Соболєва Ганна Григорівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Соболєва Ганна Григорівна

Посада

Доцент кафедри ЕП.БАтаРР, кандидат економічних наук, 08.00.05 розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, доцент по кафедрі кафедри економіки будівництва, атестат 12 ДЦ № 032317, 2012 р.

Освіта

Харківська державна академія міського господарства, 1999 р., менеджмент організацій, менеджер Харківська державна академія міського господарства, 2000 р., економіка підприємства, магістр економіки і підприємництва

Професійний досвід

доцент кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку

Місце роботи

Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Організаційні засади реалізації стратегії регіонального розвитку

Електронна пошта

sobolieva.ag@gmail.com

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

1. 27-28 березня 2010 Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, ОНУ ім. І.І. Мечникова.

2. 20-22 травня 2010 Міжнародна науково-практична конференція «MICROCAD-2010» в рамках секції 23. Менеджмент, інвестиційні та інноваційні процеси у промисловості та народному господарстві.

3. Жовтень 2010 Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово – комунальному господарстві» м.Алушта, АР Крим.

4. 26-28 квітня 2011 р. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Устойчивое развитие городов», Харків.

5. 13-17 червня 2011р. 3 Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві.

6. Листопад 2011 р. Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Синергетичні аспекти формування параметрів будівельних структур в умовах ринку», Харків.

7. 30-31 березня 2012р. 7 Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи», м.Одеса.

8. 24-26 квітня 2012р. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Устойчивое развитие городов», Харків.

9. 10-14 червня 2014р. 5 Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово – комунальному господарстві» м.Алушта, АР Крим.

10. Березень 2013 р. Теоретико-методологічні основи ресурсозбереження в підвищенні ефективності виробничо-господарської діяльності підприємств ХО НТТ КГ та ПО, ХНУМГ ім.. О.М. Бекетова 2013

11. Листопад 2013р. Аналіз основних недоліків існуючої методології в сфері фінансової безпеки суб’єктів підприємництва ХО НТТ КГ та ПО, ХНУМГ ім.. О.М. Бекетова 2013

12. Листопад 2013 Інтернет-конференція Харків: ХНУМГ.

13. 3 грудня 2014 р. Всеукраїнська науково-практична конференція «Майбутній науковець», Северодонецк.

14. Торкатюк В.И., Соболева А.Г., Светличная Т.И., Трояновская О.Б. Формирование ценовой политики строительного предприятия. ХХХVII научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.Н.Бекетова. (программа и тезисі докладов) 23-25 апреля 2014 г. Экономические и гуманитарные науки: - Х.: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2014.-с.99-102.

15. Соболєва Г.Г. Система пріоритетів та інтересів регіонального управління. Ужгородський національний університет факультет міжнародних відносин, економічний факультет,інститут державного управління та регіонального розвиткуМіжнародна науково-практична конференція «Проблеми сталого розвитку економіки України в умовах інтеграційних процесів», м Ужгород. 5-6 грудня 2014р.

16. Соболєва Г.Г. Стратегія розвитку регіону Буковинський державний фінансовий економічний університет Міжнародна науково-практична конференція Інноваційна стратегія і тактика фінансово-економічного розвитку суб’єктів національного господарства, Чернівці. 19-20 грудня 2014 р.

17. 27-28 лютого 2015 р. Міжнародна науково-практична конференція Регіональні економічні проблеми в умовах сучасних викликів, Київ.

18. 26-28 травня 2015 р. 4 Міжнародна науково-практична конференція «Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі», Харків.

19. Соболєва Г.Г., Економічні ризики та управління ризиком. Міжнародна науково-практична конференція Бізнес – адміністрування в умовах турбулентної економіки. ХНУМГ Лютий 2015р.,стр.80- 83

20. Соболєва Г.Г. Екологоорієнтований розвиток підприємств Міжнародна науково-практична конференція « Модернізація та суспільний розвиток національної економіки». Центр економічних досліджень та розвиток, м.Одеса 18-19 вересня 2015 року,с80-83

21. Соболєва Г.Г. Механізм здійснення регіональної економічної політики Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку: регіональні особливості та світові тенденції. Одеський національний університет імені і.і. Мечникова 27-28 листопада 2015 м. Одесі

22. Соболєва Г.Г. Екологічний розиток підприємства: сутність, принципи та роль у господрській діяльності підприємства Міжнародна науково-практична конференція «Регіональні економічні проблеми в умовах сучасних викликів» Киїський економічний науковий центр 27-28 лютого 2015р. с.83-86

23. Соболєва Г.Г., Лісковський Д.С. «Екологічні та економічні інструменти управління підприємствами», Міжнародна науково-практична конференція Бізнес – адміністрування в умовах турбулентної економіки, Харків. Лютий 2015р. http://economy.kname.edu.ua

24. Соболєва Г. Г., Лісковський Д.С. «Моніторінг ефективності організаційного забезпечення регіонльного розвитку», 4 Міжнародна науково-практична конференція «Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі», 26-28 травня 2015 р. Харків. http://economy.kname.edu.ua

25. Соболєва Г. Г., к.е.н., доц. Іванова Ю.Г., Чухлата Н.В. «Регіональне управління екномічними процесами» 26-28 травня 2015 р. 4 Міжнародна науково-практична конференція «Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі», Харків. http://economy.kname.edu.ua

26. Соболєва Г.Г., Бородіна Є. О., «Ефективність цілей регіональної стратегії соціально-економічного розвитку» Всеукраїнська науково-практична конференція «Майбутній науковець - 2015», 4 грудня 2015 р., Технологічний інститут СНУ ім. Даля м. Сєвєродонецьк. http://sti.snu.edu.ua/ru/

27. Соболева Г.Г., «Лісковський Д.С., «Екологічний розвиток підприємства», Всеукраїнська науково-практична конференція «Майбутній науковець - 2015», 4 грудня 2015 р., Технологічний інститут СНУ ім. Даля м. Сєвєродонецьк.

28. Соболєва Г.Г. Стратегічне управління регіональним соціально-економічним розвитком Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки»: Харків. - ХНУМГ. – 2016. С78-80

29. Соболєва Г.Г. Підвищення ефективності управління фінансами підприємства. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку національних економік: від мікро- до макрорівня » 8 квітня 2016 м. Одеса. 265-269.

30. Соболєва Г.Г. Фінансові ресурси та їх призначення у фінансово-господарській діяльності підприємства Матеріали 1 міжнародної науково-практичної конференції «Глобальний економічний простір: Детермінанти розвитку» 29 квітня 2016 року м. Миколаів , МНУ ім. Сухомлінського. С.72-74.

31. Соболєва Г.Г. Методологія стратегічного управління розвитку регіону . Міжнародна – практична конференція «Проблеми підвищення ефективності економіки та управління в сучасних умовах ». 19 грудня 2016 року. м. Одеса

32. Соболєва Г.Г., Зубенко І. В. «Реклама у сучасній концепції маркетингової діяльності», Міжнародна науково-практична конференція Бізнес – адміністрування в умовах турбулентної економіки, Харків. Лютий 2016р. http://economy.kname.edu.ua

33. Соболєва Г.Г., Бородіна Є. О. « Фінансові результати підприємства», VІIІ Міжнародна науково-практична конференція Пріоритети розвитку національної економіки в контексті Євроінтеграційних та глобальних викликів, м. Харків, 20-21 квітня 2016 р., Харківський національний університет будівництва та архітектури.

34. Соболєва Г.Г., Іванова Ю.Г., Завдання та моделі аналізу фінансового стану підприємства Міжнародна науково-практична конференція Бізнес – адміністрування в умовах турбулентної економіки. ХНУМГ січен 2017

35. Соболєва Г.Г., Бородіна Є.О. Фінансовий менеджмент підприємств. International scientific-practical conference Integration of business structures: Strategies and technologies: Tbilisi, Georgia,24 February, 2017

36. Соболєва Г.Г., Іванова Ю.Г., Моніторинг поточного фінансового стану будівельних підприємств 26-28 травня 2017 р. 5 Міжнародна науково-практична конференція «Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі»,

37.Соболєва Г.Г., Зубенко І. В. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ 26-28 травня 2017 р. 5 Міжнародна науково-практична конференція «Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі»,

38. Соболєва Г.Г., Бородіна Є.О. Економічна безпека регіонів: причини виникнення загроз / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії»: 29-30 листопада 2017 року (Рівне - Луцьк)

39. Лісковський Д.С., Соболєва Г.Г. Інноваційний розвиток підприємства як чинник підвищення рівня його конкурентоспроможності / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії»: 29-30 листопада 2017 року (Рівне - Луцьк)

40. Соболєва Г. Г., Зубенко І.В. Державно-приватне партнерство як чинник удосконалення взаємодії бізнесу та влади в Україні / Всеукраїнська науково-практичної інтернет-конференціії молодих учених і студентів «економіко - правові аспекти державно-приватного партнерства в умовах децентралізації економіки україни»

41. Соболєва Г. Г Теоретичні аспекти регіонального розвитку підприєництва БЮДЖЕТКА 2017

42. Соболєва Г. Г Інновації, як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства Ужгород національний університет конференція забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми. Можливості. Перспективи лютий 16-17 2018

43. Соболєва Г. Г Економічна конкуренція та особливості її прояву Конференція одесса центр економічних досліджень та розвитку февраль 9-10 2018

44. Соболєва Г. Г., Білецька М. І., інтегральна характеристика соціальної ефективності функціонування регіонального комплексу 2018

45. Соболєва Г. Г., Лісковський Д.С., еколого-економічний аналіз діяльності підприємства на регіональному рівні 2018

46. Соболєва Г. Г., Єленюк М.М Сутність економічних інтересів 2018

47. Соболєва Г. Г., Білецька М. І. Підходи до оцінки інвестиційної привабливості підприємства Студентська конференція

48. Соболєва Г. Г., Лісковський Д.С., Управління конкурентоспроможністю підприємства шляхом впровадження у виробництво інноваційних технологій І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція присвячена 95-річчю Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова 5 березня 2018

49. Соболєва Г. Г., Єленюк М.М Инновации в системе управления персоналом Управління конкурентоспроможністю підприємства шляхом впровадження у виробництво інноваційних технологій І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція присвячена 95-річчю Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова 5 березня 2018

Статті у фахових виданнях

1. Соболєва Г.Г. Сутність економічних інтересів у формуванні регіонального розвитку Комунальне господарстве міст 2010р. № 4Фахове наукове видання України, включене до затвердженого ВАК переліку

2. Соболєва Г.Г. Ефективність використання лізингу будівельними підприємствами в Україні. Бізнес Інформ.- Харьков, 2011, № 10, сс. 47- Фахове наукове видання України, включене до затвердженого ВАК переліку.

3 Соболєва Г.Г.. Концептуально – методологические основы управления ЖКХ Украины. Комунальне господарство міст. Х.: ХНАМГ - 2011, № 100 сс.30-34. Фахове наукове видання України, включене до затвердженого ВАК переліку

4. Соболєва Г.Г. Система цілей регіональної стратегії соціально-економічного розвитку. Інвестиції: практика та досвід, 2012, № 5, сс. 52-56. Фахове наукове видання України, включене до затвердженого ВАК переліку

5 Соболєва Г.Г. Основи стратегічного аналізу регіональної соціально – економічної системи Комунальне господарство міст, 2012, № 102 сс.187-191.Фахове наукове видання України, включене до затвердженого ВАК переліку.

6 . Соболєва Г.Г. Інструментарій діагностики пріоритетів регіональної стратегії соціально-економічного розвитку Економічний простір. Дніпропетровськ.-2012.-№58-сс.103-108.Фахове наукове видання України, включене до затвердженого ВАК переліку

7. Соболєва Г.Г. Напрями удосконалення економічного механізму управління екологічним розвитком підприємства. Миколаїв. Електронне фахове видання « Глобальні та національні проблеми економіки». Випуск №3, Січень 2015.

Статті у збірниках наукових праць

1. Соболєва Г.Г. Управління ризиками на підприємстві. Регіональна економіка та управління. Зпоріжя. № 3 (03)-2014.- Частина 2, сс..79-82.

2. Соболєва Г.Г. Система економічних пріоритетів та інтересів регіонального управління Науковий вісник Херсонського державного університету Херсон.-2014.-8. Частина 4, сс.. 162-166.

3. Соболєва Г.Г. Фінансові ресурси та їх призначення у фінансово-господарській діяльності підприємства . Науково-практичний економічний 2016. Львів. 2(10) квітень2016. с.153-156.

4. Соболєва Г.Г., Прижкова О. Ю. Cистеми управління ризиками енергоефективних проектів у будівництві. Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки. - 2016. -№ 2. - -26

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

1. Екологічний розвиток підриємства: сутність та роль у господарській діяльності підприємства / Г.Г. Соболєва/ "The genesis of genius" Genevа (Switzerland) The International Scientific Association of Economists " CONSILIUM ". Genev, Switzerland, April 2015#1 -Режим доступу: www. isaec. info

2. Olena dymchenko, anna soboleva, marina olkhovskaya Mechanisms for budget aid to homeowners to improve the Performance of housing in the context of the application of International experience / O. Dymchenko, A. Soboleva, M.Olkhovskaya / Economia Aziendale Online, Piero Mella University of Pavia, Italy ISSN ONLINE: 2038-5498 REG. TRIB.: Tribunale di Pavia, 2007, n. 685 R.S.P. Settembre 2016. - p. 101-106 -Режим доступу: www.ea2000.it

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2013

Статистика цитування

2

2

h-індекс

1

1

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

- Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, кафедра менеджменту та бізнесу за темою «Конкурентоспроможність як фактор впливу на управління операційною діяльністю підприємства», наказ № 322-02 від 01.10.2014 р.,

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

1. «Инвестиционный анализ»: Підручник: Т.Н. Ефременко А.Г.Соболева Видавець і виготовлювач: Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

2. Фінансово-економічна грамотність: Підручник: у 2 частинах – Частина 1.: Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України. авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. Жихор О. Б., д-ра екон. наук, проф. Димченко О. В.; Матвєєва Н.М., Єсіна В.О., Соболєва Г. Г.,Бурак О.М.,Покуца І.В. Київ, видавничий дім «Кондор», 2017. - 1024 с.

3. Бізнес – адміністрування в умовах турбулентної економіки: теорія, практика, перспективи: Монографія / За заг. Ред. О.В.Димченко Х.: Харк. нац. ун-ет міськ. гос-ва ім. О. М. Бекетова. – 2016.

Навчально-методичні матеріали

Конспект лекцій з дисципліни «Основи економіки транспорту» (для студентів 3 курсу денної і 4курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.070101«Транспортні технології»).

Конспект лекцій з дисципліни «Інвестиційний аналіз» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 –“Геодезія, картографія та землевпорядкування”).


Конспект лекцій “ Економіка підприємства” (для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання напряму “6.030509 « Облік і аудит»).

Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни “ Економіка охорони праці та техногенної безпеки ” (для магістрів 5 курсу всіх форм навчання спеціальності 263 – Цивільна безпека. Охорона праці )

Методичні  вказівки для виконання  самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка охорони праці та техногенної безпеки» (для магістрів  5 курсу  всіх форм навчання спеціальності 263 – Цивільна безпека. Охорона праці )
Методичні вказівки до виконання розрахунково– графічної роботи з дисципліни  « Основи економіки транспорту» (для студентів  5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 275 –  Транспортні технології  ( у міському електротранспорті)

Методичні вказівки для виконання розрахунков – графічної роботи з курсу «Економіка охорони праці та техногенної безпеки» ( для магістрів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 263 – Цивільна безпека. Охорона праці )

Список дисциплін

Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків

Охорона праці та техногенної безпеки

Основи економіки транспорту

Розроблені електронні навчальні курси