охорона праці", галузь знань 1702 "Цивільна безпека" напряму 6.170201 "Цивільний захист").


3. Нормативна навчальна дисципліна "Захист в надзвичайних ситуаціях" з підготовки бакалавра (галузь знань 26 "Цивільна безпека" зi cпеціальності 263 "Цивільна безпека" за освітньою програмою "Цивільний захист", галузь знань 1702 "Цивільна безпека" напряму 6.170202 "Охорона праці").


4. Вибіркова навчальна дисципліна "Забезпечення сталого функціонування об’єкта господарювання в умовах надзвичайних ситуацій" з підготовки бакалавра (галузь знань 1702 "Цивільна безпека" напряму 6.170202 "Охорона праці", галузь знань 0901 "Сільське господарство і лісництво" напряму 6.090103 "Лісове і садово-паркове господарство", галузь знань 20 "Аграрні науки та продовольство" зi cпеціальності 206 "Садово-паркове господарство" за освітньою програмою "Садово-паркове господарство").


5. Нормативна навчальна дисципліна "Захисні споруди цивільного захисту" з підготовки бакалавра (галузь знань 26 "Цивільна безпека" зi cпеціальності 263 "Цивільна безпека" за освітньою програмою "Цивільний захист", галузь знань 1702 "Цивільна безпека" напряму 6.170201 "Цивільний захист").


6. Нормативна навчальна дисципліна "Небезпеки радіаційного, хімічного та біологічного походження" з підготовки бакалавра (галузь знань 26 "Цивільна безпека" зi cпеціальності 263 "Цивільна безпека" за освітньою програмою "Цивільний захист").


7. Нормативна навчальна дисципліна "Організація аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт" з підготовки бакалавра (галузь знань 26 "Цивільна безпека" зi cпеціальності 263 "Цивільна безпека" за освітньою програмою "Цивільний захист").


8. Нормативна навчальна дисципліна "Організація і проведення заходів цивільного захисту суб'єкта господарювання" з підготовки магістра (галузь знань 26 "Цивільна безпека" зi cпеціальності 263 "Цивільна безпека" за освітньою програмою "Охорона праці").


9. Нормативна навчальна дисципліна "Організація внутрішньої безпеки суб’єктів господарювання" з підготовки бакалавра (галузь знань 26 "Цивільна безпека" зi cпеціальності 263 "Цивільна безпека" за освітніми програмами "Цивільний захист", "Аудит та консалтингова діяльність в охороні праці", "Охорона праці").


10. Нормативна навчальна дисципліна "Основи цивільного захисту населення" з підготовки бакалавра (галузь знань 26 "Цивільна безпека" зi cпеціальності 263 "Цивільна безпека" за освітніми програмами "Аудит та консалтингова діяльність в охороні праці", "Охорона праці").


11. Нормативна навчальна дисципліна "Рятувальна підготовка" з підготовки бакалавра (галузь знань 26 "Цивільна безпека" зi cпеціальності 263 "Цивільна безпека" за освітньою програмою "Цивільний захист").Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця

з 2013 року по 2017 рiк:


1. Нормативна навчальна дисципліна "Цивільний захист" з підготовки спецiалiста (галузь знань 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка" за сецiальнiстями 7.05010101 "Інформаційні управляючі системи та технології", 7.05150102 "Технології електронних мультимедійних видань").


2. Нормативна навчальна дисципліна "Цивільний захист" з підготовки магiсрта (галузь знань 1501 "Державне управління" зi сецiальнiстi 8.15010008 "Публічне адміністрування"; галузь знань 0515 "Видавничо-поліграфічна справа" за сецiальнiстями 8.05150102 "Технології електронних мультимедійних видань", 8.05150103 "Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв"; галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" за сецiальнiстями 8.03050101 "економічної теорії", 8.03050201 "Економічна кібернетика", 8.08.03050301 "Міжнародна економіка", 3050401 "Економіка підприємства", 8.03050501 "Управління персоналом та економіка праці", 8.03050601 "Прикладна статистика", 8.03050801 "Фінанси і кредит", 8.03050901 "Облік і аудит"; галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" за сецiальнiстями 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування", 8.03060102 "Менеджмент інноваційної діяльності", 8.03060104 "менеджмент зовнішньої економічної діяльності", 8.03060107 "Логістика"; галузь знань 1801 "Специфічні категорії" за сецiальнiстями 8.18010014 "Управління фінансово-економічною діяльністю", 8.18010016 "Бізнес-адміністрування", 8.18010018 "Адміністративний менеджмент").


3. Вибіркова навчальна дисципліна "Охорона працi в галузi" з підготовки спецiалiста (галузь знань 0515 "Видавничо-поліграфічна справа" зi сецiальнiстi 7.05010101 "Інформаційні управляючі системи та технології", 7.05150102 "Технології електронних мультимедійних видань").


4. Вибіркова навчальна дисципліна "Охорона працi в галузi" з підготовки магiстра (галузь знань 0305 "Економіка та підприємство" за сецiальнiстями 8.03050101 "Економічна теорія", 8.03050301 "Міжнародна економіка", 8.03050401 "Економіка підприємства", 8.03050601 "Прикладна статистика", 8.03050801 "Фінанси і кредит", 8.03050802 "Банківська справа", 8.03050803 "Оподаткування", 8.03050901 "Облік і аудит"; галузь знань 1801 "Специфічні категорії" зi сецiальнiстi 8.18010024 "Прикладна економіка"; галузь знань 0515 "Видавничо-поліграфічна справа" за сецiальнiстями 8.05150102 "Технології електронних мультимедійних видань", 8.05150103 "Комп'ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробницт"; галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" зi сецiальнiстi 8.14010301 "Туризмознавство").


5. Вибіркова навчальна дисципліна "Безпека життєдіяльності" з підготовки бакалавра (напряму підготовки 051 "Економіка" за сецiалiзаціями "Економічна кібернетика", "Економіка підприємства", "Бізнес-статистика і аналітика", "Бізнес-аналітика та міжнародна статистика", "Міжнародна економіка"; 122 "Комп’ютерні науки" за сецiалiзаціями "Комп’ютерні науки", "Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг"; 186 "Видавництво та поліграфія" за сецiалiзаціями "Технології електронних мультимедійних видань", "Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв").


6. Вибіркова навчальна дисципліна "Основи охорони праці" з підготовки бакалавра (напряму підготовки 051 "Економіка" за сецiалiзаціями "Економічна кібернетика", "Економіка підприємства", "Бізнес-статистика і аналітика", "Бізнес-аналітика та міжнародна статистика", "Міжнародна економіка"; 122 "Комп’ютерні науки" за сецiалiзаціями "Комп’ютерні науки", "Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг"; 186 "Видавництво та поліграфія" за сецiалiзаціями "Технології електронних мультимедійних видань", "Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв").


Національний університет цивільного захисту Україні

з 2004 року по 2013 рiк:


1. Навчальна дисципліна "Основи організації захисту об’єктів в надзвичайних ситуаціях" з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" (галузь знань 0928 "Пожежна безпека" з напряму підготовки 7.092801 "Пожежна безпека").


2. Навчальна дисципліна "Цивільна оборона" з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" (галузь знань 0928 "Пожежна безпека" з напряму підготовки 7.092801 "Пожежна безпека").


3. Навчальна дисципліна "Цивільна оборона" з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" (галузь знань 0928 "Пожежна безпека" з напряму підготовки 8.092801 "Пожежна безпека").


4. Навчальна дисципліна "Медицина надзвичайних ситуацій" з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавра" (галузь знань 1702 "Цивільна безпека" з напрямів підготовки 6.170201 "Цивільний захист", 6.170202 "Охорона праці"; галузь знань 0928 "Пожежна безпека" з напряму підготовки 6.092800 "Пожежна безпека"; галузь знань 0401 "Психологія" з напряму підготовки 6.040101 "Психологія"; галузь знань 0513 "Хімічна технологія" з напряму підготовки 6.051301 "Хімічна технологія"; галузь знань 0301 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" з напряму підготовки 6.030102 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування").


5. Навчальна дисципліна "Радіаційних, хімічний та біологічний захист" з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавра" (галузь знань 1702 "Цивільна безпека" з напрямів підготовки 6.170201 "Цивільний захист", 6.170202 "Охорона праці"; галузь знань 0928 "Пожежна безпека" з напряму підготовки 6.092800 "Пожежна безпека"; напряму галузь знань 0401 "Психологія" з напряму підготовки 6.040101 "Психологія").


6. Навчальна дисципліна "Топографічне забезпечення" з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавра" (галузь знань 1702 "Цивільна безпека" з напрямів підготовки 6.170201 "Цивільний захист", 6.170202 "Охорона праці"; галузь знань 0928 "Пожежна безпека" з напряму підготовки 6.092800 "Пожежна безпека"; напряму галузь знань 0401 "Психологія" з напряму підготовки 6.040101 "Психологія").


7. Навчальна дисципліна "Основи військової та інженерної підготовки" з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "фахівців" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавра" (галузь знань 1702 "Цивільна безпека" з напрямів підготовки 6.170201 "Цивільний захист", 6.170202 "Охорона праці"; галузь знань 0928 "Пожежна безпека" з напряму підготовки 6.092800 "Пожежна безпека"; напряму галузь знань 0401 "Психологія" з напряму підготовки 6.040101 "Психологія").


8. Навчальна дисципліна "Основи військової підготовки" з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавра" (галузь знань 1702 "Цивільна безпека" з напрямів підготовки 6.170201 "Цивільний захист", 6.170202 "Охорона праці"; галузь знань 0928 "Пожежна безпека" з напряму підготовки 6.092800 "Пожежна безпека"; напряму галузь знань 0401 "Психологія" з напряму підготовки 6.040101 "Психологія").


9. Навчальна дисципліна "Основи інженерної підготовки" з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавра" (галузь знань 1702 "Цивільна безпека" з напрямів підготовки 6.170201 "Цивільний захист", 6.170202 "Охорона праці"; галузь знань 0928 "Пожежна безпека" з напряму підготовки 6.092800 "Пожежна безпека"; напряму галузь знань 0401 "Психологія" з напряму підготовки 6.040101 "Психологія").


10. Навчальна дисципліна "Основи військової, топографічної та інженерної підготовки" з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавра" (галузь знань 1702 "Цивільна безпека" з напрямів підготовки 6.170201 "Цивільний захист", 6.170202 "Охорона праці"; галузь знань 0928 "Пожежна безпека" з напряму підготовки 6.092800 "Пожежна безпека"; галузь знань 0401 "Психологія" з напряму підготовки 6.040101 "Психологія"; галузь знань 0513 "Хімічна технологія" з напряму підготовки 6.051301 "Хімічна технологія"; галузь знань 0301 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" з напряму підготовки 6.030102 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування").


11. Навчальна дисципліна "Захисні споруди цивільної оборони" з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавра" (галузь знань 1702 "Цивільна безпека" з напрямів підготовки 6.170201 "Цивільний захист" за сецiалiзацією "Піротехнічні роботи").


12. Навчальна дисципліна "Основи цивільної оборони" з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавра" (галузь знань 1702 "Цивільна безпека" з напрямів підготовки 6.170201 "Цивільний захист" за сецiалiзацією "Піротехнічні роботи").


13. Навчальна дисципліна "Інженерний захист населення та територій" з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавра" (галузь знань 1702 "Цивільна безпека" з напрямів підготовки 6.170201 "Цивільний захист" за сецiалiзацією "Піротехнічні роботи").


14. Навчальна дисципліна "Первинна підготовка сапера (розмінування)" з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавра" (галузь знань 1702 "Цивільна безпека" з напрямів підготовки 6.170201 "Цивільний захист" за сецiалiзацією "Піротехнічні роботи").


15. Навчальна дисципліна "Організація розмінування об’єктів та місцевості" з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" (напряму підготовки 1702 "Цивільна безпека" за сецiалiзаціями 7.17020101 "Цивільний захист" за сецiалiзацією "Інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт").


16. Навчальна дисципліна "Утилізація та знищення вибухонебезпечних предметів в Україні" з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" (напряму підготовки 1702 "Цивільна безпека" за сецiалiзаціями 7.17020101 "Цивільний захист" за сецiалiзацією "Інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт").


17. Навчальна дисципліна "Навчальна (ознайомча) практика курсантів 2-го курсу на посадах сапера, сапера-розвідника Груп піротехнічніх робіт ОРС ЦЗ МНС України" з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавра" (галузь знань 1702 "Цивільна безпека" з напрямів підготовки 6.170201 "Цивільний захист" за сецiалiзацією "Піротехнічні роботи").


18. Навчальна дисципліна "Навчальна практика курсантів 3-го курсу на посадах заступника начальника піротехнічної групи – начальника обслуги ОРС ЦЗ МНС України" з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавра" (галузь знань 1702 "Цивільна безпека" з напрямів підготовки 6.170201 "Цивільний захист" за сецiалiзацією "Піротехнічні роботи").


19. Навчальна дисципліна "Стажування курсантів 4-го курсу на посадах начальника піротехнічної групи ОРС ЦЗ МНС України" з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавра" (галузь знань 1702 "Цивільна безпека" з напрямів підготовки 6.170201 "Цивільний захист" за сецiалiзацією "Піротехнічні роботи").


20. Навчальна дисципліна "Стажування курсантів 4-го курсу на посадах заступника начальника піротехнічної групи – начальника обслуги ОРС ЦЗ МНС України" з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавра" (галузь знань 1702 "Цивільна безпека" з напрямів підготовки 6.170201 "Цивільний захист" за сецiалiзацією "Піротехнічні роботи").


21. Навчальна дисципліна "Стажування курсантів 4-го курсу на посадах начальника обслуги ОРС ЦЗ МНС України" з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавра" (галузь знань 1702 "Цивільна безпека" з напрямів підготовки 6.170201 "Цивільний захист" за сецiалiзацією "Піротехнічні роботи").


22. Навчальна дисципліна "Навчальна (ознайомча) практика курсантів (студентів) 2-го курсу НУЦЗУ" з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавра" (галузь знань 0512 "Хімічна технологія" з напрямів підготовки 6.051201 "Хімічна технологія").


23. Навчальна дисципліна "Виробнича практика курсантів (студентів) 3-го курсу на посадах технолога" з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавра" ((галузь знань 0512 "Хімічна технологія" з напрямів підготовки 6.051201 "Хімічна технологія").


24. Навчальна дисципліна "Стажування курсантів (студентів) 4-го курсу на посадах технолога" з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавра" (галузь знань 0512 "Хімічна технологія" з напрямів підготовки 6.051201 "Хімічна технологія

Розроблені електронні навчальні курси