Сорока Костянтин Олексійович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

Вставити сюди неформатований текст.==ПІБ== Сорока Костянтин Олексійович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри електричного транспорту, канд.техн.наук, доц, с.н.с.

Освіта

Фізичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франко, 1969 р. Аспірантура при Всесоюзному науково-дослідному і проектно-конструкторському світлотехнічному інституті 1975-1978 рр.

Професійний досвід

Учитель фізики: Сколівська СШ-інтернат, м. Сколе, Львівської області; Лідихівська СШ, Кременецького району, Тернопільської області;

Інженер-конструктор виробничого об'єднання "Ватра" м. Тернопіль;

Молодший науковий співпрацівник Всесоюзного проектно-конструкторського та науково дослідного світлотехнічного інституту (ВНІСІ), м Москва;

Ведучий науковий співпрацівник, завідувач галузевої науково-дослідної лабораторії пускорегулюючих апаратів, Харківської національної академії міського господарства;

Доцент кафедри електричного транспорту Харківського національного університету міського господарства ім. О.М.Бекетова

Місце роботи

Кафедра електричного траспорту Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Дослідження шумових характеристик пускорегулюючих апаратів люмінісцентних ламп. Спеціальність 05.09.07 Світлотехніка та джерела світла Дата захисту 13.05.1987 р.

Адреса електронної пошти

kasoroka@ukr.net; kostiantyn.soroka@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

Пути экономии электрической энергии в системе городского электрического транспорта. / К.А.Сорока // Н.Т.Сб. Коммун. хозяйст. городов Київ Техніка, 1998 Вып.13

О математической модели процессов диффузии ртути в люминесцентной лампе. / К.А. Сорока , Г.М.Кожушко // Н.Т.Сб. Коммун. хозяйст. городов Київ Техніка, 2002, Вып.38, 208-214 с.

Використання методу аналізу ієрархій (МАІ) для порівняння ступеня електробезпеки тролейбусів. / К.О. Сорока , В.І.Коваленко // Сб. Проблемы реализации реформирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Харьков ХДАМГ 2003.

Розрахунок навантаження тягової мережі на основі кривих руху ЕТ / Сорока К.О., Кисельов М.І., Єфименко М.В. //ХХХІІ Н-т конференция преп. и сотрудн. ХНАГХ. Тезисы доклада 2004. 1 с

Розрахунок кривих руху та економія електроенергії на електротранспорті. / К.О.Сорока, В.К.Нем // Междунар. Н-т сб. «Светотехника и электроэнергетика» ХНАМГ, 2005 c. 112- 124

Дослідження ПІ регулятора електропривода постійного струму кореневого годографу. / К.О.Сорока // Міжнародний н-т журнал «Світлотехніка і електроенергетика» №1, Харків, 2008. 12 с

Про системний підхід до вивчення злочинності. / К.О.Сорока , М.К.Сорока // Системний підхід до вчення злочинності. // Харків. ХНУ «Юридична академія ім. Я Мудрого, 2013 р. – с. 37-45.

До питання розробки моделей електродвигунів тягового електроприводу транспортних засобів. / М.В.Хворост , К.О.Сорока , А.І.Бесараб // Воточно европейский журнал передовых технологий; № 5/8 (65) 2013

Розробка моделей електродвигунів тягового електроприводу транспортных засобів з урахуванням вихрових струмів. / М.В.Хворост , К.О.Сорока , М.І.Шпіка , А.І.Бесараб // Електрифікація транспорту: наук. журнал. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ ім. Академіка В. Лазаряна, Вип.8 – 2014. С. 99 – 102.

Структуризація системної моделі транспортних систем для формування проектів ресурсозбереження. // В.Х.Далека , К.О.Сорока , Д.О.Личов // Харків: ХНУМГ ім. О.М Бекетова, 2015

Сорока К.О. Змістовна модель та рівняння руху електричного транспорту. / К.О.Сорока , Д.О.Личов // Вісник ДНУЗТ. Дніпропетровськ: ДНУЗТ ім. Академіка В. Лазаряна, 2015, – No 3 (57)

Анализ режимов работы тягового двигателя троллейбуса с DC-DC посредством математического моделирования в пакете Matlab. / К.О.Сорока , В.П.Андрейченко , И.А.Костенко // ВИНИТИ Транспорт. Наука, техника, управление. Н-Т сборник №3, М.: 2016.

Статті у збірниках наукових праць

Пакет программ обработки результатов сплошного талонного обследования пассажиропотоков на метрополитене. / Сорока К.О. // Тезисы докладов ХХIX Н.-Т. конференции преп. асп. и сотр. Харьков ХДАМГ 1998

Использование информационных технологий и средств вычислительной техники для обучения студентов. / Сорока К.О. // Тезисы докладов на межвузовской Н-Т конференции «Экспертные оценки элементов учебного процесса» Харьков РИО ХГИ. Народн. Украинская Академия, 1999

Использование современных информационных технологий на предприятиях электротранспорта. / Сорока К.О. Киселев М.И.//Тезисы докладов ХХX Н.-Т. конференции преп. асп. и сотр. ХГАГХ Харьков ХДАМГ 2000 1 c

Системный анализ функционирования АСДУ-ЭТ. Харькова. / Сорока К.О. Киселев М.И.// Тезисы докладов ХХXI Н.-Т. конференции преп. асп. и сотр. ХГАГХ. Харьков 2002, - 2 с Розрахунок навантаження тягової мережі на основі кривих руху ЕТ. /Сорока К.О., Кисельов М.І., Єфименко М.В.// ХХХІІ Н-т конференция преп. и сотрудн. ХНАГХ.Тезисы доклада 2004 1 с

Программа расчета кривых движения и разработка мероприятий по экономии электроэнергии на транспорте. / Сорока К.О. // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енергоресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві Матеріали Ш Всеукраїнської науково-практичної конференції . Алушта, АЗ Крим, 2007. 4 с.

Аналіз методів побудови кривих руху рухомих одиниць та технології енергозбереження на електротранспорті. / Сорока К.О. // ХХХШ Н-т конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНАГХ. Тезисы доклада 2006, 3 с

Программа расчета кривых движения и разработка мероприятий по экономии электроэнергии на транспорте. /Сорока К.О.// Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енергоресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві Матеріали Ш Всеукраїнської науково-практичної конференції . Алушта, АЗ Крим, 2007. 4с.

Зменшення витрат електроенергії на електротранспорті. / Сорока К.О., Андрійченко В.П., Мішнева Г.О. //Сб. 72 науково-технічна конференція, ХНАМГ, ч. 2, 2007

Дослідження автоматизованого електроприводу методом кореневого годографа./Сорока К.О. // Тезиси Міжнародної конференції «Новейшие технологи в электроэнергетике» Харків, 2008, 3 с.

Використання математичного пакету SKILAB для аналізу систем автоматичного керування та автоматизованого електроприводу. /Сорока К.О. //Материалы ХХХІV научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хохзяйства.

Феномен маршрутних таксі та ситуація на електричному транспорті ./Сорока К.О.// Матеріали ІІ міжнародної науково – практичної конференції. – Алушта: ХО НТГ КГ та ПО, ХНАМГ, 2010 р. 4 с

ІІ міжнародна науково – практичної конференція. – Алушта: ХО НТГ КГ та ПО, ХНАМГ, 2010 р

Використання математичного пакету SKILAB для аналізу систем автоматичного керування та автоматизованого електроприводу. /Сорока К.О. // Материалы ХХХІV научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хохзяйства.

Інформаційне забезпечення електротранспорту Кримського півострова./ Сорока К.О.// Матеріали ІІІ міжнародної науково практичної конференції «Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-ресурсо збереження» м. Алушта 2011 р.

Впровадження системи диспетчерського керування рухом транспорту на основі супутникового зв’язку. / Сорока К.О. /ІV міжнародна науково практична конференція «Алушта 2012

Моделювання двигунів транспортних засобів в пакеті MatLab Simulink / К.О. Сорока / Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго, ресурсозбереження в ЖКГ. Матеріали V міжнародної Н-П конференції. Алушта: ХО НТТ КГ та ПО, ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 2013. С. 175-176.

Складання, корегування та моніторинг виконання розкладу руху на маршрутах громадського транспорту. / К.О.Сорока, Палант О.Ю., Д.О.Палант , А. М.Сосіпатров, та ін. // Матеріали XXXVІI Н-Т. конф. Харьк. нац. ун-та гор. хоз-ва имени А. Н. Бекетова. – Х. : ХНУГХ им. А.Н. Бекетова, 2014Методичні вказівки по вивченню електронної таблиці "Excel" та виконанню лабораторних робіт з курсу “Математичне моделювання електромеханічних систем”. / К.О. Сорока, // Харків, ХДАМГ, 1999.– 67 с.

Засоби автоматики і телемеханіки. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу. / К.О. Сорока, М.И. Кисельов // Харків: ХДАМГ. 2000.– 44 с.

Тягові електричні апарати. Методичні вказівки до лабораторних робіт. /М.И. Кисельов, К.О. Сорока, В.К. Нем // Харьков ХДАМГ 2000, – 59 с.

