Ткачов Вячеслав Олександрович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Ткачов Вячеслав Олександрович

Посада, науковий ступінь, вчене звання

Освіта

Харківський інститут інженерів комунального будівництва, 1971, спеціальність: очистка природних і стічних вод, інженер-технолог

Професійний досвід

Місце роботи

Кафедра водопостачання, водовідведення і очищення вод Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Кандидат технічних наук, 05.17.01 - технологія неорганічних речовин, «Адсорбція органічних речовин з біологічно очищених стічних вод в апаратах з перемішуванням», 1983 р.

Електронна пошта

vyacheslav.tkachov@kname.edu.ua Надіслати лист

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

1. Чуб І.М. Підвищення ефективності роботи натрій-катіонітових фільтрів в системі водопостачання підприємств теплоенергетики [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.04 / Чуб Ірина Миколаївна ; Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. - Рiвне, 2010. - 20 с.

2. Галкіна О.П. Підвищення ефективності роботи систем оборотного водопостачання коксохімічних підприємств : автореф. дис…. канд. техн. наук: 05.23.04 - водопостачання, каналізація / Галкіна Олена Павлівна ; Харків. нац. ун-т буд-ва та арх-ри. - Харків, 2017. - 22 с.

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Стажування – Товариство з обмеженою відповідаль-ністю «АМТ» Будпроект» (м. Харків) за темою «Впровадження сучасних технічних рішень в системах водопідготовки», наказ № 898-02 від 26.10.2017

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси