Сорокіна Катерина Борисівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Сорокіна Катерина Борисівна


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Сорокіна Катерина Борисівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання

Освіта

Харківська державна академія міського господарства, 1998 р., спеціальність: очистка природних і стічних вод, магістр за спеціальністю очистка природних і стічних вод

Професійний досвід

Місце роботи

Кафедра водопостачання, водовідведення і очищення вод Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Кандидат технічних наук, 05.23.04 - водопостачання, каналізація, «Підвищення ефективності роботи освітлювачів із завислим осадом», 2002 р.

Електронна пошта

katerinasorokina@kname.edu.ua Надіслати лист

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Стажування – Товариство з обмеженою відповідаль-ністю «АМТ» Будпроект» (м. Харків) за темою «Особливості проектування і будівництва гідротехнічних споруд та об’єктів водної інженерії», наказ № 898-02 від 26.10.2017

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси

  • Водопостачання та водовідведення (Гідротехніка)
  • Теоретичні основи технології очищення води
  • Технологія очистки природних вод
  • Спеціальні методи водопідготовки
  • Спецкурс з очистки природних вод
  • Технологія переробки та утилізації осадів