Шевченко Тамара Олександрівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

Прізвище, Ім'я, По-батькові

Шевченко Тамара Олександрівна

Посада

Доцент кафедри водопостачання, водовідведення і очищення вод Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Освіта

Харківська національна академія міського господарства, 2000 - 2005 рр.

Професійний досвід

Місце роботи

Кафедра водопостачання, водовідведення і очищення вод Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова (з 2005 року по теперішній час)

Теми дисертацій

"Застосування активованих розчинів коагулянтів для інтенсифікації роботи контактних прояснювачів при доочистці стічних вод від біогенних елементів", дисертація на здобуття наукового ступеня кандитата технічних наук, спеціальність 05.23.04 - Водопостачання, каналізація, 2011 р.

Електронна пошта

Tamara.Shevchenko@kname.edu.ua;

tamarashevchenko83@gmail.com

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Монографії

1. Шевченко Т. А. Ресурсосберегающие технологии очистки сточных вод: монография / С. С. Душкин, А. Н. Коваленко, М. В. Дегтярь, Т. А. Шевченко. - Х.: ХНАГХ, 2011. - 146 с.

2. Шевченко Т. О. Очищення стічних вод молокопереробних підприємств: монографія / А. О. Шевченко, О. Л. Пінчук, С. О. Куницький, Т. О. Шевченко. - Рівне : НУВГП, 2019. – 240 с.


Статті у фахових виданнях

1. Шевченко Т. А. Анализ методов очистки сточных вод от биогенных элементов / А. Н. Коваленко, Г. И. Благодарная, Т. А. Шевченко // «Коммунальное хозяйство городов»: Научно-технический сборник. Вып. 74. – К.: «Техника», 2007. – С. 185 – 190.

2. Шевченко Т. А. Эффективность очистки сточных вод от соединений фосфора / Т. А. Шевченко // «Коммунальное хозяйство городов»: Научно-технический сборник. Вып. 74– К.: «Техника», 2007. – С. 254 – 259.

3. Шевченко Т. А. Повышение надежности удаления биогенных элементов / Т. А. Шевченко // «Вісник Національного університету водного господарства та природокористування»: Збірник наукових праць. Вип. 4 (40). Частина 2. - Рівне: НУВГП, 2007 – С. 615 – 620.

4. Шевченко Т. А. Ресурсосберегающие технологии при очистке сточных вод / Т. А. Шевченко // «Коммунальное хозяйство городов»: Научно-технический сборник. Вып. 84 – К.: «Техника», 2008. – С. 119 – 122.

5. Шевченко Т. А. Исследование влияния активированного раствора коагулянта на процесс дефосфатизации сточных вод / А. Н. Коваленко, Т. А. Шевченко // «Науковий вісник будівництва»: Збірник наукових праць Вип. 52, 2009. - Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2009. – С. 163-166.

6. Шевченко Т. А. Анализ факторов, влияющих на процесс дефосфатизации бытовых сточных вод / Т. А. Шевченко // «Вісник ОДАБА», Вип. № 34, 2009. – Одеса: ОДАБА, 2009. – С. 613-616.

7. Шевченко Т. А. Основные факторы, влияющие на выбор типа реагента при удалении соединений фосфора из бытовых сточных вод / Т. А. Шевченко // «Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво»: Міжвідомчий науково-технічний збірник, Вип. № 34, 2009. – Рівне: НУВГП, 2009. – С. 303-308.

8. Шевченко Т. А. Кинематика процессов аммонификации, нитрификации, денитрификации / Л. И. Дегтерева, Т. А. Шевченко // «Коммунальное хозяйство городов»: Научно-технический сборник. Вып. 93 – К.: «Техника», 2010. – С. 156 – 161.

9. Шевченко Т. А. Усовершенствование методов удаления фосфора из бытовых сточных вод / А. Н. Коваленко, Т. А. Шевченко // «Коммунальное хозяйство городов»: Научно-технический сборник. Вып. 93 – К.: «Техника», 2010. – С. 187 – 191.

10. Шевченко Т. А. Теоретические предпосылки повышения надежности удаления биогенных элементов из бытовых сточных вод с применением активированных растворов реагентов / Т. А. Шевченко // «Коммунальное хозяйство городов»: Научно-технический сборник. Вып. 93 – К.: «Техника», 2010. – С. 215 – 220.

11. Шевченко Т. А. Прогнозирование значений факторов, влияющих на процесс удаления соединений фосфора из бытовых сточных вод / Т. А. Шевченко // «Науковий вісник будівництва»: Збірник наукових праць Вип. 60. – Х.: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2010. – С. 194-198.

12. Шевченко Т. А. Опытно-промышленные испытания пилотной установки при доочистке сточных вод от биогенных элементов / Т. А. Шевченко // «Вісник ОДАБА», Вип. № 42. – Одеса: ОДАБА, 2011. – С. 295-301.

13. Шевченко Т. А. Анализ методов удаления соединений азота и фосфора из бытовых сточных вод / Т. А. Шевченко // «Науковий вісник будівництва»: Збірник наукових праць. Вип. 66. – Х.: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2011. – C. 326-329.

14. Шевченко Т. А. Обоснование экономической целесообразности применения активированных растворов реагентов для доочистки сточных вод от соединений фосфора / Т. А. Шевченко // «Коммунальное хозяйство городов»: Научно-технический сборник. Вып. 105 – Х.: ХНАГХ, 2012. – С. 306 – 310.

15. Шевченко Т. А. Технология снижения загрязняющей нагрузки на водные объекты, обусловленной сбрасываемыми сточными водами / С. С. Душкин, Т. А. Шевченко // «Науковий вісник будівництва»: Збірник наукових праць. Вип. 69. – Х.: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2012. – C. 316-319.

16. Шевченко Т. А. Анализ методов очистки бытовых сточных вод от соединений фосфора / Т. А. Шевченко, А. Ю. Дмитриева // «Проблеми водопостачання, водовідведення і гідравліки»: наук.-техн. зб. / гол. ред.: А.М. Тугай. – К.: КНУБА, 2012.– Вип. 20. – С.165-179.

17. Шевченко Т. А. Регулювання роботи насосних станцій систем водопостачання та водовідведення шляхом застосування електроприводу, що регулюється / Т. А. Шевченко, Ю. В. Ярошенко // «Комунальне господарство міст»: Науково-технічний збірник. Вип. 107 – Х.: ХНАМГ, 2013. – С. 265-270.

18. Шевченко Т. А. Очистка сточных вод методом флотации / Т. А. Шевченко, Е. К. Жоржолиани // «Комунальне господарство міст»: Науково-технічний збірник. Вип. 107 – Х.: ХНАМГ, 2013. – С. 226-231.

19. Шевченко Т. А. Анализ причин нитчатого вспухания активного ила и меры борьбы с ним / Т. А. Шевченко, И. О. Иваненко // «Комунальне господарство міст»: Науково-технічний збірник. Вип. 114. – Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. – 2014. – С. 67-70.

20. Шевченко Т. А. Интенсификация работы флотационной установки при очистке сточных вод предприятий молочной промышленности / Т. А. Шевченко, А. А. Шевченко // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. Вип. 59. – Одеса: Optimum, 2015. – С. 150-155.

21. Шевченко Т. О. Вивчення впливу біогенних речовин у міських стічних водах, що скидаються, на поверхневі водойми / Т. О. Шевченко // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки: Науково-технічний збірник. Випуск 27 / Головний редактор А. М. Кравчук. – К.: КНУБА, 2016. – С. 437-445.

22. Шевченко Т. О. Проблеми водопостачання та водовідведення у невеликих сільських об'єднаних територіальних громадах / Т. О. Шевченко // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки: Науково-технічний збірник. Випуск 28. / Головний редактор А.М. Кравчук. – К.: КНУБА, 2017. – C. 375–381.