Основи теорії систем та системного аналізу. Методичні вказівки до виконання практичних та лабораторних робіт з курсу. / К.О. Сорока, // Харків, ХДАМГ 2000. – 46 с.

Теорія автоматичного керування. Методичні вказівки до лабораторних робіт. / К.О. Сорока // Харків, ХДАМГ, 2001.– 56 с.

Электрические аппараты. Методические указания по изучению курса. / М.И. Кисельов, К.О. Сорока // Харьков, ХГАГХ, 2001. – 16 с

Тягові електричні апарати. Методичні вказівки до виконання курсового проекту. / М.И. Кисельов, К.О. Сорока, // Харьков, ХДАМГ, 2002, – 45 с.

Методичні вказівки до виконання лабораторних, практичних і курсової роботи з курсу «Інформаційні системи на транспорті». / К.О. Сорока // Харків, ХДАМГ, 2003. – 68 с.

Навчально – методичний посібник до виконання лабораторних робіт з курсу «Моделювання електромеханічних систем». / К.О. Сорока // Харків, ХДАМГ, 2003. – 120 с.

Основи теорії систем і системного аналізу. Навчальний посібник для вищих учбових закладів. Гриф МОН України від 13.10.2003р., 14/18.2 - 1641 . / К.О. Сорока, // Харків, ХДАМГ 2003,– 305 с.

Навчально - методичний посібник до виконання лабораторних робіт з курсу “Моделювання електромеханічних систем”. / К.О. Сорока, М.І. Кисельов // Харків: ХДАМГ, 2003. – 120 с.

Методичні вказівки до виконання курсової робот з курсу “Теорія автоматичного керування”. / К.О. Сорока, Д.О. Личов // Харків, ХДАМГ, 2007. – 46 с.

Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт з курсу «Теорія автоматичного керування» / К.О. Сорока, В.П. Андрійченко // Харків, ХДАМГ, 2004. – 46 с.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Тягові електричні апарати». / М.І.Кисельов, К.О. Сорока // Харків, ХДАМГ, 2004. – 60 с.

Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт з курсу «Транспорт і системи сполучення». / К.О. Сорока, Н.І. Кульбашна // Харків, ХДАМГ, 2005.– 30 с.

МВ до виконання контрольної роботи «Інформаційні технології при експлуатації інженерних мереж» / К.О. Сорока, В.Х. Далека //Харків, ХДАМГ, 2009 – 19с.

Методичні вказівки до самостійного вивчення і виконання контрольних робіт з дисципліні “Моделювання електромеханічних систем”. / К.О. Сорока, // Харків: ХНАМГ, 2006. – 45 с.

Моделювання електромеханічних систем . Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання. / К.О. Сорока, Д.О.Личов // Харків: ХНАМГ, 2007. – 52 с.

Методичні вказівки до виконання курсової робот з дисципліні “Теорія автоматичного керування”. / К.О. Сорока, Д.О.Личов // Харків, ХДАМГ, 2008. – 36 с.

МВ до РГР з дисципліни «Інформаційні технології експлуатації інженерних мереж». / К.О. Сорока, В.Х. Далека // Харків, ХНАМГ, 2008. – 36 с.

Лабораторний практикум з курсу «Моделювання електромеханічних систем» / К.О. Сорока, М.І.Кисельов , Д.О. Личов // Харків: ХНАМГ, 2009. – 112 с.

МВ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Інформаційні технології на транспорті»/ В.Х.Далека, К.О. Сорока, // Харків: ХНАМГ, 2009. – 48 с

Інформаційні технології на транспорті» МВ до контрольної роботи. / К.О. Сорока, В.Х. Далека// Харків, ХНАМГ, 2009. – 47 с.

МВ до лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні технології на транспорті». /В.Х. Далека, К.О. Сорока, Н.В. Гарбуз // Харків: ХНАМГ, 2010.– 47 с.

Інформаційні технології при експлуатації інженерних мереж МВ до контрольної роботи. / К.О. Сорока, В.Х.Далека , Д.О. Личов// Харків, ХНАМГ, 2009.– 54 с.

Інформаційні технології при експлуатації інженерних мереж. МВ до лабораторних робіт. / К.О. Сорока, В.Х.Далека, Н.В. Гарбуз //Харків, ХНАМГ, 2009– 55 с.

Інформаційні технології на транспорті. МВ до лабораторних робіт. / К.О. Сорока, // К.О. Сорока, /Харків, ХНАМГ, 2009.– 45 с.

Теорія автоматичного керування. М.В. до самостійної роботи та виконання лабораторних робіт з дисципліни на основі програмного пакету ПК МВТУ. / К.О. Сорока, Д.О.Личов ХНАМГ, 2009. – 45 с.

МВ до контрольних робіт з дисципліни «Інформаційні технології експлуатації інженерних мереж». / К.О. Сорока, В.Х.Далека // К.О. Сорока, Харків, ХНАМГ, 2009. – 17 с.

МВ до контрольних робіт з дисципліни «Інформаційні технології на транспорті». / К.О. Сорока, В.Х.Далека // Харків, ХНАМГ, 2009 – 16 с.

Методичні вказівки до РГР з дисципліни «Інформаційні технології на транспорті» / К.О. Сорока, Н.В. Гарбуз // Харків: ХНАМГ, 2009, – 42 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт«Інформаційні технології при експлуатації інженерних мереж» / К.О. Сорока, Н.В. Гарбуз // Харків: ХНАМГ, 2009, – 47 с.

Методичні вказівки до контрольних робіт «Інформаційні технології на транспорті» / К.О. Сорока, // Харків: ХНАМГ, 2009, – 45 с.

Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія автоматичного керування» / К.О. Сорока, // Харків: ХНАМГ, 2009, – 45 с.

МВ до лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні технології при експлуатації інженерних мереж». / К.О. Сорока, В.Х. Далека, Н.В.Гарбуз // Х.: ХНАМГ, 2010. – 55 с.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи «Інформаційні технології на транспорті» / К.О.Сорока, Н.В.Гарбуз, О.С.Гордієнко // Харків: ХНАМГ, 2011,– 60 с

Методичні вказівки до виконання курсової робот з дисципліні “Теорія автоматичного керування”./ К.О. Сорока , Д.О. Личов // Харків, ХДАМГ, 2008 – 36 с

Методичні вказівки та завдання для виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія автоматичного управління» спеціальності 151 – Автоматика і комп’ютерно-інтегровані технології, освітня програма «Системна інженерія») Частина 1. / К. О. Сорока // Харків: ХНУМГ, 2017. – 41 с.


,

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Патент СССР № 1094165. H05B 41/12 Пускорегулирующий аппарат для газоразрядных ламп. / Брезинский В.Г., Намитоков К.К., Сорока К.А., Дьяков Е.Д./ Опубл. 23.05.84. Бюл. № 19.

Патент СССР № 1327330. МПК: H05B 41/18 Пускорегулирующий аппарат / Дьяков Е.Д., Терешин, Брезинский В.Г., Намитоков К.К. , Сорока К.А.// Опубл. 30.07.1987. Бюл. 28.

Патент СССР № 1332568. МПК: H01J 61/56, H05B 41/18. Осветительное устройство. / Намитоков К.К., Сорока К.А., Брезинский В.Г., Пахомов П.В. // Опубл. 23.08.1987. Бюл. №31.

Патент СССР № 1352568. МПК: H05B 41/18, H01J 61/56. Осветительное устройство. / Сорока К.А., Брезинский В.Г., Намитоков К.К., Дьяков Е.Д., Пахомов П.Н. // Опубл. 17.09 1987. Бюл. № 31

Патент СССР № 1561217. МПК: H01F 29/10, H05B 41/02 Пускорегулирующий аппарат. / Сорока К.А., Брезинский В.Г., Намитоков К.К., Дикань С., // Опубл. 30.04.1990. Бюл. № 16.

Патент СССР № 1663637. H01h 37/76. H05B 41/02. Пускорегулирующий аппарат. / Сорока К.А., Брезинский В.Г., Намитоков К.К. // Опубл.Бюл. №26. 15.07.1991

Патент СССР № 1665426. H01H 69/02/ Устройство защиты пускорегулирующего аппарата. / Сорока К.А., Брезинский В.Г., Намитоков К.К., Дьяков Е.Д., Кравченко Ю.П.//Опубл. 23.07.1991. Бюл. № 29.

Патент СССР № 1700333. МПК: F21V 7/00. Венчающий светильник. / Сорока К.А., Литовка В.А., Родионов А. //Опубл. 23.12.1991. Бюл. № 44МПК: F21V 7/00МПК: F21V 7/00

Патент СССР № 1737555. H01J 9/395 Устройство для дозирования ртути в газоразрядную лампу. / Опубл. Сорока К.А., Дикань С.В. Брезинский В.Г., Намитоков К.К., Багиров. С., Кожушко Г.М. // Бюл.№ 20. 07.07.93.

Патент СССР № 1746542. H05B 41/18 Осветительное устройство. / Сорока К.А., Брезинский В.Г., Намитоков К.К. // Опубл. 07.07.1992. Бюл.25

Патент СССР № 1760341. G01F 13/00. Устройство для дозирования наполнителя люминесцентных ламп. / Сорока К.А., Брезинский В.Г., Намитоков К.К., Багиров. С., Кожушко Г.М., // Опубл. 07.09.93. Бюл. № 33

Патент СССР № 1760343. G01F 13/00 Устройство для дозированной подачи ртути через штенгель в люминесцентную лампУ. /Сорока К.А., Брезинский В.Г., Намитоков К.К., Багиров С., та ін. // Опубл. 07.09.1992. Бюл. №33

Патент СССР № 1762673. Устройство для дозировки ртути. / Сорока К.А., Брезинский В.Г., Намитоков К.К., Багиров Кожушко Г.М. // Опубл. 09.04.1990

Патент СССР № 1094165. H05B 41/12 Пускорегулирующий аппарат для газоразрядных ламп. / Брезинский В.Г., Намитоков К.К., Сорока К.А., Дьяков Е.Д./ Опубл. 23.05.84. Бюл. № 19.

Патент СССР № 1327330. МПК: H05B 41/18 Пускорегулирующий аппарат / Дьяков Е.Д., Терешин, Брезинский В.Г., Намитоков К.К. , Сорока К.А.// Опубл. 30.07.1987. Бюл. 28.

Патент СССР № 1332568. МПК: H01J 61/56, H05B 41/18. Осветительное устройство. / Намитоков К.К., Сорока К.А., Брезинский В.Г., Пахомов П.В. // Опубл. 23.08.1987. Бюл. №31.

Патент СССР № 1352568. МПК: H05B 41/18, H01J 61/56. Осветительное устройство. / Сорока К.А., Брезинский В.Г., Намитоков К.К., Дьяков Е.Д., Пахомов П.Н. // Опубл. 17.09 1987. Бюл. № 31

Патент СССР № 1561217. МПК: H01F 29/10, H05B 41/02 Пускорегулирующий аппарат. / Сорока К.А., Брезинский В.Г., Намитоков К.К., Дикань С., // Опубл. 30.04.1990. Бюл. № 16.

Патент СССР № 1663637. H01h 37/76. H05B 41/02. Пускорегулирующий аппарат. / Сорока К.А., Брезинский В.Г., Намитоков К.К. // Опубл.Бюл. №26. 15.07.1991

Патент СССР № 1665426. H01H 69/02/ Устройство защиты пускорегулирующего аппарата. / Сорока К.А., Брезинский В.Г., Намитоков К.К., Дьяков Е.Д., Кравченко Ю.П.//Опубл. 23.07.1991. Бюл. № 29.

Патент СССР № 1700333. МПК: F21V 7/00. Венчающий светильник. / Сорока К.А., Литовка В.А., Родионов А. //Опубл. 23.12.1991. Бюл. № 44МПК: F21V 7/00МПК: F21V 7/00

Патент СССР № 1737555. H01J 9/395 Устройство для дозирования ртути в газоразрядную лампу. / Опубл. Сорока К.А., Дикань С.В. Брезинский В.Г., Намитоков К.К., Багиров. С., Кожушко Г.М. // Бюл.№ 20. 07.07.93. Патент СССР № 1746542. H05B 41/18 Осветительное устройство. / Сорока К.А., Брезинский В.Г., Намитоков К.К. // Опубл. 07.07.1992. Бюл.25

Патент СССР № 1760341. G01F 13/00. Устройство для дозирования наполнителя люминесцентных ламп. / Сорока К.А., Брезинский В.Г., Намитоков К.К., Багиров. С., Кожушко Г.М., // Опубл. 07.09.93. Бюл. № 33

Патент СССР № 1760343. G01F 13/00 Устройство для дозированной подачи ртути через штенгель в люминесцентную лампУ. /Сорока К.А., Брезинский В.Г., Намитоков К.К., Багиров С., та ін. // Опубл. 07.09.1992. Бюл. №33

Патент СССР № 1762673. Устройство для дозировки ртути. / Сорока К.А., Брезинский В.Г., Намитоков К.К., Багиров Кожушко Г.М. // Опубл. 09.04.1990

Патент СССР № 1786538 H01J 61/62/ Способ определения количества ртути в трубчатой люминесцентной лампе. / Сорока К.А., Брезинский В.Г., Намитоков К.К., Багиров. С., Кожушко Г.М. // Опубл.07.01.1993 Бюл. №1. Патент СССР № 1827688 H01J 7/44 Разрядная лампа высокого давления. / Намитоков К.К., Брезинский В.Г. Сорока К.А. и др. // Опубл.15.07.93. Бюл. № 26.

Патент РФ № 2000623. H01J 9/42. Способ испытаний и отбора люминесцентных ламп / Сорока К.О., Намитоков К.К., Брезинский В.Г. / Опубл. 7.09.93 Бюл. №33-36

Патент РФ № 2017258. Способ измерения массы ртути в разрядной лампе низкого давления. / Сорока К.А., Брезинский В.Г., Намитоков К.К., Багиров. С., Кожушко Г.М. // Опубл. 30.07.1994

Патент РФ № 2017351. Способ демеркуризации трубчатой люминесцентной лампы / Сорока К.О., Намитоков К.К., Брезинский В.Г., Дьяков Е.Д., Кравченко Ю.П. // Опубл. 30.07.1994

Патент України № 3519. МПК H01J 9/00. Спосіб виміру маси ртуті в розрядный лампі низького тиску / Сорока К.О., Багиров, Брезинский В.Г., Кожушко Г.М., Намитоков К.К. //Опубл. 27.12.1994, бюл. № 6-I/1994

Патент України № 3895. МПК:H01J 61/12 (2006.01), H05B 33/02 (2006.01). Спосіб визначення кількості ртуті в трубчатій люмінесцентній лампі. / Сорока К.О., Намитоков К.К., Брезинский В.Г. //Опубл. 27.12.1994, бюл. № 6-I/1994

Патент України № 4609. МПК: H01J 9/42 (2006.01). Спосіб випробування та відбору люмінісцентних ламп / Сорока К.О., Намитоков К.К., Брезинский В.Г., Багіров, Джалілов//Опубл. 28.12.1994, бюл. № 7-I/1994

Патент України № 86827. МПК: B60M 1/14 (2006.01) Спосіб перетинання контактних ліній електротранспорту / Сорока К.О., Харченко В.Ф. Бесараб А.І. //опубліковано 10.01.2014, бюл. № 1/2014

Патент України № 94072. МПК: B60L 5/08 (2006.01) Контактна головка струмоприймача тролейбуса / Сорока К.О., Личов Д.О., Харченко В.Ф. //Опубл. 27.10.2014, бюл. № 20/2014


Патент України № 110877 МПК: B60W 50/00, B60W 50/08 (2012.01). Система автоматизованого вибору швидкісного режиму руху наземого електричного транспортного засобу. / Сорока К.О., Личов Д.О. // Опубл. 25.10.2016, бюл. № 20/2016.

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Личов Дмитрій Олександрович

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

2004-2005 р. Харківський політехнічний інститут. Курси розробників дистанційного навчання. Захист дипломної роботи – Лютий 2005 р. 2010 ХТТУ 2015 ХКП Міськелектротранс

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Сорока К.О. Основи теорій систем і системного аналізу . Навчальний посібник. / Сорока К.О. // Харків, ХДАМГ, 2004. 291 с.

Сорока К.О. Основи теорії систем і системного аналізу. Навчальний посібник. 2-ге вид. перероб. та випр. / Сорока К.О. //Харків: Тимченко, 2005, 288 с Гриф МОН України. Рішення від 13.10.2003. № 14/18.2–1643.

Сорока К.О. Теорія автоматичного керування. Навчальний посібник. / Сорока К.О. // Харків: ХНАМГ, 2006. 187 с.

Сорока К.О. Теорія автоматичного керування і комп’ютерне моделювання. (неперервні лінійні системи). Частина перша. Основи теорії систем автоматичного керування. Навч. Посібн. / Сорока К.О. // Харків: ФОП Тімченко, 2010. 218 с. Гриф МОН України № 1.4/18Г /1807 від 15.07.08

Сорока К.О. Теорія автоматичного керування і комп’ютерне моделювання. (неперервні лінійні системи). Частина друга. Аналіз систем автоматичного керування засобами комп’ютерного моделювання. Навч. Посібн. Сорока К.О. // Харків: ФОП Тімченко, 2010, 156 с. Гриф МОН України Лист 1.4/18Г /1807 від 15.07.08.

Сорока К.О. Моделювання електромеханічних систем» Конспект лекцій. / Сорока К.О. // Харків: ХНАМГ, 2010. 158 С.

Далека В.Х. Інформаційні технології на транспорті. Навчальний посібник. / Далека В.Х. Сорока К.О. Будниченко В.Б. // ХНАМГ, 2012, 364 с. Гриф МОН України Лист 1/11-3162 від 06.0302012

Навчально-методичні матеріали

Сорока К.О. Методичні вказівки по вивченню електронної таблиці «Excel» та виконанню лабораторних робіт з курсу “Математичне моделювання електромеханічних систем”. / К.О.Сорока // Харьков ХДАМГ 1999, 60 с.

Сорока К.О. Засоби автоматики і телемеханіки. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу. / К.О.Сорока, М.И.Кисельов // Харків: ХДАМГ 2000. 44 с.

Сорока К.О. Тягові електричні апарати. Методичні вказівки до лабораторних робіт. / К.О.Сорока, М.И.Кисельов, В.К.Нем // Харьков ХДАМГ 2000, 59 с.

Сорока К.О. Основи теорії систем та системного аналізу. Методичні вказівки до виконання практичних та лабораторних робіт з курсу. / К.О.Сорока // Харків, ХДАМГ 2000. 46 с.

Сорока К.О. Теорія автоматичного керування. Методичні вказівки до лабораторних робіт. / К.О.Сорока // Харків, ХДАМГ, 2001.56 с.

Кисельов М.И. Электрические аппараты. Методические указания по изучению курса. М.И.Кисельов , К.О.Сорока// Харьков, ХГАГХ, 2001. 16 с.

Кисельов М.И. Тягові електричні апарати. Методичні вказівки до виконання курсового проекту. / М.И.Кисельов , К.О.Сорока // Харьков, ХДАМГ, 2002, 45 с.

Сорока К.О. Методичні вказівки до виконання лабораторних, практичних і курсової роботи з курсу «Інформаційні системи на транспорті». /К.О.Сорока // Харків, ХДАМГ, 2003. 68 с.

Сорока К.О. Навчально – методичний посібник до виконання лабораторних робіт з курсу «Моделювання електромеханічних систем». / К.О.Сорока // Харків, ХДАМГ, 2003. 120 с.

Сорока К.О. Основи теорії систем і системного аналізу. Допущено мінвузом України як навчальний посібник для вищих учбових закладів. / К.О.Сорока/ Харків ХДАМГ 2003 305 с.

Сорока К.О. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт з курсу «Теорія автоматичного керування» / К.О.Сорока, В.П.Андрійченко // Харків, ХДАМГ, 2004. 46 с.

Кисельов М.І. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Тягові електричні апарати». / М.І.Кисельов Сорока К.О. // Харків, ХДАМГ, 2004. 60 с.

Сорока К.О. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт з курсу «Транспорт і системи сполучення». / К.О.Сорока Н.І.Кульбашна // Харків, ХДАМГ, 2005.30 с.

Сорока К.О. МВ до виконання контрольної роботи «Інформаційні технології при експлуатації інженерних мереж» (№1654) / К.О.Сорока, В.Х.Далека //Харків, ХДАМГ, 2009 19с.

Сорока К.О. Лабораторний практикум з курсу «Моделювання електромеханічних систем» / Сорока К.О., М.І.Кисельов , Д.О.Личов // Харків: ХНАМГ, 2009. 112 с.

Далека В.Х. МВ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Інформаційні технології на транспорті» / В.Х.Далека К.О.Сорока Х.: ХНАМГ, 2009. 48 с.

Сорока К.О. Інформаційні технології на транспорті» МВ до контрольної роботи. / К.О.Сорока, В.Х.Далека // Харків, ХНАМГ, 2009. 47 с.

Сорока К.О. МВ до лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні технології на транспорті». / К.О.Сорока, В.Х.Далека , Н.В.Гарбуз // Х.: ХНАМГ, 2010. 47 с.

Сорока К.О. МВ до лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні технології при експлуатації інженерних мереж». / К.О.Сорока, В.Х.Далека, Н.В.Гарбуз // Х.: ХНАМГ, 2010. 55 с.

Сорока К.О. Методичні вказівки до самостійного вивчення і виконання контрольних робіт з дисципліні “Моделювання електромеханічних систем”. /К.О.Сорока // Харків: ХНАМГ, 2006 45 с. - Сорока К.О. Моделювання електромеханічних систем . Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання. / К.О.Сорока, Д.О.Личов // Харків: ХНАМГ, 2007 52 с.

Сорока К.О. Методичні вказівки до виконання курсової робот з дисципліні “Теорія автоматичного керування”. / К.О.Сорока, Д.О.Личов // Харків, ХДАМГ, 2008. 36 с.

Далека В.Х. Інформаційні технології на транспорті» МВ до РГР (для студентів 5 курсу денної і 5, 6 курсів заочної форм навчання) / К.О.Сорока, В.Х.Далека // Харків, ХНАМГ, 2009

Сорока К.О. Інформаційні технології при експлуатації інженерних мереж МВ до контрольної роботи. /К.О.Сорока, В.Х.Далека , Д.О.Личов // Харків, ХНАМГ, 2009. 54 с.

Сорока К.О. Інформаційні технології при експлуатації інженерних мереж. МВ до лабораторних робіт. / К.О.Сорока, В.Х.Далека , Н.В.Гарбуз //Харків, ХНАМГ, 2009 55 с.

Сорока К.О. Інформаційні технології на транспорті. МВ до лабораторних робіт. / К.О.Сорока // /Харків, ХНАМГ, 2009 45 с.

Сорока К.О. Практикум до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Моделювання електромеханічних систем» / К.О.Сорока, М.І.Кисельов , Д.О.Личов //ХНАМГ, 2009. 112 с.

Сорока К.О. Теорія автоматичного керування. М.В. до самостійної роботи та виконання лабораторних робіт з дисципліни на основі програмного пакету ПК МВТУ. / Сорока К.О., Д.О.Личов ХНАМГ, 2009 45 с.

Сорока К.О. МВ до РГР з дисципліни «Інформаційні технології експлуатації інженерних мереж». /К.О.Сорока, В.Х.Далека // Харків, ХНАМГ, 2008. 36 с.

Сорока К.О. МВ до РГР з дисципліни «Інформаційні технології на транспорті». / К.О.Сорока., В.Х.Далека // Харків, ХНАМГ, 2009. 49 с.

Сорока К.О. МВ до контрольних робіт з дисципліни «Інформаційні технології експлуатації інженерних мереж». /К.О.Сорока, В.Х.Далека // Харків, ХНАМГ, 2009. 17 с.

Сорока К.О. МВ до контрольних робіт з дисципліни «Інформаційні технології на транспорті». / К.О.Сорока, В.Х.Далека // Харків, ХНАМГ, 2009 16 с.

Сорока К.О. Лабораторний практикум з дисципліни «Моделювання електромеханічних систем. / К.О.Сорока, КиМ.І.сельов , Д.О.Личов // ХНАМГ, 2009. 112 с

Сорока К.О. Методичні вказівки по вивченню електронної таблиці "Excel" та виконанню лабораторних робіт з курсу “Математичне моделювання електромеханічних систем”. / К.О.Сорока // Харків, ХДАМГ, 1999 67 с.

Сорока К.О. Навчально - методичний посібник до виконання лабораторних робіт з курсу “Моделювання електромеханічних систем” (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.092 202 - “Електричний транспорт”) / Сорока К.О., М.І.Кисельов //Харків: ХДАМГ, 2003 120 с.

Сорока К.О. Методичні вказівки до виконання курсової робот з курсу “Теорія автоматичного керування”. / К.О.Сорока, Д.О.Личов // Харків, ХДАМГ, 2007 46 с

Сорока К.О. Інформаційні технології на транспорті» МВ до РГР (для студентів 5 курсу денної і 5, 6 курсів заочної форм навчання) // К.О.Сорока, В.Х.Далека // Харків: ХНАМГ, 2009 48 с.

Сорока К.О. Методичні вказівки до РГР з дисципліни «Інформаційні технології на транспорті» / К.О.Сорока., Н.В. Гарбуз // Харків: ХНАМГ, 2009, 42 с.

Сорока К.О. Методичні вказівки до лабораторних робіт «Інформаційні технології на транспорті» /К.О.Сорока, Н.В.Гарбуз // Харків: ХНАМГ, 2009, 45 с.

Сорока К.О. Методичні вказівки до лабораторних робіт«Інформаційні технології при експлуатації інженерних мереж» / К.О.Сорока,Н.В. Гарбуз // Харків: ХНАМГ, 2009, 45 с.

Сорока К.О. Методичні вказівки до контрольних робіт «Інформаційні технології на транспорті» / К.О.Сорока // Харків: ХНАМГ, 2009, 45 с.

Сорока К.О. Методичні вказівки до контрольних робіт«Інформаційні технології при експлуатації інженерних мереж» / К.О.Сорока // Харків: ХНАМГ, 2009, 45 с.

Сорока К.О. Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія автоматичного керування» / К.О.Сорока // Харків: ХНАМГ, 2009, 45 с.

Сорока К.О. Моделювання електромеханічних систем. Лабораторний практикум / К.О.Сорока, М.И.Кисельов , Д.О.Личов // Харків: ХНАМГ, 2009, 186 с.

Список дисциплін

Основи теорії систем та системного аналізу.

Теорія автоматичного керування.

Моделювання електромеханічних систем.

Інформаційні технології на транспорті.

Інформаційні технолгії при експлуатації інженергих мереж.

Розроблені електронні навчальні курси

Теорія автоматичного керування;

Моделювання електромеханічних систем;

Інформаційні технології на транспорті;

Інформаційні технології при експлуатації інженерних мереж.