Абракітов Володимир Едуардович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Абракітов Володимир Едуардович


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Абракітов Володимир Едуардович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри ОП та БЖД, доцент, кандидат технічних наук (1995), дійсній член (академік) трьох академій: Міжнародної академії безпеки життєдіяльності, Академії безпеки та основ здоров’я та Міжнародної академії екології та безпеки, доктор технічних наук, Член Спілки фахівців безпеки життєдіяльності з моменту її створення (з 2002 р.), має кваліфікаційний рівень фахівця із охорони праці за міжнародною класифікацією SSL, а саме – Е (рівень V, один з найвищих рівнів)
Абоз.jpg Диплом МАБЖД.JPG Img009.jpg

Освіта

Харківський інститут інженерів комунального будівництва (він же з 1989 перейменований в Харківський інститут інженерів міського господарства), 1984-1991.

 • Спеціальність Міське будівництво; спеціалізація інженерна підготовка та благоустрій міських територій; кваліфікація інженер-будівельник. Диплом № ТВ 953682

Професійний досвід

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.26.01 «Охорона праці та пожежна безпека» (1995), Ph.d.(Main speciality: Technical Sciences - labour protection and fire security)),доцент (за кафедрою «Безпека життєдіяльності», 2001) (на посаді доцента з 1999), фахівець в галузі охорони праці міжнародного рівня SSL - Е (V) (2016)
Доцент кафедри Охорони праці та безпеки життєдіяльності (з 1999 по теперішній час)
Iнструктор з «Попередження ризиків, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами» (EORE) у відповідності до вимог Закону України «Про протимінну діяльність в Україні» від Асоциації саперів України

Визнання серед вчених галузі:


 • В 2002 р. - персональна інформація про Абракітова В.Е. разом із бібліографічною інформацією про найбільш видатних фахівців галузі Охорона праці того часу була опублікована в науково-виробничому щомісячному журналі „Охорона праці”, № 7(97)/2002, с. 53. Рубрика „Специалисты охраны труда Украины: Официальный раздел».


Журнал ОТ-обложка 0001.jpeg Журнал ОТ 0002.jpeg

Лауреат персональної стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених в 1996/1997 р. За період роботи з 1991 р. по теперішній час нагороджений рядом почесних грамот.
Диплом конференции молодих вчених.JPG Грамота из Паруса.jpg Грамота профкома.jpg Абракітов.jpg 0006.jpgAbrakitov 24.JPG Абракитовuhfvjnf.jpg


Асистент кафедри безпеки життєдіяльності (з 1992 по 1999)
Стажер-дослідник науково-дослідного сектору Харківського інституту інженерів міського господарства (1991)
Початок трудового стажу з 1986 р. (військова служба)

Місце роботи

Доцент кафедри Охорони праці та безпеки життєдіяльності Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Адреса електронної пошти

abrakitov@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові монографії (одноособове авторство)

Абракитов брошюра 1.jpg Абракитов-на шляху.jpg Абракитов-багаторазов.jpg Абракитов брошюра 2.jpg Абракитов утилизация.jpg

Абракитов концепция.jpg Абракитов -натурка.jpg Абракитов-єкономические.jpg Абракитов-картографування харкова.jpg Абракитична корозіятов-акус.jpg

Абракитов-моделювання.jpg Абракитов-картографування киева.jpg Абракитов-строим карту.jpg Абракитов-картографування полтави.jpg Абракитов-пропозиції.jpg

Статті у наукових виданнях

 • Рудаков В.Н., Абракитов В.Э. К работе квазилинейно-деформируемого материала в жесткой обойме // Эксплуатация и ремонт систем городского хозяйства: Сб. научных трудов. - К.: УМК ВО, 1992, с.28-38.
 • Абракитов В.Э., Сафонов В.В. Применение логарифмического масштаба в измерениях световых величин / Днепропетровский инженерно-строительный институт - Днепропетровск, 1992.- 9 с. Деп. в Укр. НИИНТИ 02.07.92 № 979-Ук 92.
 • Абракитов В.Э., Коржик Б.М. Совершенствование методов физического моделирования звука в целях повышения надежности систем городского хозяйства // Повышение эффективности и надежности систем городского хозяйства: Сб. научных трудов. К.: IСДО, 1993. - с.84-91.
 • Коржик Б.М., Шестериков С.Н., Абракитов В.Э. Снижение шумоизлучения виброформовочного оборудования и повышение его долговечности // Повышение эффективности и надежности систем городского хозяйства: Сб. научных трудов. К.: IСДО, 1993.- с. 91-98.
 • Рудаков В.Н., Постоева М.Е., Ляпенко В.А., Абракитов В.Э., Адаменко С.В. Опыт эксплуатации армопеносиликатных плит покрытия // Коммунальное хозяйство городов: Республик. межведомственный сборник. Вып. №2. К.: Технiка,1993.-с.27-32.
 • Абракітов В.Е., Коржик Б.М. Розрахунок часу реверберації звуку за методикою Абракітова / Харківський інститут інженерів міського господарства - Харків, 1994.- 10 с. - Деп. в ДНТБ України 25.11.1994 №2242-Ук94.
 • Коржик Б.М., Абракитов В.Э. Влияние фронтов поверхности распространения звуковой энергии на расчеты уровней звукового давления в целях прогнозирования шумового режима городов // Коммунальное хозяйство городов: Республик. межведомственный сборник. Вып. №3. К.: Техніка, 1994.- с.105-110.
 • Абракітов В.Е., Сафонов В.В. Аналогія хвильових характеристик звукового та оптичного випромінювання // Інтенсифікація будівництва: Зб. наук. праць. К.: IСДО, 1994.- с. 15-20.
 • Ильина Н.А., Карпалюк И.Т., Абракитов В.Э. Смещение физических параметров при аналоговом моделировании процессов распространения света в целях повышения эффективности и надежности систем городского хозяйства // Повышение эффективности и надежности систем городского хозяйства: Сб. научных трудов. К.: IСДО, 1994.- с.122-125.
 • Коржик Б.М., Абракитов В.Э., Карпалюк И.Т.Поляризация звуковых волн в строительных конструкциях и материалах // Повышение эффективности и надежности систем городского хозяйства: Сб. научных трудов. К.: IСДО, 1994.- с. 132 - 135.
 • Абракитов В.Э., Коржик Б.М. Способ бесконтактного оптического измерения вибрации // Эксплуатация и ремонт зданий и сооружений городского хозяйства: Сб. научн. трудов. К.: ICДО, 1995.- с. 10 -12.
 • Абракитов В.Э., Коржик Б.М. Аналогия волновых явлений звукового и оптического излучений // Коммунальное хозяйство городов: Республик. межведомственный сборник. Вып. № 4. К.: Техніка, 1995.-с.36-39.
 • Сериков Я.А., Абракитов В.Э. Совершенствование акустического метода контроля надежности железобетонных перекрытий зданий и сооружений коммунального хозяйства // Коммунальное хозяйство городов: Республик. межведомственный сборник. Вып. № 6. К.: Техніка, 1996.- с. 80 - 82.
 • Абракiтов В.Е., Карпалюк I.Т. Шум перетворюється в... електроенергію // Міське господарство України: Масовий інформаційний виробничо-технічний журнал. К., 1996, № 4 (136). - с. 35.
 • Абракитов В.Э., Сафонов В.В.Визуализация картины зашумлённости городской застройки способами аналогового моделирования // Збірник наукових праць інституту безперервної фахової освіти. Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. – с. 3-8.
 • В. Абракітов, I. Карпалюк. Безпека праці і її вплив на фінансово-економічну діяльність промисловості України // Україна: аспекти праці. Науковий економічний та суспільно-політичний журнал. К.: Праця, 1996.- № 4.- с. 48 - 49.
 • Ильина Н. Абракитов В. Карпалюк И. Расчеты искусственного освещения // Охрана труда. - 2002.- № 3.- C.35-36.
 • Aбракитов В.Э. [Проблемы моделирования в акустике и путь их решения. // Оралдық қылым жаршысы. Научно-теоретический и практический журнал. № 5(6) 2007. Қазақстан: Уралнаучкнига. – С. 8-14.
 • B.В.Сафонов, Ю.В.Богданов, В.Е.Абракитов, Е.Є.Стрежекуров. Проблеми зниження шуму на об`єктах і територіях, прилеглих до будівель, що реконструюються, і споруд. // Безпека життєдіяльності.- 2007.- №1.- С. 18-20.
 • В.Э.Абракитов. Звукоизолирующая панель с максимально возможной звукоизолирующей способностью. Инженерно-строительный журнал, СПб.: Изд-во СПбГПУ. -№2, 2010 . - С. 56-58.
 • Абракитов В.Э. Картографирование шумового режима города Харькова. / В.Э Абракитов, Н.В. Абракитова, С.Е. Селиванов. // Матеріали Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті" (MINTT-2012). Херсон, Херсонська державна морська академія, 2012. - Т. 2. - С. 222-225.
 • Абракітов В. Е. Методика та методологія оцінки стану довкілля за фактором шуму (на прикладі побудови карт шуму окремих населених районів м. Харків) // Аерологічні, соціальні та економічні аспекти створення й ефективного функціонування екологічно стабільних територій: колективна монографія / за ред. П. В. Писаренка, Т.О. Чайки, О.О. Ласло. – Полтава: Видавництво «Сімон», 2016. – С. 103-110.

Статті у фахових виданнях

 1. Абракітов В.Е. Оперативне регулювання часу реверберації звуку в приміщеннях // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Збірник наукових праць. Вип. № 7. Рівне: Видавництво Рівненського державного технічного університету, 2001. – с. 279 - 285.
 2. Абракитов В.Э. Система констант подобия при моделировании физических явлений материального мира // Коммунальное хозяйство городов: Научно-технический сборник. Вып. № 35. К.: Техніка, 2002. – с.38-43.
 3. Абракитов В.Э. Типичные формы волновых фронтов разнообразных видов излучений // Коммунальное хозяйство городов. Научно-технический сборник. Вып. № 38. К.: Техніка, 2002. – с. 215 – 219.
 4. Абракитов В.Э.Новый способ борьбы с распространением структурного шума в строительных конструкциях // Науковий вісник будівництва. Вип. № 18. Харків: ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2002. – с. 204-206.
 5. Абракитов В.Э., Данова К.В. Влияние микроструктуры пористых материалов на их звукопоглощающие свойства. //Коммунальное хозяйство городов: Научно-техн. сборник. Вып. № 42. К.: Техніка, 2002. - с. 190-194.
 6. Абракитов В.Э. Поляризация звука – один из наиболее перспективных путей борьбы с распространением структурного шума в строительных конструкциях // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Збірник наукових праць. Вип.. № 8. Рівне: Видавництво Рівненського державного технічного університету, 2002. – с. 189 – 196.
 7. Абракітов В.Е. Алгоритм розрахунку конструктивних параметрів багатошарових звукоізолюючих панелей типу «сандвіч» з використанням явища поляризації звуку // Науковий вісник будівництва. Вип. № 19. Харків: ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2002. – с. 113-117.
 8. Абракитов В.Э., Нестеренко С.В. Аналоговое моделирование процессов распространения звука на территории города // Автоматизированные системы управления и приборы автоматики: Всеукраинский межведомственный научно-технический сборник. Вып. № 121. Харків: Харківський національний університет радіоелектроніки, 2002. – с. 87 – 94.
 9. Абракітов В.Е. Каустики хвильових фронтів, і їхні метаморфози // Строительство, материаловедение, машиностроение / Сб. научн. Трудов. Вып. 28. – Дн-ск, ПГАСиА, 2004. – с. 237-241.
 10. Абракитов В.Э., Русова В.А. Многослойная звукопоглощающая панель // Коммунальное хозяйство городов: Научно-технический сборник. Вып. № 58. К.: Техніка, 2004. – с. 239 – 243.
 11. Абракітов В.Е. Програма для обчислення конструктивних параметрів багатошарових звукоізолюючих панелей типу «сандвіч» з використанням явища поляризації звуку // Науковий вісник будівництва. Вип. №. 29. Харків: ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2004. – с 226-230.
 12. Абракитов В.Э., Русова В.А. Звукоотражающая панель // Науковий вісник будівництва. Вип. №. 28. Харків: ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2004. – с. 277-281.
 13. Абракітов В.Е. Вперше в світі - акустичний лазер створено в Харкові! // Вестник НТУ "ХПИ". Тем. сборник "Новые решения в современных технологиях". Вып. 47. Харьков., 2004 - С. 83-87.
 14. Абракітов В.Е. Точність, вірогідність та оцінка погрішності при моделюванні акустичних процесів // Коммунальное хозяйство городов: Научно-технический сборник. Вып. №. 60. К.: Техніка, 2004. – С. 251 - 256.
 15. Абракітов В.Е. Актуальність проблеми боротьби із шумом, і створення засобів акустичного моделювання, як один із способів рішення даної проблеми // Коммунальное хозяйство городов: Научно-технический сборник. Вып. №. 63. К.: Техніка, 2004. – С. 316 -320.
 16. Абракiтов В.Е. Роль моделювання акустичних процесiв при оптимiзацiї шумового режиму сучасного мiста. // Науковий вiсник будiвництва. Вип. 30. Харкiв: ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2005. - Т. 2. - С. II-190 - 195.
 17. Абракiтов В.Е. Конструювання шумозахисних вiкон для захисту квартир та iнших примiщень вiд акустичного дискомфорту // Науковий вiсник будiвництва. Вип. 31. Харкiв: ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2005. - с. 210-214.
 18. Абракитов В.Э., Карпалюк И.Т. Глобальная научная теория, объясняющая процессы снижения шума при переходе звуковой волной границы раздела сред. // Коммунальное хозяйство городов: Научно-технический сборник. Вып. №. 64. К.: Техніка, 2005. – С. 63-70.
 19. Абракитов В.Э. Акустическое загрязнение окружающей среды как фактор разрушения инженерных систем и строительных конструкций // Науковий вiсник будiвництва. Вип. № 38. Харкiв, ХТУБА ХОТВ АБУ, 2006. - С. 151-154.
 20. Сафонов В.В., Абракітов В.Е., Богданов Ю.В. Моделювання акустичних процесів методом аналогії / Строительство, материаловедение, машиностроение. // Сб. научн. трудов. Вып. 38. Днепропетровск, ПГАСА, 2006. - С. 124 - 133.
 21. Абракітов В.Е. Орієнтована акустична система із заданою характеристикою спрямованості // Науковий вісник будівництва. Вип. 37. Харків: ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2006. - с. 231-237.
 22. Сафонов В.В., Богданов Ю.В., Абракитов В.Э., Диденко Л.М., Мелашич В.В. Уменьшение шума на реконструируемых территориях / Строительство, материаловедение, машиностроение. // Сб. научн. трудов. Вып. 38. Днепропетровск, ПГАСА, 2006. - С. 260-267.
 23. Абракітов В.Е. Моделювання шуму від транспортних потоків та промислових об’єктів великої довжини при оптимізації шумового режиму сучасного міста // Науковий вiсник будiвництва. Вип. № 39. Харкiв, ХТУБА ХОТВ АБУ, 2006. - С. 287 – 291.
 24. Селiванов С.Є., Абракiтов В.Е. Багаторазовi вiдбиття звуку на вузьких вулицях мiста та захист житлових будiвель вiд транспортного шуму // Науковий вiсник будiвництва. Зб. наук. праць. Вип. № 40., 2007 - С. 208-214.
 25. Абракітов В.Е. Хитрощі звукоізолюючої панелі із максимально можливою звукоізолюючою здатністю... // Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб. научн. трудов. Вып. 40. - Днепропетровск: ПГАСА, 2007. - С. 126-132.
 26. Селiванов С.Є., Абракiтов В.Е. Програма для розрахунку соцiально-економiчного ефекту шумозахисних заходiв. // Науковий вiсник будiвництва. Вип. 42. Харкiв: ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2007. - С. - 209-217.
 27. Абракiтов В.Е. Методика розрахунку часу реверберацiї звуку в примiщеннях // Науковий вiсник будiвництва. Вип. 41. Харкiв: ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2007. - С. 305-311.
 28. Селiванов С.Є., Абракитов В.Е. Захист житлових будівель від транспортного шуму // Коммунальное хозяйство городов: Научно-технический сборник. Вып. №. 76. К.: Техніка, 2007. – С. 391-399.
 29. Селiванов С.Є., Абракiтов В.Е., Нікітченко О.Ю., Чупріна Я.І. Визначення інтенсивності випромінювання на відстані від джерела залежно від форми хвильового фронту. // Коммунальное хозяйство городов: Научно-технический сборник. Вып. №. 79. К.: Техніка, 2007. – С. 356-363.
 30. Абракітов В.Е. Математичний опис процесів випромінювання високосфокусованих звукових хвиль вузькоспрямованим джерелом звуку. // Восточно-европейский журнал передовых технологии. N 1/4(25) 2007. Харьков, 2007. - С. 47-54.
 31. Сафонов В.В., Богданов Ю.В., Абракитов В.Э., Стрежекуров Э.Е., Просандеев А.И. Проблемы снижения шума на объектах и территориях, прилегающих к реконструируемым зданиям и сооружениям. // Будівництво, матеріалознавство, машинобудування: Наук.-техн. збірник. Вип. 42. – К. – Дніпр.: Основа, 2007. – С. 262-274.
 32. Абракітов В.Е., Абракітов Д.В. Негативний вплив шуму на конструкції будівель, що несуть та огороджують, в світлі механіки руйнування// Будівництво, матеріалознавство, машинобудування: Наук.-техн. збірник. Вип. 42. – К. – Дніпр.: Основа, 2007. – С. 296-301.
 33. Абракiтов В.Е. Акустична корозiя будiвельних конструкцiй // Збiрник наукових праць Луганського нацiонального аграрного унiверситету. Серiя: Технiчнi науки. - Луганськ: Видавництво ЛНАУ, 2007 - 71(94). - С. - 130-139.
 34. Селиванов С.Е., Абракитов В.Э., Никитченко О.Ю., Чуприна Я.И. Взаимосвязь сходственных промежутков времени в модели и в натуре как дополнительный критерий подобия при физическом моделировании акустических процессов. // Науковий вiсник будiвництва. Вип. 45. Харкiв: ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2008. - С. - 159-161.
 35. Абракітов В.Е. Методика визначення вартості результатів наукових досліджень, винаходів, і інших об'єктів інтелектуальної вартості при впровадженні їх в виробництво. // Науковий вісник будівництва. Вип. 46. Харків: ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2008. - с. 278-283.
 36. Абракітов В.Е., Нікітченко О.Ю., Селіванов С.Є. Причини утворення каустик і мікроструктура фронту звукової хвилі. // Коммунальное хозяйство городов. Вип. 81. К. Технiка, 2008. - С. 366-373.
 37. Абракитов В.Э., Никитченко О.Ю. Спектры шума в жилой застройке г. Харькова (по данным собственных натурных измерений, осуществлённых авторами) // Науковий вiсник будiвництва. Вип. 49. Харкiв: ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2008. - С. - 330-337.
 38. Абракитов В.Э., Помыткина Е.А. Шум систем кондиционирования в зданиях как одна из наиболее актуальных проблем современной урбанизации// Коммунальное хозяйство городов. Вип. 84. К. Технiка, 2008. - С. 410-414.
 39. Абракитов В.Э., Селиванов С.Е., Жолткевич Г.М. Использование системного подхода и системного анализа для решения проблемы борьбы с шумом (в рамках обеспечения экологической безопасности окружающей среды) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. №849. Сер. Екологія. - Х.: Видавництво ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. - с. 85 - 89.
 40. Абракитов В.Э. О вкладе фонового шума в общую картину шумового загрязнения окружающей среды (на базе данных непосредственных натурных измерений, проведенных лично автором). // Науковий вісник будівництва. Вип. № 53. Х.: ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2009. - С. 263-266.
 41. Абракитов В.Э. Экспериментальная проверка научной гипотезы о спаде интенсивности шумового излучения на расстоянии пропорционально отношению площадей волновых фронтов. // Науковий вісник будівництва. Вип. 54. - Х.:ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2009. - С. 326-332.
 42. Абракитов В.Э. Методологическая основа составления карты шума г. Харькова. // Науковий вісник будівництва. Вип. № 55. Х.: ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2009. - С. 279 - 284.
 43. В.Э. Абракитов. Натурные измерения уличного шума (с учетом фонового вклада метеорологических явлений в суммарный звуковой спектр) // Коммунальное хозяйство городов. Вип. № 88. К. – Техніка, 2009. - С. 364-370
 44. В.Э. Абракитов. Экономические аспекты борьбы с шумом // Коммунальное хозяйство городов. Вип. № 89. К. – Техніка, 2009. - С.460-464
 45. Сафонов, В.В. Обчислення рівнів звукового тиску октавних смугах частот у розрахункових точках на виробництві (на прикладі дробильно-сортувальних комплеків) /В.В. Сафонов, В.Е. Абракітов, В.В. Мелашич, Г.І. Харачих // Збагачення корисних копалин, Дніпропетровськ: 2009. – Вип. 36(77) – 37(78). – С. 99 – 107.
 46. Селиванов С.Е., Абракитов В.Э., Никитченко О.Ю., Фарина И.А. Подобие при физическом моделировании акустических процессов в целях борьбы с шумом // Науковий вісник будівництва. Вип. 56. Х.: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2010. - С. 218-222.
 47. Абракітов В.Е., Нікітченко О.Ю., Фаріна І.О. Експериментальні дослідження шуму ліфтово-сходових вузлів багатоповерхових житлових будівель // Науковий вісник будівництва. Вип. 57. Х.: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2010. - С. 293-297.
 48. Абракітов В.Е. Майбутнє - за тривимірними просторовими картами шуму. // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сборник. Вып. 91. - К.Харьков: Основа, 2010. - С. 161-168.
 49. Абракітов В.Е., Нікітченко О.Ю., Фаріна І.О. Врахування мікроструктури пористих матеріалів при їх застосуванні в якості звукопоглиначів. // Коммунальное хозяйство городов. Научно-техн. сб. Вип. 93. К.: Техніка, 2010. - С. 456-463.
 50. Абракитов В.Е., Никитченко О.Ю. Натурные исследования шумового режима на территории г. Киева // Науковий вісник будівництва. Вип. 62. Х.: ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2011. - С. 267-273.
 51. Абракитов В.Э., Пикульская К.Н. Возможно ли снизить уровень шума в метрополитене г. Харькова? // Науковий вісник будівництва. Вип. 63. Х.: ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2011. - С. 556-560.
 52. Абракитов В.Э. Экспериментальные исследования шумового режима в Салтовском жилом массиве г. Харькова // Комунальне господарство міст. НТЗ. Вип. № 99. Х.: ХНАМГ, 2011. - С. 71 - 75. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/21623/, вільний).
 53. Абракітов В.Е. Картографування шумового режиму центральної частини м. Донецьк /Абракітов В.Е., Нікітченко О.Ю. //Строительство, материаловедение, машиностроение: Научн.-техн. сборник. Вып. 62. – Дн.-ск, ПГАСА, 2011. – С. 10-14.
 54. Абракітов В.Е. Шумовий режим центральної частини м. Київа в районі вулиці Хрещатик. / В.Е. Абракітов. // Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції: Науково-техн. збірник. - К.: Основа, 2011. - С. 231-237.
 55. Садовой А.В. Візуалізація звуку з застосуванням ефекту поляризації / А.В. Садовой, В.В. Сафонов, Е.Є. Стрежекуров, В.Е. Абракитов // Сборник научных трудов Днепродзержинского государственного технического университета (технические науки). - вып. 1(14). – Днепродзержинск, 2010. С. - 236-239.
 56. Абракітов В.Е. Вдосконалення конструкції засобів індивідуального захисту слухових аналізаторів людини / В.Е. Абракітов, О.Ю. Нікітченко. // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка. – вип.. 124. – т. – 2. – Х.: ХНТУСГ, 2012. - 392-396.
 57. Абракитов В.Э. Дефекты кранових канатов / В.Э. Абракитов, И.А. Фарина. // Науковий вісник будівництва. Вип. 72. - Х.: ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2013. С. –441-444
 58. Абракитов В. Э. Cовременное состояние вопроса оценки риска аварий крановых канатов / В. Э. Абракитов, И. А. Фарина. //Коммунальное хозяйство городов. - № 109 Х.: ХНУМГ, 2013. - С. 209-212.
 59. Абракитов В. Э. Экспериментальные исследования шумового режима в центральной части г. Полтава / В. Э. Абракитов, О. Ю. Никитченко, А. Г. Борисова. // Комунальне господарство міст. НТЗ. Вип. № 120. Х.: ХНУМГ ім.. О. М. Бекетова, 2015. – С. 169 – 172.
 60. Сафонов В. В. Квазіаналогове моделювання акустичних процесів на території сучасного міста / В. В Сафонов, В. Э. Абракитов // Будівництво, матеріалознавство, машинобудування: зб. наук. праць. Вип. 93 / ДВНЗ «Придніпр. держ. академія буд-ва і архітектури». Дніпро, 2016. – С. 45-49.
 61. Бараннік В. О. Вплив осереднення миттєвих рівнів акустичної енергії на розподіл статистик шуму міського району / В. О. Бараннік, В. Е. Абракітов, А. І. Решетченко // Комунальне господарство міст. Сер. : Технічні науки та архітектури. - 2016. - Вип. 130. - С. 49-54.
 62. Абракітов В.Е., Нестеренко С.В. Критерії подібності при фізичному моделюванні акустичних процесів // Комунальне господарство міст, 2020, том 4, випуск 157. – С. 86-90.
 63. Абракітов В.Е. Побудова тривимірних карт шуму. / В. Е. Абракітов П. А. Білим, С. В. Нестеренко, А.С. Рогозін // Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура – 2019. - №6(152). – С. 214-218 .
 64. Степаненко А.В. Ризик-аналіз діагностування дефектів під час експлуатації самохідних вантажопідіймальних кранів стрілового типу / А.В.Степаненко, О.С. Скрипник, В.Е. Абракітов, // Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура – 2020. - №1(154). – С. 267-271.
 65. Абракітов В.Е. Шумозахисні екрани як засіб оптимізації шумового режиму / В.Е. Абракітов, О.С. Скрипник, С.В. Нестеренко // Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура – 2021. - №1(161). – С. 296-300. (Категорія Б, Index Copernicus).
 66. Скрипник О. С. Вплив складу мінеральних ват на організм працюючих задіяних у монтажі утеплювача / О.С. Скрипник, В.Е. Абракітов, М.Ю. Іващенко // Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура – 2020. - №1(154). – С. 320-327.

Статті у збірниках наукових праць

 1. Абракитов В.Э., Коржик Б.М. О совершенствовании методов физического моделирования звуковых волн // Тезисы докладов ХХVI научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников ХИИГХ. Харьков: ХИИГХ, 1992.-с.86.
 2. Abrakitov V.E., Zakharov Yu.I., Safonov V.V. Methods of evaluation and prediction of the noise environment in building constructions // Noise-93 International Conference. St. Peterburg, May 31 - June 5, 1993.- р.163.
 3. Kudriavtsev E.P., Safonov V.V., Abrakitov V.E. Calculations of the noise propagation by means of electroacoustic analogy method // Noise-93 International Conference. St. Peterburg, May 31 - June 5, 1993.- р.165.
 4. Абракитов В.Э. Микроструктура пористых материалов и их звукопоглощающая способность // Тезисы докладов ХХVII научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников ХИИГХ. Харьков: ХИИГХ, 1994.-с. 59 - 60.
 5. Коржик Б.М., Абракитов В.Э. Противошумовое благоустройство промышленных предприятий // Тезисы докладов ХХVII научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников ХИИГХ. Харьков: ХИИГХ, 1994.-с. 59.
 6. Абракитов В.Э. Акустический лазер - принципиально новый вид излучателей акустического сигнала /В.Э. Абракитов // Тезисы докладов XXVIII научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников ХГАГХ. Харьков, 1996.- с.85.
 7. Абракитов В.Э. Защитное заземление электроустановок в трехфазных сетях электрического тока напряжением до 1000 В /В.Э. Абракитов // Тезисы докладов XXVIII научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников ХГАГХ. Харьков, 1996. - с.85.
 8. Сафонов В.В. Визуализация распространения шума за преградами. /В.Э. Абракитов, В.В. Сафонов // Сборник трудов научно-практической конференции “Охрана труда в промышленности”. К., 1996 г.
 9. Абракитов В.Э. О возможности аналогового моделирования процессов распространения звуковых волн радиоволнами /В.Э. Абракитов // Тезисы докладов XXVIII научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников ХГАГХ. Харьков, 1996.- с.84.
 10. Абракітов В.Е. Газорозрядна лампа низького тиску, безпечна з фактору розтікання ртутної пари /В.Э. Абракитов, I.T. Карпалюк // Питання соціоекології: Матеріали Першої всеукраїнської конференції "Теоретичні та прикладні аспекти соціоекології. Львів, 7 - 11 жовтня 1996 р. Львів, 1996.- т.2.- с. 231 - 232.
 11. Абракитов В.Э. Перспективы применения акустических лазеров в науке и технике /В.Э. Абракитов // Тезисы докладов 1-ой региональной конференции ЭКО'96. Днепропетровск, 1996.- с. 40.
 12. Абракитов В.Э. Экологически чистый двигатель в космосе /В.Э. Абракитов // Тезисы докладов 1-ой региональной конференции ЭКО'96. Днепропетровск, 1996.- с. 70.
 13. Абракитов В.Э. Газоразрядная лампа низкого давления, безопасная по фактору растекания ртутных паров. /В.Э. Абракитов, I.T. Карпалюк // Тезисы докладов 1-ой региональной конференции ЭКО'96. Днепропетровск, 1996.- с. 52.
 14. Абракитов В.Э. Неортодоксальная теория строения континуума пространства- времени /В.Э. Абракитов // Тезисы докладов 2-ой региональной конференции ЭКО'96. Днепропетровск, 1996 .- с. 5-6. (Режим доступу: https://services.myendnoteweb.com/enwservices/fileattachment/downloadAttachment.jsp?fileName=P1030348.djvu&userId=VuPWygrYEugAADIHInM&refId=88&fileNamePlain=P1030348.djvu, вільний).
 15. Ильина Н.А. Малогабаритное осветительное устройство медицинского назначения /Н.А. Ильина, В.А. Журавлев, В.Э. Абракитов, I.T. Карпалюк, О.Ю.Корлюка // Тезисы докладов 2-ой региональной конференции ЭКО'96. Днепропетровск, 1996.- с. 7.
 16. Корлюка О.Ю., Карпалюк И.Т., Абракитов В.Э. Метод расчета освещенности с повышенной точностью // Тезисы докладов 2-ой региональной конференции ЭКО'96. Днепропетровск, 1996.- с. 8.
 17. Абракитов В.Э. Новые средства борьбы с шумом // Новое в экологии и безопасности жизнедеятельности Международный экологический конгресс. Санкт-Петербург 16-18 июня 1999 г. - т.3. – с. 186.
 18. Абракитов В.Э. Система эргономической оценки реконструируемых территорий городов по критерию их акустического комфорта // Новое в экологии и безопасности жизнедеятельности. Международный экологический конгресс. Санкт-Петербург 14-16 июня 2000 г. – т. 2. – с. 252.
 19. Абракитов В.Э. Эргономическая оценка реконструируемых территорий городов по критерию их акустического комфорта // Тезисы докладов XXХ научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников ХГАГХ. Харьков, 2000.- с.75.
 20. Абракитов В.Э. Вдосконалення методів і засобів боротьби з шумом, випромінювання звуку та моделювання процесів його розповсюдження // Тези доповідей науково-методичної конференції "Безпека життєдіяльності". Харків, 2001. с. – 62-63.
 21. Абракітов В.Е. Совершенствование методов прогнозирования шумового режима урбанизированной среды с целью обеспечения акустического комфорта жителей современного города // Програма роботи секції № 7 „Проблеми будівництва та міського господарства” Першій обласній конференції молодих науковців „Тобі, Харківщино, - пошук молодих”, що проводилась в межах форуму „Освіта, наука, виробництво – шляхи інтеграції”, 19-20 березня 2002 р. – с. 4.
 22. Абракітов В.Е., Дмитрієв С.Л. Пристрій візуалізації зон зашумованості міської забудови // Тези доповідей науково-методичної конференції „Безпека життєдіяльності”. Харків, 2002. – с. 58-60. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/8135/, вільний).
 23. Абракитов В.Э. Отражение передовых вопросов науки, (и, в частности, БЖД) на Web-сайтах всемирной компьютерной сети "Internet" / В.Э. Абракитов // Тези доповідей науково-методичної конференції "Безпека життедіяльності" Харків, 2003. – с. 90-91.
 24. Абракітов В.Е. Удосконалювання методів прогнозування шумового режиму з метою забезпечення акустичного комфорту жителів сучасного міста // Тезисы докладов XXХII научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНАГХ. Харьков, 2004. - с.86.
 25. Абракитов В.Э. Взаимосвязь сходственных параметров модели и натуры при аналоговом моделировании процессов распространения шума// Тези доповідей науково-методичної конференції "Безпека життєдіяльності" Харків, 2004. – С. 82. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/6372/, вільний).
 26. Абракітов В.Е. Посилення самостійної наукової роботи студентів з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці у контексті приєднання України до Болонського процесу // Тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції «Стратегія посилення самостійної роботи студентів у контексті приєднання України до Болонського процесу». Харків, 14-15 грудня 2004 року. – Харків, ХНАМГ, - 2004. – С. 210-211. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/8134/, вільний).
 27. Абракітов В.Е. Моніторинг шумового забруднення сучасних міст. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичній конференції «Сучасний соціокультурний простір». 20-25.12.2004, Київ, 2004. – ч. 1. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/8133/, вільний).
 28. Абракитов В.Э. Глобальная научная теория снижения шума при пересечении звуковой волной границы раздела сред. // Тези доповiдей науково-методичної конференцiї "Безпека життєдiяльностi". Харкiв, 2005. - С. 123 - 124. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/8132/, вільний).
 29. Абракiтов В. Е. Питання управлiння iнтелектуальною властнiстю в проблематицi безпеки життєдiяльностi / Тезисы докладов ХХХIII научно-техн. конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНАГХ. Часть 2. Харьков, 2006. - С. 204-206.
 30. Сафонов В.В., Богданов Ю.В., Абракитов В.Э., Мелашич В.В., Диденко Л.М, Стрежекуров Э.Е. Шум реконструкции зданий и сооружений, проблемы его снижения на прилегающих территориях / Материалы научно-технического семинара «Актуальные проблемы акустической экологии и защиты от шума». Севастополь, 2006. – С. 121 – 130. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/8138/, вільний).
 31. Абракiтов В.Е. Акустичне забруднення навколишнього середовища як фактор руйнування iнженерних систем i будiвельних конструкцiй // Програма семiнару "Методи пiдвищення ресурсу мiських iнженерних iнфраструктур", Харкiв, жовтень-листопад 2006. - с. 7.
 32. Абракiтов В.Е. Створення акустичних лазерiв - новий напрямок в науцi i технiцi // Тези доповiдей науково-методичної конференцiї "Безпека життєдiяльностi". Харкiв, 2006. - С. 6 - 7. (Режим доступу: http://discovery.h11.ru/Abrakitov/sazer.htm В.Э, вільний).
 33. Абракiтов В.Е. Чи все вірно в спеціальній теорії відносності? // Материалы II международной научно-практической конференции «Современные научные достижения – ‘2007». Том 6. – Естественные науки. – Днепропетровск: Наука и образование, 2007. - С. 33-37. (Режим доступу: http:// eprints.kname.edu.ua/6375/, вільний). (Режим доступу: http://www.rusnauka.com/2._SND_2007/Phisica/18872.doc.htm, вільний).
 34. Абракітов В.Е. Маловідома причина негативного біологічного впливу шуму на серцево-судинну систему людину. // Матеріали VI міжнародної науково-методичної конференції 15-16 березня 2007. Київ, 2007. - С. 125-126. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/6392/, вільний).
 35. Абракитов В.Э. На какой частоте измеряется барометрическое давление? // Материалы II международной научно-практической конференции «Стратегические вопросы мировой науки – 2007». Том 11. Химия и химические технологии. Экология. Днепропетровск: Наука и образование, 2007. – С. 60-65. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/7214/, вільний).
 36. Абракiтов В.Е. Винайдення акустичних лазерiв - як створення нового напрямку в науцi i техницi// Материалы II Международной научно-практической конференции "Ключевые аспекты научной деятельности - `2007". Том 7. - Естественные науки. - Днепропетровск: Наука и образование, 2007. - С. 19 - 23. (Режим доступу: http://www.rusnauka.com/3._KAND_2007/Phisica/18871.doc.htm, вільний).
 37. Абракітов В.Е. Тринадцятирічний досвід розрахунку часу реверберації в приміщеннях за методикою Абракітова // Збірник матеріалів IV міжрегіональної науково-практичної конференції "Психологічні та технічні аспекти безпеки праці, життя та здоров'я людини". 15 травня 2007 року. Полтава, 2007. - С. 5 - 7. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/6391/, вільний).
 38. Абракiтов В.Е. Концепцiя керованого натхнення / В.Е. Абракiтов // Материалы Международной научно-практической конференции "Эффективные инструменты современных наук - 2007". - Том 7. История. Философия. Музыка и жизнь. Днепропетровск: Наука и образование, 2007. - С. 32-37. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/7213/, вільний).
 39. Абракiтов В.Е. Закон збереження iнформацiї // Материалы Международной научно-практической конференции "Эффективные инструменты современных наук - 2007". - Том 7. История. Философия. Музыка и жизнь. Днепропетровск: Наука и образование, 2007. - С. 45-49. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/7314/, вільний).
 40. Абракитов В.Э., Чуприна Я.И. Акустическое моделирование и его виды - какой из них предпочесть? // Матерiали 7-ї регiональної науково-методичної конференцiї "Безпека життєдiяльностi". Харкiв, 2007. - С. 99-100. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/6393/, вільний).
 41. Абракитов В.Э., Помыткина Е.А. Шум систем кондиционирования в зданиях как одна из наиболее актуальных проблем современной урбанизации // Материалы Международной научно-технической конференции "Внедрение инновационных технологий и перспективы развития систем теплогазоснабжения и вентиляции" 19-21 ноября 2008, Харьков: ХНАМГ, 2008. - С. 83-84. (Режим доступу: http://www.vuzlib.com.ua/articles/book/15885-SHum_sistem_kondiсionirovanij/1.html, вільний).
 42. Абракитов В.Э. Моделирование и полномерный эксперимент: Инь и Ян, или две стороны отображения реальной действительности //Тези доповідей 8-ї міжвузівської науково-методичної конференції "Безпека людини в сучасних умовах". 4-5 грудня 2008 р. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2008. - С. – 44. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/7316/., вільний).
 43. Абракитов В.Э. Образность восприятия - основа наглядности современных математических моделей. // Збірник матеріалів Всеукраїнській науково-практичній конференції "Оптимізація наукових досліджень - 2009". Миколаїв: НУК, 2009. - С. 202-205.
 44. Абракитов В.Э. Шум в салоне трамвая "Tatra T-3". // Materiály V mezinárodní vědecko - praktická konference "Aplikované vědecké novinky - 2009". Díl 7. Ekologie. Zeměpis a geologie. Zemědělstvi. Zvěrolékaŕství: Praha. Publishing House "Education and Science" s.r.o.- 3-5 stran. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/12401/ , вільний).
 45. Абракитов В.Э. Экспериментальные исследования шумового режима в г. Одессе. // Materiały V Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka: teoria i praktyka - 2009». Volume 5. Medycyna. Nauk biologicznych. Ekologia. Geografia i geologia.: Przemyśl. Nauka i studia, 2009. - str. 77-79. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/12398/1/abrakitov.doc, вільний).
 46. Абракитов В.Э. Исследования шумового режима в с. Первомайское Змиевского района Харьковской области. // Материали за V международна научна практична конференция "Новини от научния напредък-2009". 17-25.08.2009. София: "Бял ГРАД-БГ" ООД, 2009. - С. 60-65. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/12400/1/abrakitov.doc, вільний).
 47. Абракітов В.Е. Застосування шумоізолюючих кофердамів в кораблебудуванні. // Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції "Передовий науково-практичний досвід - 2009". 17.09.2009. Миколаїв: НУК ім. адмірала Макарова. - С. 158-159.
 48. Абракитов В.Э., Фарина И.А. Об отрицательном эффекте акустических экранов // Тези доповідей Міжнародної науково-методичної конференції “Безпека людини в сучасних умовах” 3-4.12.2009 р. Харків, НТУ “ХПІ”, 2009. - с. 97.
 49. Абракітов В.Е., Фаріна І.О. Дослідження звукопоглинаючих властивостей пінополіуретану // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве: Материалы ІХ международной научно-технической интернет-конференции. Х.: ХНАМГ, 2010. - С. 35-36.
 50. Устименко О.В., Абракитов В.Э. Исследование профессиональных заболеваний от шумового воздействия на производстве. // Тезисы докладов ХХХV научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства. Х.: ХНАГХ, 2010. - С. 200- 202.
 51. Абракитов В.Э., Фарина И.А. Исследование шумов лифтового узла в зданиях различных типов (на базе непосредственных натурных измерений, проведенных авторами). // Тезисы докладов ХХХV научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства. Х.: ХНАГХ, 2010. - С. 202- 203.
 52. Абракитов В.Э. Натурные измерения шумового режима в г. Черкассы. // Тезисы докладов ХХХV научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства. Х.: ХНАГХ, 2010. - С. 209- 210.
 53. Абракітов В.Е. Натурні виміри шумів на вулицях та підприємствах м. Дніпродзержинська // Материали за VI международна научна практична конференция "Последните научни постижения-2010" 17-25.03.2010. София: Бял ГРАД-БГ ООД, 2010. - Т.16. - С.43-46.
 54. Абракітов В.Е. Експериментальні дослідження шумового режиму в м. Маріуполь. // Materiały VI Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Naukowa przestrzec “Europy-2010” . Przemyśl: Nauka I studia, 2010. – p. 30-32. (Режим доступу: http://www.rusnauka.com/10_NPE_2010/Ecologia/61209.doc.htm , вільний).
 55. Vladimir E. Abrakitov; Oleg V. Ustimenko. Noise in a tram КТМ-19КТ. // Materiály VI Mezinárodni vĕdecko-praktická conference “Dny vĕdy-2010” 27.03.10-05.04.10. Praha: publishing House “Education and Science” S.r.o., 2010. – p.45-47.
 56. Панасенко С.Н., Абракітов В.Е. Використання елементів математичних моделей в напівнатурних дослідженнях шумового режиму. // Materiály VI mezinárodni vĕdecko-praktická konference "Aktuálni vymoženosti vĕdy - 2010. Praha, 27.06.2010-05.07.2010". Praha: Publishing House "Education and Science" s.r.o., 2010. - P.83 – 87. (Режим доступу: http://www.rusnauka.com/17_AND_2010/Matemathics/69250.doc.htm, вільний).
 57. Абракітов В.Е. Шум при роботі персонального комп’ютеру // Тези доповідей Всеукраїнська науково-методична конференція «Безпека життєдіяльності особистості – підґрунтя сталого розвитку суспільства» 24 − 25 вересня 2009. Миколаїв: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 2009. – С. 106-108.
 58. Абракитов В.Э. Карта шума Салтовского жилого массива г. Харькова, 2011 г. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Безпека життєдіяльності в навколишньому і виробничому середовищах". Х.: ХНАМГ, 2011. - С. 114-115.
 59. Абракитов В.Э. Проблемы "отцов и детей" в свете современной вузовской реальности. / В.Э. Абракитов // Тези доповідей ІІІ Всеукр. наук.-практ.конф "Сучасні аспекти виховання студентської молоді". Х.: ХНАМГ, 2011. - С. 4-7. (Режим доступу: https://services.myendnoteweb.com/enwservices/fileattachment/downloadAttachment.jsp?fileName=P1030063.djvu&userId=VuPWygrYEugAADIHInM&refId=114&fileNamePlain=P1030063.djvu , вільний).
 60. Абракітов В.Е. Моделювання процесів розповсюдження шуму у міській забудові із застосуванням комп’ютерних технологій / В.Е. Абракітов // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції, Ч.IV. (MicroCAD-2011, 01-03 червня 2011 р., Харків)– Харків, НТУ «ХПІ».- С.61. (Режим доступу: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/2011/S18/МОДЕЛЮВАННЯ%20ПРОЦЕСІВ%20РОЗПОВСЮДЖЕННЯ%20ШУМУ%20У%20МІСЬКІЙ%20ЗАБУДОВІ.pdf, вільний).
 61. Абракитов В.Э. Разрушительное действие коррупции при её воздействии в среде студенческой молодёжи. / В.Э. Абракитов // Тези доповідей Міжнародної наук.-практ.конф. «Сучасні аспекти виховання студентської молоді». Х.: ХНАМГ, 2012. - С. 4-6. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/29376/1/2.pdf, вільний).
 62. Абракітов В.Е. Проблема зниження шуму в її філософсько-економічному аспекті / В.Е. Абракітов, О.Ю Нікітченко. // Економіка, екологія, управління. Зб. наук. праць. № 1 – Ірпінь: Нац. Університет держ. податкової служби, 2012. – С. 243-249.
 63. Абракитов В.Э. Проблема шумового загрязнения в условиях стесненной городской застройки (на примере ул. Маршала Бажанова в г. Харькове) / В.Э. Абракитов / Безпека життєдіяльності людини — освіта, наука, практика: Збірник наукових праць ХI міжнародної науково-методичної конференції. Донецьк: ПП «Лавис», 2012. — С. 10-15.
 64. Абракітов В.Е. Квазіаналогове моделювання акустичних процесів задля картографування шумового режиму сучасних міст /В.Е. Абракітов, О.Ю. Нікітченко // Программа и тезисы докладов ХХХVІ научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства. Часть 2. Х.: ХНАГХ, 2012. - С. 197.
 65. Абракітов В.Е. Использование мультимедийных средств и интернет-технологий в учебном процессе в процессе преподавания дисциплин "БЖД", "Основы охраны труда", "Охрана труда в отрасли" / В.Э. Абракитов, Н.П. Пан, С.В. Нестеренко // Вестник Харьковского национального автодорожного университета. Сб. научн. Трудов. Вып. № 59. – Х.: ХНАДУ, 2012. – С. 142-146. (Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vhad_2012_59_32.pdf , вільний).
 66. Абракітов В.Е. Моделювання процесів випромінювання та розповсюдження транспортного шуму/ В.Е. Абракітов, О.Ю. Никитченко // Вестник Харьковского национального автодорожного университета. Сб. научн. Трудов. Вып. № 59. – Х.: ХНАДУ, 2012. – С. 163-167. (Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vhad_2012_59_37.pdf , вільний).
 67. Абракітов В.Е. Побудова карти шуму міста Василівка Запорізької області / В.Е. Абракітов, О.Ю. Никитченко. // Матеріали ІV Міжнародної науково-методичної конференції «Безпека людини у сучасних умовах» 6-7.12.2012, Харків, НТУ «ХПІ». – Х.: НТУ «ХПІ», 2012. – С. 99-101. (Режим доступу: www.kdu.edu.ua/conf_gzk/materials2013.doc , вільний).
 68. Абракітов В. Е. Застосування "принципу світлофора" задля кольорового виділення зон акустичного дискомфорту на картах шуму. / Программа и тезисы докладов ХХХVII научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского национального университета міського господарства ім.. О. М. Бекетова, 2013. – С. - 169-170.
 69. Абракітов В.Е. Побудова карти шуму Жовтневого району міста Полтава. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Ресурсозберігаючі технології в проектуванні, землевпорядкуванні та будівництві» 19-20 квітня 2013 р.. - Кременчук: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2013. - С. 79 – 89. (Режим доступу: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwjyyoHilO3UAhUJTSYKHYQJAFgQFghTMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.kdu.edu.ua%2Fconf_gzk%2Fmaterials2013.doc&usg=AFQjCNHfx4ZmKn0OFpsIE592FZRYT5TQgg, вільний).
 70. Абракітов В.Е. Кольорове оформлення карт шуму як фактор інформативності / Абракітов В.Е., Нікітченко О.Ю. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №18 - Нові технології захисту навколишнього середовища та утилізації відходів - НТУ "ХПИ", 2014. – С. 248. (Режим доступу:http://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/2014/S18/p248-p248.pdf, вільний).
 71. Натурні дослідження шумового режиму на території центральної частини м.Полтава / В. І. Д’яконов, О. В. Дьяконов, Я. Г. Курченко, В. Е. Абракітов, О. Ю. Нікітченко, Р. Х. Шерзад // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. - 2014. - Вип. 148. - С. 527-531. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtusg_2014_148_85, вільний).
 72. Абракітов В. Е. Методика моделювання процесів поширення шуму в міській забудові / В. Е. Абракітов, Г. Г. Борисова, Ю. Ю. Рідна // Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві: матер. міжнар. наук-практ. інтернет-конф. Харків, 23–28.11.2015. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова: ХНУМГ, 2015. – С. 153 – 154. Режим доступу: http://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/article/view/520 , вільний.
 73. Абракітов В. Е. Дослідження стану умов праці на робочих місцях деяких підприємств / В. Е. Абракітов, Г. Г. Борисова // Агроекологічні, соціальні та економічні аспекти створення й ефективного функціонування екологічно стабільних територій : матеріали І Міжнарод. наук.-практ. конф. (Полтава, 26 лют. 2016). – Полтава : ПГАА, 2016. – С. 138 – 142.
 74. Сафонов В. В. Квазіаналогове моделювання акустичних процесів на території сучасного міста / В. В Сафонов, В. Э. Абракитов // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Безпека життєдіяльності в XXI столітті» 20-21 жовтня 2016 р./ ДВНЗ «Пріднепр. держ. академія буд-ва і архітекту'ри»; під редакцією А. С. Бєлікова – Дніпро. 2016. – С. 18-21.
 75. Абракітов В.Е. Риск-ориентированный подход в мониторинге техногенных опасностей (на примере аварий при эксплуатации канатов грузоподъемных кранов/ В. Э. Абракитов // Проблеми цивільного захисту населення: сучасні реалії України: Матеріали ІІ Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції. – Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – С. 10.
 76. Побудова карти шуму . / В.Е. Абракітов, С. Золотухіна , І. Ю. Крайнюк, Є. А. Крикун, В. В. Кунченко// Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019р.: у 4 ч. Ч. IV. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – с. 123 - Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/41404/1/Conference_NTU_KhPI_2019_MicroCAD_Ch_2.pdf
 77. Методика побудови карти шуму (на прикладі власних досліджень авторів) . / В.Е. Абракітов, С. Золотухіна , І. Ю. Крайнюк, Є. А. Крикун, В. В. Кунченко//Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні аспекти систем безпеки праці, захисту інтелектуальної власності» – Вип. 4, - Полтава: ПДАА, 2019. – с. 11 – 14 - Режим доступу: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/10131/1/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87.pdf
 78. Біологічні чинники виробничого середовища / Підкопай Б. Н., Абракітов В.Е. // Матеріали І-ї міжнародної науково-практичної інтернет-конференції студентів та молодих науковців «Актуальні питання охорони праці у контексті сталого розвитку та європейської інтеграції України», 09-11 листопада 2020 р. – Харків, ХНУМГ імені О.М. Бекетова, 2020. – с. 101 – 103. - Режим доступу: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/11635/1/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%20%D0%A5%D0%9D%D0%A3%D0%9C%D0%93%202020.pdf
 79. Дослідження в галузі оптимізації шумового режиму / Рубан В. І., Абракітов В. Е. // Матеріали І-ї міжнародної науково-практичної інтернет-конференції студентів та молодих науковців «Актуальні питання охорони праці у контексті сталого розвитку та європейської інтеграції України», 09-11 листопада 2020 р. – Харків, ХНУМГ імені О.М. Бекетова, 2020.– с. 107 – 110. - Режим доступу: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/11635/1/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%20%D0%A5%D0%9D%D0%A3%D0%9C%D0%93%202020.pdf
 80. Управління стресом на робочому місці / Слєпухова К.Г., Абракітов В. Е. // Матеріали І-ї міжнародної науково-практичної інтернет-конференції студентів та молодих науковців «Актуальні питання охорони праці у контексті сталого розвитку та європейської інтеграції України», 09-11 листопада 2020 р. – Харків, ХНУМГ імені О.М. Бекетова, 2020. – с. 246-248. - Режим доступу: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/11635/1/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%20%D0%A5%D0%9D%D0%A3%D0%9C%D0%93%202020.pdf
 81. Безпечна газорозрядна лампа. / В.Е. Абракітов // Збірник доповідей ХІІ Міжнародної науково-методичної конференції та 144 Міжнародної наукової конференції Європейської Асоціації наук з безпеки (EAS) «БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ», 3 – 4 грудня 2020 р., НТУ «ХПІ»,– Харків, 2020. – С. 207-210. - Режим доступу: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/11973/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%B9%202020%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82.pdf
 82. Оптимізація шумового режиму населених місць.  / В.Е. Абракітов, Оржицька К.С.// Забезпечення цивільної безпеки в сучасних умовах : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (26-30 квітня 2021 р., м. Мелітополь, Україна) / за заг. ред. О.В. Яцух. – Мелітополь: ТДАТУ, 2021. – с. 8. – Режим доступу:  http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/15035/1/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%2026-30.04.2021%2C%20%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%2C%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf

Наукові роботи, включені до наукометричних баз

Увага! Зі значною кількістю публикацій автора, занесених до Web of Science та до інших міжнародних наукометричних баз, можливо ознайомитися за його персональним ідентифікатором ResearcherID: D-9942-2016

Для довідки (про призначення ResearcherID, узято з опису сайта www.researcherid.com):

ResearcherID provides a solution to the author ambiguity problem within the scholarly research community. Each member is assigned a unique identifier to enable researchers to manage their publication lists, track their times cited counts and h-index, identify potential collaborators and avoid author misidentification. In addition, your ResearcherID information integrates with the Web of Science and is ORCID compliant, allowing you to claim and showcase your publications from a single one account. Search the registry to find collaborators, review publication lists and explore how research is used around the world!

Публикації в IndexCopernicus та eLIBRARY.RU:

 • Абракітов В.Е. Использование мультимедийных средств и интернет-технологий в учебном процессе в процессе преподавания дисциплин "БЖД", "Основы охраны труда", "Охрана труда в отрасли" / В.Э. Абракитов, Н.П. Пан, С.В. Нестеренко // Вестник Харьковского национального автодорожного университета. Сб. научн. Трудов. Вып. № 59. – Х.: ХНАДУ, 2012. – С. 142-146. – Режим доступу: https://journals.indexcopernicus.com/search/article?icid=1089425
 • Абракітов В.Е. Использование мультимедийных средств и интернет-технологий в учебном процессе в процессе преподавания дисциплин "БЖД", "Основы охраны труда", "Охрана труда в отрасли" / В.Э. Абракитов, Н.П. Пан, С.В. Нестеренко // Вестник Харьковского национального автодорожного университета. Сб. научн. Трудов. Вып. № 59. – Х.: ХНАДУ, 2012. – С. 142-146. – Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=20345214
 • Абракітов В.Е. Использование мультимедийных средств и интернет-технологий в учебном процессе в процессе преподавания дисциплин "БЖД", "Основы охраны труда", "Охрана труда в отрасли" / В.Э. Абракитов, Н.П. Пан, С.В. Нестеренко // Вестник Харьковского национального автодорожного университета. Сб. научн. Трудов. Вып. № 59. – Х.: ХНАДУ, 2012. – С. 142-146. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/v/ispolzovanie-multimediynyh-sredstv-i-internet-tehnologiy-v-protsesse-prepodavaniya-distsiplin-bzhd-osnovy-ohrany-truda-ohrana-truda-v
 • Абракітов В.Е. Моделювання процесів випромінювання та розповсюдження транспортного шуму/ В.Е. Абракітов, О.Ю. Никитченко // Вестник Харьковского национального автодорожного университета. Сб. научн. Трудов. Вып. № 59. – Х.: ХНАДУ, 2012. – С. 163-167.– Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=20345219
 • Абракітов В.Е. Моделювання процесів випромінювання та розповсюдження транспортного шуму/ В.Е. Абракітов, О.Ю. Никитченко // Вестник Харьковского национального автодорожного университета. Сб. научн. Трудов. Вып. № 59. – Х.: ХНАДУ, 2012. – С. 163-167.– Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-protsessov-izlucheniya-i-rasprostraneniya-transportnogo-shuma
 • Абракітов В.Е. Математичний опис процесів випромінювання високосфокусованих звукових хвиль вузькоспрямованим джерелом звуку./В.Е. Абракітов // Восточно-европейский журнал передовых технологии. N 1/4(25) 2007. Харьков, 2007. - С. 47-54. – Режим доступу до журн.: https://elibrary.ru/item.asp?id=26422489
 • В.Э.Абракитов. Звукоизолирующая панель с максимально возможной звукоизолирующей способностью. /В.Е. Абракітов // Инженерно-строительный журнал, СПб.: Изд-во СПбГПУ. -№2, 2010 . - С. 56-58. – Режим доступу до журн.: https://elibrary.ru/item.asp?id=15416112
 • Патент на корисну модель № 110328 (Україна). Спосіб дослідження акустичних характеристик джерел звуку / Абракітов В. Е., Галетич І. К., Стольберг Ф. В. – Заявл. 09.03.2016, № u 2016 02178. – Опубл. 10.10.2016, Бюл. № 19. – Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=27309234
 • Патент на корисну модель № 110658 (Україна). Спосіб досягнення подібності при фізичному моделюванні процесів поширення звуку / Абракітов В.Е, Галетич І. К., Стольберг Ф. В. - МПК6 G 09 В 23/14. - Заявл. 09.03.2016, № u 2016 02180. - Опубл. 25.10.2016, Бюл. 20. – Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=27593284
 • Патент на корисну модель № 84157 (Україна), Спосіб побудови карт шуму / Абракітов В.Е. - Заявл. 19.04.2013. - Опубл. 10.10.2013, Бюл. № 19. – Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=26516830
 • Патент на корисну модель № 76745 Україна, МПК G01H9/00. Пристрій аналогового моделювання процесів розповсюдження звукових хвиль / Абракітов В.Е. - Заявл. 16.07.2012. - Опубл.10.01.2013, Бюл. № 1.– Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=26516854
 • Абракитов. В.Э. Строим карту шума города Харькова / В.Э. Абракитов. - Х.: Парус, 2012. - 48 с.– Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=26212593
 • Абракітов В. Е. Безпека життєдіяльності, екологія та охорона праці: Енциклопедичний словник. / В.Е. Абракітов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ, 2012. - 398 с. - ISBN 978-966-695-256-4. – Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=26349361
 • Абракітов В. Е. Картографування шумового режиму центральної частини міста Києва: монографія / В.Е. Абракітов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ, 2012. - 230 с. - ISBN 978-966-695-254-0 – Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=26349616
 • Абракітов В. Е. Картографування шумового режиму центральної частини міста Полтава: монографія / В.Е. Абракітов; Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. - Х.: ХНУМГ, 2015. - 175 с. – ISBN 978-966-695-335-6 – Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=26356704
 • Абракітов В.Е. Моделювання в акустиці: монографія / В.Е. Абракітов; Харьк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ, 2011. - 227 с. - ISBN 978-966-695-226-7.– Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=26389774
 • Патент на корисну модель № 56371 (Україна). Звукоізолюючий елемент // Абракітов В.Е., МПК Е 04 В 1/82. Опубл. 10.01.2011, Бюл. № 1.– Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=26493890
 • Патент на корисну модель № 59305 (Україна). Звукоізолююча панель // Абракітов В.Е., Сєріков Я.О., МПК Е 04 В 1/82. Опубл. 10.05.2011, Бюл. № 9.– Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=26493874
 • Абракітов В.Е. Картографування шумового режиму центральної частини міста Харкова. Монографія. / В.Е. Абракітов; Харьк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ, 2010. - 266 с. - ISBN 978-966-695-178-9.– Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=19484559
 • Абракітов В. Е. Акустична корозія матеріалів. / В.Е. Абракітов. – Х.: Парус, 2010. – 76 с.– Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=26389735
 • Патент на корисну модель № 51229 (Україна). Спосіб ослаблення інтенсивності звукових хвиль // Абракітов В.Е., МПК04В 1/82 Опубл. 12.07.2010, Бюл. № 13. – Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=26492393
 • Патент на корисну модель № 51484. (Україна). Орієнтована акустична система із змінною характеристикою спрямованості. // Абракітов В.Е., Чупріна Я.І. МПК9 Н04R 1/20. – Заявл. 19.11.2007. № заявки u2007 12758. Опубл. 26.07.2010, Бюл. № 14.– Режим доступу:https://elibrary.ru/item.asp?id=26534829
 • Селиванов С.Е., Абракитов В.Э., Никитченко О.Ю., Фарина И.А. Подобие при физическом моделировании акустических процессов в целях борьбы с шумом // Науковий вісник будівництва. Вип. 56. Х.: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2010. - С. 218-222.– Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=26608646
 • Абракитов В.Э. Экономические аспекты борьбы с шумом. / В.Э. Абракитов. – Х.: Парус, 2009 - 60 с.– Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=19927089
 • Патент на корисну модель № 42388 (Україна). Спосiб визначення інтенсивності випромінювання на вiдстанi від джерела. / Абракiтов В.Е. МПК G01H 5/00, G10K 15/00, G02F 1/00, H01J 47/00. - Заявл. 12.11.2007. - № а 2007 12494. - Опубл. 10.07.2009. Бюл. № 13, 2009.– Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=26492262
 • Абракитов В.Э. О вкладе фонового шума в общую картину шумового загрязнения окружающей среды (на базе данных непосредственных натурных измерений, проведенных лично автором). // Науковий вісник будівництва. Вип. № 53. Х.: ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2009. - С. 263-266.– Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=26608649
 • Абракитов В.Э. Методологическая основа составления карты шума г. Харькова. // Науковий вісник будівництва. Вип. № 55. Х.: ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2009. - С. 279 - 284. – Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=26608648
 • Абракитов В.Э. Натурные исследования шума г. Харькова. / В.Э. Абракитов. – Х.: Парус, 2008. – 68 с. – Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=19480561
 • Абракитов В.Э. Концепция Управляемого Вдохновения. /В.Э. Абракитов. - Х.: Копировальный Центр ФОП Ивановой М.А., 2008. - 400 с. – Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=20096634
 • Селиванов С.Е., Абракитов В.Э., Никитченко О.Ю., Чуприна Я.И. Взаимосвязь сходственных промежутков времени в модели и в натуре как дополнительный критерий подобия при физическом моделировании акустических процессов. // Науковий вiсник будiвництва. Вип. 45. Харкiв: ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2008. - С. - 159-161.– Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=26572139
 • Абракітов В.Е. Утилізація звукової енергії – новий напрямок в науці і техніці. – Харків, Парус, 2007. - 80 с. – Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=19567814
 • Абракітов В.Е. Аналогове та квазіаналогове моделювання процесів розповсюдження звуку в просторі для прогнозування шумового режиму на об`єкті, що захищається. Друге видання, перероблене та доповнене. / В.Е. Абракітов. – Харків, 2007. – 108 с. – Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=19626708
 • Абракітов В.Е. Багаторазові відбиття звуку в акустичних розрахунках: монографія. / В.Е. Абракітов; Харьк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ, 2007. - 416 с. - ISBN 978-966-8482-63-2. – Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=19627155
 • Абракітов В.Е. На шляху до наукових відкриттів: монографія. /В.Е. Абракітов. - Х.: Парус, 2007. – 424 с. - ISBN 966-695-085-5. – Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=19627824
 • Абракiтов В.Е. Роль моделювання акустичних процесiв при оптимiзацiї шумового режиму сучасного мiста. // Науковий вiсник будiвництва. Вип. 30. Харкiв: ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2005. - Т. 2. - С. II-190 - 195. – Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=26608647
 • Патент № 2102793 (Россия). Линейный источник шума / Сафонов В.В., Абракитов В.Э. - МПК6 G 10 К 1/00. Опубл. 20.01.98, Бюл. № 2. – Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=17535491
 • Патент № 24461А (Україна). Заземляючий пристрій в електричних мережах з ізольованою нейтраллю / Абракітов В.E., Карпалюк I.T. - МКВ5 Н 02 Н 3/22. Опубл. 30.10.98. Бюл. № 5. – Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=26456508
 • Патент № 22943А (Україна). Спосіб досягнення подібності при фізичному моделюванні акустичних процесів / Сафонов В.В., Абракітов В.Е, Захаров Ю.I. - МПК6 G 09 В 23/14. Опубл. 05.05.98. – Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=26456530
 • Патент № 21294А (Україна). Спосіб корекції швидкості руху стрічки в стрiчкопротяжному механізмі магнітофону / Абракітов В.Е., Абракітова Л.О. - МПК6 G 11 B 20/24. Опубл. 27.02.98. Бюл. № 1. – Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=26456531
 • Патент № 21251А (Україна). Карбюраторний електроагрегат / Абракітов В.Е. - МПК5 Н 02К 35/00. Опубл. 27.02.98. Бюл. № 1. – Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=26456533
 • Патент № 22942А (Україна). Огорода пiдмостей / Сафонов В.В., Рiзун О.В., Абракітов В.Е.- Заявл. 01.10.96., МПК6 Е04G1/22, Е04G5/00. Опубл. 30.06.98. Бюл. № 3.– Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=26492320
 • Патент № 2083775 (Россия). Звукоизолирующая панель с максимально возможной звукоизолирующей способностью / Абракитов В.Э. - МПК6 Е04В 1/82. Опубл. 10.07.97. М.: Изобретения (Заявки и патенты): Официальный бюллетень, 1997, № 19. – Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=26262641
 • Патент № 2078485 (Россия). Амплитудно-пpостpанственный квадpоpегулятоp Абракитова / Абракитов В.Э. - МПК6 H04R 3/12. Опубл. 27.04.97. М.: Изобретения (Заявки и патенты): Официальный бюллетень, 1997.- № 12. – Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=26268536
 • Патент № 2077826 (Россия). Акустический лазер Абракитова / Абракитов В.Э. - МПК6 G10K 5/00; Опубл. 20.04.97, Бюл. № 11. – Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=26268600
 • Абракитов В.Э. Аналоговое и квазианалоговое моделирование процессов распространения звука в пространстве для прогнозирования шумового режима на защищаемом объекте. / В.Э. Абракитов. – Харьков: АО ХГПИ, 1997. – 40 с. – Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=26389834
 • Патент № 2078483 (Россия). Головной телефон Абракитова / Абракитова Л.А., Абракитов В.Э. - МПК6 Н04R 1/10; Опубл. 27.04.97, Бюл. № 12. – Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=26390142
 • Патент № 12373А (Україна). Кінескоп / Абракітов В.Е., Карпалюк I.T. - МПК6 H01J 31/08. Опубл. 28.02.97. К.: Промислова власність: Офіційний бюлетень, 1997.- № 1. – Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=26390852
 • Патент № 20369 (Україна). Пристрій візуалізації картини зашумованості міської забудови / Сафонов В.В., Захаров Ю.І., Абракітов В.Е. - МПК6 G01H 9/00. Опубл. 15.07.97. – Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=26442574
 • Патент № 12378А (Україна). Амплітудно-просторовий квадрорегулятор Абракітова / Абракітов В.Е., Абракітова Л.А. - МПК6 H04R 3/12. Опубл. 28.02.97. К.: Промислова власність: Офіційний бюлетень, 1997.- № 1. – Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=26442969
 • Решение о выдаче патента по заявке № 94028633/33 (Россия) от 14.01.97. Звукоутилизирующая панель / Абракитов В.Э., Абракитова Л.А., Коржик Б.М., Сериков Я.А. - МПК6 Е04В 1/86.- Опубл. 20.05.96. М.: Изобретения (Заявки и патенты): Официальный бюллетень, 1996.- № 14. - с. 108. – Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=26443075
 • Патент № 2084968 (Россия). Шумоизолирующий коффердам судна / Абракитов В.Э., Абракитова Л.А. - МПК6 G 10 K 11/00. Опубл. 20.07.97. М.: Изобретения (Заявки и патенты): Официальный бюллетень, 1997, № 20. – Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=26443156
 • Патент № 2081517 (Россия). Ориентированная акустическая система Абракитова / Абракитова Л.А., Абракитов В.Э. - МПК6 Н04R 1/20. Опубл. 10.06.97. Бюл. № 16. – Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=26443172
 • Патент № 19442А (Україна). Лінійне джерело шуму. /Сафонов В.В., Абракітов В.Е., Захаров Ю.І. - МПК6 G10R 1/00. Опубл. 25.12.97, Бюл. № 6. – Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=26445923
 • Патент № 15472А (Україна). Спосіб пониження шумів у відтворюваній фонограмі Абракітова В.Е. та система для його здійснення / Абракітов В.Е. - МКВ5 G11В 20/24. Опубл. 30.06.97. Бюл. № 3. – Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=26445928
 • Патент № 15299А (Україна). Пристрій занулення електроустановок в мережах із заземленою нейтраллю / Абракітов В.E., Карпалюк I.T. - МКВ5 Н02Н 3/22. Опубл. 30.06.97. Бюл. № 3. – Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=26445941
 • Патент № 15212А (Україна). Спосіб аналогового моделювання процесів розповсюдження звукових хвиль /Абракітов В.Е., Коржик Б.М., Серіков Я.О., Карпалюк I.Т. - МПК6 G09B 23/14, Опубл. 30.06.97, Бюл. № 3. – Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=26445945
 • Патент № 2058601 (Россия). Устройство для визуализации картины зашумленности городской застройки / Сафонов В.В., Захаров Ю.И., Абракитов В.Э. - МПК6 G10К 1/00.- Опубл. 20.04.96. Бюл. № 11. – Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=17572686
 • Патент № 2063703 (Россия). Стереофонендоскоп / Абракитов В.Э., Абракитова Л.А. - МПК6A61B 7/00. Опубл. 20.07.96. Бюл. № 20. – Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=26390133
 • Патент № 2081490 (Россия). Заземляющее устройство в электрических сетях с изолированной нейтралью / Абракитов В.Э., Карпалюк И.Т. - МПК6 Н02В 1/16, Н01 4/66. Опубл. 10.06.96. М.: Изобретения (Заявки и патенты): Официальный бюллетень, 1996, № 16.- с. 126. – Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=26390141
 • Патент № 9518А (Україна). Спосіб оперативного регулювання часу реверберації звуку в приміщеннях (варіанти) / Абракітова Л.О., Абракітов В.Е. - МПК6 G10K 15/08. Опубл. 30.09.96. Бюл. № 3. – Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=26412324
 • Патент № 10549А (Україна). Пристрій вибірного прийому звукових хвиль Абракітова В.Е. / Абракітов В.Е. - МПК6 G10K 11/00, H04R 29/00. Опубл. 25.12.96. Бюл. № 4. – Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=26419967
 • Рішення про видачу патенту по заявці № 93007040 (Україна) від 28.12.96. Акустичний лазер / Абракітов В.Е. - МПК5 G10K 5/00. – Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=26443164
 • Патент № 10589А (Україна). Люмінесцентна лампа / Карпалюк I.T., Абракітов В.Е. - МКВ5 H 01 J 61/30; Опубл. 25.12.96. Бюл. № 4. – Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=26443168
 • Патент № 10836A (Україна). Спосіб перетворення звукової енергії та звукоперетворююча панель / Абракітов В.Е., Абракітова Л.O., Коржик Б.М., Серіков Я.О. - МКВ5 Е04В 1/86. Опубл. 25.12.96. К.: Промислова власність: Офіційний бюлетень, 1996.- № 4. – Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=26443433
 • Решение о выдаче патента по заявке № 94032106/03 (031463) (Россия). Способ ослабления интенсивности звуковых волн / Абракитов В.Э., Карпалюк И.Т. - МПК6 Е 04 В 1/82, Е 04 В 1/74. - Опубл. 27.05.96. М.: Изобретения (Заявки и патенты): Официальный бюллетень, 1996.- № 15. – с. 110. – Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=26456485
 • Решение о выдаче патента по заявке № 94028915/03(028717) (Россия). Звукопоглощающая панель ”Утилизатор звуковой энергии” / Абракитов В.Э., Сериков Я.А. - МПК6 Е 04 В 1/86. Опубл. 29.07.96. М.: Изобретения (Заявки и патенты): Официальный бюллетень, 1996, № 14.- с. 108. – Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=26456488
 • Рішення про видачу патенту по заявці № 94031902 (Україна) від 22.07.96. Стереофонендоскоп / Абракітова Л.О., Абракітов В.Е. - МПК6 А61В 7/00. – Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=26492321
 • Заявка на пат. № 94037124 (Россия). Электроагрегат «Абракитов» / Абракитов В.Э. - МПК6 F01B001/12 H02K035/00, F01B023/10.- Опубл. 20.08.96. М.: Изобретения (Заявки и патенты): Официальный бюллетень, 1996.- № 23. - С. 101. – Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=26516672

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

 • Заявка на пат. № 93005360 (Україна). Спосіб пониження шумів у вiдтворюванiй фонограмі Абракітова В.Е. та система для його здійснення / Абракітов В.Е.- Заявл.28.04.93, МКВ5 G 11 В 20/24. Опубл. 29.12.94. К.: Промислова власнicть: Офiцiйний бюлетень, 1994.- № 8.- ч.1.- с.2.95.
 • Заявка на патент RU № 94014933/28 (014480). Головной телефон Абракитова/ Абракитова Л.А., Абракитов В.Э. - Заявл. 21.04.94.; МПК6 Н 04 R 1/10; Опубл. 10.12.95. М.: Изобретения (Заявки и патенты): Официальный бюллетень, 1995, № 34.- с.114.
 • Заявка на патент RU № 94014791/28 (014470). Акустический лазер Абракитова / Абракитов В.Э. - Заявл. 21.04.94. МПК6 G 10 K 5/00; Опубл. 27.04.96. М.: Изобретения (Заявки и патенты): Официальный бюллетень, 1996, № 12.- с. 117.
 • Заявка на патент RU № 94027718. Звукоизолирующая панель с максимально возможной звукоизолирующей способностью / Абракитов В.Э. - Заявл. 22.07.94.; МПК6 Е 04 В 1/82. Опубл. 20.05.96. М.: Изобретения (Заявки и патенты): Официальный бюллетень, 1996, № 14.- с. 108.
 • Заявка на пат. № 94014834/14(014499). Стеpеофонендоскоп / Абракитов В.Э., Абракитова Л.А. - Заявл. 21.04.94; МПК6 А 61 B 7/00; Опубл. 27.01.96. М.: Изобретения (Заявки и патенты): Официальный бюллетень, 1996, № 3.- ч.1.-с. 96.
 • Заявка на патент № 94014934/28 (Россия). Устройство избирательного приема звуковой энергии Абракитова В.Э./ Абракитов В.Э.- МПК6 H 04 R 29/00; Опубл. 10.12.95. М.: Изобретения (Заявки и патенты): Официальный бюллетень, 1995, № 34.- с.-114.
 • Заявка на пат. № 94031610/ 07(031480) (Россия). Кинескоп / Абракитов В.Э., Карпалюк И.Т. - МПК6 H 01 J 31/08.- Опубл. 20.07.96. М.: Изобретения (Заявки и патенты): Официальный бюллетень, 1996, № 20.- с. 131.
 • Заявка на пат. № 94018168/12 (Россия) Устройство аналогового моделирования процессов распространения звука на территории города / Абракитов В.Э., Коржик Б.М., Сериков Я.А., Чеботарева А.В.- МПК6 G 09 В 23/14.- Опубл. 10.01.96. М.: Изобретения (Заявки и патенты): Официальный бюллетень, 1996.- № 1.- ч.1. - с. 126.
 • Заявка на пат. № 94028633/33 (Россия) Способ утилизации звуковой энергии и звукоутилизирующая панель / Абракитов В.Э., Абракитова Л.А., Коржик Б.М., Сериков Я.А. - МПК 6 Е 04 В 1/86. - Опубл. 20.05.96. М.: Изобретения (Заявки и патенты): Официальный бюллетень, 1996.- № 14. - с. 108.
 • Заявка на пат. № 94018110 (Россия) Способ аналогового моделирования процессов распространения звуковых волн / Абракитов В.Э., Коржик Б.М., Сериков Я.А., Чеботарева А.В. - МПК6 G 06 G 7/48.- Опубл. 27.02.96. М.: Изобретения (Заявки и патенты): Официальный бюллетень, 1996.- № 1 - с. 116.
 • Заявка на пат. № 94037124 (Россия). Электроагрегат «Абракитов» / Абракитов В.Э. - МПК6 F01B001/12 H02K035/00, F01B023/10.- Опубл. 20.08.96. М.: Изобретения (Заявки и патенты): Официальный бюллетень, 1996.- № 23. - С. 101.
 • Заявка на патент № 94027703/25(027542) (Россия). Способ ускорения материальных частиц. / Абракитов В.Э., Сериков Я.А. - МПК6G01H 5/00. – Заявл. 22.07.94. Опубл. 27.04.97. М.: Изобретения (Заявки и патенты): Официальный бюллетень, 1997.


Плакаты с патентными документами лист 1-2.jpg
Плакаты с патентными документами лист 2.jpg
Плакаты с патентными документами лист 3.jpg
Плакаты с патентными документами лист 4.jpg
Плакаты с патентными документами лист 5.jpg
Плакаты с патентными документами лист 6.jpg
 • Заявка на изобретение 2116118562 Российская Федерация. Способ достижения подобия при физическом моделировании процессов распространения звука [Текст] / Абракитов В.Э (Украина), Абракитов Д.В. (Украина), Абракитова А.Ю. (Российская Федерация) . – № 029127; заявл. 12.05.16. – 10 с. : ил.
 • Заявка на изобретение 2116118560 Российская Федерация. Способ определения интенсивности излучения [Текст] / Абракитов В.Э (Украина), Абракитов Д.В. (Украина), Абракитова А.Ю. (Российская Федерация) . – № 029125; заявл. 12.05.16. – 15 с. : ил.

Індекс цитування відкритих публікацій (дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

1. Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2016

Статистика цитування

607

38

h-індекс

10

3

i10-індекс

10

0

2. Профіль Web of Science ResearcherID: ідентифікатор D-9942-2016

Рейтинг Абракитов 1.jpg

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Письмо из Оксфорда.jpg
Диплом Рh.d.jpg

Початок міжнародної науково-дослідної діяльності - 3 1995 р., про що свідчить лист Dean Eastbury, який того часу займав посаду Publishing Editor Engineering and Technology наукового видання APPLIED ACOUSTICS всесвітньо відомої наукової організації Elsevier Science, розташованої в Oxford, England, адресований В.Е. Абракітову. Згідно з Supplement to diploma KH №008086 Graduation Candidate of Sciences comparable to the academie degree of Doctor of Philosophy, Ph.D. (Вчений ступінь кандидата наук Абракітова В. Е. визнано таким, що відповідає вченому ступіню доктора філософії згідно з іноземною класифікацією, про що свідчить відповідний диплом міжнародного зразку, виданий Supreme Certifying Commission of Ukraine 25 июня 2007 р.) В закордонних наукових зв`язках тощо автор звичайно використовує варіант підпису до власних наукових робіт, виданих за кордоном, такий як:'' V. E. Abrakitov, Ph.d., Associate professor''.

Профіль автора ''V. E. Abrakitov, Ph.d.''в міжнародних науково-метричних базах:

Index copernicus abrakitov.jpg


З 1995 р. здійснювалася плідна міжнародна співпраця В. Е. Абракітова з іншими науковцями та науковими організаціями, про що свідчать більш ніж 20 наукових робіт автора, опубликованих в іноземних державах (Польща (2), Чехія (1), Болгарія (2), Казахстан (1)).

В останні роки Володимир Едуардович приймає активну участь в науково-дослідній діяльності International Academy of Ecology and Life Protection Sciences (Міжнародної академії наук екології та безпеки (МАНЕБ)) та активну участь в науковій діяльності IALP - Міжнародної академії безпеки життєдіяльності, яка в свою чергу є колективним членом Європейської Асоціації з безпеки (EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY), дійсним членом яких є відповідно з 2007 та 2016 рр.

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Абракитовimg008.jpg

Дозвіл на керівництво аспіранською підготовкою В.Е. Абракітову надано 30.08.2008 рішенням Вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № 11). Готує аспирантів та здобувачів вченого ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю 05.26.01 – Охорона праці.

1. Аспірантка Чупріна Яна Іванівна: закінчила Харківську національну академію міського господарства - диплом з відзнакою, рекомендація для вступу в аспірантуру; спеціальність «Промислове та цивільне будівництво», спеціалізація «Охорона праці в будівництві». Має наступні сумісні публикації із науковим керівником:

 1. Патент на корисну модель № 51484. (Україна). Орієнтована акустична система із змінною характеристикою спрямованості. // Абракітов В.Е., Чупріна Я.І. МПК9 Н04R 1/20. – Заявл. 19.11.2007. № заявки u2007 12758. Опубл. 26.07.2010, Бюл. № 14.
 2. Селiванов С.Є., Абракiтов В.Е., Нікітченко О.Ю., Чупріна Я.І. Визначення інтенсивності випромінювання на відстані від джерела залежно від форми хвильового фронту. // Коммунальное хозяйство городов: Научно-технический сборник. Вып. №. 79. К.: Техніка, 2007. – С. 356-363.
 3. Селиванов С.Е., Абракитов В.Э., Никитченко О.Ю., Чуприна Я.И. Взаимосвязь сходственных промежутков времени в модели и в натуре как дополнительный критерий подобия при физическом моделировании акустических процессов. // Науковий вiсник будiвництва. Вип. 45. Харкiв: ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2008. - С. - 159-161.
 4. Абракитов В.Э., Чуприна Я.И. Акустическое моделирование и его виды - какой из них предпочесть? // Матерiали 7-ї регiональної науково-методичної конференцiї "Безпека життєдiяльностi". Харкiв, 2007. - С. 99-100.

2. Аспірантка Фаріна Ірина Олександрівна: закінчила

 • Житлово-комунальний технікум ХНУМГ ім.О.М.Бекетова - диплом з відзнакою,
 • Харківську національну академію міського господарства - диплом з відзнакою, рекомендація для вступу в аспірантуру; спеціальність «Промислове та цивільне будівництво», спеціалізація «Охорона праці в будівництві». Має наступні сумісні публикації із науковим керівником
 1. Селиванов С.Е., Абракитов В.Э., Никитченко О.Ю., Фарина И.А. Подобие при физическом моделировании акустических процессов в целях борьбы с шумом // Науковий вісник будівництва. Вип. 56. Х.: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2010. - С. 218-222.
 2. Абракітов В.Е., Нікітченко О.Ю., Фаріна І.О. Експериментальні дослідження шуму ліфтово-сходових вузлів багатоповерхових житлових будівель // Науковий вісник будівництва. Вип. 57. Х.: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2010. - С. 293-297.
 3. Абракітов В.Е., Нікітченко О.Ю., Фаріна І.О. Врахування мікроструктури пористих матеріалів при їх застосуванні в якості звукопоглиначів. // Коммунальное хозяйство городов. Научно-техн. сб. Вип. 93. К.: Техніка, 2010. - С. 456-463
 4. Абракитов В.Э. Дефекты кранових канатов / В.Э. Абракитов, И.А. Фарина. // Науковий вісник будівництва. Вип. 72. - Х.: ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2013. С. –441-444.
 5. Абракитов В. Э. Современное состояние вопроса оценки риска аварий крановых канатов / В. Э. Абракитов, И. А. Фарина. //Коммунальное хозяйство городов. - № 109 Х.: ХНУМГ, 2013. - С. 209-212.
 6. Абракитов В.Э., Фарина И.А. Об отрицательном эффекте акустических экранов // Тези доповідей Міжнародної науково-методичної конференції “Безпека людини в сучасних умовах” 3-4.12.2009 р. Харків, НТУ “ХПІ”, 2009. - с. 97.
 7. Абракітов В.Е., Фаріна І.О. Дослідження звукопоглинаючих властивостей пінополіуретану // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве: Материалы ІХ международной научно-технической интернет-конференции. Х.: ХНАМГ, 2010. - С. 35-36.
 8. Абракитов В.Э., Фарина И.А. Исследование шумов лифтового узла в зданиях различных типов (на базе непосредственных натурных измерений, проведенных авторами). // Тезисы докладов ХХХV научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства. Х.: ХНАГХ, 2010. - С. 202- 203.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Пройшов перевірку на знання законів і нормативних актів з охорони праці, електро- та пожежної безпеки, санітарного та гігієнічного забезпечення, правил безпечної експлуатації ліфтів, котлів, щй працюють під тиском, вантажопідіймальних механізмів та газового господарстеа, надання першої допомоги

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Державний департамент з нагляду за охороною праці Національний НДІ охорони праці

Київ, Україна

13.10.2000 р.

Абракитовimg014.jpg
Посвідчення № 27-7

Пройшов навчання з питань модульно-рейтингової організації навчання за 81-годинною професійною програмою підвищення кваліфікації викладачів Харківської державній академії міського господарства

Міністерство освіти і науки України Харківська державна академія міського господарства

Харків, Україна

27 червня 2002 р.

Абракитов011.jpg
Абракитовimg012.jpg

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 039244 за курсом "Безпека життєдіяльності". За час навчання опрацював такі теми: 1) Теоретичні основи БЖД; 2) Людина як елемент системи "Людина - життєвесередовище; 3) організація і управління безпекою життєдіяльності

Міжгалузевий ХПК кадрів при НТУ "ХПІ"

Харків, Україна

з 11.10.2004 р. по 23.10.2004 р.

СПК № 039244

Теорія і практика роботи в Мооdlе. Кількість годин: 77 Оцінка за курс: А (5, ВІДМІННО)

ЦДН ХНАМГ

Харків, Україна

26.05.2009

СПК № 039244

Свідоцтво № 004 підвищення кваліфікації у навчально-методичному семінарі "Сучасні зміни у викладанні навчальної дисципліни "БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ" у системі підвищення кваліфікації викладачів кафедр охорони праці, безпеки життєдіяльності та інш. із дисципліни «Безпека життєдіяльності)* Кваліфікаційний рівень семінару - IV (досвід). Програма та проведення семінару погоджено та затверджено із НМК МОНмолодьслорту України.

Харківська обласна громадська організація "Спілка фахівців із безпеки життєдіяльності людини"

Харків, Україна

з 10.05.2012 р. по 10.07.2012 р.

Свідоцтво № 004

Пройшов навчання за програмою для викладачів з охорони праці вищих навчальних закладів та навчальних центрів і перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежої безпеки

ДП "Головний навчально-методичний центр ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯДУ України"

Київ, Україна

18.05.2012

Посвідчення № 172-12-1

Самоаналіз, експертне оцінювання, підтвердження кваліфікаційного рівня фахівця із безпеки життєдіяльності людини. Присвоєно кваліфікаційний рівень фахівця із охорони праці за міжнародною класифікацією SSL, а саме – Е (рівень V, один з найвищих рівнів) – (http://web.kpi.kharkov.ua/safetyofliving/wp-content/uploads/sites/171/2017/02/ssl-2016.doc).

Харківська обласна громадська організація "Спілка фахівців із безпеки життєдіяльності людини"

Харків, Україна

2016 р.

Сертифікат № U-16-058

направлений відповідно до плану-графіка стажування Харківського національного автодорожнього університету. Мета стажування - вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення і розширення професійних знань, умінь і навичок у галузі охорони праці та цивільного захисту. Виконання АВР на тему «Вдосконалення заходів з охорони праці на прикладі сучасного виробництва»

Харківський національний автодорожній університет

Харків, Україна

з 10.05.2017 р. по 10.07.2017 р.

Свідоцтво № 12 СПВ 102872

Успішно закінчив навчання за напрямом «Основи діалогу» у межах онлайн-курсу «Як ефективно спланувати та провести діалог»"

наданий Координатором проектів ОБСЄ в Україні через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.

Організація з безпеки та співробітництва в Європі https//courses.prometheus.org.ua:18090/cert/6261cfc7ab774da0b848c7e268fcd587

20.06.2022 р.

Сертифікат a8d53d58c00f49c5887aa54a26402f72

Успішно закінчив успішно закінчив(ла) навчання за напрямом «Основи організації діалогу» у межах онлайн-курсу «Як ефективно спланувати та провести діалог»,

наданий Координатором проектів ОБСЄ в Україні через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.

Організація з безпеки та співробітництва в Європі https://courses.prometheus.org.ua:

09.06.2022 р.

Сертифікат a8d53d58c00f49c5887aa54a26402f72

пройшов курс підготовки інструкторів «НАВЧАННЯ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ РИЗИКІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ ПРЕДМЕТАМИ» (EORE) у відповідності до вимог Закону України «Про протимінну діяльність в Україні», національного / Міжнародних стандартів протимінної діяльності (IMAS) тривалістю ЗО навчальних годин

ГО «Асоціація саперів України»

Україна

04 травня 2022 р.

Сертифікат

Успішно закінчив курс "Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти" та навчився: - правильно діяти, якщо ваша дитина або учень стала учасником булінгу (цькування); - діагностувати наявність булінгу (цькування) в колективі; - вживати заходів, якщо ви працюєте в закладі освіти та щодня стикаєтесь з подібними випадками; - правильно зупиняти та попереджувати булінг (цькування); - створювати безпечне освітнє середовище, вільне від будь-яких проявів насильства та булінгу (цькування); - запроваджувати системну протидію булінгу (цькування) в закладі освіти. Форма навчання - дистанційна. Кількість годин 80 годин (2,6 кредитів ЄКТС).

через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus

МОН України МІЖНАРОДНИЙ фонд ВІДРОДЖЕННЯ https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/a8d53d58c00f49c5887aa54a26402f72

09.06.2022 р.

Сертифікат a8d53d58c00f49c5887aa54a26402f72

Успішно закінчив курс "Перша домедична допомога в умовах війни"

через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus

«Перша допомога та Спецпідготовка. FAST» https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/b5c5cce5555d432da8f14dd8de98a4aa

08.07.2022 р.

Сертифікат b5c5cce5555d432da8f14dd8de98a4aa

Успішно закінчив курс "Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів" та навчився: застосовувати теоретичні знання на практиці у викладанні та науковому керівництві. Форма навчання - дистанційна. Кількість годин - 60 годин (2 кредити ЄКТС).

через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus

Україна Центр забезпечення якості освіти НаУКМА; Проект «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» https//courses.prometheus.org.ua:18090/cert/daef2384f8a74dl4addbS3614Slea25c

13.06.2022 р.

Сертифікат daef2384f8a74dl4addbS3614Slea25c

Свідоцтво ПК 839 Згідно затвердженому індивідуальному плану виконав програму підготовки, включаючи «Основи педагогіки та методи викладаня» з курсів «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці» та ін. загальним обсягом 180 годин

Харківський національний автомобільно-дорожній университет

Харків

07 лютого 2022 – 20 червня 2022 р.

Свідоцтво ПК 839

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Абракитов лабі2002.jpg Абракитов-сафонов.jpg Абракитов-математика.jpg

1. Основи охорони праці. Лабораторний практикум. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України. За ред. Б.М. Коржика. – Харків: ХДАМГ, 2002. – 105 с. - Iз грифом МОН України (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/633/ , вільний)

2. Сафонов В.В. Охорона праці під час виготовлення та монтажу будівель і споруд з металевих конструкцій / (За ред. В.В. Сафонова). К.: Основа, 2004. – 384 с. - Iз грифом МОН України (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/6096/ , вільний)

3. Абракiтов В.Е., Ревенко Г.I. Математика. Тести: незалежне зовнiшнє тестування. / В.Е. Абракiтов, Г.I. Ревенко - Харкiв: Парус, 2007. - 208 с. ISBN 966-8482-32-8

4. Основи охорони праці. Лабораторний практикум. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України. За ред. Б.М. Коржика. – Харків: ХДАМГ, 2009. – 107 с. - Iз грифом МОН України (Режим доступу:http://eprints.kname.edu.ua/11869/ , вільний)

5. Абракітов В. Е. Безпека життєдіяльності, екологія та охорона праці: Енциклопедичний словник. / В.Е. Абракітов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ, 2012. - 398 с. - ISBN 978-966-695-256-4. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/25435/1/2012%208МН%20энциклопедический%20словарь-нов.pdf , вільний).

Енциклопедичний словник внесено до загального списку Українських енциклопедій (Вікіпедія) (Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B9 , вільний)

6. Безпека життєдіяльності людини: навч. посібник / А. Є. Ачкасов, В. А. Лушкін, В. Е. Абракітов, В. І. Пашков; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва імені О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 561 с.(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/42612/ , вільний)

Абракитов лабі2009.jpg Абракитов-словарь.jpgAbrakitov22.jpg

Навчально-методичні матеріали

 1. Методические указания по курсу "Безопасность жизнедеятельности" / Сост. Абракитов В.Э. Харьков, ХГАГХ.,1996.- 8 с.
 2. Методичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання з курсу "Безпека життєдіяльності"(для спеціальності "Архітектура" / Укладач Абракітов В.Е. Харків: ХДАМГ, 1997.- 16 с.
 3. Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.0921.01.03 "Охорона праці в будівництві" / Абракітов В.Е.,Коржик Б.М., Жигло Ю.І., Заіченко В.І.- Харків: ХДАМГ, 1999. - 28 с.
 4. Методичні вказівки до курсового проекту "Безпека виробничих процесів" (для студентів 4 курсу спеціальності 7.092.112 "Охорона праці в будівництві") / Уклад. Абракітов В.Е., Заіченко В.І. - Харків: ХДАМГ, 2001. - 20 с.
 5. Методичні вказівки до розділу "Охорона праці" дипломного проекту (для студентів 5 курсу спеціальності 7.0921.15 - "Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель") / Укл. Абракітов В.Е.- Харків: ХДАМГ, 2002. - 20 с.
 6. Методичні вказівки до дипломного проектування (для студентів 5 курсу спеціальності 7.09.2103 - "Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель"). Укл.: Шульга М.О., Деркач І.Л., Болотських О.М., Абракітов В.Е., Бобух А.О., Прасок В.М. За заг. Редакцією Шульги М.О. - Харків: ХДАМГ, 2002. - 28 с.
 7. Методичні вказівки і контрольні завдання до курсу "Охорона праці" (для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.0921.15 - "Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель") / Укл. Абракітов В.Е.- Харків: ХДАМГ, 2003. - 32 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/637/ , вільний).
 8. Методичні вказівки до глави "Охорона праці" дипломної роботи (для студентів денної форми навчання спеціальності 7.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища") / Абракітов В.Е. -Харків: ХНАМГ, 2004. - 18 с.
 9. Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів усіх форм навчання спеціалізації 7.092101 "Охорона праці в будівництві" / Коржик Б.М., Абракітов В.Е., Жигло Ю.І. -Харків: ХНАМГ, 2004. - 40 с.
 10. Методичні вказівки до глави "Охорона праці" дипломного проекту (для студентів денної форми навчання спеціальності 7.120102 "Містобудування") / Абракітов В.Е., Чеботарьова О.В., Шевченко В.І. -Харків: ХНАМГ, 2004. - 18 с.
 11. Методичні вказівки до виконання курсового проекту та індивідуального семестрового завдання з курсу "Інженерні рішення по безпеці праці на будівельному майданчику при реконструкції" ("Охорона праці в галузі")" (для студентів 5 курсу денної форми навчання, 3 та 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.092.101 "Промислове та цивільне будівництво" / Укл. Абракітов В.Е.- Харків: ХНАМГ, 2004. - 25 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/622/ , вільний).
 12. Методичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання та контрольної роботи з курсів "Охорона праці" та "Безпека життєдіяльності" (для студентів дневної та заочної форм навчання спеціальності 7.070801 - "Екологія та охорона навколишнього середовища")) / Укл. Абракітов В.Е.- Харків: ХНАМГ, 2005. - 36 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/634/ , вільний).
 13. Абракiтов В.Е., Дмiтрiєв С.Л. Методичнi вказiвки i контрольнi завдання з курсу "Основи охорони працi" (для студентiв заочної форми навчання спецiальностей 6.092100 "Промислове та цивiльне будiвництво" i 6.092103 "Мiське будiвництво та господарство") - Харкiв: ХНАМГ, 2006. - 32 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/627/ , вільний).
 14. Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуального семестрового завдання з курсу "Охорона праці в галузі" (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.0709.000 - "Геоінформаційні системи") / Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНАМГ, 2007. - 36 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/641/ , вільний).
 15. В.Е. Абракітов, Мікуліна І.О. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Охорона праці" (для студентів спеціальності 6.070900 "Геоінформаційні системи і технології"). Харків: ХНАМГ, 2008. - 11 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/641/ , вільний).
 16. Методичні вказівки до виконання розділу "Охорона праці" дипломного проекту (для студентів 6 курсу спеціальності 7.120102) / Чеботарьова О.В., Абракітов В.Е. - Харків: ХНАМГ, 2008. - 24 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/5916/ , вільний).
 17. Абракітов В.Е. Охорона праці в галузі: Конспект лекцій для студентів 5 курсу спеціальності 7.070801, 8.070801 - "Екологія та охорона навколишнього середовища". Х.: ХНАМГ, 2009. - 113 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/12511/ , вільний).
 18. Методичні вказівки до глави "Охорона праці" дипломного проекту (для студентів денної форми навчання спеціальності 7.070900 - "Геоiнформацiйнi системи") / Укл. Абракітов В.Е. -Харків: ХНАМГ, 2008. - 39 с. Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/5658/ , вільний).
 19. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з курсу "Інженерні рішення з охорони праці в будівництві (для студентів спеціальності 7.092101 8.092101 "Промислове та цивільне будівництво"). / Абракітов В.Е. Мікуліна І.О. Чеботарьова О.В. - Харків ХНАМГ 2008. - 46 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/5135/ , вільний).
 20. Методичні вказівки до виконання розділу "Охорона праці" дипломних проектів (для студентів 5 курсу спеціальності 7.092108 - "Теплогазопостачання і вентиляція"). / Жигло Ю.І., Абракітов В.Е.- Харків: ХНАМГ, 2009. - 19 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/12067/ , вільний).
 21. Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуального семестрового завдання з курсу "Охорона праці в галузі" (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.070801, 8.070801 - Екологія і охорона навколишнього середовища) / Абракітов В.Е. - Харків: ХНАМГ, 2009. - 23 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/12068/ , вільний).
 22. Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуального семестрового завдання з курсу "Безпека життєдіяльності" (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 6.120102 - Мiстобудування). / Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНАМГ, 2008. - 39 с. Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/5657/1/Методичка_самостоятельная_работа_%2B_индивидуальное_семестровое_задание.doc , вільний).
 23. Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Автоматизація технологічних процесів" (для студентів 1 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 "Цивільна безпека" напряму підготовки 6.170202 "Охорона праці"). / Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНАМГ, 2010, (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/17394/ , вільний).
 24. Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності" (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування") / ХНАГХ; укл.: Абракітов В.Е., Доронін Є.В. - Х.: ХНАМГ, 2010. - 18 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/20737/ , вільний).
 25. Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності і основи охорони праці" (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування") / ХНАГХ; укл.: Абракітов В.Е., Доронін Є.В. - Х.: ХНАМГ, 2010. - 20 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/20731/ , вільний).
 26. Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Охорона праці" (для студентів 4 курсу напряму 0709 "Геодезія, картографія та землевпорядкування", спеціальності "Геоінформаційні системи і технології"). /Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНАМГ, 2010, - 32 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/21013/ , вільний).
 27. Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Охорона праці в галузі та цивільна оборона" (для студентів 5 курсу спеціальності 8.070908 МГІС - "Геоiнформацiйнi системи і технології"). /Укл. Абракітов В.Е., Обухов С.О. - Харків: ХНАМГ, 2010, - 30 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/21023/ , вільний).
 28. Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Охорона праці в галузі" (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання напрямів 0708 "Екологія" (6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" спеціальностей 7.070801, 8.070801 (7.04010601, 8.04010601) "Екологія та охорона навколишнього середовища"). / Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНАМГ, 2011. - 38 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/21245/1/2010_ОПГ.pdf , вільний).
 29. Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Безпечна експлуатація інженерних систем і споруд" (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 "Цивільна безпека" напряму підготовки 6.170202 "Охорона праці"). /Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНАМГ, 2011. - 31 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/21863/ , вільний).
 30. Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Основи наукових досліджень" (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 "Цивільна безпека" напряму підготовки 6.170202 "Охорона праці"). /Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНАМГ, 2011. - 22 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/21429/ , вільний).
 31. Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Надійність технічних систем і техногенний ризик" (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 "Цивільна безпека" напряму підготовки 6.170202 "Охорона праці"). /Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНАМГ, 2011. - 35 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/22903/ , вільний).
 32. Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів усіх форм навчання спеціалізації 7.092101, 8.092101 "Охорона праці в будівництві" / Коржик Б.М., Абракітов В.Е., Жигло Ю.І., Заіченко В.І. - Х.: ХНАМГ, 2011. - 41 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/23006/ , вільний).
 33. Абракітов В. Е. Конспект лекцій з курсів "ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ" та "ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА" (для студентів 5-го курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.08010105, 8. 08010105 "Геоiнформацiйнi системи і технології") / В. Е. Абракітов, С. О. Обухов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 177 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/25091/ , вільний).
 34. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Охорона праці" (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій") / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: В. Е. Абракітов. - Х.: ХНАМГ, 2012. -12 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/28787/ , вільний).
 35. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Охорона праці" (для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.080101 "Геодезія, картографія та землевпорядкування") / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: В. Е. Абракітов.- Х.: ХНАМГ, 2012 - 12 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/28788/ , вільний).
 36. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та індивідуального семестрового завдання з курсу "Інженерні рішення по безпеці праці на будівельному майданчику при реконструкції" ("Охорона праці в галузі") (для студентів 5 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання та для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010101 "Промислове та цивільне будівництво") / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. В. Е. Абракітов. - Х.: ХНАМГ, 2014. - 22 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/36789/ , вільний).
 37. Абракітов В. Е. Конспект лекцій з курсу " Охорона праці в галузі" (для студентів 5-го курсу заочної форми навчання спеціальності 7.05070103 "Електротехнічні системи електроспоживання" / В.Е. Абракітов, Я.О. Сєріков; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; - Х.: ХНАМГ, 2012. - 40 с.
 38. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Охорона праці в галузі"(для студентів 5-го курсу денної форми навчання спеціальностей 7.06010202 та 8.06010202 "Містобудування") / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: В.Е. Абракітов -Х.: ХНАМГ, 2014. - 20 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/36787/ , вільний).
 39. Абракітов В. Е. Курс лекцій "Основи наукових досліджень" (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 "Цивільна безпека" напряму підготовки 6.170202 "Охорона праці") / В. Е. Абракітов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х. : ХНАМГ, 2014. - 160 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/35982/ , вільний).
 40. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу "Охорона праці в галузі" (для студентів 5-го курсу заочної форми навчання спеціальності 7.05070103 "Електротехнічні системи електроспоживання") / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: В. Е. Абракітов, Я. О. Сєріков. - Х.: ХНАМГ, 2012. - 20 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/29535/ , вільний).
 41. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Охорона праці в галузі" (для студентів 5-го курсу заочної форми навчання спеціальності 7.05070103 "Електротехнічні системи електроспоживання") / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва; уклад.: Абракітов В.Е. - Х.: ХНУМГ, 2013. - 16 с
 42. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу "Безпека життєдіяльності і основи охорони праці" (для студентів 3-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища і збалансоване природокористування") / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: В. Е. Абракітов, Є. В. Доронін. - Х.: ХНАМГ, 2012. - 39 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/25944/ , вільний).
 43. В. Е. Абракітов. Програма і робоча програма навчальної дисципліни " Охорона праці в галузі"( для студентів 5-го курсу денної форми навчання спеціальностей 7.06010202, 8.06010202 "Містобудування") / В.Е. Абракітов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; - Х.: ХНАМГ, 2012. - 42 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/26571/ , вільний).
 44. В. Е. Абракітов. Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Спецкурс за тематикою магістерської роботи планування та обробка результатів експерименту " (для студентів 5-го курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010101 спеціалізації "Охорона праці в будівництві") / В.Е. Абракітов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; - Х.: ХНАМГ, 2012. - 30 с (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/26572/ , вільний).
 45. Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі" (для студентів 5 курсу спеціальності 8.08010104 "Оцінка землі та нерухомого майна") / Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНАМГ, 2014. - 36 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/35624/ , вільний).
 46. Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі" (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей 7.04010601, 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»). / Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНАМГ, 2012. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/28107/ , вільний).
 47. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Безпека життєдіяльності" для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування") / Харк. нац. акад міськ. госп-ва; уклад.: В. Е. Абракітов. - Х. : ХНАМГ, 2013. - 36 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/32736/ , вільний).
 48. Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Системи контролю виробничих небезпечних та шкідливих факторів" (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 "Цивільна безпека" напряму підготовки 6.170202 "Охорона праці"). /Укл. В.Е. Абракітов - Харків: ХНАМГ, 2013. - 29 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/30037/ , вільний).
 49. Конспект лекцій з курсу "Охорона праці" (для студентів 4 курсу 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.080101 - "Геодезія, картографія та землеустрій") / В.Е. Абракітов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ, 2012. - 70 с.
 50. Абракітов В. Е. Конспект лекцій з курсу "Безпека життєдіяльності та цивільна оборона" (для студентів 3-го курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0906 "Електротехніка" (6.050701 - "Електротехніка та електротехнології" спеціальностей "ЕСЕ" та "СДС")) / В.Е. Абракітов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; - Х.: ХНАМГ, 2014. - 179 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/36788/ , вільний).
 51. Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Інженерні рішення з безпеки праці на будівельному майданчику при реконструкції" (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010101 "Промислове та цивільне будівництво") / В. Е. Абракітов; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва; - Х.: ХНУМГ, 2013. - 40 с.
 52. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Охорона праці в галузі" (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.04010601 - "Екологія та охорона навколишнього середовища") / В. Е. Абракітов; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва; - Х.: ХНУМГ, 2013. - 48 с.
 53. Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з курсу "Охорона праці в галузі" (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.04010601 - Екологiя i охорона навколишнього середовища) / Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНАМГ, 2013. - 26 с.
 54. Абракітов В. Е. Курс лекцій "Охорона праці в галузі" (для студентів 5-го курсу денної і заочної форм навчання спеціальностей 77.08010105, 8.08010105 - "Геоінформаційні системи і технології", 8.08010104 "Оцінка землі та нерухомого майна") / В.Е. Абракітов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; - Х.: ХНАМГ, 2013. - 140 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/32727/, вільний).
 55. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Інженерні рішення з безпеки праці на будівельному майданчику при реконструкції" (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010101 "Промислове та цивільне будівництво" / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Абракітов В. Е. - Х.: ХНУМГ, 2013 - 16 с.
 56. Абракітов В. Е. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Безпечна експлуатація інженерних систем і споруд" (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 "Цивільна безпека" напряму підготовки 6.170202 "Охорона праці") / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: В. Е. Абракітов - Х.: ХНАМГ, 2013. - 33 с.
 57. Абракітов В. Е. Методичні вказівки до практичних занять і самостійного вивчення дисципліни "Безпечна експлуатація інженерних систем і споруд" (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 "Цивільна безпека" напряму підготовки 6.170202 "Охорона праці") / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Абракітов В. Е. - Х.: ХНАМГ, 2013 - 43 с.
 58. В. Е. Абракітов. Курс лекцій "Безпечна експлуатація інженерних систем і споруд" (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 "Цивільна безпека" напряму підготовки 6.170202 "Охорона праці") / В.Е. Абракітов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ, 2013. - 73 с.
 59. Наскрізна програма і робоча програма переддипломної практики, дипломного проектування, дослідницької практики і магістерського проекту. / Коржик Б.М., Заiченко В.I. Абракитов В.Е., Чеботарьова О.В. - Х.: ХНАМГ, 2013. - 22 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/30035/ , вільний)
 60. Програма нормативної навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» підготовки магістр; спеціаліст галузь знань 0401 «Природничі науки» спеціальностей 8.04010603 – «Екологічна безпека»; 7.04010601, 8.04010601 – «Екологія та охорона навколишнього середовища». - Х.: ХНАМГ, 2014. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/36433/ , вільний)
 61. В. Е. Абракітов. Конспект лекцій з курсу " Охорона праці в галузі"(для студентів 5-го курсу денної форми навчання спеціальностей 7.06010202 та 8.06010202 "Містобудування") / В.Е. Абракітов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; - Х.: ХНАМГ, 2014. - 111 с (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/35981/ , вільний).
 62. Абракітов В. Е Курс лекцій "Інженерні рішення з безпеки праці" ("Охорона праці в галузі")" (для студентів 5 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010101 "Промислове та цивільне будівництво") / В. Е. Абракітов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ, 2014. - 173 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/35983/ , вільний).
 63. Абракітов В. Е. Конспект лекцій з дисципліни "Безпека життєдіяльності та основи охорони праці" (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування") / В. Е. Абракітов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ, 2012. - 100 с.
 64. Методичні вказівки і завдання до проведення практичних занять з курсу "Безпека життєдіяльності та основи охорони праці" (для студентів напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування") / Харк. нац. акад міськ. госп-ва; уклад. В. Е. Абракітов. - Х.: ХНАМГ, 2014. - 42 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/35980/ , вільний).
 65. Абракітов В. Е. Курс лекцій "Надійність технічних систем і техногенний ризик" (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 "Цивільна безпека" за напрямом підготовки 6.170202 "Охорона праці") / В. Е. Абракітов; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 85 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/35984/ , вільний).
 66. Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Промислова безпека сучасних виробничих технологій" (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.17020201 та 8.17020201"Охорона праці (за галузями"))/ Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: В. Е. Абракітов. - Х.: ХНУМГ, 2014. - 22 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/33883/, вільний).
 67. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Промислова безпека сучасних виробничих технологій " (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.17020201 та 8.17020201"Охорона праці (за галузями")) / Харк. Нац . ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: . Е. Абракітов. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 31 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/33882/, вільний).
 68. Абракітов В. Е. Конспект лекцій з дисципліни " Промислова безпека сучасних виробничих технологій " (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.17020201 та 8.17020201"Охорона праці (за галузями")) / В. Е. Абракітов; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 87 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/33881/ , вільний).
 69. Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни "Промислова безпека сучасних виробничих технологій" для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.17020201 – «Охорона праці (за галузями») / Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНАМГ, 2014. - с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/33879/ , вільний).
 70. Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Науково-дослідна робота студентів» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.17020201 – «Охорона праці» / Укл. Абракітов В.Е., Данова К.В. - Харків: ХНАМГ, 2014. - с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/34174/ , вільний).
 71. Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни "Промислова безпека сучасних виробничих технологій" для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.17020201 - "Охорона праці (за галузями") / Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНАМГ, 2014. - с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/33880/ , вільний).
 72. Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуального семестрового завдання з курсу „Охорона праці в галузі” (для студентів 6 курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010201 - "Архітектура будівель та споруд") / Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНУМГ, 2015. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/38454/ , вільний).
 73. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання та самостійного вивчення дисципліни «Безпека експлуатації будівельних машин і технологічного обладнання» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.06010101, 8.06010101 "Промислове та цивільне будівництво" спеціалізації "Охорона праці в будівництві"). / В. Е. Абракітов; Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; – Х.: ХНУМГ, 2015. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/38453/ , вільний).
 74. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів 6 курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010201 - «Архітектура будівель та споруд») / В. Е. Абракітов; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва; – Х.: ХНУМГ, 2015. - 48 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/38452/ , вільний).
 75. Абракітов В. Е. Конспект лекцій з дисципліни «Безпека експлуатації будівельних машин і технологічного обладнання» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.06010101, 8.06010101 "Промислове та цивільне будівництво" спеціалізації "Охорона праці в будівництві"). / В. Е. Абракітов; Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; – Х.: ХНУМГ, 2015 (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/38451/ , вільний).
 76. Методичні вказівки до самостійної роботи та та практичних занять з курсу з курсу „Охорона праці в галузі” (для студентів 5-6 курсу всіх форм навчання спеціальностей 7.04010601, 8.04010601 - Екологiя i охорона навколишнього середовища; 8.06010108 – „Водопостачання та водовідведення”; 7.06010302, 8.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів») / Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНУМГ, 2015. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/38455/ , вільний).
 77. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Безпека експлуатації будівельних машин і технологічного обладнання» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.06010101, 8.06010101 "Промислове та цивільне будівництво" спеціалізації "Охорона праці в будівництві"). / В. Е. Абракітов; Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; – Х.: ХНУМГ, 2015. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/38456/ , вільний).
 78. Методичні вказівки до самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни „Спецкурс за тематикою магістерської роботи планування та обробка результатів експерименту” / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: В. Е. Абракітов. – Х. : ХНУМГ, 2015 (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/38449/ , вільний).
 79. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Промислова безпека сучасних виробничих технологій» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.17020201, 8.17020201 – «Охорона праці (за галузями»). / В. Е. Абракітов; Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; – Х.: ХНУМГ, 2016. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/38458/ , вільний).
 80. Конспект лекцій з курсу з курсу „Охорона праці в галузі” (для студентів 5-6 курсу всіх форм навчання спеціальностей 7.04010601, 8.04010601 - Екологiя i охорона навколишнього середовища; 8.06010108 – „Водопостачання та водовідведення”; 7.06010302, 8.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів») / Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНУМГ, 2016. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/38460/ , вільний).
 81. Абракітов В. Е. Курс лекцій «Охорона праці в галузі» (для студентів 6-го курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010201 – Архітектура будівель і споруд) / В. Е. Абракітов; Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 64 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/38450/ , вільний).
 82. Абракітов В. Е. Курс лекцій «Безпека експлуатації систем газопостачання” (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 – Цивільна безпека напряму підготовки 6.170202 – Охорона праці) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 128 с. , (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/38947/ вільний).
 83. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Безпека експлуатації систем газопостачання” (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 “Цивільна безпека” напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; Уклад. В. Е. Абракітов. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 18 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/38948/ , вільний).
 84. Абракітов В. Е. Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисципліни “Безпека експлуатації систем газопостачання” (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 “Цивільна безпека” напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; Уклад. В. Е. Абракітов. - Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 11 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/38946/ , вільний).
 85. Абракітов В. Е. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Безпека експлуатації систем газопостачання” (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 “Цивільна безпека” напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; Уклад. В. Е. Абракітов. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 40 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/38934/ , вільний).
 86. Абракітов В.Е. Конспект лекцій з дисципліни „Ергономіка робочих місць” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.17020201 та 8.17020201«Охорона праці (за галузями»); Уклад. В. Е. Абракітов, Ткаченко І. О.. Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. 40 с.
 87. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Основи охорони праці" (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузі знань 0801 "Геодезія та землеустрій" напряму підготовки 6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій) Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; Уклад. В. Е. Абракітов, Бокатова М. І. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/38966/ , вільний).
 88. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни „Ергономіка робочих місць” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.17020201 та 8.17020201«Охорона праці (за галузями»)) Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; Уклад. В. Е. Абракітов, Ткаченко І. О.. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016.
 89. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Системи контролю небезпечних та шкідливих виробничих факторів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 – Цивільна безпека напряму підготовки 6.170202 – Охорона праці). / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Абракітов В. Е. - Х.: ХНУМГ ім. Бекетова, 2016. - 70 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/43535/ , вільний)
 90. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Системи контролю виробничих небезпечних та шкідливих факторів" (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузі знань 1702 "Цивільна безпека" напряму підготовки 6.170202 "Охорона праці") / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад. В. Е. Абракітов: - Х.: ХНАМГ, 2013. - 20 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/43515/ , вільний)
 91. Абракітов В. Е. Курс лекцій «Системи контролю виробничих небезпечних та шкідливих факторів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці») / В. Е. Абракітов; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – 157 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/45831/ , вільний)
 92. Методичні вказівки до самостійного вивчення і виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни "Автоматизація технологічних процесів" (для студентів 1 курсу усіх форм навчання галузь знань 1702 "Цивільна безпека" напряму підготовки 6.170202 "Охорона праці") / Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: В.Е. Абракітов - Х.: ХНУМГ, 2014 - 20 с.
 93. Методичні вказівки до самостійного вивчення і виконання розрахунково- графічного завдання з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів» (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 263 «Цивільна безпека. Охорона праці» та 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: В. Е. Абракітов. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 19 с(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/45847/ , вільний)
 94. Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуаль- ного семестрового завдання з курсу «Охорона праці в галузі» (для студентів 5 курсу спеціальності 8.08010105 – «Геоінформаційні системи і технології», 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна», 193 – «Геодезія та зе- млеустрій») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. В. Е. Абракітов. – Харків.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 39 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/45850/ , вільний).
 95. Абракітов В. Е. Конспект лекцій з курсу «Автоматизація технологічних процесів» (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» галузі знань 26 – Цивільна безпека спеціальності 263 – Цивільна безпека. Охорона праці). / В.Е. Абракітов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ, 2016. - 83 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/43514/ , вільний)
 96. Абракітов В. Е. Курс лекцій «Безпечна експлуатація інженерних систем і споруд» (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 – Цивільна безпека напряму підготовки 6.170202 – Охорона праці) / В.Е. Абракітов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ, 2016. - 76 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/43513/ , вільний)
 97. Абракітов В. Е. Курс лекцій «Охорона праці в галузі» (для студентів 5-го курсу денної і заочної форм навчання спеціальностей 8.08010105 – «Геоінформаційні системи і технології», 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна», 193 – «Геодезія та землеустрій»). В. Е. Абракітов; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 132с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/45849/ , вільний)
 98. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів» (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр», спеціальності 263 – Цивільна безпека. Охорона праці та 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.170202 – Охорона праці) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. В. Е. Абракітов. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 31 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/45845/ , вільний)
 99. Методичні вказівки до проведення практичних занять студентів з дисципліни «Надійність технічних систем і техногенний ризик» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.170202 – Охорона праці) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: В. Е. Абракітов, С. А. Грязнова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 83 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/45848/ , вільний)
 100. Абракітов В. Е. Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці в галузі та цивільний захист» (для студентів 6 курсу денної форми навчання галузі знань 19 – Архітектура і будівництво, спеціальності 191 – Архітектура та містобудування, освітні програми «Архітектура будівель і споруд», «Містобудування», «Дизайн архітектурного середовища») / В. Е. Абракітов; Харків нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 96 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/47174/1/2015_печ_%2065Л%20Арх-ОПГта%20ЦЗ%20конспект%20нов.pdf, вільний).
 101. Абракітов В. Е. Курс лекцій «Безпека експлуатації систем газопостачання» (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 263 – Цивільна безпека) / В. Е. Абракітов; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 101 с.(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/46717/, вільний).
 102. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Безпека експлуатації систем газопостачання» (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 263 – Цивільна безпека) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. В. Е. Абракітов. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 15 с.(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/46714/, вільний).
 103. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Безпека експлуатації систем газопостачання» (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 263 – Цивільна безпека) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. В. Е. Абракітов. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 22 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/46716/, вільний).
 104. Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисципліни «Безпека експлуатації систем газопостачання» (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 263 – Цивільна безпека) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; Уклад. В. Е. Абракітов. - Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 8 с.(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/46715/, вільний).
 105. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі та цивільний захист» (для студентів 6 курсу денної форми навчання навчання галузі знань 19 – Архітектура і будівництво, спеціальності 191 – Архітектура та містобудування, освітні програми «Архітектура будівель і споруд», «Містобудування», «Дизайн архітектурного середовища») / В. Е. Абракітов; Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 17 с.(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/47175/, вільний).
 106. Методичні вказівки до самостійного вивчення і виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Надійність технічних систем і техногенний ризик» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання галузі знань «Цивільна безпека»). / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: В. Е. Абракітов, С. А. Грязнова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017 – 50 с. Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/46186/, вільний).
 107. Методичні вказівки для виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі та цивільний захист» (для студентів 5 курсів денної і 6 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» всіх спеціальностей) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: В. Е. Абракітов, А. М. Гарьковець, В. І. Заіченко, Я. О. Сєріков, О. В. Третьяков, І. О. Ткаченко. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 38 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/46187/, вільний).
 108. Абракітов В. Е. Конспект лекцій з дисципліни «Ергономіка робочих місць» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 263 – Цивільна безпека) / В. Е. Абракітов, І. О. Ткаченко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова , 2017. – 78 с.(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/46354/, вільний)
 109. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять та самостійної роботи з дисципліни «Ергономіка робочих місць» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 263 – Цивільна безпека) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: В. Е. Абракітов, І. О. Ткаченко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 78 с.(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/46349/, вільний).
 110. Абракітов В. Е. Охорона праці в галузі та цивільний захист : конспект лекцій для студентів 1 (5) курсу усіх форм навчання спеціальності 101 – Екологія спеціалізація (освітня програма) «Екологія міст»; спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища спеціалізація (освітня програма) «Екологічна безпека»); спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітніх програм «Міське будівництво і господарство»; «Промислове та цивільне будівництво», «Водопостачання та водовідведення»; «Теплогазопостачання і вентиляція», «Раціональне використання і охорона водних ресурсів» спеціальності – 206 Садово-паркове господарство спеціалізація (освітня програма) «Садово-паркове господарство» / В. Е. Абракітов; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 105 с. – Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/55348/1/2018%20116%D0%9B%20%D0%9E%D0%9F%D0%93%D1%82%D0%B0%20%D0%A6%D0%97%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%28do%20pdf%29.pdf
 111. Абракітов В. Е. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці : конспект лекцій для студентів 2 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 18 – Виробництво та технології спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології / В. Е. Абракітов ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2021. – 63 с. – Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/58159/
 112. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Ергономіка робочих місць» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 263 – Цивільна безпека, освітня програма «Охорона праці») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. В. Е. Абракітов. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 23 с.
 113. Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» (для студентів 2 курсу галузі знань 18 – Виробництво та технології спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.: В. Е. Абракітов, Н. В. Мельниківська. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 12 с.
 114. Методичні рекомендації до проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» (для студентів 2 курсу галузі знань 18 – Виробництво та технології спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології) / В. Е. Абракітов; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова , 2019. – 47 с.
 115. Методичні рекомендації з самостійної роботи та виконання розрахунковографічних робіт із навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі та цивільний захист» (для студентів 5 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх форм навчання галузі знань 10 – Природничі науки, спеціальності 101 – Екологія спеціалізації (освітньої програми) «Екологія міст»; галузі знань 18 – Виробництво та технології спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища спеціалізації (освітньої програми) «Екологічна безпека»); галузі знань 19 – Архітектура та будівництво, спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітніх програм «Міське будівництво і господарство»; «Промислове та цивільне будівництво», «Водопостачання та водовідведення»; «Теплогазопостачання і вентиляція», «Раціональне використання і охорона водних ресурсів») / Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : В. Е. Абракітов. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 20 с. – Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/58154/
 116. Методичні рекомендації і завдання до проведення лабораторних занять із дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» (для студентів 2 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 18 – Виробництво та технології спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. В. Е. Абракітов. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 43 с. – Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/58160/

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
2016/2017 навч. рік


Охорона праці в галузі

Спеціаліст

С РВВР 2016-1, С ЕОНС 2016-1, С ВВб 2016-1, С ТГВ 2016-1

Денна

Безпечна експлуатація інженерних систем і споруд

Бакалавр

ОПР 2013-1, ОПР 2014-1у

Денна

Основи охорони праці

Бакалавр

ВВб 2013-1, ТГВ 2013-1, ВВб 2014-1у, РВВР 2013-1, ТГВ 2014-1у, ЕОНС 2013-1, ЕОНС 2013-2, РВВР 2014-1у

Денна

Безпека експлуатації систем газопостачання

Бакалавр

ХарОПР13-1з

Заочна

Ергономіка робочих місць

Магістр

М ОПР 2016-1

Денна/Заочна

Ергономіка робочих місць

Спеціаліст

С ОПР 2016-1

Денна

Безпечна експлуатація інженерних систем і комунікацій

Бакалавр

ХарОПР13-1з

Денна/Заочна

Охорона праці в галузі та цивільний захист

Магістр

М МБ 2015-1, М МБ 2015-2, М ДАС 2015-1, М АБіС 2015-1

Денна

Охорона праці в галузі та цивільний захист

Магістр

М МБГ 2016-1, М ПЦБ 2016-1, М ПЦБ 2016-2

Денна/Заочна

Охорона праці в галузі та цивільний захист

Магістр

М ВВб 2016-1, М ТГВ 2016-1, М Еко 2016-1, М РВВР 2016-1, М ТЗНС 2016-1

Денна/Заочна

Охорона праці і безпека життєдіяльності

Спеціаліст

ХарС ВВ-ВК16-1з, ХарС ВВ-ВК16-2з

Заочна

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

Бакалавр

ХарЕОНС15-1з

Заочна

2017/2018 навч. рік
Основи охорони праці

Бакалавр

ВВб 2014-1, ТГВ 2014-1, РВВР 2014-1, ЕОНС 2014-1, ЕОНС 2014-2

денна

Основи охорони праці

Бакалавр

ХарГІС14-1з, ХарМБГ14-1з, ХарМБГ14-2з, ХарПЦБ14-1з

Заочна

Ергономіка робочих місць

Магістр

ХарМо ОПР17-1з, ХарМо ОПР17-2з

Заочна

Безпечна експлуатація інженерних систем і комунікацій

Бакалавр

ОПР 2014-1, ОПР 2015-1у, ОПР 2016-1, ХарОПР14-1з, ХарОПР14-2з

Денна, заочна

Охорона праці в галузі та цивільний захист

Магістр

М МБ 2016-1, М ДАС 2016-1, М АБіС 2016-1

Денна

Охорона праці в галузі та цивільний захист

Магістр

М ВВб 2017-1, М ТГВ 2017-1, М Еко 2017-1, М РВВР 2017-1, М ТЗНС 2017-1

Денна

Охорона праці в галузі та цивільний захист

Магістр

ХарМо ВВ17-1з, ХарМо МБГ17-1з, ХарМо ТГВ17-1з, ХарМо ПЦБ17-1з, ХарМо Еко17-1з, ХарМо ГтаЗ17-1з, ХарМо ГтаЗ17-2з, ХарМо ЕТ17-1з, ХарМо ТЗНС17-1з

Заочна

Безпека експлуатації будівель і споруд

Бакалавр

ОПР 2016-1, ОПР 2016-1

Денна

Основи охорони праці

Бакалавр

А 2014-1, А 2014-2, А 2014-3, А 2014-4, ГКЗ 2014-1, ГКЗ 2014-2, ГКЗ 2014-3

-

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

Бакалавр

НІіТ 2016-1, ХарНІіТ16-1з

Денна, заочна

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

Бакалавр

ХарВВ15-1з, ХарБУД15-1з, ХарГІС15-1з, ХарМБГ15-1з, ХарМБГ15-2з, ХарПЦБ15-1з, ХарТГВ15-1з, ХарРВВР15-1з

Заочна

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

„ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ” (для студентів 5 курсу усіх форм навчання)

Магістр

192

Денна

349

„ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ” (для студентів 5 курсу усіх форм навчання)

Магістр

193

Денна

608

„ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ” (для студентів галузі знань 19 – Архітектура та будівництво)

Магістр

191

Денна

454

Основи наукових досліджень

Бакалавр

263

Денна та Заочна

507

Організація безпечного електроспоживання Курс дистанційного навчання для студентів курсу заочної форми навчання спеціальності 263 - Цивільна безпека освітньої програми Охорона праці

Бакалавр

263

Заочна

504

Курс дистанційного навчання дисципліни "ЕРГОНОМІКА РОБОЧИХ МІСЦЬ" для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 263 - Цивільна безпека Освітня програма - Охорона праці

Магістр

263

Денна та Заочна

350

БЕЗПЕЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ ТА КОМУНІКАЦІЙ Курс дистанційного навчання для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 263 Цивільна безпека

Бакалавр

263

Денна та Заочна

348

Курс дистанційного навчання дисципліни "Тактика ліквідування надзвичайних ситуацій"

Бакалавр

263

Денна та Заочна

1430

"Курс дистанційного навчання дисципліни Безпека життєдіяльності та охорона праці для студентів 3 курсу галузі знань 19 – Архітектура і будівництво за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія»

Бакалавр

192

Денна

534

"Ідентифікація та паспортизація об'єктів підвищеної небезпеки (викл. Абракітов)"

Бакалавр

263

денна

1429

"ОСНОВИ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ" Курс дистанційного навчання для студентів 1 курсу заочної форми навчання галузі 1702 - Цивільна безпека напряму 6.170202 – Охорона праці

Бакалавр

ОПР

Заочна

454

Курс дистанційного навчання дисципліни "ПРОМИСЛОВА ЕКОЛОГІЯ" для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 “Охорона праці”

Бакалавр

ОПР

Заочна

577

Курс дистанційного навчання дисципліни "СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ" для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 “Охорона праці”

Бакалавр

ОПР

Заочна

516

Курс дистанційного навчання для студентів 1 курсу заочної форми навчання галузі знань 28 – Публічне управління та адміністрування спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування, освітньої програми «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Бакалавр

Менеджмент

Заочна

45

Курс дистанційного навчання дисципліни "ОХОРОНА ПРАЦІ І БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ" для студентів 1 курсу галузі знань 19 – Архітектура і будівництво за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія спеціалізації «Водопостачання та водовідведення»

Спеціаліст

ВВ

Заочна

1843

Курс дистанційного навчання дисципліни "ЕРГОНОМІКА РОБОЧИХ МІСЦЬ" для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 “Охорона праці”

Бакалавр

ОПР

Денна/Заочна

2001

Курс дистанційного навчання дисципліни "Промислова безпека виробничих технологій" для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 “Охорона праці”

Бакалавр

ОПР

Заочна

1999

"Охорона праці в галузі та цивільний захист" (6 курс спец "Містобудування, Дизайн арх. середовища та Арх. споруд"

Магістр

МБ

Денна

335

Автоматизація технологічних процесів (1 курс спец. "Охорона праці" напр. "Цивільний захист

Бакалавр

ОПР

Денна/Заочна

332

БЕЗПЕЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ ТА КОМУНІКАЦІЙ Курс дистанційного навчання для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 263 Цивільна безпека

Бакалавр

ОПР

Денна/Заочна

428

Розділ "Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях" в ДП ст. 5 к. "Геоінформаційні системи і технології"

Магістр

ГІСіт

Денна/Заочна

334

Переддипломна практика 4денн/5 заочн (бакалаврів) ОПР

Бакалавр

263

Денна та Заочна

515

Переддипломна практика для магістрів денної та заочної форм навчання освітньої програми"Охорона праці" спеціальності 263"Цивільна безпека"

Магістр

263

Денна та Заочна

454

Основи безпеки життєдіяльності

Школяри

Турнір із дисципліни Основи безпеки життєдіяльності

-

1621

Школа «Юний інспектор з безпеки»

Школяри

357