23. Шевченко Т. А. Повышение эффективности очистки воды в осветлителях с контактной загрузкой / С. С. Душкин, С. С. Душкин, Т. А. Шевченко // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Вип. № 68, 2017. – Одеса: ОДАБА. – 2017.– С. 139-145.

24. Шевченко Т. О. Розрахунок та проектування станції водопідготовки / С. О. Куницький, О. Л. Пінчук, А. О. Шевченко, О. В. Андрійчук, Т. О. Шевченко // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. Збірник наукових праць. – 2017. – Луцьк : ЛНТУ. – Випуск № 7. – С. 119–127.

25. Шевченко Т. О. Можливості застосування мембранних біореакторів для очищення побутових стічних вод на каналізаційних очисних спорудах України / Т. О. Шевченко, І. М. Чуб // «Комунальне господарство міст»: Науково-технічний збірник. Вип. 7 (146). – Х.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. – 2018. – С. 248–256.

26. Шевченко Т. О. Оцінювання ефективності роботи теплообмінного обладнання систем оборотного водопостачання коксохімічних підприємств / Т. О. Шевченко, О. П. Галкіна // «Комунальне господарство міст»: Науково-технічний збірник. Вип. 7 (146). – Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. – 2018. – С. 257–263.

27. Шевченко Т. О. Зневоднення анаеробно стабілізованого осаду комунальних очисних споруд на камерно-мембранному фільтр-пресі: параметри і ефективність роботи / Т. О. Шевченко, А. О. Шевченко, О. А. Златковський // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. – Том 30 (69) Ч. 2, № 5, 2019. – С. 172–176.

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

1. Шевченко Т. О. Підвищення рівня екологічної безпеки питного водопостачання Харківського регіону (Україна) / О. В. Третьяков, В. Л. Безсонний, Т. О. Шевченко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Вип. 5/10 (77), жовт. 2015. – С. 40-49. Наукове видання України, включене до міжнародної науково-метричної бази Scopus

2. Shevchenko T. Experimental investigation of intensification of the process of dissolved-air flotation in wastewater treatment of milk processing enterprises /T. Shevchenko, А. Shevchenko. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Volume 1, Issue 6, 2016, Pages 4–12. Index Scopus

3. Shevchenko T. Computer simulation of hydraulic flow in a mixing device with a diaphragm of special design installed in it / T. Shevchenko, A. Shevchenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 3/7 (87) 2017. – P. 33-39 Index Scopus

4. Shevchenko Т. Laboratory studies of the coagulation process of waste waters of milk processing enterprises by changing the mixing rate / Т. Shevchenko, А. Shevchenko, O. Pinchuk, S. Kunytskyi, О. Miasoiedov // Technology audit and production reserves. 2018. Vol. 1, No. 3 (39). p. 24-29. doi:10.15587/2312-8372.2018.121763. Index Copernicus.

5. Shevchenko T. Experimental research into the process of biological treatment of wastewater with the use of the membrane bioreactor / T. Shevchenko, I. Chub, D. Didrikh // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 3, No 10 (93) (2018). – P. 43–51. Index Scopus

6. Shevchenko T. Use of Fly Ash for Conditioning Excess Activated Sludge During Dewatering on Chamber Membrane Filter Presses / Т. Shevchenko, О. Zlatkovskyi, А. Shevchenko. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 3/10 (99) 2019. – P. 17-23 Index Scopus

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

1. Патент України на винахід № 86545 Спосіб очищення води від дисперсних домішок. Автори: Душкін С.С., Благодарна Г.І., Солодовник М.В., Душкін С.С., Шевченко Т. О. – Державний департамент інтелектуальної власності МОН України // Бюл. № 8, 27.04.2009 р.

2. Патент України на корисну модель № 45046 Спосіб доочистки стічних вод від сполук фосфору. Автори: Душкін С.С., Коваленко О.М, Благодарна Г.І., Ярошенко Ю.В., Линник Г.О., Шевченко Т. О. – Державний департамент інтелектуальної власності МОН України // Бюл. № 20, 26.10.2009 р.

3. Патент України на корисну модель № 53298 Спосіб очистки стічних вод від біогенних елементів. Автори: Душкін С. С., Корінько І. В., Коваленко О. М, Благодарна Г. І., Солодовник М. В., Душкін С. С., Шевченко Т. О. – Державний департамент інтелектуальної власності МОН України // Бюл. № 19, 11.10.2010 р.

4. Патент України на винахід № 103698 Пристрій для активації розчинів реагентів. Автори: Шевченко Т. О., Епоян С.М., Душкін С.С., Айрапетян Т.С. Державна служба інтелектуальної власності України // Бюл. № 21, 11.11.2013 р.

5. Патент України на корисну модель № 139528 Спосіб очищення стічних вод від мастильно-охолоджувальної рідини. Автори: Шевченко Т. О., Душкін С.С., Душкін С.С., Благодарна Г.І., Дегтяр М. В., Жирякова О. П. - ДП «Український інститут інтелектуальної власності «УКРПАТЕНТ» // Бюл. № 1, 10.01.2020 р.

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

  • Підвищення кваліфікації у ТОВ "Еко-Інвест" (м. Чугуїв, Харківської області) з 20.03.2018 р. по 20.05.2018 р. на тему «Особливості гідравлічного режиму роботи споруд з очистки стічних вод, гідравлічний розрахунок споруд з механічної та біологічної очистки» (Наказ ХНУМГ ім. О. М. Бекетова № 156-02 від 12.03.2018 р., Наказ ТОВ "Еко-Інвест" № 21/1 від 19.03.2018 р.)
  • Науковий тренінг «Сертифікований фахівець для роботи на очисній споруді» в рамках Німецько-Українського проекту WODA, 17-19 жовтня 2018 р., м. Київ.

Отримання грантів, премій, стипендій

Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих науковців 2016 - 2018 рр.

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

1. Насосні та повітродувні станції : навч. посібник / Т. О. Шевченко, Ю. В. Ярошенко, М. М. Яковенко, В. М. Бєляєва. – Харків : Харків. нац. ун–т міськ. госп–ва ім. О. М. Бекетова, 2014. – 195 с.

Навчально-методичні матеріали

1. Шевченко Т. О. Інженерна гідравліка. Розділ 1. Рух рідини в закритих руслах. Конспект лекцій для студентів 3 курсів денної та заочної форм навчання, екстернів і іноземних студентів спеціальності 6.092600 – «Водопостачання та водовідведення». Укл.: Т. О. Шевченко, О. М. Коваленко. - Харків: ХНАМГ, 2007. – 76 с.

2. Шевченко Т. О. Інженерна гідравліка. Рух рідини у відкритих руслах. Конспект лекцій для студентів 3 курсів денної та заочної форм навчання, екстернів і іноземних студентів спеціальності 6.092600 – «Водопостачання та водовідведення». Укл.: Т. О. Шевченко, М. М. Яковенко. - Харків: ХНАМГ, 2007 – 94 с.

3. Шевченко Т. О. Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу "Інженерна гідравліка" (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання, екстернів і іноземних студентів спеціальності 6.092600 - "Водопостачання та водовідведення"). Укл. Т. О. Шевченко. - Харків: ХНАМГ, 2008. – 16 с.

4. Шевченко Т. А. Методические указания для подготовки студентов к Всеукраинской студенческой олимпиаде по специальности «Водоснабжение и водоотведение» (для студентов 4, 5 курсов дневной формы обучения специальности 6.092600, 7.092601, 8.092601 – "Водоснабжение и водоотведение"). Сост.: Г. И. Благодарная, В. А. Ткачев, А. В. Ромашко, Т. А. Шевченко. - Харьков: ХНАГХ, 2008. – 71 с.

