Афанасьєв Олександр Валерійович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Афанасьєв Олександр ВалерійовичОСОБИСТІ ДАНІ

ПІБ

Афанасьєв Олександр Валерійович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем; заступник директора ННІ БЦІ; доцент; кандидат технічних наук.

Освіта

Українська державна академія залізничного транспорту; Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди; Харківський національний університет імені О.М. Бекетова.

Місце роботи

Харківський національний університет імені О.М. Бекетова.

Професійний досвід

Березень 2005 – листопад 2005 – монтер колії IV розряду, бригадир, майстер ВАТ «Об'єднане господарство залізничного транспорту» (Луганська обл. м. Сєвєродонецьк). 2005 – 2009 у складі науково-дослідної лабораторії брав участь у роботах з відновлення пошкоджених кам'яних, бетонних та залізобетонних поверхонь конструкцій, у роботах щодо посилення та ремонту інженерних споруд залізничного транспорту. 3). 2005-2008 – очна аспірантура Української державної академії залізничного транспорту. 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби. 4). 2008-2009 – заочна аспірантура Української державної академії залізничного транспорту. 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби. 5). 2006-2008 – асистент кафедри "Будівельні матеріали, конструкції та споруди" Української державної академії залізничного транспорту за сумісництвом. 6). 2008-2012 – асистент кафедри "Будівельні матеріали, конструкції та споруди" Української державної академії залізничного транспорту. 7). З 2012 р. до 2018 р. – доцент кафедри «Будівельні матеріали, конструкції та споруди» Української державної академії залізничного транспорту (на сьогодні Українського державного університету залізничного транспорту). Атестат доцента є. 8). З жовтня 2018 р. – доцент Харківського національного університету міського господарства ім. А. Н. Бекетова. 9). Із серпня 2019 р. – заступник декана будівельного факультету Харківського національного університету міського господарства ім. А. Н. Бекетова. 10).Із вересня 2021 р.- заступник директора ННІ БЦІ Харківського національного університету міського господарства ім. А. Н. Бекетова.

Тема дисертації

«Цеолітонаповнені епоксидно-кам'яновугільні покриття для захисту від електрокорозії»

Контакти

E-mail: AfanasyevAV@kname.edu.uaViber, Telegram:

Microsoft Teams:

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова школа

Керівництво аспірантами/докторантами

Аспіранти/пошукувачі
Докторанти/здобувачі

Захищені доктори наук

Захищені кандидати наук

Друковані публікації

Статті

1. Дослідження напрямів та технологія застосування електронних топографічних планів місцевості / С.Г. Нестеренко, Ю.Б. Радзінська, О.В. Афанасьєв, В.О. Фролов // Публікується 2. Радзінська Ю. Б., Нестеренко С. Г., Афанасьєв О. В., Мироненко М. Л., Фролов В. О. Дослідження кадастрових робіт в системі регулювання земельних відносин регіонів. / Комунальне господарство міст. Сер. Технічні науки та архітектура. 2019. Вип. 151. С. 65–70 (міжнародний мультидисциплінарний каталог журналів відкритого доступу Directory of open access journals) 3. Нестеренко С.Г., Радзінська Ю.Б., Афанасьєв О.В., Касьянов В.В. Дослідження геоінформаційного інструментарію у сучасних умовах організації територій міст. / Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки». Том 30 (69) № 5 частина 2, 2019. Київ С. 177 – 180. 4. Нестеренко С.Г., Радзінська Ю.Б., Афанасьєв О.В., Кондратюк І.В. Методичні аспекти складання землевпорядної документації звідведення земель. / Комунальне господарство міст. 2020, том 6, випуск 159 – с. 125-129. 5. Афанасьєв О. В. Проблеми раціонального використання та охорони земель лісогосподарського призначення / О. В. Афанасьєв, С. Г. Нестеренко, Ю. Б. Радзінська, К. В. Доля // Комунальне господарство міст. Сер. Технічні науки та архітектура. – 2021. – Вип. 163 – С. 35–38. 6. Афанасьєв О. В. Теоретичні аспекти створення цифрового топографічного плану / О. В. Афанасьєв, І. Ю. Завада // Комунальне господарство міст. Сер. Технічні науки та архітектура. – 2021. – Вип. 163 – С. 30–34.

Тези до конференцій

1. Афанасьєв О.В. Нові наукові результати і розробки у нормах і стандартах. Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті. Матеріали міжнародної науково-технічної конференції. Харків, УкрДУЗТ. 19-21 квітня 2017 р. 2. Afanasiev O.V. Problems and perspectives of modern science and practice. Engineering sciences. Abstracts of I International Scientific and Practical Conference Graz, Austria 30-31 January 2020 Р.32. 3. Афанасьєв О. В., Дівиченко В. І. Міжнародне співробітництво в сфері досягнення нульового рівня деградації земель. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої міжнародному дню геоінформаційних систем (Харків 14 листопада 2019 р.) С. 48 – 49. 4. Завада І. Ю., Куліш Ю. Р., Афанасьєв О. В. Застосування інструментів Arcgis при генералізації карт. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої міжнародному днб геоінформаційних систем (Харків 14 листопада 2019 р.). С. 40 – 43. 5. Афанасьєв О.В. Ефективне використання та охорона земель. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Геоінформаційне забезпечення земельного адміністрування: стан та перспективи розвитку», Харків, 2 квітня 2020 р./ ред. кол.: М.К. Сухонос, С. Г. Нестеренко, Ю.Б. Радзінська - Х.: ХНУМГ, 2020. С. 18 – 19. 6. K.A.Mamonov, Y.B.Radzinska A.V.Afanasiev. Requirements for the accuracy of land management planning and cartographis materials. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Тренди та тенденції розвитку будівельної галузі», Харків, 18-19 листопада 2020 р./ ред. кол.: К. А. Мамонов, С. В. Шаповал, О. О. Петрова - Х.: ХНУМГ, 2020. С. 140-141. 7. О.В. Афанасьєв, С.Г. Нестеренко Є.М. Коростельов, М.О. Пілічева. В.О.Фролов. Дослідження геоінформаційних технологій для управління просторовою міською інфраструктурою. Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті. Міжнародна науково-технічна конференція УкрДУЗТ, м. Харків. 17-19 листопада 2021. С. 22-24.

Підручники, посібники

Методичні матеріали

1. Підсилення конструкцій та будівель: Навч. посібник/ А.М.Плугін, С.В.Мірошніченко, І.Г.Корнієнко, О.В.Афанасьєв; За ред. А.М.Плугіна. – Харків: УкрДАЗТ, 2010. – Ч.1. – 157 с. 2. Методи вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін «Випробування інженерних споруд» та «Методи Випробувань будівельних конструкцій» для студентів всіх форм навчання / Українська державна академія залізничного транспорту. – Харків : УкрДАЗТ, 2013. – 42 с. 3. Афанасьєв О. В. Стандартизація в будівельному матеріалознавстві : конспект лекцій для студентів денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія) / О. В. Афанасьєв ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 56 с. 4. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Стандартизація в будівельному матеріалознавстві» (для студентів бакалаврів денної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. О. В. Афанасьєв. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 54 с. 5. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Стандартизація в будівельному матеріалознавстві» (для студентів бакалаврів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. О. В. Афанасьєв. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 11 с. 6. Методичні рекомендації до виконання курсового проектування «Побудова макету компонування тематичної карти адміністративного району України» з навчальної дисципліни «Картографія» (для студентів-бакалаврів спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. О. В. Афанасьєв, С. Г. Нестеренко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 18 с. 7. Нестеренко С. Г. Особливості геодезичного забезпечення території міст : конспект лекцій для студентів освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 193 – Геодезія та землеустрій) / С. Г. Нестеренко, О. В. Афанасьєв ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 80 с.. 8. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Особливості геодезичного забезпечення території міст» (для магістрів спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. С. Г. Нестеренко, К. А. Мамонов, О. В. Афанасьєв. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 26 с. 9. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Раціональне використання та охорона земель» (для студентів-бакалаврів спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. О. В. Афанасьєв. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 26 с. 10. Афанасьєв О. В. Основи реєстрації нерухомості та прав на неї : конспект лекцій для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського рівня) вищої освіти за спеціальністю 193 – Геодезія та землеустрій) / О. В. Афанасьєв ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 44 с. 11. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи та практичних занять із навчальної дисципліни «Основи реєстрації нерухомості та прав на неї» (для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. О. В. Афанасьєв. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 26 с. 12. Афанасьєв О. В. Картографія. Картографія і топографія: конспект лекцій для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями 193 – Геодезія та землеустрій) і 101 – Екологія / О. В. Афанасьєв, С. Г. Нестеренко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 106 с. 13. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Картографія» та «Картографія і топографія» (для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. О. В. Афанасьєв. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 46 с. 14. Афанасьєв О. В. Раціональне використання та охорона земель : конспект лекцій для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 193 – Геодезія та землеустрій) / О. В. Афанасьєв, В. В. Касьянов ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 77 с. 15. Мамонов К. А. Тенденції розвитку земельного адміністрування : конспект лекцій для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 193 – Геодезія та землеустрій / К. А. Мамонов, О. В. Афанасьєв ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 53 с.

Електронні публікації

Статті

Тези до конференцій

Підручники, посібники

Методичні матеріали

Профілі у наукометричних базах

Індекси цитування

Індекс Хірша: 2

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

Участь у міжнародних конференціях та форумах

1. Афанасьєв О.В. Нові наукові результати і розробки у нормах і стандартах. Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті. Матеріали міжнародної науково-технічної конференції. Харків, УкрДУЗТ. 19-21 квітня 2017 р. 2. Afanasiev O.V. Problems and perspectives of modern science and practice. Engineering sciences. Abstracts of I International Scientific and Practical Conference Graz, Austria 30-31 January 2020 Р.32. 3. 4. Афанасьєв О.В. Ефективне використання та охорона земель. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Геоінформаційне забезпечення земельного адміністрування: стан та перспективи розвитку», Харків, 2 квітня 2020 р./ ред. кол.: М.К. Сухонос, С. Г. Нестеренко, Ю.Б. Радзінська - Х.: ХНУМГ, 2020. С. 18 – 19. 4. K.A.Mamonov, Y.B.Radzinska A.V.Afanasiev. Requirements for the accuracy of land management planning and cartographis materials. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Тренди та тенденції розвитку будівельної галузі», Харків, 18-19 листопада 2020 р./ ред. кол.: К. А. Мамонов, С. В. Шаповал, О. О. Петрова - Х.: ХНУМГ, 2020. С. 140-141. 5. О.В. Афанасьєв, С.Г. Нестеренко Є.М. Коростельов, М.О. Пілічева. В.О.Фролов. Дослідження геоінформаційних технологій для управління просторовою міською інфраструктурою. Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті. Міжнародна науково-технічна конференція УкрДУЗТ, м. Харків. 17-19 листопада 2021. С. 22-24.

Професійна сертифікація

Підвищення кваліфікації

1. ПАО «Харківський плитковий завод». з 22.10.2018 по 22.12.2018 Вивчення технології виробництва керамічних виробів, наказ №321-01 від 22.10.2018. 2. Теорія і практика роботи в Moodle. 3. Харківський національний університет міського господарства. Підвищення кваліфікації шляхом отримання другої вищої освіти ОКР «магістр», відповідно профілю роботи кафедри. Диплом М 21 № 047920. 2021 р. Наказ №782-02 від 05 жовтня 2021 р.

Гранти та стажування

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні дисципліни

Список дисциплін

1. Картографія. 2. Картографія і топографія. 3. Раціональне використання та охорона земель. 4. Основи реєстрації нерухомості та прав на неї.

Електронні навчальні курси

1. Картографія. 2. Картографія і топографія. 3. Раціональне використання та охорона земель. 4. Основи реєстрації нерухомості та прав на неї.

Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях


НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова школа

Керівництво аспірантами/докторантами

Аспіранти/пошукувачі
Докторанти/здобувачі

Захищені доктори наук

Захищені кандидати наук

Друковані публікації

Статті

Тези до конференцій

Підручники, посібники

Методичні матеріали

Електронні публікації

Статті

Тези до конференцій

Підручники, посібники

Методичні матеріали

Профілі у наукометричних базах

Індекси цитування

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

Участь у міжнародних конференціях та форумах

Професійна сертифікація

Підвищення кваліфікації

Гранти та стажування

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні дисципліни

Список дисциплін

Електронні навчальні курси

Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях