Хворост Микола Васильович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Хворост Микола Васильович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

доктор технічних наук, професор

Освіта

Професійний досвід

Завідувач кафедри Охорона праці та безпека життєдіяльності, директор Центру заочно-дистанційного навчання

Місце роботи

Завідувач кафедри "Охорона праці та безпека життєдіяльності"

Теми дисертацій

Адреса електронної пошти

bgd@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

1. Хворост Н.В. Метод расчета аэродинамических характеристик системы "тоннель-поезд" / С.А. Грязнова, С.А. Калкаманов, Н.В. Хворост // Коммунальное хозяйство городов. - 2011р. - № 101. - С. 520-527.
2. Хворост Н.В. Задачи аэродинамики по обеспечению пожаробезопасности метрополитена / С.А. Грязнова, Н.В. Хворост // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна. - 2012р. - № 40. - С. 83-86.
3. Хворост М.В. Аналіз ефективності звукоізоляції Y-образного акустичного екрану / М.В. Хворост, В.В. Малишева // Науковий вісник будівництва. - 2014р. - № 4 (78). - С. 208-212.
4. Хворост М.В. Обгрунтування циклічності технічних обслуговувань транспортних засобів електричного транспорту / М.В. Хворост, С.О. Закурдай // Коммунальное хозяйство городов. - 2010р. - № 93. - С. 445-452.
5. Хворост М.В. Сучасні технічні рішення щодо використання безбаластних систем під час будівництва та реконструкції рейкового полотна залізничної колії / В.О. Шматков, Р.Ф. Яблонський, М.В. Хворост // Коммунальное хозяйство городов. - 2012р. - № 103. - С. 501-507.
6. Хворост М.В. До питання визначення закономірностей змін параметрів руху на маршрутах міського пасажирського транспорту в м. Маріупіль / М.Є. Бесчасна, О.О. Лобашов, М.В. Хворост // Коммунальное хозяйство городов. - 2012. - № 105. - С. 395-398.
7. Хворост Н.В. Метод расчета тяговых характеристик подвижного состава метрополитена с учетом неоднородностей воздушной среды / С.А. Грязнова, Н.В. Хворост, С.А. Калкаманов // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. - 2012р. - № 1 (92). - С. 10-13.
8. Хворост М.В. Розрахунок розподілу квазипостійної густини струму в короткозамикаючих кільцях асинхронних машин / В.Х. Далека, М.В. Хворост, П.М. Пушков // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2012р. - № 2. - С. 124-130.
9. Хворост М.В. Дослідження шумовипромінювання автотранспортних засобів в потоці / М.В. Хворост, С.А. Грязнова, В.В. Малишева // Коммунальное хозяйство городов. - 2014. - № 118. - С. 75-78.
10. Хворост М.В. Разработка моделей электродвигателей тягового электропривода транспортных средств с учетом вихревых токов / М.В. Хворост, К.О. Сорока, М.І. Шпіка, А.І. Бесараб // Електрифікація транспорту. - 2014р. - № 8. - С. 99-103.

Статті у збірниках наукових праць

1. Khvorost M.V. Application of Acoustic Screens In Solution of Problem of Highway Territories Protection / M.V. Khvorost, K.V. Danova, V.V. Malysheva // 5-th International Academic Conference of Young Scientists “Geodesy, Architecture and Construction 2013 (GAC-2013)”, Nov 21, 2013 - Nov 23, 2013, Lviv, Ukraine ; Lviv Polytechnic National University. - Lviv, 2013. - pp. 132-133. (Режим доступу: http://bgd.kname.edu.ua/images/Files/Statji/80._Application.pdf, вільний).
2. Khvorost M.V. Analysis of The Ways Increasing The Ecological Safety of Highway Territories / M.V. Khvorost, V.I. Dyakonow, K.V. Danova, V.V. Malysheva // Das Internationale Symposium "Ökologische, Technologische und Rechtliche Aspekte der Lebensversorgung", Nov 28, 2013 - Nov 29, 2013, Hannover, Deutschland ; Europaische Wissenschaftliche Gesellschaft (EWG). - Hannover, 2013. - pp. 57-58. (Режим доступу: http://ewg-board.eu/daten/abstracts-euro-eco-2013.pdf, вільний).
3. Хворост М.В. Перспективи впровадження дистанційних технологій в освітньому процесі / М.В. Хворост, К.В. Данова, В.В. Малишева // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми теорії та практики дистанційної освіти в Україні», Харків, Харківський національний університет будівництва та архітектури, 24 березня 2014р. - Харків, ХНУБА, 2014. - С. 59-61. (Режим доступу: http://bgd.kname.edu.ua/images/Files/Statji/83._Perspectivi_vprovadzennia.pdf, вільний).
4. Хворост Н.В. Пути снижения экологической нагрузки транспортных потоков на примагистральные территории / Н.В. Хворост, К.В. Данова, В.В. Малышева // Материалы IV Межрегиональной научно-практической конференции «Безопасность жизнедеятельности: наука, образование, практика», 28 ноября 2013г., Сахалинский государственный университет. - Южно-Сахалинск, издательство СахГУ, 2014. - С. 120-122. (Режим доступу: http://bgd.kname.edu.ua/images/Files/Statji/84._Puti_snizeniya.pdf, вільний).
5. Хворост М.В. Сучасні тенденції європейського освітнього процесу з питань безпеки життєдіяльності і охорони праці / В.М. Бабаєв, М.В. Хворост // Матеріали XIV міжнар. наук.-метод. конф. "Безпека життя і діяльності людини - освіта, наука, практика", Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 21-22 травня 2015р. - Харків, ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. - С. 5-7. (Режим доступу: http://bgd.kname.edu.ua/index.php/o-kafedre/nashi-publikatsii, вільний).

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

1. Хворост Н.В. Пневматический штангоуловитель / Л.М. Крутий, Н.В. Хворост, Д.Ю. Зубенко // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил, № 3(29), Харків, 2011р. - С. 182-185. - Режим доступу до журн.: http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/2954
2. Хворост Н.В. Тяговий асинхронний електропривод для міського електротранспорту / М.В. Хворост, М.І. Шпіка, А.І. Бесараб // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит, № 03(97), Харків, 2012р. - С. 7-10. - Режим доступу до журн.: http://eee.khpi.edu.ua/article/view/20230
3. Хворост М.В. Натурне моделювання частотно-регульованого асинхронного електроприводу / М.В. Хворост, М.І. Шпіка // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, вип. 12, т. 2, Мелітополь, 2012р. - С. 170-175. - Режим доступу до журн.: http://nauka.tsatu.edu.ua/print-journals-tdatu/12-2/12_2/27.pdf
4. Хворост М.В. До питання розробки моделей електродвигунів тягового електроприводу транспортних засобів / М.В. Хворост, К.О. Сорока, А.І. Бесараб // Восточноевропейский журнал передовых технологий, вип. 5/8 (65), Харків, 2013р. - С. 45-49. - Режим доступу до журн.: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/18132
5. Хворост Н.В. О задаче учета вихревых токов в электрической машине постоянного тока / Ю.С. Калиниченко, Н.В. Хворост, В.М. Шавкун // Електротехніка і електромеханіка, № 4(23), Харків, 2011р. - С. 192-200. - Режим доступу до журн.: http://bgd.kname.edu.ua/images/Files/Statji/5._O_zadache_ucheta.pdf
6. Хворост М.В. Про вплив рівня розвитку транспортних мереж міст на процеси в логістичних системах / О.О. Лобашов, М.В. Хворост // Восточноевропейский журнал передовых технологий, вип. 1/3 (55), Харків, 2012р. - С. 18-20. - Режим доступу до журн.: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/3284
7. Хворост Н.В. К вопросу моделирования и исследования канала управления в сетях наружного освещения городов / В.Ф. Харченко, Н.В. Хворост, О.Ю. Полищук // Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика", вип. 1 (29), Харків, 2012р. - С. 44-50. - Режим доступу до журн.: http://lepe.kname.edu.ua/index.php/lepe/article/view/6
8. Хворост М.В. Захист сельбищної зони від шуму транспортної магістралі акустичними методами / М.В. Хворост, С.А. Грязнова, В.В. Малишева // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил, вип. 4 (41), Харків, 2014р. - С. 79-81. - Режим доступу до журн.: http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/4114
9. Khvorost M.V. Risk Assessment of Highway Equipped With the Protective Engineering Constructions / M.V. Khvorost, K.V. Danova, V.V. Malysheva // Automobile Transport, Іssue 38, Kharkiv, 2016. - pp. 104-109. - Режим доступу до журн.: http://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/1694

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Хворост Микола Васильович

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

1. Хворост М.В. Правила експлуатації міського електричного транспорту: навч. посібник / В.Х. Далека, В.Б. Будниченко, В.І. Коваленко, М.В. Хворост, Л.О. Ісаєв ; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. - 448 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/36922/, вільний).

Навчально-методичні матеріали

1. Методичні вказівки до проведення державної атестації (державний іспит, дипломна робота) (для магістрів усіх форм навчання спеціальності 263 – Цивільна безпека) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : М.В. Хворост, В.Е. Абракітов, О.Ю. Нікітченко, К.В. Данова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 34 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/45647/, вільний).
2. Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» у дипломних проектах бакалаврів та магістрів (для студентів спеціальності 141– Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : М.В. Хворост, К.В. Данова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 14 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/45648/, вільний).
3. Конспект лекцій з дисциплін «Ремонт технічних засобів електричного транспорту», «Ремонт технічних засобів метрополітену». Частина 4. «Основи ремонту акумуляторних батарей» (для студентів 4 і 5 курсів денної та заочної форм навчання курсу за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності «Електричний транспорт») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : В.Х. Далека, М.В. Хворост, М.А. Голтв'янський, О.С. Гордієнко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2012. – 113 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/25899/, вільний).

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Вступ до спеціальності

Бакалавр

Цивільна безпека

Денна/Заочна

Безпека на транспорті

Бакалавр

Цивільна безпека

Денна/Заочна

Охорона праці в галузі
та цивільний захист

Магістр

Цивільна безпека

Денна/Заочна

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Вступ до спеціальності

Бакалавр

Цивільна безпека

Денна/Заочна

1735