5. Шевченко Т. О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, розрахунково-графічного завдання та контрольних робіт з навчальної дисципліни «Інженерна гідравліка» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»). Укл.: Т. О. Шевченко, М. М. Яковенко. - Х.: ХНАМГ, 2010. – 63 с.

6. Шевченко Т. О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технічна механіка рідин і газу» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)». Укл.: Т. О. Шевченко, М. М. Яковенко, В. М. Бєляєва. - Х.: ХНАМГ, 2012. – 62 с.

7. Шевченко Т. О. Методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт, самостійної роботи та виконання курсового проекту з дисципліни «Водопровідні системи і споруди» («Споруди і обладнання водопостачання». Модуль 2 (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)», 6.060101 «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення»). Укл.: С. С. Душкін, Т. О. Шевченко. - Х.: ХНАМГ, 2013. – 86 с.

8. Шевченко Т. О. Конспект лекцій з дисципліни «Гідравлічні та аеродинамічні машини» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)», спеціальності 7.092601, 7.06010108 – «Водопостачання та водовідведення»). Укл.: Т. О. Шевченко. - Х.: ХНАМГ, 2012. – 152 с.

9. Шевченко Т. О. Конспект лекцій з дисципліни «Водопровідні системи і споруди» («Споруди і обладнання водопостачання». Модуль 2) (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти напрямів підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» та 6.060101 «Будівництво» (спеціальності «Водопостачання та водовідведення»)). Укл.: С. С. Душкін, Т. О. Шевченко. - Х.: ХНУМГ, 2013. – 181 с.

10. Шевченко Т. О. Конспект лекцій з дисципліни «Інженерна гідравліка» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» та 6.060101 «Будівництво» (спеціальності «Водопостачання та водовідведення»)). Укл.: Т. О. Шевченко, М. М. Яковенко. - Х.: ХНУМГ, 2013. – 117 с.

11. Шевченко Т. О. Конспект лекцій з дисципліни «Технічна механіка рідини та газу» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» та 6.060101 «Будівництво» (спеціальності «Водопостачання та водовідведення»)). Укл.: Т. О. Шевченко. - Х.: ХНУМГ, 2014. – 101 с.

12. Шевченко Т. О. Конспект лекцій з дисципліни «Спеціальні питання гідравліки, водопровідних та водовідвідних споруд» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)»). Укл.: Т. О. Шевченко. - Х.: ХНУМГ, 2014. – 77 с.

13. Шевченко Т. О. Конспект лекцій з дисциплін «Спеціальні питання гідравліки, водопровідних та водовідвідних споруд» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 – Гідротехніка (Водні ресурси)) «Спеціальні питання гідравліки систем водопостачання та водовідведення» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 – Будівництво (фахове спрямування «Водопостачання та водовідведення»))/ Т. О. Шевченко; Харків. нац. ун-тміськ. госп-ваім. О. М. Бекетова. - Харків : ХНУМГім. О. М. Бекетова, 2016. – 63 с.

14. Шевченко Т. О. Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни «Насосні та повітродувні станції» (для студентів 3–4 курсів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.060103 –Гідротехніка (Водні ресурси) (фахове спрямування «Раціональне використання і охорона водних ресурсів») і 6.060101 – Будівництво (фахове спрямування «Водопостачання та водовідведення»)) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М.Бекетова; уклад. : Т. О. Шевченко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. –59 с.

15. Шевченко Т. О. Конспект лекцій з дисципліни «Технічна механіка рідини та газу»(для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 192 –Будівництво та цивільна інженерія) / Т. О. Шевченко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. –101 с.

16. Шевченко Т. О. Методичні вказівки для практичних занять та виконання розрахунково–графічного завдання з дисциплін «Гідравлічні та аеродинамічні машини». «Насосні та повітродувні станції. Модуль 1. Гідравлічні та аеродинамічні машини» (для студентів 2, 3 курсів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.060103 –Гідротехніка (Водні ресурси) (фахове спрямування «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»),6.060101 –Будівництво (фахове спрямування «Водопостачання та водовідведення»)та спеціальності 192 –Будівництво і цивільна інженерія) / Харків. нац. ун–т міськ. госп–ва ім. О.М.Бекетова; уклад. Т. О. Шевченко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 61 с.

17. Шевченко Т. О. Конспект лекцій з дисципліни «Інженерна гідрологія» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізацією «Гідротехніка (Водні ресурси)»)) / Т. О. Шевченко, М. М. Яковенко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 135 с.

18. Шевченко Т. О. Гідравліка : конспект лекцій для студентів 1–2 курсів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека, освітніх рівнів «бакалавр» та «спеціаліст» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія. / Т. О. Шевченко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 109 с.

19. Шевченко Т. О. Методичні рекомендації для практичних занять, виконання розрахунково–графічної роботи, лабораторних робіт і самостійного вивчення з дисциплін «Гідравлічні та аеродинамічні машини», «Насосні та повітродувні станції. Модуль 1 Гідравлічні та аеродинамічні машини» (для студентів 3–4 курсів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси)(фахове спрямування «Раціональне використання і охорона водних ресурсів») та 6.060101 –Будівництво (фахове спрямування «Водопостачання та водовідведення»); спеціальності 192 –Будівництво та цивільна інженерія)/ Харків. нац. ун–т міськ. госп–ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. Т. О. Шевченко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 87 с.

20. Шевченко Т. О. Спеціальні питання гідравліки систем водопостачання та водовідведення: конспект лекцій для студентів 3-4 курсів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.060101 –Будівництво (фахове спрямування «Водопостачання та водовідведення») та спеціальності 192 –Будівництво та цивільна інженерія спеціалізації «Водопостачання та водовідведення» / Т. О. Шевченко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2018. – 62 с.

21. Шевченко Т. О. Методичні вказівки до практичних занять, виконання лабораторних робіт, розрахунково-графічного завдання та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Спеціальні питання гідравліки систем водопостачання та водовідведення» (для студентів 3–4 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 192 –Будівництво та цивільна інженерія) / Харків. нац. ун–т міськ. госп–ва ім. О. М. Бекетова; уклад. Т.О. Шевченко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 56 с.

22. Шевченко Т. О. Методичні рекомендації для практичних занять, лабораторних робіт і самостійного вивчення з дисципліни «Насосні та повітродувні станції» (для студентів 3–4 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 –Будівництво та цивільна інженерія) / Харків. нац. ун–т міськ. госп–ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. Т. О. Шевченко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 37 с.

23. Шевченко Т. О. Методичні рекомендації для проведення практичних та лабораторних занять, виконання розрахунково-графічного завдання та самостійної роботи з дисципліни «Гідравліка» (для студентів 1–2 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 263 –Цивільна безпека освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»)/ Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.: Т. О. Шевченко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 100 с.

24. Шевченко Т. О. Методичні рекомендації для проведення практичних та лабораторних занять, виконання розрахунково–графічного завдання та самостійної роботи з дисципліни «Технічна механіка рідини та газу» (для студентів 1–2 курсів денної та заочної форм навчання спеціальностей192 – Будівництво та цивільна інженерія, 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології) / Харків. нац. ун–т міськ. госп–ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.: Т. О. Шевченко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 100 с.

Список дисциплін

1. Технічна механіка рідини та газу.

2. Гідравліка.

3. Гідравлічні та аеродинамічні машини.

4. Насосні і повітродувні станції.

5. Очисні споруди водовідведення.

6. Спеціальні питання гідравліки систем водопостачання та водовідведення.

Розроблені електронні навчальні курси

1. Технічна механіка рідини та газу. ID курсу: 601 http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=601

2. Очисні споруди водовідведення. ID курсу: 2165 http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=2165

3. Гідравлічні та аеродинамічні машини. ID курсу:766 http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=766

4. Насосні і повітродувні станції. ID курсу: 2171 http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=2171

5. Курсовий проект "Комплекс споруд з очистки стічних вод міста".ID курсу: 2166 http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=2166