Абрамов Валерій Володимирович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Абрамов Валерій Володимирович


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Абрамов Валерій Володимирович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри Туризму і готельного господарства Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова; почесний професор Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (з 2014 р.).

 • Чемпіон ЦР ДСТ «Спартак» (1969 р.)
 • Суддя першої категорії з техніки пішохідного туризму і спортивного орієнтування (1979 р.)
 • Старший інструктор-методист (1988 р.)
 • Майстер спорту СРСР з туризму (1991 р.)
 • Почесний працівник туризму України (2000 р.)
 • Інструктор спортивного туризму міжнародного класу (2002 р.)
 • Заслуженный путешественник России (2007 р.)
 • Академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму і краєзнавства (2008 р.).
 • Нагороджений пам’ятною медаллю ЦК ЛКСМУ, ЦК ДТСААФ УРСР, УРРТЕ «Дорогами слави батьків» (1972 р.).
 • Медаль «Ветеран труда» (1991 р.).
 • Почесна грамота ісполкому Харківської місцевої Ради (2000 р.).
 • Відзнака Харківської місцевої Ради (2005 р.).
 • Почесна відзнака (медаль Г. С. Сковороди) Переяслав-Хмельницького Державного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (2012 р.)

Освіта

Професійний досвід

 • Підготовкою кадрів з туризму займається з 1971 р.
 • З 1971 р. по 1996 р. працював у Харківській обласній раді з туризму і екскурсій. Пройшов шлях від лектора обласної «Школи туризму» до начальника навчальної частини Всесоюзних семінарів Інституту підвищення кваліфікації працівників туристсько-екскурсійних організацій ЦРТЕ ВЦРПС.
 • З 1976 р. відповідальний секретар ХОФСТ, а з 1990 р. – ХОТСС.
 • 1982-1985 рр. - тренер-викладач ПТУ-14
 • 01.10.1996 р. - асистент каф. ММГГ ХДАМГ.
 • З 1997 р. – голова ревізійної комісії ТСС України.
 • 01.02.1997 р. - ст. викл. каф. ММГГ.
 • 08.01.2003 р. - ст. викл. каф. ТіГГ.
 • З 2005 р. – відповідальний редактор альманаху ХОТСС «Годы и тропы» (Сер. «Харьковский туризм»).
 • 01.09.2010 р. - доцент каф. ТіГГ.
 • З 2011 р. – член Комісії з підготовки та атестації кадрів ФСТУ.
 • З 2014 р. – почесний професор Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.
 • автор ескізів медалей, значків, емблем та вимпелів на туристську і спортивну тематику (медаль "Чемпіон міста Харкова", медаль за 1, 2, 3 місця в змаганнях зі спортивного орієнтування та ін.)

Місце роботи

Кафедра Туризму і готельного господарства Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Адреса електронної пошти

Valeriy.Abramov@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

 • Абрамов В. В. Елементи анімаційної діяльності в туристсько-краєзнавчій роботі серед школярів / В. В. Абрамов, О. М. Кравець // Фізичне виховання, спорт і туристсько-краєзнавча робота в закладах освіти : Збірник наукових праць. – Додаток до гуманітарного віснику ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, ФОП Домбровська Я. М., 2017. – С. 169–175.
 • Абрамов В. В. Питання доречності використання деяких термінологічних конструкцій в сучасному туризмознавстві / В. В. Абрамов, М. М. Поколодна // Фізичне виховання, спорт і туристсько-краєзнавча робота в закладах освіти : Збірник наукових праць. – Додаток до гуманітарного віснику ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, ФОП Домбровская Я. М., 2016. – С. 214-221.
 • Абрамов В. В. Дослідження стану розвитку активного виду туризму серед людей з обмеженими можливостями та перспективи його розвитку в Україні / В. В. Абрамов, К. Шарикіна // Фізичне виховання, спорт і туристсько-краєзнавча робота в закладах освіти : Збірник наукових праць. – Додаток до гуманітарного віснику ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, ФОП Домбровская Я. М., 2016. – С. 221-226.
 • Абрамов В. В. О профессиональной компетенции инструктора коммерческой туристской группы / В. В. Абрамов // «Туризм і краєзнавство: Збірник наукових праць. – Додаток до Гуманітарного віснику ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, ФОП Лукашевич О. М., 2014. – С. 4–11
 • Абрамов В. В. Еще раз о периодизации развития туризма / В. В. Абрамов // «Туризм і краєзнавство: Збірник наукових праць. – Додаток до Гуманітарного віснику ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, ФОП Лукашевич О. М., 2013. – С. 4–11
 • Абрамов В. В. Формы организации туристкой оздоровительной деятельности и их значение в историческом развитии отечественного туризма / В. В. Абрамов // «Туризм і краєзнавство: Збірник наукових праць. – Додаток до Гуманітарного віснику ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, ФОП Лукашевич О. М., 2012. – С. 4–16
 • Абрамов В. В. Исторические аспекты подготовки кадров по спортивному туризму / В. В. Абрамов // «Туризм і краєзнавство: Збірник наукових праць. – Додаток до Гуманітарного віснику ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, ФОП Лукашевич О. М., 2009. – С. 5–19.
 • Абрамов В. В. Бренд г. Харькова - прошлое и настоящее/ В. В. Абрамов, А. И. Сосницкая // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. Вип. 108: Серія: Економічні науки: – Х. : ХНАМГ, 2013. – С. 602–607.
 • Абрамов В. В. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку послуг АР Крим/ В. В. Абрамов, М. О. Солодухіна // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. Вип. 104: Серія: Економічні науки: – Х. : ХНАМГ, 2012. – С. 366–373.
 • Абрамов В. В. Предложение по обеспечению безопасности при предоставлении услуг экстремального туризма в Крыму / В. В. Абрамов, Е. А. Оплаканец // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. Вип. 104: Серія: Економічні науки: – Х. : ХНАМГ, 2012. – С. 384–389.
 • Абрамов В. В. Безопасность в спортивном туризме. История и актуальность проблемы / В. В. Абрамов // «Туризм і краєзнавство: Збірник наукових праць. – Додаток до Гуманітарного віснику ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, ФОП Лукашевич О. М., 2008. – С. 5–18

Статті у збірниках наукових праць

 • Годы и тропы: Альманах Харьковского областного туристско-спортивного союза, выпуск третий под редакцией Абрамова В.В. – Харьков : «Новое слово», 2008. – 247 с.
 • Туризм у ХХІ столітті: глобальні тенденції і регіональні особливості: Матеріали ІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 жовтня, 2001 р.) / Редкол.: Цибух В. І. (голова) та ін.. – К. : Знання України, 2002. – 560 с.
 • Абрамов В. В. Перспективы развития спортивного туризма в историческом аспекте [Електронний ресурс] / В. В. Абрамов //Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. – 2007. – № 6. – С. 6–9.
 • Абрамов В. В. Проблемы спортивно-оздоровительного туризма в Украине [Електронний ресурс] / В. В. Абрамов // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. – 2007. – № 6. – С. 3–6.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

529

316

h-індекс

8

6

i10-індекс

7

5

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

 • Спортивним туризмом займається з 1965 р.
 • Регіони походів: Слобожанщина, Крим, Карпати, Кольський півострів, Західний Кавказ, Приполярний Урал, Шапшальський хребет, Західний і Східний Саян, Гірський Алтай, півострів Таймир, хребет Хамар-Дабан, Баргузінський хребет.

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Почесної грамота Харківської міської ради

Виконком Харківської міської ради

Харків, Україна

2020 р.

Грамота

«Інноваційні технології в ресторанному, готельному господарстві та туризмі»

ЦПК ХНУМГ ім. О. М. Бекетова

Харків, Україна

18 січня - 30 червня, 2016 р.

Свідоцтво 12СПВ 151038

Виробниче стажування «Інноваційні технології сектору HoReCa»

ПрАТ «Готель Харків»

Харків, Україна

18 січня - 18 червня, 2016 р.

Сертифікат

Знак «За заслуги в розвитку спортивного туризму»

Національна федерація спортивного туризму України

Київ, Україна

23 січня, 2016 р.

Нагородний лист №4

Научная программа «Инновационные научно-методические основы анализа рынка»

Республиканское научное унитарное предприятие «Институт системных исследований АПК Национальной академии наук Беларуси»

Минск, Беларусь

04-14 січня, 2016 р.

Сертификат

Нагорода «Почесний професор Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди»

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

Переяслав-Хмельницький, Україна

17 квітня, 2014 р.

Посвідчення та знак

Звання Почесного професора Університету

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

Переяслав-Хмельницький, Україна

17 квітня, 2014 р.

Лист

Круглий стіл «Tourism • Opportunity • Society • Trust-2015: 1 Billion Tourists - 1 Billion Opportunities»

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова

Харків, Україна

23 вересня, 2015 р.

Сертифікат

Науково-педагогічне стажування з туризму та готельного господарства

ФПКтаПКК ХНАМГ

Харків, Україна

08 - 20 жовтня, 2007 р.

Свідоцтво СПК №305558

Scientific-methodical training «Realities of Sustainable Development of Hotel & Restaurant and Tourism Business: Theory, Methodology, Practical Application»

ISC «Mir Hotel» and ISC «Mir Service»

Kharkiv, Ukraine

October 19, 2007

Qualification Certificate

Отримання грантів, премій, стипендій

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Конкурс на приз Академии «Золотой компас»

Академия детско-юношеского туризма и краеведения

Москва, РФ

2011 р.

Диплом

Национальный конкурс на лучшую книгу о горных, экстремальных и приключенческих видах спорта

Кинофестиваль «Вертикаль»

Москва, РФ

24 мая, 2009 г.

Диплом

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

 • Абрамов В.В. / Діяльність туристської самодіяльної організації : підручник / В. В. Абрамов ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 301 с. – ISBN 978-966-695-507-7. 
 • Абрамов В. В. Спортивний туризм : підручник / В. В. Абрамов ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2011. – 367 с.
 • Абрамов В.В. Історія туризму : підручник / В. В. Абрамов, М. В. Тонкошкур ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х: ХНАМГ, 2010. – 294 с. – ISBN 978-966-695-170-3. (Учебники «Спортивный туризм» и «История туризма» были отмечены на конкурсе Международной академии детско-юношеского туризма и краеведения «Золотой компас» в номинации «Учебники» (г. Москва, 23.11.2011 г.), а их авторы стали лауреатами этого конкурса).

Навчально-методичні матеріали

2017

 • Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Екскурсологія» (для студентів 5–6 курсів усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 242 Туризмознавство)/ Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : В. В Абрамов, І. Л. Полчанінова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017 – 23 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/45375/ , вільний).

2016

 • Абрамов В. В. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Організація туризму» («Організація туристських подорожей») (для студентів 1-2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.140103 – Туризм) / В. В. Абрамов; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 123 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/42790/ , вільний).
 • Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Діяльність туристської самодіяльної організації» (для студентів 2 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.140103 – Туризм) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : В. В. Абрамов. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016 – 47 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/42491/ , вільний).
 • Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Туризмологія» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010301 – Туризмознавство) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : В. В. Абрамов, І. Л. Полчанінова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 23 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/42827/ , вільний).

2015

 • Абрамов В. В. Конспект лекцій з дисципліни «Туризмологія» (для магістрів спеціальності 8.14010301 – Туризмознавство) / В. В. Абрамов; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 71 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/41217/ , вільний).
 • Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять та виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Організація туризму (Організація туристських подорожей)» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.140103 – Туризм) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: В. В. Абрамов, М. В. Тонкошкур. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 83 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40627/ , вільний).

2013

 • Абрамов В. В. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Діяльність туристської самодіяльної організації» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.140103 «Туризм» ) /В. В. Абрамов; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Х.: ХНУМГ, 2013. – 42 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/35150/ , вільний).
 • Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Туризмологія» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010301-«Туризмознавство») / Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. В. В. Абрамов. – Х.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – 23 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/33807/ , вільний).

2010

 • Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з дидактичним забезпеченням з дисципліни «Діяльність туристської самодіяльної організації» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки «Туризм») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: В. В. Абрамов. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 55 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40627/ , вільний).
 • Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Діяльність туристської самодіяльної організації» для студентів 4-го курсу напряму підготовки 6.020107 «Туризм», галузі знань -0201 «Культура». – /Харк. нац. акад. міськ. госп-ва, уклад.: В.В Абрамов, – Х.: ХНАМГ, 2010. – 35 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/17535/ , вільний).
 • Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи із дисципліни «Спортивний туризм» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.020107 «Туризм» спеціальності «Туризм», галузі знань 0201 «Культура») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: В.В. Абрамов, М.В. Тонкошкур - Х.: ХНАМГ, 2010. – 19 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/18003/ , вільний).

2007

 • Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине “Организация туризма”(для студентов 2 курса дневной формы обучения направления 6.050201 - «Менеджмент организаций» (Менеджмент госниничного, курортного и туристского сервиса). Сост. Абрамов В. В., Полчанінова І. Л.,Влащенко Н. Н. Харьков: – ХНАМГ, 2007. – 36 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/1646/ , вільний).

2004

 • Методические рекомендации к изучению курса и выполнению курсовой работы по дисциплине «Планирование и организация туристских маршрутов» (для студентов 3, 4 курсов всех форм обучения специальности 6.050201 «Менеджмент гостиничного, курортного и туристского сервиса»). Сост. Абрамов В. В., Полчанинова И. Л. - Харьков: ХНАГХ, 2004. - 37 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/374/ , вільний).

2002

 • Методические указания к прохождению ознакомительной практики по туризму (для студентов 1 курса дневной формы обучения специальности 7.050203 "Менеджмент организации» – Гостиничное хозяйство и туризм). Сост. Абрамов В.В. – Харьков: ХГАГХ, 2002. – 14 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/379/ , вільний).

Список дисциплін

«Організація туризму» («Основи туризмознавства», «Організація туристських подорожей»); «Планування і організація туристських маршрутів»; «Нормативно-правове регулювання в туризмі»; «Діяльність туристської самодіяльної організації»; «Спортивний туризм»; «Туризмологія»; «Екскурсологія», «Історія туризму»

Розроблені електронні навчальні курси

ХОБІ

спортивний туризм; спеціальні історичні дисципліни: геральдика, вексилологія, емблематика, історія військового мистецтва; живопис; скульптура; психологія малих груп; археологія; Всесвітня і вітчизняна історія; міфи Давньої Греції та Риму