Апатенко Тетяна Миколаївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Апатенко Тетяна Миколаївна

Apatenko.jpgПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Апатенко Тетяна Миколаївна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

старший викладач кафедри Міського будівництва Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Освіта

Харківський інженерно будівельний інститут ( нині ХНУАБ)

 • напрям підготовки/спеціальність: спеціальність «Архітектура»; кваліфікація: архітектор. Диплом МВ № 942962.

Професійний досвід

1986-1987 рр. старший архітектор при відділі головного архітектора м. Наро-Фомінська Московської області;

1987-1992 старший архітектор у НДІ Укрміськбудпроект;

1994 викладач дизайну у НВК №149

1994 - по теперішній час старший викладач кафедри містобудування (міського будівництва) Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова]

Місце роботи

Кафедра Міського будівництва Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Адреса електронної пошти

Tetiana.Apatenko@kname.edu.ua Надіслати лист

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

2021

 Апатенко Т., Безлюбченко О., ПЛАНУВАННЯ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ МІСТА. Комунальне господарство міст. 4, 164 (Жов 2021), 31-36.

2020

 Apatenko,T., Bezlyubchenko,O., Lytvynenko,T., Lvovska, T.Features of Public Spaces Development in the Context of Shopping Complexes Formation Lecture Notes in Civil Engineering, 2020, V. 73, с. 3-11 Україна, Scopus
 Безлюбченко О.С., Апатенко Т. М.Гармонізація громадських просторів житлових районів. Комунальне господарство міст, 2020, том 3 Серія: Технічні науки та архітектура, Вип. 156. С. 140-148

2019

 •  Tetiana Apatenko, Olena Bezlubchenko.[1] / Apatenko Tetiana, Bezlyubchenko Olena. «Energy-efficient solutions for buildings on thermal design basis» International Conference on Construction, Architecture and Technosphere Safety. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 687 (2019) 055050. IOP Publishing

doi:10.1088/1757-899X/687/5/055050

 •   Т.М., Безлюбченко О.С. Інтерактивна архітектура як виклик сучасності. Сучасні технології в науці та освіті : матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції ; 5‒7 березня 2019 р., м. Сєвєродонецьк / Гол.ред. О.І. Рязанцев. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. С. 36 -37
 •  Апатенко Т.М., Безлюбченко О.С. [2] / Взаємозв’язок методів енергоефективності та архітектурного задуму багатоквартирних будинків. Перспективи інституціонального розвитку земельних відносин в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (21 – 22 травня 2019 року). – Полтава:ПолтНТУ, 2019 С.93-95.
 •  Апатенко Т.М., Безлюбченко О.С. [3] / розвитку громадських просторів у контексті формування торгівельних комплексів. Збірник наукових праць ІІ Міжнародної українсько-азербайджанської конференції «BUILDING INNOVATIONS – 2019», 23 – 24 травня 2019 року – Полтава: ПолтНТУ, 2019. С. 231-233.
 •  Bezliubchenko Olena Ph. D., Apatenko Tetiana, Bobrus N.P. MODERN TRENDS LOCAL GOVERNMENT’S REFORMING, Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції: «Сучасні проблеми містобудування. Перспективи та пріоритети розвитку» 15 листопада 2019 р., м.Луцьк: Луцький НТУ, 2019. – С.6-7.

2018

 •  Tetiana Apatenko, Olena Bezlubchenko. [4]/ Spatial features for formation of public space of united territorial communities on the basis of the indicative mechanism. Conference Proceedings of the 7 th International Scientific Conference Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development (April 4 – 7, 2018, Opole, Poland). The Academy of Management and Administration in Opole, 2018 P. 87-89; ISBN 978-83-62683-25-3
 •  Tetiana Apatenko, Olena Bezlubchenko.[5] Conceptualization of high technology using in architectural space. MODERN INNOVATIVE AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY. Monograph. Katowice: Katowice School of Technology, 2018. P. 118-129. - ISBN 978- 83-947093-7-2
 •  Tetiana Apatenko, Olena Bezlubchenko.[6] / Conceptualization of high technology using in architectural space. MODERN INNOVATIVE AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY. Monograph. Katowice: Katowice School of Technology, 2018. P. 118-129. - ISBN 978- 83-947093-7-2

2017

 •   Tetiana Apatenko, Olena Bezlubchenko.1.12.Public Spaces as a Main Social Component of Contemporary Cities [7] Przemiany w nowoczesnym społeczeństwie: aspekty humanitarne transformations in contemporary society: humanitarian aspects / Transformations in Contemporary Society: Humanitarian Aspects. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017.- P. 72-78. - ISBN 978- 83-62683-99-4
 •  Tetiana Apatenko, Olena Bezlubchenko.[8] / Public Spaces as a Main Social Component of Contemporary Cities Przemiany w nowoczesnym społeczeństwie: aspekty humanitarne transformations in contemporary society: humanitarian aspects / Transformations in Contemporary Society: Humanitarian Aspects. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017.- P. 72-78. - ISBN 978- 83-62683-99-4
 •  Tetiana Apatenko,Olena Bezlubchenko [9] / Кардинальные изменения социальных коммуникаций в условиях трансформации городского пространства.Стаття для монографії: Przemiany w nowoczesnym społeczeństwie: aspekty społeczne, ekonomiczne i humanitarne quot; (Transformations in Contemporary Society: Social, Economic and Humanitarian Aspects) Трансформації в сучасному суспільстві: соціальні, економічні та гуманітарні аспекти. Ополе. Польща.2017;. ISВN 978-83-62683-99-4 С 288

2016

 •  О ворсах оптимизации генеральных планов городов / Е.С.Безлюбченко, Т. Н.Апатенко //,Perspective Trends in Scientific Research – 2015 : Materials of International scientific and practical conference. – Vol. 2. – 17–22 October 2016 Bratislava, Slovak Republic, 2016. – P. 81-82
 •   АпатенкоТ.М., Безлюбченко О. С.[10] /О вопросах оптимизации генеральных планов городов / Е.С.Безлюбченко, Т. Н. Апатенко //,Perspective Trends in Scientific Research – 2015 : Materials of International scientific and practical conference. – Vol. 2. – 17–22 October 2016 Bratislava, Slovak Republic, 2016. – P. 81-82

Статті у фахових виданнях

2019

 •  Апатенко Т. М., Безлюбченко О. С. [11] /Апатенко Т. М., Безлюбченко О.С. Реновації історично сформованої громадської забудови. Науковий вісник будівництва. 2019. Т. 98, № 4. С. 19-26.
 •  Апатенко Т. М., Безлюбченко О. С. [12] /Апатенко Т. М., Безлюбченко О.С. Тенденції та напрямки підвищення якості об’ємно-планувальної та містобудівної організації житлового середовища / Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. Збірник / Голов. Ред. М.М. Осетрін. ̶ К., КНУБА, 2019 ̶ Вип. ̶ 69. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. Збірник / Голов. Ред. М.М. Осетрін. ̶ К., КНУБА, 2019 ̶ Вип. ̶ 69. С.15 -26.

T Apatenko, O Bezlyubchenko [13] /«Energy-efficient solutions for buildings on thermal design basis» International Conference on Construction, Architecture and Technosphere Safety. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 687 (2019) 055050. IOP Publishing

2018

 •  Апатенко Т. М., Безлюбченко О. С. [14] / Управління розвитком житлових територій. Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. - К. : КНУБА, 2018
 •  Апатенко Т. М., Безлюбченко О. С., Завальний О.В. [15] / Енергомодернізація житлових будинків як виклик сучасності / Tetiana Apatenko, Olena Bezlyubchenko, Oleksandr Zavalniy // ScienceRise. – 2018. – T. 12, - С. 6-18.

2017

 •  Тетяна М Апатенко. Туризм як економічний інструмент розвитку територій/ Тетяна В Жидкова, Тетяна М Апатенко, Алла В Функ //Conference Proceedings of the 6 the International Scientific Conference Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development (April 20 – 23, 2017, Opole, Poland). The Academy of Management and Administration in Opole, 2017; ISBN 978-83-62683-10-9; pp.272, illus., tabs., bibls.– С.50-52.– Существует электронная версия. (Режим доступа: http://pedagogika.wszia.opole.pl/ebook/ConferenceApril2017.pdf#page=50 , свободный).
 •  Apatenko T. Життєздатна архітектура як ідея сталого розвитку міст, або екологічного проектування / T. Apatenko, T. Zhydkova // Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development:Conference Proceedings of the 6 th International Scientific Conference (April 20 – 23, 2017, Opole, Poland). - Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. – P. 74-76. - ISBN 978-83-62683-10-9;
 •  Апатенко Т. М., Безлюбченко О. С. [16] / Щодо питання про виконання основних функцій генеральних планів міст України / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: Сталий розвиток міст Харків, ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 23-24 листопада 2017р. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова), 2017.

2016

 •  Апатенко Т. М. Створення об’єднанних територіальних громад як стимул розвитку регіонів / В. Т. Семенов, Т. М. Апатенко, А. М. Панкеєва // Регіон-2016: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (10 - 11 листопада 2016 р., м. Харків). - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. - С. 154.157.
 •  Апатенко Т. М. Створення об’єднанних територіальних громад – стимул розвитку регіонів / В. Т. Семенов, Т. М. Апатенко, А. М. Панкеєва // Проблеми архітектури та містобудівництва в умовах глобалізації: матеріали між нар. наук. - техн. конф., Харків, 15-16 листопада 2016 р. : тези доповідей / [ред. кол.: Древаль І.В.(відповід. ред..), Гришина В.С.,Коптєва Г.Л., Соловйова О.С. та ін.], – Х.: ХНУМГ , 2016. – С. 7-8.

2015

2014

 •   Апатенко Т. Н. Агломерация – приоритетные направления совершенствования территориально-пространственного и административного реформирования Украины / В. Т. Семенов , А. В. Завалный , А.Н. Панкеева , А. Н. Панкеева ,Л. А. Быченко // Градостроительство и территориальное планирование: науч.-техн. сборник. / Киев. нац. ун-т стр-ва и архит. – Киев : КНУБА, 2014. - Вип. 36. – С. 344-352
 •   Апатенко Т. Н. Границы городских агломераций / Т. Н. Апатенко, Е. Говша, А. Н. Панкеева // Сучасні проблеми архітектури і містобудівництва в умовах міжнародної інтеграції: матеріали між нар. наук.-техн. конф., Харків, 27-28 листопада 2014 р. : тези доповідей – Х.: ХНУМГ , 2014. – С. 97-99.

2013

2012

 •   Апатенко Т. Н. Основные тенденции формирования городских агломераций / Т. Н. Апатенко, А. Н. Панкеева, В. Т. Семёнов // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2012. – Вип. 105. – С. 508–515. – (Серія «Технічні науки та архітектура»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/27616/ , свободный).
 •  Апатенко Т. Н. Архитектурно-градостроительное сопровождение оптимизации социальных проблем крупных городов / В.Т. Семенов, Апатенко Т. Н., Панкеева А. Н. , Т. В. Ищенко , А. Н. Панкеева ,Н.Э. Штомпель , П. А. Яковлев // Градостроительство и территориальное планирование: науч.-техн. сборник. / Киев. нац. ун-т стр-ва и архит. – Киев : КНУБА,2012. - Вип. 46. – С. 501-513

2009

 •  Апатенко Т. Н. Проблеми дозвільної системи в сфері містобудування щодо удосконалення правил забудови м. Харкова/ Семенов В. Т. и др. //Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов. – 2006. – С. 17-26. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/15171/1/64-71.pdf свободный).

Статті у збірниках наукових праць

 •  Т.М. Апатенко Аналіз реального рівня стану житлового фонду України [17] / Жидкова Т.В. Апатенко Т.М. // Аналіз реального рівня стану житлового фонду України, Scientific Journal «ScienceRise» №12/2(29) 2016, - с. 35-38 Видавець НВП ПП «Технологічний центр» - ISSN 2313-6286
 •   АпатенкоТ.М., Безлюбченко О. С.[18] /О вопросах оптимизации генеральных планов городов / Е.С.Безлюбченко, Т. Н. Апатенко //,Perspective Trends in Scientific Research – 2015 : Materials of International scientific and practical conference. – Vol. 2. – 17–22 October 2016 Bratislava, Slovak Republic, 2016. – P. 81-82
 •  Tetiana Apatenko, Olena Bezlubchenko.[19] / Public Spaces as a Main Social Component of Contemporary Cities Przemiany w nowoczesnym społeczeństwie: aspekty humanitarne transformations in contemporary society: humanitarian aspects / Transformations in Contemporary Society: Humanitarian Aspects. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017.- P. 72-78. - ISBN 978- 83-62683-99-4
 •  Tetiana Apatenko, Olena Bezlubchenko. [20]/ Spatial features for formation of public space of united territorial communities on the basis of the indicative mechanism. Conference Proceedings of the 7 th International Scientific Conference Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development (April 4 – 7, 2018, Opole, Poland). The Academy of Management and Administration in Opole, 2018 P. 87-89; ISBN 978-83-62683-25-3
 •  Tetiana Apatenko,Olena Bezlubchenko [21] / Кардинальные изменения социальных коммуникаций в условиях трансформации городского пространства.Стаття для монографії: Przemiany w nowoczesnym społeczeństwie: aspekty społeczne, ekonomiczne i humanitarne quot; (Transformations in Contemporary Society: Social, Economic and Humanitarian Aspects) Трансформації в сучасному суспільстві: соціальні, економічні та гуманітарні аспекти. Ополе. Польща.2017;. ISВN 978-83-62683-99-4 С 288
 •  Tetiana Apatenko, Olena Bezlubchenko.[22] Conceptualization of high technology using in architectural space. MODERN INNOVATIVE AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY. Monograph. Katowice: Katowice School of Technology, 2018. P. 118-129. - ISBN 978- 83-947093-7-2
 •  Tetiana Apatenko, Olena Bezlubchenko.[23] / Conceptualization of high technology using in architectural space. MODERN INNOVATIVE AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY. Monograph. Katowice: Katowice School of Technology, 2018. P. 118-129. - ISBN 978- 83-947093-7-2
 •  Tetiana Apatenko, Olena Bezlubchenko.[24] Apatenko Tetiana, Bezlyubchenko Olena. Energy-efficient solutions for buildings on thermal design basis / Iop Conference Series Materials Science And Engineering

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

 •  Т.М. Апатенко Аналіз реального рівня стану житлового фонду України [25] / Жидкова Т.В. Апатенко Т.М. // Аналіз реального рівня стану житлового фонду України, Scientific Journal «ScienceRise» №12/2(29) 2016, - с. 35-38 Видавець НВП ПП «Технологічний центр» - ISSN 2313-6286
 •  Tetiana Apatenko, Olena Bezlubchenko.[26] / Public Spaces as a Main Social Component of Contemporary Cities Przemiany w nowoczesnym społeczeństwie: aspekty humanitarne transformations in contemporary society: humanitarian aspects / Transformations in Contemporary Society: Humanitarian Aspects. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017.- P. 72-78. - ISBN 978- 83-62683-99-4
 •  Tetiana Apatenko,Olena Bezlubchenko [27] / Кардинальные изменения социальных коммуникаций в условиях трансформации городского пространства.Стаття для монографії: Przemiany w nowoczesnym społeczeństwie: aspekty społeczne, ekonomiczne i humanitarne quot; (Transformations in Contemporary Society: Social, Economic and Humanitarian Aspects) Трансформації в сучасному суспільстві: соціальні, економічні та гуманітарні аспекти. Ополе. Польща.2017;. ISВN 978-83-62683-99-4 С 288
 •  Tetiana Apatenko, Olena Bezlubchenko.[28] Conceptualization of high technology using in architectural space. MODERN INNOVATIVE AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY. Monograph. Katowice: Katowice School of Technology, 2018. P. 118-129. - ISBN 978- 83-947093-7-2
 •  Tetiana Apatenko, Olena Bezlubchenko.[29] Apatenko Tetiana, Bezlyubchenko Olena. Energy-efficient solutions for buildings on thermal design basis / Iop Conference Series Materials Science And Engineering

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

5

5

h-індекс

1

1

i10-індекс

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Сертифікат В 2 - ESOL№1904263516

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

2020

 •  О. В. Завальний, Т. М. Апатенко, Ю.В. Краснокутська «Проєктування об’єктів готельно-ресторанного господарства»: навч. Посібник / О.В. Завальний, Т.М. Апатенко: Харьків, нац. ун-т міськ. госп. ім. О.М. Бекеетова – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2020– 210 с.

Oleksandr Zavalny, Tetiana Apatenko, Yuliya Krasnokutskaya «Design of Hotel and Restaurant Facilities»: tutorial / OleksandrZavalny,Tetiana Apatenko, Yuliya Krasnokutskaya: O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv:O.M. Beketov NUUEK, 2020 – 210 р. Рекомендовано до друку Вченою Радою ХНУМХ ім. О. М. Бекетова, протокол № 4 від 28.11.2020 р. https://eprints.kname.edu.ua/58994/1/2019%2010%D0%9D%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%20%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pdf

2019

2018

 •  Апатенко Т. М.,за ред. В.Т. Семенов, І.Е. Линник та ін.[30] / Проектування міських територій : підручник : у 2 ч. Ч.1 / [за ред. В. Т. Семенова, І. Е. Линник] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Xарків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 449 с. (Серія «Міське будівництво та господарство»)ISBN 978-966-695-468-1, ISBN 978-966-695-469-8 (Ч. І)

2016

 •  Апатенко Т. М., під заг. ред. Семенова В.Т. [https://eprints.kname.edu.ua/43418/1/mon%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf/ Практика інноваційних розробок у сфері територіально-просторового розвитку міст і регіонів: монографія / під заг. ред. В. Т. Семенова, І. Е. Линник // Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2016. – С. 194-286.- ISBN - 978-966-695-389-9.

Навчально-методичні матеріали

2021


2019

 •  . Апатенко Т.М. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання розрахунково-графічних робіт з навчальної дисципліни «Будівельна фізика» (для студентів денної форми навчання за спеціальністю 191 – Архітектура та містобудування) Харків. нац. ун-т.. міськ. госп-ва. ім. О. М. Бекетова; уклад. Т. М. Апатенко; – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 67 с.4. https://eprints.kname.edu.ua/54084/
 •  Апатенко Т. М. [https://eprints.kname.edu.ua/54084// Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання курсової роботи з дисципліни «Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа) Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва, ім. О.М. Бекетова; уклад. Т. М. Апатенко; – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019 – 38 с.
 •  Апатенко Т. М. [https://eprints.kname.edu.ua/54083/ Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання розрахунково-графічних робіт з навчальної дисципліни «Будівельна фізика» (для студентів денної форми навчання за спеціальністю 191 – Архітектура та містобудування) Харків. нац. ун-т.. міськ. госп-ва. ім. О. М. Бекетова; уклад. Т. М. Апатенко; – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 67 с.

2018


2017

 •  Апатенко Т. М. [https://eprints.kname.edu.ua/47603// «Громадське будівництво»: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 241 – «Готельно-ресторанна справа» / Т. М. Апатенко; Харків. нац. ун-т.. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017 – 41 с.
 •   Апатенко. [https://eprints.kname.edu.ua/47604// рекомендації з навчальної дисципліни «Громадське будівництво» для самостійної і практичної роботи та виконання контрольної роботи (для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 241 – «Готельно-ресторанна справа»; уклад. Т. М. Апатенко / Харків. нац. ун-т.. міськ. госп-ва. ім. О. М. Бекетова – Харків: ХНУМГ, 2017 – 42 с.

2016

2015

2011

2013

2007

 •  Апатенко Т.М. [ http://eprints.kname.edu.ua/3351/ Методичні вказівки для виконання практичних завдань та для самостійної роботи студентів з дисципліни „Технічний рисунок” (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання, ФПО спеціальності 6.092100 – „Міське будівництво та господарство” (бакалавр).] / Укл. Апатенко Т.М., Мізяк М.І. –Харків: ХНАМГ, 2007. – 36 с. (укр. мова).

2003

Список дисциплін

Назва дисципліни
''Ступінь/ОКР''
''Спеціальність''
''Форма навчання''

Будівельна фізика

Бакалавр

Архітектура

Денна

Планування міст і транспорт

Бакалавр

Промислове та цивільне будівництво

Денна

Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства


Бакалавр

Готельно-ресторанна справа

Денна/заочна

Громадське будівництво для студентів

Бакалавр

Готельно-ресторанна справа

Денна/заочна

Будівельна кліматологія

Бакалавр

Міське будівництво та господарство

заочна

Розроблені електронні навчальні курси

[31]
Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Будівельна фізика

Бакалавр

Архітектура

Денна