Ярошенко Юрій Вадимович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Ярошенко Юрій Вадимович

Посада, вчене звання, науковий ступінь

Освіта

Харківський інженерно-будівельний інститут, 1989 р., спеціальність: водопостачання та каналізація, інженер-будівельник

Професійний досвід

Місце роботи

Теми дисертацій

Склад, властивості, технологія кондиціонування та використання поверхнево- зливового і талого стоків (стосовно міст та промислових підприємств) [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.04 / Ярошенко Юрій Вадимович ; Харківський держ. технічний ун-т будівництва та архітектури. - Х., 2000. - 19 с.

  • Рік: 2000. Cтупінь: Кандидат. Спеціальність: Технічні науки. 05.23.04 - Водопостачання, каналізація Місто: Харків. Установа: Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

Електронна пошта

Yurii.Yaroshenko@kname.edu.ua Надіслати лист

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

  • Ярошенко Ю. В. Реализация программы энергоэффективности и программы сокращения потерь воды – единый комплексный поход к решению проблем повышения энергоэффективности предприятий водопроводно-канализационного хозяйства / И.В. Коринько, А.Н. Коваленко, Ю.В. Ярошенко, С. И. Третьяков // Науковий вісник будівництва, 2014. – Вип. 3. – Харків: ХНУБА. – С. 137-144.
  • Ярошенко Ю. В. Досвід експлуатації гідротехнічних споруд / Ю. В. Ярошенко, І. В. Злидень, Г. В. Приходько, А. В. Тимошенко, Т. О. Шевченко // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – Вип. 135 – 2017. – С. 96–99.


Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2013

Статистика цитування

3

3

h-індекс

1

1

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

1. Ярошенко Ю.В. Екологізація технологій регенерування та утилізації відходів: навч. посібник / Ю.В. Ярошенко, І.В. Корінько, М.П. Горох, В.О. Вороненко. – Х.: ХНУМГ, 2015. – 492 с.

2. Ярошенко Ю.В. Насосні та повітродувні Х.: ХНУМГ, 2014. – 195 с. станції : навч. посібник / Ю.В. Ярошенко, Т.О. Шевченко, М.М. Яковенко, В.М. Бєляєва. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 195 с.

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси