Чех Наталія Олександрівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Чех Наталія Олександрівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Старший викладач кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, канд. економ. наук

Освіта

Львівський національний університет імені І.Франка, 2008, магістр з прикладної статистики, економіст бухгалтер. Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2013, аналітик з питань фінансово-економічної безпеки.

Професійний досвід

2016-2018 Асистент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту 2018-теперешній час Старший викладач кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

Місце роботи

Кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Управління власним капіталом як складова забезпечення корпоративної безпеки акціонерних товариств» за спеціальністю 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності, диплом ДК № 039252, від 13.12.2016

Адреса електронної пошти

Nataliya.Chekh@kname.edu.ua Надіслати лист

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у фахових виданнях

Чех Н.О. Оцінка можливості здійснення успішного ІРО акціонерними товариствами України в умовах євроінтеграції / Н.О. Чех // Комунальне господарство міст. – Серія «Економічні науки». – 2016. – Вип. 125. – С.42-48.

Чех Н.О. Оцінка ризиків проведення ІРО та шляхи їх мінімізації в системі забезпечення корпоративної безпеки / Т.В. Момот, Н.О. Чех // Економіка і регіон: наук. вісн. / Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. – 2015. - №6 (55). – С. 22-27.

Chekh N.O. IPO process: global tendencies and Ukrainian experience, risks and their mitigation / N.O. Chekh // Комунальне господарство міст. - Серія «Економічні науки». – 2015. - Вип. 119. – С. 78-87.

Чех Н.О. Обґрунтування змісту процесу формування капіталу акціонерних товариств: вартісно-орієнтований підхід / І.Г. Чалий, О.В. Тофанюк, Н.О. Чех // Комунальне господарство міст. - Серія «Економічні науки». – 2012. - Вип. 102. – С. 274-287.

Чех Н.О. Капітал акціонерного товариства як економічна категорія: систематизація підходів до визначення / Н.О. Чех // Вчені записки Кримського інженерно-педагогічного університету. Випуск 25. Економічні науки. – Сімферополь : НЩ КІПУ, 2010. – 202-208 ст.

Статті у збірниках наукових праць

Чех Н.О. Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання будівельної галузі та житлово-комунального комплексу України: монографія / І.Г. Чалий, Н.О. Чех; за ред. Т.В. Момот. – Х.: Фактор, 2012. – С. 354–366.

Momot T., Chekh N., Shpilko V. Staff development in Ukraine: challenges and educational opportunities. Theoretical, methodological and practical foundations of human resources management: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi / ISMA University. – Riga: «Landmark» SIA, 2016. – pp. 34-49.

Babaev V., Momot T., Chekh N. Capital Management Information & Analytical Provision in the Sysytem of Corporate Security // International Conference on Informatization of Economic and Management Processes (Brno, Czech Republic, 15th September 2016) – B.I.B.S., a.s., Brno. – pp. 143-152

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Чех Н.О. Аналіз результативності використання капіталу акціонерних товариств будівельної галузі України / В.М. Бабаєв, Н.О. Чех // Technology Audit and Production Reserves. – 2016. – №4/5 (30). – С. 17-21. (Особистий внесок: проаналізовано вплив факторів на рентабельність власного капіталу акціонерних товариств будівельної галузі)

Chekh N.O. Assessment of successful IPO conduction of Ukrainian companies in the context of European integration / N.O. Chekh // Journal L’Association 1901 “SEPIKE” Social Education Project of Improving Knowledge in Economics. – 2015 Edition 11 – P. 125-129.

Видання

Англо-український, українсько-англійський словник термінів з антикорупційного менеджменту / Т.В. Момот , О. М. Ващенко, Г. М. Шаповал, Н. О. Чех, Р. Ю. Тесленко, Чжан Хаоюй


Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Business English Certificate (BEC) Vantage, Level С1. Термін навчання – листопад 2013р. – березень 2014р.

14.11.2016р. участь у тренінгу "Андрагогіка: особливості освіти дорослих"

24.04.2017р. участь у міжнародному тренінгу з питань конкурентної розвідки, що проводився Інститутом конкурентної розвідки (Німеччина).

20.05.2017р. участь у лекції детектива Національного антикорупційного бюро України на тему Розслідування корупційних злочинів.

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Список дисциплін

Економіка корупції, Введення в безпекознавство, Антикорупційний менеджмент