Андренко Ірина Борисівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Андренко Ірина Борисівна


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Андренко Ірина Борисівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри Туризму і готельного господарства Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, к-т екон. наук

Освіта

1994-1998 рр. Харківська державна академія міського господарства Освітньо-професійна програма з професійним спрямуванням менеджмент у невиробничій сфері.(Диплом бакалавра з відзнакою ДБ№003299. Присвоєна кваліфікація бакалавра з економіки та менеджменту). У 1999 році закінчила Харківську державну академію міського господарства за спеціальністю “Менеджмент організацій”.

У листопаді 2003 року захистила дисертацію за спеціальністю 08.10.01 – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка на тему “Організаційно-економічні аспекти розвитку готельного господарства регіону”.

У лютому 2004 року одержала диплом кандидата наук ДК №022150 (протокол №10-06/2 від 11 лютого 2004 року).

Відповідно до рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 19 лютого 2009 р. присвоєно вчене звання доцента (доцент кафедри туризму і готельного господарства).

У червні 2021 р. отримала диплом магістра за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа».

Професійний досвід

Є членом професійних об’єднань:

учасник громадської спілки Асоціація Індустрії Гостинності України;

член Харківського туристсько-спортивного союзу (з 11.03.2015 р.);

кваліфікований туристичний гід членом Громадської спілки «Всеукраїнська асоціація гідів»;

є місцевим експертом Google.

Місце роботи

Кафедра Туризму і готельного господарства Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Організаційно-економічні аспекти розвитку готельного господарства регіону

Адреса еIлектронної пошти

Irina.Andrenko@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Андренко І.Б. Інклюзивний туризм як особливий сегмент споживачів готельних послуг// Проблеми адаптації соціально-економічних систем до екзогенних змін: монографія. / За заг. ред.. д-ра екон. наук, проф.. Л.Л. Калініченко. _ Х.: ФОП Панов А.М., 2019. 640 с. – С. 428-438.

Статті у фахових виданнях

Рябєв А. А., Крайнюк Л. М., Андренко І. Б. Розвиток інклюзивного туризму на прикладі організації харчування в готелях та аналогічних засобах розміщення. Бізнес Інформ. 2019. №4. C. 221–227. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-221-227

Статті у збірниках наукових праць

Андренко І.Б. Моніторинг потенціалу готельного господарства м. Харкова в сфері обслуговування ділового туризму//Туристичний бізнес: Світові тенденції та національні пріоритети. Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 10-річчя кафедри туристичного бізнесу (20 листопада 2015 року). – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 224 с. – С.25-27.

Андренко І.Б. Дослідження ринку послуг колективних засобів розміщення Харківського регіону// Матеріали Міжнародної науково-практичної интернет-конференції «Актуальні питання готельно-ресторанного бізнесу» Режим доступу: http://www.donnuet.dn.ua

Ryabev A.A., Andrenko I.B. THE MATERIALS AND TECHNICAL BASE OF HOTELS AND THE ORGANIZATION OF HOSPITALITY IN THE CONTEXT OF INCLUSIVE TOURISM IN REGIONS // Materials of the XIII International scientific and practical Conference Conduct of modern science – 2018 - November 30 – December 7- 2018 Economic science.: Sheffield. Science and education LTD – 92 p.

Андренко І.Б. Дослідження діяльності суб’єктів готельного ринку на прикладі аналізу форми №1 – КЗР // Матеріали ХV всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (для викладачів, аспірантів, студентів, школярів)«Обліково-аналітичні й статистичні методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці» 25 листопада – 1 грудня 2019 р. м. Ірпінь

Андренко І.Б., Голощук Р.В., Рукас А.С. Ринок закладів розміщення Харківського регіону в інформаційному просторі //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми інформаційного права в умовах глобалізації» 28 листопада 2019 року м. Черкаси

Андренко І.Б.,Рябєв А.А.,Голощук Р.В.Ринок хостелів м. Харків в інформаційному просторі// Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичній інтернет-конференції студентів,аспірантів та молодих вчених за тематикою: «Сучасні комп’ютерні системи та мережі в управлінні»: Збірка наукових праць / Під редакцією Г.О. Райко. – Херсон: ФОП Вишемирський В.С., 2019. – 409 с. – С.282-285.

Андренко І.Б. Особливості функціонування готелів міста Харкова в умовах пандемії // Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт) : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (квітень 2020 року). – Харків : Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2020 рік - 375 с. - С.32-37.

Андренко І. Б., Альошина Т. С. Готельний ринок м. Харкова і перспективи його подальшого розвитку Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали ХІІІ наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяченої пам’яті Решетніченка Андрія Володимировича / за заг. ред. О. Б. Кірєєвої. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2019. – 632 с. – С. 456-459.

Андренко І. Б., Проценко В. О., Рибалка К. В. Основні показники готельного ринку харківського регіону і міста Харкова Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали ХІІІ наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяченої пам’яті Решетніченка Андрія Володимировича / за заг. ред. О. Б. Кірєєвої. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2019. – 632 с. – С. 459 – 462.

Андренко І.Б., Багрова Д.В., Бірюкова Д.Д. КОНФЕРЕНЦ-ПОСЛУГИ ГОТЕЛІВ М. ХАРКОВА // «Сучасні тенденції розвитку індустрії туризму та гостинності у конкурентному середовищі»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків / колектив авторів; Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2020. – 232 с. – С. 185 – 186.

Андренко І.Б., Булія А.О. ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЛОВИХ ПОСЛУГ В ГОТЕЛЯХ КАТЕГОРІЇ 5* М. ХАРКОВА // «Сучасні тенденції розвитку індустрії туризму та гостинності у конкурентному середовищі»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків / колектив авторів; Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2020. – 232 с. – С. 187 – 188.

Андренко І.Б., Іванців О.Я., Білоус В.В. ХОСТЕЛ ЯК ОБ’ЄКТ ГОТЕЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ // «Сучасні тенденції розвитку індустрії туризму та гостинності у конкурентному середовищі»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків / колектив авторів; Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2020. – 232 с. – С. 189 – 190.

Андренко І.Б., Савченко Ю.С. СПА-ОБСЛУГОВУВАННЯ В 5-ЗІРКОВИХ ГОТЕЛЯХ МІСТА ХАРКОВА // «Сучасні тенденції розвитку індустрії туризму та гостинності у конкурентному середовищі»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків / колектив авторів; Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2020. – 232 с. – С. 191 – 192.

Андренко І.Б., Холод А.С., Череднікова А.В. АПАРТ-ГОТЕЛІ В ГОТЕЛЬНІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ МІСТА ХАРКОВА // «Сучасні тенденції розвитку індустрії туризму та гостинності у конкурентному середовищі»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків / колектив авторів; Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2020. – 232 с. – С. 192 – 194.

Андренко І.Б., Хорошевська А.С. ПОСЛУГИ ГОТЕЛІВ КАТЕГОРІЇ 5 ЗІРОК У М. ХАРКІВ// «Сучасні тенденції розвитку індустрії туризму та гостинності у конкурентному середовищі»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків / колектив авторів; Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2020. – 232 с. – …С. 194 – 196

Андренко І.Б., Чижик О.Є., Стинська М. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНФЕРЕНЦ-ПРИМІЩЕНЬ ГОТЕЛІВ М. ХАРКОВА// «Сучасні тенденції розвитку індустрії туризму та гостинності у конкурентному середовищі»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків / колектив авторів; Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2020. – 232 с. – С. 196 – 198.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Рябєв А. А., Крайнюк Л. М., Андренко І. Б. Розвиток інклюзивного туризму на прикладі організації харчування в готелях та аналогічних засобах розміщення. Бізнес Інформ. 2019. №4. C. 221–227. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-221-227

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

87

87

h-індекс

6

6

i10-індекс

2

2

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує


Навчання з питань тестового контролю успішності навчання

Харківська національна академія міського господарства

Харків, Україна

2006 р.

«Вдосконалення навчального процесу з використанням системи дистанційного навчання MOODLE».

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Харків, Україна

2013 р.

«Інноваційні технології в ресторанному, готельному господарстві та туризмі»

ЦПК ХНУМГ ім. О. М. Бекетова

Харків, Україна

18 січня - 30 червня, 2016 р.

Виробниче стажування «Інноваційні технології сектору HoReCa»

ПрАТ «Готель Харків»

Харків, Україна

18 січня - 18 червня, 2016 р.

Научная программа «Инновационные научно-методические основы анализа рынка»

Республиканское научное унитарное предприятие «Институт системных исследований АПК Национальной академии наук Беларуси»

Минск, Беларусь

04-14 січня, 2016 р.

2019

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

  • Андренко І. Б. Менеджмент готельно-ресторанного господарства : підручник / І. Б. Андренко, О. М. Кравець, І. М. Писаревський ; Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 431 с. – ISBN 978-966-695-302-8.
  • Андренко І. Б. Менеджмент туризму : навч. посібник / І. Б. Андренко, О. М. Кравець, І. М. Писаревський ; Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 402 с. – ISBN 978-966-695-300-4.
  • Організація туризму : підручник / І. М. Писаревський, С. О. Погасій, М. М. Поколодна та ін. ; за ред. І. М. Писаревського. – Х.: ХНАМГ, 2008. – 541 с. - ISBN 978-966-695-120-8.

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Готельна індустрія України

Організація готельного господарства

Діловий туризм

Світовий досвід організації сфери послуг

Аналіз діяльності підприємств туризму

Фінансово-економічний аналіз підприємств туризму

Організація гостинності в засобах розміщення

Матеріально технічна база готелів і туркомплексів

Менеджмент туризму

Менеджмент готельно-ресторанного господарства

Розроблені електронні навчальні курси

Готельна індустрія України https://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=637

Аналіз діяльності підприємств туризму https://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=605

Діловий туризм https://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=676

Організація готельного господарства https://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=675