Чередниченко Олександр Юрійович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Чередниченко Олександр Юрійович


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Чередниченко Олександр Юрійович

Посада

Доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, канд. економ. наук

Освіта

Перша вища освіта: економіст, спеціальність «Бухгалтерський облік і аналіз господарчої діяльності» (Харківський інститут інженерів залізничного транспорту ім. Кірова в 1991році).

Друга вища освіта: правознавство, юрист (Національна юридична академія ім. Я. Мудрого в 2000 році).


Професійний досвід

професор кафедри «Правове забезпечення оперативно-службової діяльності Служби безпеки України» Інституту підготовки юридичних кадрів для СБ України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, докторант кафедри «Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом» Українського державного університету залізничного транспорту, Харків. Дійсний член-кореспондент (академік) Транспортної академії України (ТАУ). Дійсний член-кореспондент (академік) Інженерної академії України. Почесний професор Міжнародної кадрової академії України. Почесний Академік Міжнародної кадрової академії України. Член Міжнародного Союзу Економістів. Член Всеукраїнської спілки вчених-економістів. Член редакційної колегії міжрегіональної газети «Все о безопасности» (фахове науково-практичне видання).

Місце роботи

Кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Шляхи підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту за спеціальністю 08.07.04 – економіка транспорту і зв’язку

Докторант Українського державного університету залізничного транспорту (УкрДУЗТ). Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук: «Економічна безпека підприємств залізничного транспорту в системі національної безпеки України» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Електронна пошта

OleksandrCherednychenko@kname.edu.ua Надіслати лист

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

[1]

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

   В 2014р. пройшов стажування в Українській державній академії залізничного транспорту (наказ по УкрДАЗТ №258/в від 25.11.2013р.). 
   В квітні 2015р. отримав сертифікат за результатами практикуму для держслужбовців «Запобігання і протидія корупції в державному управлінні України, виховання доброчесності та запровадження належного урядування».
   Пройшов курс навчання за програмою Інституту професійного фінансового менеджменту (Великобританія, Лондон) та отримав відповідний диплом (реєст. №FM 51262 04/01/2008 р.). 
   В грудні 2016 року пройшов тренінг, який проводився фахівцями Консультативної місії ЄС з реформування сектору цивільної безпеки України (КМЄС - EUAM) з тематики протидії економічній злочинності та «відмиванню коштів».


Отримання грантів, премій, стипендій

  Рішенням Ради експертів Асамблеї ділових кіл України №45 віл 15.03.2008р. визнано Лауреатом Регіонального рейтингу «Харків’янин року» - 2007 в номінації «Державні і громадянські діячі» (реєстр №093).  Нагороджений більш ніж 40 нагородами та відзнаками різного рівня та 5 нагородами та відзнаками Української православної церкви.   

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

   Розробник курсу лекцій дисципліни «Правове забезпечення безпеки суб’єктів господарської діяльності в Україні» та «Організаційно-правові засади протидії корупції» (для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 073 - Менеджмент освітня програма «Управління фінансово-економічною безпекою»).