Скуріхін Владислав Ігорович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Скуріхін Владислав Ігорович

Посада

Доцент кафедри Електричного транспорту

Освіта

Вища. Харківська національна академія міського господарства, 1996 - 1999 рр. напрям підготовки/спеціальність «Електричний транспорт»; кваліфікація спеціаліст з електромеханіки.

Професійний досвід

2016 - теп. час - доцент кафедри Електричного транспорту Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

2014 - 2016 рр. - асистент кафедри Електричного транспорту Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

2005 - 2014 рр. - завідувач лабораторією кафедри Електричного транспорту Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

2000 - 2005 рр. - інженер ДП "Харківський метрополітен"

1999 - 2000 рр. - майстер КП "Тролейбусне депо №3"

Місце роботи

Кафедра Електричного транспорту Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Розвиток ресурсозберігаючих технологій раціонального струмознімання на міському електротранспорті. Дисертація канд. техн. наук за спеціальністю 05.22.09 – електротранспорт; Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, 2015р.

Електронна пошта

Vladislav.Skurihin@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

[1]

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

У 2014 р. Вдосконалення навчального процесу з використанням системи дистанційного навчання Moodle". Свідоцтво..... від 23.11.2014 ФПК і ПКЖКГ ХНУМГ ім. О.М.Бекетова

У 2018 р. По учебной программе "Транспортные системы" Белорусский национальный технический университет, г. Минск. Свидетельство №3128848 от 13.07.2018.

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

1. Далека В.Х., Електропостачання електротранспорту / В.Х. Далека, В.І. Скуріхін, В.К. Нем // Навчальний посібник. - Х.: ХНАМГ, 2012. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України 219 с.

2. Далека В.Х., Компресорні станції транспортних засобів / В.Х. Далека, В.І. Скуріхін, М.А. Голтвянський, А.В. Коваленко // Навчальний посібник. – Х.: ХНУМГ імені О.М. Бекетова, 2014. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України 135 с.

3. Далека В.Х., Рухомий склад міського електричного транспорту. Механічна частина. В.Х. Далека, М.В. Хворост, В.І. Скуріхін, Д.І. Скуріхін. // Навчальний посібник. – Х.: ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2018. 370 с.

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси