Смирний Михайло Федорович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Смирний Михайло Федорович

Посада

Освіта

Професійний досвід

Місце роботи

Кафедра Електричного транспорту Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Електронна пошта

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

1. Визначення переддефектного стану металоконструкцій об’єктів підвищеної небезпеки: монографія / Д.М. Марченко, М.Ф. Смирний, Г.О. Бойко, А.Б. Жидков. - Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. – 256 с.

Статті у фахових виданнях

1. Полив’янчук А.П. Створення на базі мікротунелю універсальної системи динамічного контролю викидів дизельних твердих частинок / А.П. Полив’янчук, О.І. Каслін, М.Ф. Смирний, О.П. Строков, О.О. Скурідіна // Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 2017. – № 3-4 (28). – С. 141-153 2. Полив’янчук А.П. Впровадження компенсаційного методу контролю проби в універсальних системах екологічного діагностування дизелів – мікротунелях / А.П. Полив’янчук, О.І. Каслін, М.Ф. Смирний, О.П. Строков, О.О. Скурідіна // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Екологія», 2017. – Випуск №17. – С. 121-129

Статті у збірниках наукових праць

1. Концепція створення «інтелектуального» залізничного вагона Проблеми розвитку транспорту і логістики: Зб. наук. праць за матеріалами VII Міжн. наук.-практ. конф. / М.Ф. Смирний, В.І. Могила, М.І. Алдокімов. - Сєвєродонецьк-Одеса, 26-28 квітня 2017 р. 2. Визначення механічних напружень у феромагнітній конструкції – запорука підвищення рівня її безпечної експлуатації / Фізичні та комп’ютерні технології. Зб. наук. праць за матеріалами ХХII Міжн. наук.-практ. конф.7-9. 2016. / М.Ф. Смирний. - Харків.- Д:ЛІРА, 2016

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

  • Понад 800 авторських свідоцтв, патентів на корисні моделі та винаходи

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

55

40

h-індекс

5

3

i10-індекс

2

2

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси