Євдокимов Андрій Анатолійович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Євдокімов Андрій Анатолійович'


ОСОБИСТІ ДАНІ

ПІБ

Євдокімов Андрій Анатолійович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем

Освіта

Харківський національний університет радіоелектроніки, 1998, «Комп’ютерні системи проектування», інженер-системотехнік

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова,2021 р.,геодезія та землеустрій, магістр геодезії та землеустрою.

Кандидат технічних наук, 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології, «Раціональне управління потоку розподілом цільового продукту у трубопровідних транспортних системах», 2002, доцент за кафедрою геоінформаційних систем і геодезії, атестат № 5/53-Д, 2008 р.

Місце роботи

Професійний досвід

Тема дисертації

Контакти

E-mail:


НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова школа

Керівництво аспірантами/докторантами

Аспіранти/пошукувачі
Докторанти/здобувачі

Захищені доктори наук

Захищені кандидати наук

Друковані публікації

Статті

Тези до конференцій

Підручники, посібники

Методичні матеріали

Електронні публікації

Статті

Тези до конференцій

Підручники, посібники

Методичні матеріали

Профілі у наукометричних базах

Індекси цитування

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

Участь у міжнародних конференціях та форумах

Професійна сертифікація

Підвищення кваліфікації

Гранти та стажування

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні дисципліни

Список дисциплін

Електронні навчальні курси

Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях