Івасенко Вікторія

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Івасенко Вікторія Вікторівна

Ivasenko.jpg


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Івасенко Вікторія Вікторівна

Посада

Доцент кафедри міського будівництва

Освіта

Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва; Харківський національний автомобільно-дорожній університет; Харківський університет повітряних сил імені Івана Кожедуба; Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Професійний досвід

1. Аспірант кафедри автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка січень 2014 – грудень 2016. 2. Викладач за сумісництвом у Державному навчальному закладі «Полтавське вище міжрегіональне професійне училище імені Героя Радянського Союзу Бірюзова С.С.» жовтень 2014 – травень 2015. 3. Асистент кафедри автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка 2015-2016. 4. Старший викладач кафедри автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка березень 2017 – серпень 2017. 5. Старший викладач кафедри міського будівництва Харківського національного університету міського господарства імені Олексія Миколайовича Бекетова вересень 2017 – грудень 2018. 6. Доцент кафедри міського будівництва Харківського національного університету міського господарства імені Олексія Миколайовича Бекетова грудень 2018 – по теперішній час.

Місце роботи

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Принципи і методи проектування вулично-шляхової мережі з урахуванням потреб маломобільних груп населення

Електронна пошта

Viktoriia.Ivasenko@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

1. Івасенко В.В. Класифікація елементів безбар’єрного простору вулично-дорожньої мережі та вимоги до них / В.В. Івасенко, Т.П. Литвиненко // Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво. – Вип. 4(39). Том 2. – Полтава: ПолтНТУ, 2013. С. 66 – 73. 2. Івасенко В.В. Аналіз основних нормативних вимог до засобів інформаційного забезпечення вулично-шляхової мережі, доступної для маломобільних груп населення / В.В. Івасенко, Т.П. Литвиненко // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». – Вип. 46. – Луцьк, 2014. – ISSN: 078-617-672-039-3. – С. 213 – 220. 3. Івасенко В.В. Аналіз нормативних вимог при проектуванні зупинок громадського транспорту з урахуванням потреб маломобільних груп населення / В.В. Івасенко, Ю.А. Скубенко // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса, 2015. – Випуск 58 – С. 135 – 145. 4. Івасенко В.В. Удосконалення вулично-дорожньої мережі з урахуванням принципів універсального дизайну / В.В. Івасенко // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. Збірник. – К., КНУБА, 2016. – Вип. 59. – ISSN 2076-815 X. – С. 149 – 154. 5. Ivasenko V. Analysis of the regulatory provisions for engineering construction and traffic management course for projecting public transport to the needs of people with limited mobility / V. Ivasenko // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Науковий журнал. – Луцьк: Луцький НТУ, 2016. – № 1 (5). ISSN 2313–5425/ С. 17 – 21. 6. Івасенко В.В. Дослідження планувальних параметрів пішохідного руху з урахуванням потреб маломобільних груп населення / В.В. Івасенко, Т.П. Литвиненко, О.В. Нижник. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Головн. ред. М.М. Осєтрін. – К., КНУБА, 2017. – Випуск 65. – С.78-86. 7.Нижник О.В. Сталезалізобетонний каркас для багатоярусної автомобільної стоянки / О.В. Нижник, Т.Д. Рищенко, В.В. Івасенко. Наукове видання Будівельні конструкції. теорія і практика: Збірник наукових праць / Редактор О.Д. Журавський– К., КНУБА, 2018. – Випуск 2. – ISSN 2522-4182 – С.43-48. 8. Павленко Т. О. Основні засоби безбар'єрного простору в міських агрорекреаційних екокомплексах / Т. О. Павленко, В.В. Івасенко. Комунальне господарство МІСТ : наук.-техн. вісник Вип. 154, Том 1 : Серія : Технічні науки та архітектура. – С. 54-60. – Харків : ХНУМГ, 2020. ISSN 2522 - 1809 (Print); ISSN 2522 - 1817 (Online). DOI 10.33042/2522-1809-2020-4-157-54-60. 9. Павленко Т. О. Методика формування громадського простору при реконструкції аеропортів / Т. О. Павленко, В.В. Івасенко, І.С. Коваль. Комунальне господарство МІСТ : наук.-техн. вісник. Вип. 159, Том 6 : Серія : Технічні науки та архітектура. – С. 91-96. – Харків : ХНУМГ, 2020. ISSN 2522 - 1809 (Print); ISSN 2522 - 1817 (Online). DOI 10.33042/2522-1809-2020-6- 159-91-96.

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Lytvynenko T. Street and road network’s planning principles for needs of persons with disabilities / T. Litvinenko, V. Ivasenko // Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво. – Вип. 2(47)’ 2016: – Полтава. ПолтНТУ, 2016. – С.269 – 277. (Збірник індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus).

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Пат. 106789 Україна, МПК (2015.01) E03F 5/02. Ремонтний люк зливостічного колодязя / В.В. Ільченко, О.С. Сергеєв, Т.М. Ільченко, В.В. Івасенко; власник – Полтавський нац.. тех.ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 2015 10355, заявл. 23.10.2015; опубл. 10.05.2016, Бюл. № 9.

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

- Міжнародний проект «Зимова школа урбаністики» за підтримки Фонду Ебергарда Шьока, який спеціалізується на модернізації професійної освіти у будівельній сфері в Центральній та Східній Європі та Фонду підтримки будівельної галузі в Україні. Учасник в роботі проектно-навчального курсу «Простір: людський вимір» (21-28 січня 2018 року). - Міжнародний інклюзивний фестиваль «Взаємодія», що проводився з ініціативи громадської організації «Креавіта» проходить в рамках проекту «Програма сприяння громадської активності «Приєднуйся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Учасник фестивалю (23-26 лютого 2018 року). - Міжнародний WORKSHOP «Урбан-аналіз малого міста» під патронатом Фонду підтримки будівельної галузі України та Фонду Ебергарда Шьока. Керівник групи учасників (18-21 квітня 2018 року). - Міжнародний проект «Зимова школа урбаністики» за підтримки Фонду Ебергарда Шьока, який спеціалізується на модернізації професійної освіти у будівельній сфері в Центральній та Східній Європі та Фонду підтримки будівельної галузі в Україні, Харківської міської ради, Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова. Керівник групи студентів в роботі проектно-навчального курсу «Інтегроване просторове та транспортне планування» (27 січня – 3 лютого 2019 року). Пройшла навчання у Школі універсального дизайну для викладачів/ок ВНЗ, за результатами якої було отримано сертифікат та подана програма, яка посіла перше призове місце (проект фінансувався: міжнародною організацією праці, ВГО Національна Асамблея людей з інвалідністю України, всесвітнею організацією охорони здоров’я Європейським регіональним бюро, UNDP Україна, Міністерством соціальної політики України).

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

Пройшла навчання у Школі універсального дизайну для викладачів/ок та посіла перше місце в конкурсі на найкращу програму з Універсального дизайну. 2018 р. Отримано сертифікат та персональний грант

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси