Спіцина Наталія Володимирівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Спіцина Наталія Володимирівна


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Спіцина Наталія Володимирівна

Посада

Доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку та аудиту

Освіта

Харківська національна академія міського господарства 01.09.2002 - 30.06.2005

Професійний досвід

Місце роботи

Кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

Облік і аудит розрахунків за товарними операціями

Харків, 2012 р.

Електронна пошта

Nataliya.Spitsyna@kname.edu.ua Надіслати лист

spitsyna0907@gmail.com Надіслати лист

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових фахових виданнях

1. Новицька Н.В. Основні проблеми обліку та внутрішнього аудиту дебіторської і кредиторської заборгованостей / Н.С. Акімова, Н.В. Новицька // Коммунальное хозяйство городов, 2007. - 268-273

2. Новицька Н.В. Облікова політика як інструмент організації бухгалтерського обліку розрахункових операцій / Н.В. Новицька // Економіка і держава. – 2011. – № 12. – С. 96 – 99.

3. Новицька Н.В. Історичні етапи формування методології розрахунків / Н.В. Новицька // Економічний часопис ХХІ. – 2011. – №11-12. – С.76 – 79.

4. Новицька Н.В. Методичні аспекти відображення заборгованості в системі рахунків бухгалтерського обліку : стан та напрямки удосконалення / Н.В. Новицька // Інноваційна економіка. – 2012. – № 4. – С. 5149 – 154.

5. Новицька Н.В. Алгоритм управління розрахунками з дебіторами та кредиторами на підприємствах торгівлі України / Н.В. Новицька // Бізнес-інформ. – 2012. – №4. – С. 140 – 144.

6. Новицька Н.В. Аудит як процедура контролю за станом платіжної системи суб'єкта господарської діяльності / Н.В. Новицька // Економічний часопис ХХІ. – 2012. – № 3-4. – С. 77-80.

7. Спіцина Н.В. Консолідована фінансова звітність: деякі особливості складання та подання / Н.В. Спіцина // Комунальне господарство міст. Харків, 2017, № 138. - С. 52-55.

8. Спіцина Н.В. Деякі особливості оцінки розрахунків за національними та міжнародними стандартами обліку та звітності / Н.В. Спіцина // Науковий журнал «Інтелект ХХІ», 2018, №3.

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Новицька Н.В. Теоретичні аспекти понять «дебіторська заборгованість» і «кредиторська заборгованість» / Н.В. Новицька. – Актуальні проблеми економіки. - №2 (128), 2012 р. – С. 286-290 (Web of Science)

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

33

25

h-індекс

4

3

i10-індекс

1

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Консолідація фінансової звітності (освітній рівень - магістр)

Розроблені електронні навчальні курси