Іванова Ніна Василівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Іванова Ніна Василівна

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Іванова Ніна Василівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь

Доцент кафедри Основ архітектурного проєктування ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. Кандидат технічних наук

Освіта

1977-1982 рр. Харківський інженерно-будівельний інститут. Спеціальність Архітектура. Кваліфікація архітектора. Диплом ИВ-I № 053349 від 24.06.1982

Професійний досвід

1982 р. – Архітектор у архітектурно-будівельному відділі генпланів та транспорту Державного інституту з проектування підприємств коксохімічної і металургійної промисловості (GIPROKOKS).

1987 р. – Науковий співробітник у НДСі в Галузевій науково-дослідній лабораторії реконструкції будівельних об’єктів (ГНДЛрбо).

1987–2021 рр. – Працювала в Харківському національному університеті будівництва та архітектури на посадах: асистент, старший викладач, доцент.

2000–2021 рр. – Постійний член Державної екзаменаційної комісії (ДЕК) ХНУБА з захисту дипломних робіт бакалаврів та дипломних робіт магістрів архітектурного та будівельного факультетів. Член Методичної комісії Архітектурного факультету ХНУБА, член науково-методичної Ради Архітектурного факультету ХНУБА.

З 2002 р. – За сумісництвом, доцент кафедри «Інтер’єр і обладнання» Харківської Державної академії дизайну та мистецтв (ХДАДМ), з 2014 р. – кафедри «Дизайн інтер’єру» ХДАДМ.

З 2018 р. – Діючий консультант ПП «БІОРЕМ–УКРАЇНА» з питань виконання технічних обстежень будівель та споруд для виявлення можливості реконструкції, відновлення подальшої експлуатації або капітального ремонту.

2019–2021 рр. – Працювала за сумісництвом на посаді доцента кафедри Міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи (МЕК та ГРС) Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.

Місце роботи

Доцент кафедри Основ архітектурного проєктування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Доцент кафедри "Дизайн середовища" Харківської державної академії дизайну і мистецтв (за сумісництвом)

Тема дисертації

Разработка методики оценки эффективности звукоизоляции от воздушных шумов на основе системного подхода [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.23.01 / Иванова Нина Васильевна ; Харьковский гос. технический ун-т строительства и архитектуры. - Х., 2001. - 174 л.+ прил.: рис. - Библиогр.: л. 144-157 [1]

Електронна пошта

Nina.Ivanova@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у фахових виданнях

 • Избаш М.Ю., Казимагомедов Ф.И., Иванова Н.В. Повышение эксплуатационных показателей существующих деревянных перекрытий обоймой из магнезиального бетона / Збірник наукових праць «Науковий вісник будівництва». – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ. – 2018. – Т.91. – № 1. – С. 135-140. ISSN – 2311-7257. DOI: 10.29295/2311-7257-2018-91-1-135-140. Фахове видання з технічних наук. Наказ Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2017 року № 374. [2]

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

 • A O Yesipov, V P Myronenko and N V Ivanova. Schools of architecture as an instrument of architectural policy on the examples of European countries. // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 2020. – Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020). – 907: 012011. – P. 1-9. https://doi.org/10.1088/1757-899X/907/1/012011. Наукометричне видання (Scopus). Посилання на Scopus

Участь у наукових, науково-практичних конференціях

 • Іванова Н.В. Ознайомлювальна практика як великий ресурс до розширення знань студентів у професійній галузі. Переваги та недоліки // Тези доповідей 73-ї науково-методичної конференції Харківського національного університету будівництва та архітектури. – Харків: ХНУБА, 2018. – С. 29–31
 • Ivanova N. Positive experience of multidisciplinary training of scientific and pedagogical personnel // VІІІ Miedzynarodowej i Multidyscyplinarnej Konferencji Naukowej Dilematy Wspolczesnej Edukacji «Zaburzenia w procesie edukacji / Zaburzenia procesu edukacji». – WSL: Wyzsza Szkola Lingwistyczna. – Czestochowie, 2019.
 • Іванова Н.В. Архітектурні конструкції як невід’ємна складова інноваційної архітектури // Тези доповідей 74 науково-технічної конференції Харківського національного університету будівництва та архітектури. – Харків: ХНУБА. – 2019. – С. 62-63
 • Іванова Н.В. Лінгвістичні особливості методики викладання технічних дисциплін іноземним студентам // Матеріали 74-ї науково-методичної конференції Харківського національного університету будівництва та архітектури. – Харків: ХНУБА. – 2019. – С. 78-81
 • Іванова Н.В. Сучасні будівельні матеріали та акустично комфортна будівля // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і методи будівельного матеріалознавства». – Харків: ХНУБА. – 2019. – С. 29-34.
 • Іванова Н.В. Архітектурні конструкції та акустика приміщень // Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні» – Харків: ХНУБА. – 2019. – С. 74-76. [3]
 • Іванова Н.В., Єсіпов А.О. Фактор звукового навантаження в забудові селітебних територій // Тези доповідей 75-ї науково-методичної конференції Харківського національного університету будівництва та архітектури. – Харків: ХНУБА. 2020.–С.64-65. [4]
 • Іванова Н.В., Єсіпов А.О., Мироненко В.П. Архітектурний заклад вищої освіти як інструмент архітектурної політики на прикладі європейських країн // Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні» – Харків: ХНУБА. – 2020. – С. 26-28. [5]
 • Іванова Н.В., Єсіпов А.О. Роль сучасного ЗВО в інноваційних розробках // Матеріали V Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні»: – Харків: ХНУБА. – 2021. – С. 96-97. [6]
 • Єсіпов А.О., Мироненко В.П., Іванова Н.В. Сталість навчального процесу шкіл архітектури в умовах пандемії // Матеріали V Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні»: – Харків: ХНУБА. – 2021. – С. 107-108. [7]
 • Іванова Н.В. Напрямки ревіталізації деревини // Тези доповідей 76-ї науково-технічної конференції Харківського національного університету будівництва та архітектури. – Харків: ХНУБА. 2021. [8]
 • Іванова Н.В., Єсіпов А.О. Актуальність деревини для сучасного екологічного будівництва // Тези доповідей 76-ї науково-технічної конференції Харківського національного університету будівництва та архітектури. – Харків: ХНУБА. 2021. [9]

Керівництво науковою роботою студентів

 • Підводний ресторан як специфічне функціонально-конструктивне явище / Ст. гр. А-604 Єсіпов А.О. Керівник: к.т.н., доц. Іванова Н.В. // Тези доповідей 73 студентської наукової конференції ХНУБА. Секція «Архітектурні конструкції». – Харків: ХНУБА, 2018.
 • Архітектурні об’єкти як втілення інженерної думки / Ст. гр. рП-35 Цикало М.О. Керівник: к.т.н., доц. Іванова Н.В. // Тези доповідей 74 студентської наукової конференції ХНУБА. Секція «Архітектурні конструкції». – Харків: ХНУБА, 2019.
 • Гідротехнічні споруди та їх руйнування / Ст. гр. Г-26 Фролов Н.В. Керівник: к.т.н., доц. Іванова Н.В. // Тези 74 студентської наукової конференції ХНУБА. Секція «Архітектурні конструкції». – Харків: ХНУБА, 2019.
 • National features of Moroccan architecture / st. gr. А-29і Bibish Shimaa, st. gr. A-29і El Akhal Rikhab. Leader: сand. tech. Sciences, Assoc. Ivanova N.V. // Тези 76 студентської наукової конференції ХНУБА. Секція «Архітектурні конструкції». – Харків: ХНУБА, 2021, С. 12. (електронне видання).
 • European features of Arabic architecture / st. gr. А-210і El Hamdanі Nabil. Leader: сand. tech. Sciences, Assoc. Ivanova N.V. // Тези 76 студентської наукової конференції ХНУБА. Секція «Архітектурні конструкції». – Харків: ХНУБА, 2021, С. 13. (електронне видання).
 • Modern architecture of Arab countries / st. gr. А-210і Muatassim Suad, st. gr. А-210і Argan Nazhlaa. Leader: сand. tech. Sciences, Assoc. Ivanova N.V. // Тези 76 студентської наукової конференції ХНУБА. Секція «Архітектурні конструкції». – Харків: ХНУБА, 2021, С. 15. (електронне видання).
 • Методи досліджень та захисту дерев’яних виробів та конструкцій. Ст. гр. А-35 Лебеденко Маргарита Олексіївна. Керівник: к.т.н., доц. Іванова Н.В. // Тези 76 студентської наукової конференції ХНУБА. Секція «Архітектурні конструкції». – Харків: ХНУБА, 2021, С. 16. (електронне видання).


Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2017

Статистика цитування

1

1

h-індекс

1

1

i10-індекс

0

0

Участь у професійних та/або громадських об'єднаннях

Членкиня секції організації «Технічні науки» громадської організації «Українська асоціація суспільствознавців та педагогів» (реєстраційний код 43845861).

Членкиня громадської організації «Міжнародна фундація науковців та освітян» (код ЄДРПОУ 43254640). Посвідчення № ES0019 [10]

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

"Форми та методи дистанційного навчання"

Харківський національний університет радіоелектроніки. Центр технологій дистанційного навчання

Харків, Україна

Наказ № 265 від 02.11.15 р. Свідоцтво №157 від 09.12.15р.

Свідоцтво

Composing of conceptual and terminological vocabulary at the process of teaching subjects “Building types” and “Architectural constructions”. Сertified international scientific professional development course for the European educational project “The innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice” (Architecture).

WSL: Wyzsza Szkola Lingwistyczna w Czestochowie

Czestochowie

25.01.2019 Study period 180 hours.

Registration number KPK 19/50. Date of issue: 25.01.2019.

The Examination Body of Wyzsza Szkola Lingwistyczna in Czestochowie certifies that Ivanova Nina obtained a positive result from the B2 level English test.

WSL: Wyzsza Szkola Lingwistyczna w Czestochowie

Czestochowie

25.01.2019

Registration number KPK 19/50. Date of issue: 25.01.2019.

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчально-методичні посібники

 • Маліков К.Х., Іванова Н.В. Навчально-методичний посібник до виконання курсового архітектурно-конструктивного проекту одноповерхового виробничого будинку в кресленнях і таблицях для студентів напряму «Будівництво» професійного спрямування «Промислове і цивільне будівництво». – Харків: ХНУБА, 2017. – 629 с. Іл.: 630; табл.: 266; бібліогр.: 98 назв. Рекомендовано Вченою радою ХНУБА.
 • Маліков К.Х., Іванова Н.В. Навчально-методичний посібник «Архітектурно-конструктивне проектування багатоквартирних житлових будинків середньої поверховості в кресленнях та таблицях». – Харків: ХНУБА, 2017. – 859 с. Іл.: 695; табл.: 30; бібліогр.: 82 назв. Затверджено науково-методичною радою ХНУБА. Протокол №6 від 23.03.2017 р.

Методичні вказівки

 • Маліков К.Х., Иванова Н.В., Янтовская О.Л., Дементьев В.В., Ємець І.М. Методичні вказівки та завдання до виконання курсового проекту одноповерхового виробничого будинку з курсу «Спецкурс. Архітектура будівель та споруд». – Харків: ХНУБА, 2017. – 60 с.
 • Янтовская О.Л., Дементьев В.В., Маликов К.Х.; Иванова Н.В. Методические указания и задания к выполнению курсового проекта жилого дома средней этажности для иностранных студентов. – Харків: ХНУСА, 2017. – 117 с.
 • Іванова Н.В. Методичні вказівки до проходження архітектурно-ознайомчої практики з курсу «Архітектура будівель і споруд». – Харків: ХНУБА, 2017. – 20 с.
 •  Іванова Н.В. Методичні вказівки та завдання до виконання архітектурно-конструктивного розділу випускної роботи бакалавра. – Харків: ХНУБА, 2017 – 22 с.
 • Савченко О.І., Якименко М.В., Іванова Н.В., Казімагомедов І.Е., Солодовник Ю.Ю., Храпатова І.В., Бутнік С.В., Гольтерова Т.А., Нестеренко О.В. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту магістра для студентів, що здобувають ступінь за освітньо-професійною програмою спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» професійного спрямування «Промислове і цивільне будівництво». – Харків: ХНУБА, 2018. – 42 с.
 • Іванова Н.В., Ізбаш М.Ю., Єгоров В.О. Методичні вказівки і завдання до виконання індивідуальної роботи студентів з курсового архітектурно-конструктивного проекту «Багатоповерхова цивільна будівля» для студентів освітніх ступенів «бакалавр» усіх форм навчання. – Харків: ХНУБА, 2019. – 85 с.
 • Ізбаш М.Ю., Іванова Н.В. Розгорнутий план конспекту лекцій з нормативної навчальної дисципліни «Архітектура будівель і споруд» для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» усіх форм навчання. – Харків: ХНУБА, 2019. – 17 с.
 • Савченко О.І., Спіранде К.В., Гольтерова Т.А., Бутнік С.В., Іванова Н.В., Храпатова І.В., Васильєв О.Ю. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи бакалавра для студентів професійного спрямування «Промислове і цивільне будівництво». – Харків: ХНУБА, 2019. – 32 с.
 • Іванова Н.В. Розгорнутий план конспекту лекцій з нормативної навчальної дисципліни «Архітектура будівель і споруд» для студентів професійного спрямування «Гідротехнічне будівництво» освітнього ступеня «бакалавр» усіх форм навчання. – Харків: ХНУБА, 2019. – 29 с.

Список дисциплін, які викладалися

 • «Архітектурне проектування»
 • «Архітектурна композиція»
 • «Архітектурні конструкції цивільних, промислових та великопрольотних будівель та споруд»;
 • «Архітектура будівель і споруд»;
 • «Архітектурні теплотехніка, акустика та світлотехніка»;
 • «Будівельна фізика»;
 • «Генеральні плани цивільних та промислових територій»;
 • «Громадське будівництво»;
 • «Конструювання обладнання інтер’єрів»;
 • «Навчальна архітектурно-ознайомча практика»;
 • «Основи кліматології»;
 • «Планування міст і транспорт»;
 • «Типологія цивільних будівель»;
 • «Типологія промислових будівель»;
 • «Типи будівель і споруд»;

Керівництво дипломними роботами бакалаврів та магістрів спеціальностей «Промислове та цивільне будівництво», «Архітектура та містобудування», «Дизайн середовища».